Cập nhật: 14/06/2022 08:55 GMT+7
dd34x15b06x15706x18f58x15658x11476xe7c3x12a09xf122xX7x163afx18d31xf403xec60x12f89x11d77xX5xf3fexXax14186xe076x18d40x105a4xX3x13ff9x16fdbxXexX3xX15x1741bx13d07xX15xX3xXexX1x15ea0xX3xX7xXdxX15xX1xX3x11958x1a39dxX3xXexX1xXdxX3xXcx12411xf4e9xXcxX3x19833xX1x1652dx1726ax17b93xX15xX3xX31x13b06xX15xX1cxX3xe6c4x17b3ex1461fxX15xX1cxX0x19663xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX10xX6xX29xXaxX12xec8axX1cxX1dxX38xX3xX2x1050exX47xeb1cx11d3cxX3xX1cxX14xX15xX3xX17xX18xXexX3xX15xX1cxX1dxX15xX3xXexX1xX22xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX29xX2axX3xXexX1xXdxX3xXcx13e6exX42x19357xX15xX1cxX3xXcxX31xX32xXcxX3xX35xX1xX37xX38xX39xX15xX3xX31xX3dxX15xX1cxX3xX41xX42xX43xX15xX1cxX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdx1a4e6xX15xX3xX4xdf7axX4xX3xX17x17154xX15xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX37xX38xX39xX15x18cc0xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12ccbx19e6dxX29xX38xXaxX12xX0xXdxX17xX1cxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXax19365xXdxX29xXexX1x155f5xX3x1a40fx18651x148f0xXbxea11xe4ebxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexXe5xX3x15f0ax1873bx12534xXbxXebxXecxXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX47xX47xX4xXbexec47xX6xXcfxXbxX1xX37xXexX1xXcfxXbex10d89xX15xX47xX29xX10xX7xf789xXexXcfxXbxX47xX15xX10xXe0xX7xX47xXf8xXf8xXf8xX62xX47xX2xX2xX2xX29xXf8xXe9xf1b5xXe8xX12cxX2xX2xXexXf6xX12cxXe9xX5xXf8x14f97xXexX1xXdxX137xX4xX1xX37xX38xX10xX15xX137xXf8xXbex1335cxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXexX3xX15xX1cxX1dxX15xX3xXexX1xX22xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX29xX2axX3xXexX1xXdxX3xXcxX31xX32xXcxX3xX35xX1xX37xX38xX39xX15xX3xX31xX3dxX15xX1cxX3xX41xX42xX43xX15xX1cxXaxX3xXe0xXdxX29xXexX1xX9xXaxXe7xXe8xXe9xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxXf6xXf7xXf8xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexXcfxX29xX38xXaxX12xXcxX85xXcfxX15xX1cxX3xX7xXadxX15xX1cxX3xX15xX6xX38xX65xX3xX4xXadxX4xX3xXexX1xX22xX3xX7xXdxX15xX1xX3x185e5x18144xX15xX1cxX3xX117xX22xX3xX7x12d79xX3xX5xX1dxX17xX3xX107xX1dxXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xXadxX4xX3xX17xXb1xX15xXe5xX3xXcxXcfxXadxX15xX65xX3xX5cxX1cxfc3axX3xX111xX1d2xX15xX65xX3xXcxXdx11a80xX15xX1cxX3x117f6xX15xX1xX3x10f93xX4xX1xX37xX38xX39xX15xX3xXcxXdxX202xX15xX1cxX3xX206xX15xX1x109d2xXbexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexXcfxX29xX38xXaxX12xX0xXdxX17xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX35xX10xX15xXexX10xX85xXaxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxXe0xXdxX29xXexX1xXe5xX3xXe7xXe8xXe9xXbxXebxXecxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexXe5xX3xX62xXe7xXe8xXbxXebxXecxXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX47xX47xX4xXbexX107xX6xXcfxXbxX1xX37xXexX1xXcfxXbexX111xX15xX47xX29xX10xX7xX117xXexXcfxXbxX47xX15xX10xXe0xX7xX47xXf8xXf8xXf8xX62xX47xX2xX2xX2xX29xXf8xXe9xX12cxXe8xX12cxXf8xX2xXexX64xX12cxX64xX64xX5xX2xX137xXexX1xXdxX137xX4xX1xX37xX38xX10xX15xX137xX2xXbexX145xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXexX3xX15xX1cxX1dxX15xX3xXexX1xX22xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX29xX2axX3xXexX1xXdxX3xXcxX31xX32xXcxX3xX35xX1xX37xX38xX39xX15xX3xX31xX3dxX15xX1cxX3xX41xX42xX43xX15xX1cxXaxX3xXe0xXdxX29xXexX1xX9xXaxXe7xXe8xXe9xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX62xXe7xXe8xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexXcfxX29xX38xXaxX12x12c00xX1xXadxX4xX3xX111x10ec3xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX15xX1cxX1dxX38xX3xXexX1xXdxX3xX117xX1xXb1xX15xX1cxX3xX4xX1xX37xX38xX39xX15xX65xX3xX7xXadxX15xX1cxX3xX15xX6xX38xX3xXexX85xX87xXdxX3xX17xX42xX6xX3xXexXcfxX3xX111xX1dxX3xXexX1xX87xXdxX3xXexXdxX202xXexX3xX17xXadxXexX3xX17xea6axXbexX3xX35x1a2cbxX3xX17xf386xXexX3xXex1436bxXdxX3xX31xX18xXdxX3xX1d1x175a0xX15xX1cxX3xXexX1xXdxX3xXexfb30xX3xX64xX1xXf6xXe9xX65xX3xXexX1xX10xXcfxX3xX1cxX1xXdxX3xX15xX1x113cdxX15xX3xX4x1a11exX6xX3xXbxX1xX372xX15xX1cxX3xX111xXdxX39xX15xX3xX117xX1xXb1xX15xX1cxX3xX4xX372xX3xXex1a72exX15xX1xX3xXexX85xX379xX15xX1cxX3xXex16d81xX4xX3xX1d1xX42xX87xX15xX1cxX3xXebx1347fxX38xX3xX85xX6xX65xX3xX4xXb1xX15xX1cxX3xXexXadxX4xX3xXbxX1x1a2a8xX15xX3xX5xX37xX381xX15xX1cxX3xX1d1xX42xf0fcxX4xX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxXa9xX15xX3xXex13829xXexXecxX3xX1d1xX3cexX17xX3xX107xX3cexXcfxX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xXexX85xX39dxXexX3xXexX2axXbexX3xX2xXe9xXe9xe6e2xX3xXexX1xX22xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX111xX1dxX3xX4xXadxX15xX3xX107xX18xX3xX4xXcfxXdxX3xX1d1x17f76xX37xX3xX1d1xX10xXcfxX3xX117xX1x1288fxX37xX3xXexX85xX6xX15xX1cxXbexX3xX323xX1xXb1xX15xX1cxX3xX4xX372xX3xXexX1xX22xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1d1xX202xX15xX3xX17xX37xX18xX15xX3xX1cxXdxX87xX3xXexX1xXdxXbexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexXcfxX29xX38xXaxX12xX35xX1x10172xX3xXcxX85xX14xX15xX3xX31xX379xX15xX1xX3xX4xX1xXcfxX3xX107xXdxX202xXexXe5xX3xXaxX35xX1xX480xX3xX111xX1dxX3xX4xXcfxX15xX3xX1cxXadxXdxX3xX29xX39dxX38xX3xXexX38axX3xXe8xX1xXe9xXe9xX3xX1d1x16c96xX3xX4xX1xX37xX43cxX15xX3xX107xX480xX3xX4xX1xXcfxX3xX15xX1cxX1dxX38xX3xXexX1xXdxXbexX3xX31xX6xXdxX3xX17x10ae2xX3xX4xXcfxX15xX3xXebxX37x18a66xXexX3xXbxX1xXadxXexX3xXexX38axX3xXe8xX1xXf6xXe9xX3xXexX38axX3xXexX1xX480xX3xXebx17914xX3xX32xX1x1729fxX3xXcxX1x190d6xXbexX3xX31xXb1xX17xX3xXexX85xX42xX329xX4xX65xX3xX4xX1xXadxX37xX3xX1d1xX4f1xX3xX5xX1dxX17xX3xX107xX6xX3xX107xX1dxXdxX3xXexX1xXdxX3xX85xX4d9xXexX3xXexX3f9xXexX65xX3xX1xXdxX3xX111xX4f9xX15xX1cxX3xX7xXadxX15xX1cxX3xX15xX6xX38xX3xX4xe06dxX15xX1cxX3xX111xX39dxX38xX3xX111xX3b9xX3xX42xX329xX4xX3xX17xX43xX3xX4xX1xXadxX37xX3xX4d9xXbxX3xX3a1xX3xX107xX6xXcfxX3xX5xX3e0xX37xX3xX15xX6xX38xX3xX5xX1dxX3xX111xX1dxXcfxX3xX35xX1xX37xX38xX39xX15xX3xXcxXcfxXadxX15x14d8fxXbexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexXcfxX29xX38xXaxX12xe3bdxX4f5xX15xX1cxX3xXe7xX1xXf6xXe9xX65xX3xX4xXadxX4xX3xXexX1xX22xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX5xX1dxX17xX3xX107xX1dxXdxX3xXexX1xXdxXbexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX206xX37xXexX1xXcfxX85xXaxX12xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXcxX85xX1dxX0xX47xXbxX12

Thanh Trà

Các tin đã đưa

Để trẻ có kỳ nghỉ hè bổ ích

Để trẻ có kỳ nghỉ hè bổ ích
2022-06-13 10:21:00

baophutho.vn Nghỉ hè là khoảng thời gian học sinh được nghỉ ngơi, thư giãn sau một năm học căng thẳng, việc quản lý và tạo cho trẻ một không gian, địa điểm...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long