Cập nhật:  GMT+7
33fcx3ed2x5ccbx3fbfx850ex432cx693axad3ex980exX7x36eexb094x49ecx45c5x45dbx8ca3xX5x5faexXax466cxXcx75d9x4ed4xX3x45acx7300xX15xX3xX4x7b44xX3xX4x4159x60c7xX3xX4x5a6bxX0x709axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx80f2xX10xX6x79b5xXaxX12xXcx4275xX15xX20x617cxX3xX17xa391x8947xXdxX3xXbxX1x8406xX20xX3exX3xad7dx9c5dxX20xaca3xX3xX4bx76b7xX3xXexX42xX20xX3exX3xX3exXdxX14xa590xX3x419fx8ef1xX4xX3xX5bx3b88xX5bxX3xX4x7155x623bxXdxX3xX1xX47xXdxX3xX4xX1x77efxX20xX3exX3xXexX3bxX6xXdxX3xXexX3bx7e2cxX3xXexX3bxX66x62eexX4xX3xX5bx3487xXexa16axX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxac84xX15xX37x57f4xXaxX12x4a09xa614xaf90xX3xX7xX6xX15xX3xX4x84b7xX41xX3xX5xX18xXdxX3xXexX9exX5bxX3xX5dx82b4xX20xX3xX4xab5dxX20xX3exX3xXexX99xX3xX4xX1x6d11xX20xX3exX3xXexXb5xXdx523cxX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX15xX37xX99xXaxX12x82f7xX1xX70xX20xX3exX3xXexX3bxX6xXdxX3xX5dxX14xXbxX3xX3ex6ccbxX20xX3xX5xX47xX20xX86xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX15xX37xX99xXaxX12xX9cxX3xX9dxX9exX3xX5bxX41xX5exX20xX3xX5xX70xX5bxX3xXbxX1xX1cxX3xX3exXdxX14xX5bxX3xX5dxX5exX4xX3xX18xabc8xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX15xX37xX99xXaxX12xXcxX42xX20xX3exX3xX3exXdxX14xX5bxX3xX5dxX5exX4xX3xX4xX66xX67xXdxX3xX1xX70xXdxX3xX5x6632xX20xX3exX86xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX15xX37xX99xXaxX12xX9cxX3x39fbxX4cxXexX3xXexX5exXexX4exX3xX4xXb5xX20xX3exX3xXexX99xX3xX4xX1xXbexX20xX3exX3xXexXb5xXdxX3xX4xX1xa15fxX20xX1xX3xX5xX70xX3xX4x4202xX20xX3xX20xX1x591bxX20xX3exX3xXexX1xX6xX20xX1xX3xX20xXdxb3dexX20xX3xXexX15xX3xX3exX6xX20xX3xXexX14xX15xX3xX17xX18xX15xX3xX17xX4cxXexX3xX4xX1xX4cxXbxX3xXexX1xX14xX4xX1xX3xXexX1xX23xX4xX3xX20xX1xX66xX3xX4xXa5xX41xX123xX3xX9dxXa5xX99xX3xX4xXa5xX41xX3xX5bxX41xX5exX20xX3xX5bxX23xX4xX3xX5xX66x68a3xX20xX3exX3xX20xX1xX66xX3xX20xX70xX15xXc5xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX15xX37xX99xXaxX12xXdbxX1xX70xX20xX3exX3xXexX3bxX6xXdxX3xX5dxX14xXbxX3x617bxX1xXb5xX20xX3exX3xX7xX41xX99xX3xX20xX3exX1x95c3xX86xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX15xX37xX99xXaxX12xX9cxX3xac3dx4b39xX3xXexX3bxXdx94e4xX41xX3xX5xX70xX3xX5dxX66x48a3xX4xX123xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX15xX37xX99xXaxX12x4291xXdxX14xX5bxX3xX5dxX5exX4xX3xX3exXa5xXexX3xX3ex788bxX86xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX15xX37xX99xXaxX12xX9cxX3xa67fxX1xXb5xX20xX3exX3xXexX240xX4exX3xX6xXdxX3xX4xX1cxX3xX20xX1fxX20xX3exX3xX5x8f40xX4xX3xX4xX5exX20xX3exX3xX1xXdxXb1xX20xX3xXexX1xX9exX3x585exX23xX20xX3exX3xX5dxX14xX20xX3exX3xX5dxX66xX248xX4xX3xX5dx6a3axX20xX3xX5dxX14xXbxX123xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX15xX37xX99xXaxX12xX9cxX3xX23axX23bxX3xXexX3bxXdxX240xX41xX3xX5xX70xX3xX5xX66xX1e4xX20xX3exX3xX5bx3c22xXexX3xX20xX3exX70xX99xX3xXexX1xXb5xXdxX3xX18xX123xX3xX9cxX3xX6xX20xX1xX3xX4xX1xX70xX20xX3exX3xX4bxX2efxXdxX3xXexXdxXb1xXbxX3xX5xX67xXdxX123xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX15xX37xX99xXaxX12xX9dxX51xX3xX3exXdxX14xX5bxX3xX5dxX5exX4xX3xX4xX66xX67xXdxX3xX5xX80xX20xX86xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX15xX37xX99xXaxX12xX9cxX3x6507xX4exX3xX5dxXbexX20xX3exX3xX5xX70xX3xX5dxad04xX3xX214xX1xXb5xX20xX3exX3xX5dxX14xX20xX1xX3xX3exXdxX14xX3xX7xX6xXdxX3xX4xXa5xX41xX123xX3xX9dxXa5xX99xX3xX17xX6xX15xX3xX3exXdxX67xX3xX4xXa5xX41xX3xX5dxXb1xX20xX3xX5xX70xX5bxX3xX4bxXdxX240xX4xXc5xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX15xX37xX99xXaxX12xXdbxX1xX70xX20xX3exX3xXexX3bxX6xXdxX3xX5xX18xX20xX1xX3xX5xX26exX20xX3exX86xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX15xX37xX99xXaxX12xX9cxX3xXcxX26exX99xX3xXex718cxX5bxX3xXexX3bxX18xX20xX3exX123xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX15xX37xX99xXaxX12xX260xXdxX14xX5bxX3xX5dxX5exX4xX3xX3exXa5xXexX3xX5dxX191xX41xX3xX1xX70xXdxX3xX5xX151xX20xX3exX86xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX15xX37xX99xXaxX12xX9cxX3x354bxX66xX248xX4xX3xX5x8591xX5bxX4exX3xXexXb5xXdxX3xX4bx5130xX20xX3xX7xa1dfxX3xXexX3bx6a2dxX3xX5xX66xX1e4xX20xX3exX3xX5dxX191xX99xX3xX5dx3684xX3xXex5574xX3xX20xX3exX70xX99xX3xX5bxX6xXdxX123xX3xX9dxXa5xX99xX3xX4xX151xX20xX3xX4xX1cxX3xX4bxX4cxX20xX3xX5dxX2bexX3xX3exX9exX3xX20xX196xX6xX3xX214xX1xXb5xX20xX3exXc5xX0xX25xXbxX12xXdbxX1xX70xX20xX3exX3xXexX3bxX6xXdxX3xX5dxX23xX20xX3exX3xX37xXa5xX99xX3xX17xX66xX80xX4xX3xX3bxX6xX3xX4xa108xX6xX4exX3xX20xX3exX15xX14xXdxX3xX5dxX191xX41xX3xX5xX18xXdxX3xX20xX1cxXdxX86xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX15xX37xX99xXaxX12xX9cxX3xX287xX1xXb5xX20xX3exX3xX17xX5exX3xX18xX123xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX15xX37xX99xXaxX12xX260xX191xX20xX3xX1xX1e4xX20xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX15xX37xX99xXaxX12xXcxX3bxX15xX20xX3exX3xX3exXdxX67xX3xX431xX51xX6xX3xX5x9f25xX4exX3xX4xXb5xX3xX3exXdxX14xX15xX3xX3exXebxXdxX3xXcx47c2xX20xX3xX1xX47xXdxX86xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX15xX37xX99xXaxX12xX9cxX3x6a96xX5bxX3xX1xX365xX99xX3xX4xX1xX15xX3xX17xXdxXb1xXexX86xX3xX3exXdxX196xX6xX3xX5bxX84xXexX3xXexX3bxX1fxX20xX3exX3xX4bxX70xX3xX20xX66xX80xX4xX3x842cx4349xX3xXexX1xX9exX3xX20xX1e4xXdxX3xX20xX70xX15xX3xX2aexX6xX3xX1xX1e4xX20xXc5xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX15xX37xX99xXaxX12xXcxX52cxX20xX3xX3exX365xXdxX3xX5dxX191xX41xX3xXexX3bxX448xX3xX5xX67xXdxX86xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX15xX37xX99xXaxX12xX9cxX3x88b7xX18xX3xXexX1xX66xX6xX3xX4xXb5xX3xX5xX70xX3xX20xX66xX80xX4xX3xX572xX573xX123xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX15xX37xX99xXaxX12xXdbxXb5xX3xX3exXdxX14xX15xX3xX5xX437xX4xX3xX5dxX191xX41xX86xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX15xX37xX99xXaxX12xX9cxX3x3519xX6xXdxX3xX3bxa0daxXdxX4exX3xX10xX5bxX3xX4bxX2bexX3xX20xX1xX70xX3xX4xX1xac35xXbxX3xXbxX1xX18xXexX3xX20xX1xX62fxX123xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX15xX37xX99xXaxX12xXcxX52cxX20xX3xXbxX1xX3e2xX20xX3xX17xX41xX6xX86xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX15xX37xX99xXaxX12xX9cxX3xabdaxX1xX66xX20xX3exX3xX10xX5bxX3xXexX3bxX448xX3xX5xX67xXdxX3xX5dxXbexX20xX3exX3xX5bxX70xX3xX4xXb5xX123xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX15xX37xX99xXaxX12xXdbxXb5xX3xX3exXdxX14xX15xX3xX20xX1xX66xX80xX20xX3xX5bxX70xX99xX86xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX15xX37xX99xXaxX12xX9cxX3xX9dxX80xX3xX4bx6456xX20xX4exX3xX20xX66xX80xX4xX3xX572xX573xX3xX5xX70xX5bxX3xX7xX6xX15xX3xX2aexX6xX3xX1xX1e4xX20xX3xX5bxX84xXexX3xXexX3bxX1fxX20xX3exX3xX5dxX66xX248xX4xX3xX4xX1xX23xXc5xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX15xX37xX99xXaxX12xXcxX52cxX20xX3xX20xX1xX1fxX20xX3xX5bxX84xXexX86xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX15xX37xX99xXaxX12xX9cxX3xX5c8xX18xX4exX3xX5bxX84xXexX3xXexX3bxX1fxX20xX3exX3xXexX1xX9exX3xXexX1xX14xX20xX3exX3xX20xX70xX15xX3xX10xX5bxX3xX4xX52cxX20xX3exX3xXexX1xX4cxX99xX4exX3xX4xX151xX20xX3xX20xX66xX80xX4xX3xX572xX573xX3xXexX458xX3xX17xX62fxX3xX5dxXb1xX20xX3xX3exXdxX67xX3xX10xX5bxX3xX4xX1xX66xX6xX3xXexX1xX4cxX99xX3xX5dxX66xX248xX4xX3xX17xX6xX15xX3xX3exXdxX67xX3xX18xX123xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX15xX37xX99xXaxX12xX9cxX3xa38dxXc5xX7b0xX0xX25xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đan lợp lươn mùa nước nổi

Đan lợp lươn mùa nước nổi
2023-09-28 10:12:00

Cứ mỗi khi con nước bạc tràn bờ, những cánh đồng nhuộm đỏ màu phù sa cũng là thời điểm nghề làm lợp lươn bắt đầu vào vụ chính.

Những người đẹp bước ra từ cổ tích Nga

Những người đẹp bước ra từ cổ tích Nga
2016-10-07 08:59:00

Thế giới cổ tích thơ mộng và rực rỡ sắc màu đã được nhiếp ảnh gia người Nga Margarita Kareva hiện thực hóa một cách trọn vẹn qua bộ ảnh đầy tính nghệ thuật.

Sự thật phía sau bức ảnh...

Sự thật phía sau bức ảnh...
2016-10-02 08:55:00

Gia đình Ferdinand sống tại Hertfordshire, Anh, đã đăng tải một bức ảnh chụp gia đình chó đang chung sống cùng mình, gồm chó bố, chó mẹ, chó con.

Mảnh đất tư nhân siêu nhỏ chỉ rộng có 0,32m2

Mảnh đất tư nhân siêu nhỏ chỉ rộng có 0,32m2
2016-09-29 13:53:00

Nằm trên ngã tư đường Christopher và Đại lộ 7, ngay trước lối vào cửa hàng Village Cigars ở New York là một hình tam giác lát mosaic cùng dòng chữ "đây là tài sản của Hess...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long