Cập nhật: 22/06/2022 08:13 GMT+7
2fabx64ebxc36fx8d46xad5fx9d07x5a80xb198x3a6fxX7xc380x3406x76cax7725x49bfxb5b1xX5x40fexXax863dxXcxX1xaf6cxb511x63b1xX3x9fabx752dx4740xX3x4673xc620xXexX3x3282x33b0xc055xX3xXexX1xXdxX3xXexX22x8db3x8afbxX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3x8453x4a1dxX1bxX3xX5x74b4xXbxX3xX2x8bd7xX0x90e3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx42d6xX10xX6x75d4xXaxX12xXcxX1xa8cdxX4xX3xX1xXdx417axX16xX3x57aexX22xX2bxX1exXexX3x9d06xc37cxX16xX1xX3xX7x62ccxX3x9de9x94cdxX3dxX3fxX5ex50aax8f4fx4282xb220xc13dx67acxX71xXcxX3xX16xX17xX35xX2bxX3xX2x9195xX3fxX6dxX3fxX80xX3dxX80xX80xX3xX4x4971xX6xX3xX74xXdxX1ax98d4xX3xX64xX6axX4xX3xX73x3495xX3xX74xXdxX1axX1bxX3xX51xabaaxX4xX3xX34xX35xX3xX71xX35xX1bxX3xXex4b69xX1bxX3xX34x6d4cxX3xX34xXdxX5bxX4xX3xXexX1xX35xX16xX1xX3xX5x4ba7xXbxX3xX4exc1cdxXdxX3xX64x462bxX16xX17xX3xX4xX1x8ccaxX90xX3xXexX1xXdxX3xXexX22xX2bxX2cxX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX34xX35xX1bxX3xX5xX39xXbxX3xX2xX3dxX3xXcxX4ex3e2cxXcxX3xX16x8c02xX90xX3xX1x7e9dxX4xX3xX80xX3dxX80xX80xX72xX80xX3dxX80xX6cx6be1xX3x4f3bxXedxX16xX3xX4x8b38xX3xX1dxX1exXexX3xX21xX22xX23xX3xX4xX1xXcaxX90xX3xXexX1xXdx3d4fxX3xX73xX97xX3xX74xXdxX1axX1bxX3xX51xX9fxX4xX3xX34xX35xX3xX71xX35xX1bxX3xXexXaaxX1bxX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exXexX3xX21xX22xX23xX3xX64xXdxX2cxX90xX3xXexX1xXdxX3xX16xX1x8cafxX3xX7xX6xX22x54e2xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX6xXbxXexXdxX1bxX16xXaxX12xX0xXdxX90xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXffxX10xX16xXexX10xb79bxXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXax7b97xXdxX51xXexX1xX151xX3x4a84x3e0cxX3dxXbx9efcx4a98xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX151xX3xX18ex87faxX2xXbxX191xX192xXaxX3xX7xX17cxX4xX9xXaxX3fxX3fxX4xXfdxX19xX6xX1bxXbxX1xX22xXexX1xX1bxXfdxX34xX16xX3fxX51xX10xX7xX1dxXexX1bxXbxX3fxX16xX10xX186xX7xX3fxX80xX80xX80xX18exX3fxX2xX2xX2xX51xX6cxX3dx6f3axX2x7b42xX1d4xX2xXexX18exX6cxX19dxX6dxX5xX2xX72xX6dxX6dxX1d2xX1d2xXfdxa0b9xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exXexX3xX21xX22xX23xX3xXexX1xXdxX3xXexX22xX2bxX2cxX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX34xX35xX1bxX3xX5xX39xXbxX3xX2xX3dxXaxX3xX186xXdxX51xXexX1xX9xXaxX18dxX18exX3dxXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX18exX19dxX2xXaxX3xX3fxX12xXcxX1xca02xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1dxXdxX2cxX90xX3xXexX17cxX6xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xXexXaaxXdxX3xX1xXc0xXdxX3xX64xXc4xX16xX17xX3xXexX1xXdxX3xXcxX17cxX14cx72caxX16xX17xX3xXcxX4exXe9xXcxX3xX5exX22xX1exX3x41bdx7576xX90xX116xX3xX1xX22xX2bxX5bxX16xX3xX71xX1bxX6xX16xX3xX4exbcbbxX16xX17xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb4fexX1bxX51xX2bxXaxX12xXcxX1xX238xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX17cxX6xX3xX4xX104xX22xX3xX64xXdxX2cxX90xX3xXexX1xXdxX3xXexbe68xX3xX2xX3dxX3xX17xXdxX266xX3xX16xX17xX35xX2bxX3xX80xX80xX3fxX6dxX3fxX80xX3dxX80xX80xX3xXexXaaxXdxX3xX186xX10xX19xX7xXdxXexX10xX151xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX296xX1bxX51xX2bxXaxX12xX72xX3xX0xX6xX3xX1xX17cxX10xc2f5xX9xXaxX1xXexXexXbxX151xX3fxX3fxXexX17cxX6xX4xX22xX22xX51xXdxX10xX90xXfdxXexX1xXdxXfdxXbxX1xX22xXexX1xX1bxXfdxX34xX16xXaxX12xX1xXexXexXbxX151xX3fxX3fxXexX17cxX6xX4xX22xX22xX51xXdxX10xX90xXfdxXexX1xXdxXfdxXbxX1xX22xXexX1xX1bxXfdxX34xX16xX0xX3fxX6xX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX296xX1bxX51xX2bxXaxX12xX72xX3xX0xX6xX3xX1xX17cxX10xX2f8xX9xXaxX1xXexXexXbxX151xX3fxX3fxXexX17cxX6xX4xX22xX22xX51xXdxX10xX90xX2xXfdxXexX1xXdxXfdxXbxX1xX22xXexX1xX1bxXfdxX34xX16xXaxX12xX1xXexXexXbxX151xX3fxX3fxXexX17cxX6xX4xX22xX22xX51xXdxX10xX90xX2xXfdxXexX1xXdxXfdxXbxX1xX22xXexX1xX1bxXfdxX34xX16xX0xX3fxX6xX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX296xX1bxX51xX2bxXaxX12xX0xX6xX3xX1xX17cxX10xX2f8xX9xXaxX1xXexXexXbxX151xX3fxX3fxXexX17cxX6xX4xX22xX22xX51xXdxX10xX90xX80xXfdxXexX1xXdxXfdxXbxX1xX22xXexX1xX1bxXfdxX34xX16xXfdxXaxX12xX72xX3xX1xXexXexXbxX151xX3fxX3fxXexX17cxX6xX4xX22xX22xX51xXdxX10xX90xX80xXfdxXexX1xXdxXfdxXbxX1xX22xXexX1xX1bxXfdxX34xX16xXfdxX3xX0xX3fxX6xX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX296xX1bxX51xX2bxXaxX12xb78fxXc0xXbxX3xX64x346exX16xX3xX64xXaexX3xX16xX17xX1xX65xX3xXbxX1xc79bxX4xX3xX1dxX1xX23xX1bxX3xX19xX35xXdxX3xXexX1xXdxX3xa662xX16xX1exX22xX3xX4x97c0x65f2xX3xXexXaaxXdxX3xX64xX428xX16xX3xX34xX65xX3xX64xXedxX16xX17xX3xX1dx8882xX3xX51xX56xX3xXexX1xXdxX3xXexX17cxX14cxX39xX4xX3xX19dxX3xX17xXdxX266xX3xX16xX17xX35xX2bxX3xX80xX6dxX3fxX6dxX3fxX80xX3dxX80xX80xXfdxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX296xX1bxX51xX2bxXaxX12xXffxX1axX4xX3xX64xX428xX16xX3xX34xX65xX3xX16xX1xXbcxX16xX3xX19xX23xX16xX17xX3xX64xXdxX2cxX90xX3xXexX1xXdxX3xXexXaaxXdxX3xXe9xX1x5f34xX16xX17xX3xX5exX22xX23xX16xX3xX5xX45fxX3xX4xX1xXcaxXexX3xX5xX14cx4a9cxX16xX17xX116xX3xX73xX97xX3xX74xXdxX1axX1bxX3xX51xX9fxX4xX3xX34xX35xX3xX71xX35xX1bxX3xXexXaaxX1bxX3xXexX2b7xX3xX1d2xX3xX17xXdxX266xX3xX64xX1exX16xX3xX2xX3dxX3xX17xXdxX266xX3xX16xX17xX35xX2bxX3xX80xX6cxX3fxX6dxX3fxX80xX3dxX80xX80xXfdxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX296xX1bxX51xX2bxXaxX12xXe9xX1xX1bxXexX1bxX3xX19xX23xX16xX17xX3xX64xXdxX2cxX90xX3xXexX1xXdxX3xX34xX35xX3xX16xXdx3e5fxX90xX3xX2bxX1exXexX3xXexXaaxXdxX3xX19xX23xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX4xX8axX6xX3xX64xX428xX16xX3xX34xX65xX3xXexX17cxX14cxX39xX4xX3xX2xX6cxX3xX17xXdxX266xX3xX16xX17xX35xX2bxX3xX80xX6cxX3fxX6dxX3fxX80xX3dxX80xX80xXfdxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX296xX1bxX51xX2bxXaxX12xX4exX14cxX39xX16xX17xX3xX51x308axX16xX3xXexX1xX238xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX17cxX6xX3xX4xX104xX22xX3xX64xXdxX2cxX90xX3xXexX1xXdxX116xX3xX5xX35xX90xX3xX64xX428xX16xX3xX64xXaexX3xX16xX17xX1xX65xX3xXbxX1xX435xX4xX3xX1dxX1xX23xX1bxX3xX19xX35xXdxX3xXexX1xXdxX3xX445xX16xX1exX22xX3xX4xX44bxX44cxX116xX3xXexXbcxXbxX3xX1xX4cfxXbxX3xX64xX428xX16xX3xX64xXaexX3xX16xX17xX1xX65xX3xXbxX1xX435xX4xX3xX1dxX1xX23xX1bxX3xX16xX1xXbcxXbxX3xX34xX35xX1bxX3xXbxX1xa34cxX16xX3xX90xXaexX90xX3xXexX17cxX14cxX39xX4xX3xX2xX3dxX3xX17xXdxX266xX3xX16xX17xX35xX2bxX3xX80xX6dxX3fxX6dxX3fxX80xX3dxX80xX80xX192xX3xb1aaxXexX17cxX56xX4xX3xXexXdxX1exXbxX3xX16xXc0xXbxX3xX71xX428xX16xX3xX64xXaexX3xX16xX17xX1xX65xX3xXbxX1xX435xX4xX3xX1dxX1xX23xX1bxX3xX19xX35xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX8axX6xX3xXexX1xX238xX3xX7xXdxX16xX1xX192xX3xX4xX15xX16xX17xX3xX34xXedxX16xX3xX1dx984fxX90xX3xX75xX6xX16xX1xX3xX7xX1axX4xX1xX3xXexX1xX238xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX64xXaexX3xX16xX17xX1xX65xX3xXbxX1xX435xX4xX3xX1dxX1xX23xX1bxX3xX34xXaexX3xXe9xX1xX4bcxX16xX17xX3xX5exX22xX23xX16xX3xX5xX45fxX3xX4xX1xXcaxXexX3xX5xX14cxX4cfxX16xX17xX116xX3xX73xX97xX3xX74xXdxX1axX1bxX3xX51xX9fxX4xX3xX34xX35xX3xX71xX35xX1bxX3xXexXaaxX1bxX3xXexX17cxX14cxX39xX4xX3xX2xX1d4xX3xX17xXdxX266xX3xX16xX17xX35xX2bxX3xX80xX6dxX3fxX6dxX3fxX80xX3dxX80xX80xXfdxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4fd9xX22xXexX1xX1bxX17cxXaxX12xX4exXdxXaexX16xX3x98faxX6xXdxX0xX3fxXbxX12

Hiền Mai

Các tin đã đưa

Để trẻ có kỳ nghỉ hè bổ ích

Để trẻ có kỳ nghỉ hè bổ ích
2022-06-13 10:21:00

baophutho.vn Nghỉ hè là khoảng thời gian học sinh được nghỉ ngơi, thư giãn sau một năm học căng thẳng, việc quản lý và tạo cho trẻ một không gian, địa điểm...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long