Cập nhật:  GMT+7
bf76x103ebxf7fcxc567x138b1x13dd1xffc3xd6f0x10544xX7x1001ax1026fx11ebcx13d81x113afxfdecxX5xfc9exXax138ebxXcxedf2xX6x10a08xX3xXex128c5x11ad1x112cbxX3xcf0exd15fx1173bxX3xX4xX1x10777xX1fx128ecxX1axX3x127bax116dcxX1fxX3xX5xf55cxX4xX3xX1ax12acax14238xX4xX3xXexXdxX1axX1xX3x11f98xX1xXdx13781xXexX3xX4xX1xX16xX3xX4xX29xX4xX3xXexX14xX31xe17cxX1axX1bxX3xX1xX2dxX4xX3xXex10e31xXdxX3xX1xX23xX1fx10b6axX1axX3x14159xX1exX28xX3xXcxX1xX6xX16xX0x10b36xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd9c9xX10xX6xX1dxXaxX12x1331cxX1xXdxX25xX23xX3xX1axX1bx105bdxX1fxX3xd0dex12a5cxX66xX87x11e81xX3xX7bx141e6xX1axX1bxX3xfd68xX16xX83xX1axX3x1282dx10134xX3x11627xX1bxX16xX54xXdxX3x13ff3x11fbaxX3xX9fxX83xX3xX5dxXdxfd93xX1axX3xX1xXdxX5axXbxX3xX4xX29xX4xX3xXexf83cxX3xX4xX1x12ce7xX4xX3xX1xf85fxX23xX3xX1axX1bxX1xd277xX3xXex12263xX1axX1xX3xXbxX1xd8a6xXdxX3xX1x11bb4xXbxX3xX9fxX32xXdxX3xXcxXb4xX3xX4xX1xXb8xX4xX3x1023fxX16xX14xX10xX6xX3xd917xX3xcfc6xXdxX10xXexX1axX6xX28xX3xX7bxX23xX5xXexX23xX14xX10xX3xX7bxX16xX28xX28xX23xX1axXdxX4xX6xXexXdxX16xX1axX3xX7bxX10xX1axXexX10xX14xX3x11b57xXdexX7bxX7bxX7bxX66xX75xX83xX1axX3x11c40xX23xXcbxX4x138d4xX3xXexX14xX6xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX3xc16fxXcbxX1axX3xX1dxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX1fxX25xX1axX3xX28xX29xX1fxX3xX5xX2dxX4xX3xX1axX31xX32xX4xX3xXexXdxX1axX1xX3xX3axX1xXdxX3dxXexX3xX4xX1xX16xX3xXexX14xX31xX4bxX1axX1bxX3xXcxXdx10aacxX23xX3xX1xX2dxX4xX3xX7bxX6xX16xX3x140a3xX29xX3xX9fxX83xX3xX4xX29xX4xX3xXexX14xX31xX4bxX1axX1bxX3xX28x11926xX28xX3xX1axX16xX1axe677xX3xX7bxX6xX16xX3xX164xX29xX3xX2xX8axX3x13928xc01bxX1axX3xX99xX1bxX23xX1fxXa7xX1axX3xX9fxX83xX3xXe6xe137xX1axX1xX3xX5dxX54xXdxX8axX3xX1xX23xX1fxX5axX1axX3xX5dxX1exX28xX3xXcxX1xX6xX16xd450xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX6xXbxXexXdxX16xX1axXaxX12xX0xXdxX28xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7bxX10xX1axXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxffc1xXdxX1dxXexX1xX17cxX3xX2xe098xX1ebxX1ebxXbxc7e8x108e7xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX17cxX3x1037fxX86xX2xXbxX1efxX1f0xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX66xX66xX4xX1aexX125xX6xX16xXbxX1xX23xXexX1xX16xX1aexX9fxX1axX66xX1dxX10xX7xX3axXexX16xXbxX66xX1axX10xX1e3xX7xX66xX86x13eb3xX2xfc4dxX66xX2xX2xX2xX1dxX2xX86xX2xff0axX228xX87xX226xXexX86xX226xX226xX226xX5xX226xe410x10b14xX87xX86xf069xX2xX240xX226xX2xX226xX1faxX1ebxX226xX87xX228xX23cxX228xX1ebxX87x13038xX4xX1aex12b26xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX6xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX1fxX25xX1axX3xX28xX29xX1fxX3xX5xX2dxX4xX3xX1axX31xX32xX4xX3xXexXdxX1axX1xX3xX3axX1xXdxX3dxXexX3xX4xX1xX16xX3xX4xX29xX4xX3xXexX14xX31xX4bxX1axX1bxX3xX1xX2dxX4xX3xXexX54xXdxX3xX1xX23xX1fxX5axX1axX3xX5dxX1exX28xX3xXcxX1xX6xX16xXaxX3xX1e3xXdxX1dxXexX1xX9xXaxX2xX1ebxX1ebxX1ebxXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX1faxX86xX2xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX6xXbxXexXdxX16xX1axXaxX12xd5b9xX54xXdxX3xX1dxXdxX5axX1axX3xX1axX1xX83xX3xXexX83xXdxX3xXexX14xXcfxX3xXexX14xX6xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX3xX125xXdxX159xX23xX3xXexX14xX31xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX1fxX25xX1axX3xX28xX29xX1fxX3xX5xX2dxX4xX3xX1axX31xX32xX4xX3xX4xX1xX16xX3xXcxX14xX31xX4bxX1axX1bxX3xXexXdxX159xX23xX3xX1xX2dxX4xX3xX7bxX6xX16xX3xX164xX29xX3xX9fxX83xX3xX4xX29xX4xX3xXexX14xX31xX4bxX1axX1bxX3xX28xX176xX28xX3xX1axX16xX1axX17cxX3xX7bxX6xX16xX3xX164xX29xX3xX2xX8axX3xX188xX189xX1axX3xX99xX1bxX23xX1fxXa7xX1axX8axX3xXe6xX197xX1axX1xX3xX5dxX54xXdxX1aexX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX188xX16xX1dxX1fxXaxX12xX188xXcbxX1axX3xX1dxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX1fxX25xX1axX3xX28xX29xX1fxX3xX5xX2dxX4xX3xX1axX31xX32xX4xX3xXexXdxX1axX1xX3xX3axX1xXdxX3dxXexX3xX10bxcb47xX1aex11205xX3xX231xX1ebxX1ebxX5dxX66xX75xX8axX3xX28xX29xX1fxX3xX28xX32xXdxX3xX2xX1ebxX1ebx103bdxX119xX3xX4x14346xX3xXexXb4xX1axX1bxX3xX1bxXdxX29xX3xXexX14xXc2xX3xX86xX86xX1ebxX3xXexX14xXdxX5axX23xX3xX91xd347xX1axX1bxX3xX91x120a1xX3xX91xX31xXcfxX4xX3xX1xX16xX83xX1axX3xXexX1xX83xX1axX1xX3xX9fxX83xX3xX91xX31xX6xX3xX9fxX83xX16xX3xX7x1245cxX3xX1dxXa0xX1axX1bxX8axX3xX4xX23xX1axX1bxX3xX4xdc2dxXbxX3xX1axX1bxX23xX3e9xX1axX3xX1axX31xX32xX4xX3xX7xX54xX4xX1xX8axX3xX91xX189xX28xX3xX125xX189xX16xX3xX6xX1axX3xXexX16xX83xX1axX3xX9fxX5axX3xX7xXdxX1axX1xX3xXbxX1xXa0xX4xX3xX9fxXa0xX3xX1axX1xX23xX3xX4xX176xX23xX3xX1axX31xX32xX4xX3xX23xXcbxX1axX1bxX3xX9fxX83xX3xc259xX1axX3xX125xX29xX1axX3xXexX14x11b77xX3xX4xX1xX16xX3xX1bxX176xX1axX3xX86xX1aexX87xX1ebxX1ebxX3xX10xX28xX3xX1xX2dxX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX9fxX83xX3xX1bxXdxX29xX16xX3xX9fxXdxXa7xX1axX3xXexX54xXdxX3xXexX14xX31xX4bxX1axX1bxX3xXexXdxX159xX23xX3xX1xX2dxX4xX3xX9fxX83xX3xX125xX6xX3xXexX14xX31xX4bxX1axX1bxX3xX28xX176xX28xX3xX1axX16xX1axX1aexX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX188xX16xX1dxX1fxXaxX12xXdexX7bxX7bxX7bxX3xX5xX83xX3xXexXb4xX3xX4xX1xXb8xX4xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX1x12fc2xX1axX1xX3xXbxX1x10b54xX3xX75xX83xX1axX3xX115xX23xXcbxX4xX3xX1xX16xX54xXexX3xX91xca85xX1axX1bxX3xXexX54xXdxX3xXe6xXdxX5axXexX3xX99xX6xX28xX3xXex13c4fxX3xX1axX463xX28xX3xX86xX1ebxX2xX1ebxX8axX3xXex102cexXbxX3xXexX14xX23xX1axX1bxX3xXexX14xXdxX159xX1axX3xX3axX1xX6xXdxX3xX4xX29xX4xX3xX1xX16xX54xXexX3xX91xX500xX1axX1bxX3xX1bxXdxX6xX16xX3xX5xX31xX23xX3xX9fxX463xX1axX3xX1xX3cfxX6xX3xX9fxX83xX3xXexXb4xX3xX4xX1xXb8xX4xX3xX4xX29xX4xX3xX4xX23xX500xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexXdxX3dxX1axX1bxX3xX75xX83xX1axX3xX9fxX83xX3xXexXdxX3dxX1axX1bxX3xXe6xXdxX5axXexX3xX4xX1xX16xX3xX4xX29xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX9fxXdxXa7xX1axX3xX1xX6xXdxX3xX1axX31xX32xX4xX1aexX3xX99xX1xXbcxX1axX1bxX3xX1axX463xX28xX3xX1bxX176xX1axX3xX91xX1exX1fxX8axX3xe19cxX23xX1fxX3xX28xX8dxX3xX4xX29xX4xX3xX1dx13d11xX3xX29xX1axX3xX4xX4efxX6xX3xXdexX7bxX7bxX7bxX3xX91xX3eexX3xX91xX31xXcfxX4xX3xX28xX97xX3xX14xX500xX1axX1bxX3xX1x12bfdxX1axX3xXexX1xX8dxX1axX1bxX3xX5b1xX23xX6xX3xX9fxXdxX5axX4xX3xX1xXcfxXbxX3xXexX29xX4xX3xX9fxX32xXdxX3xX4xX29xX4xX3xX1dxX16xX6xX1axX1xX3xX1axX1bxX1xXdxX5axXbxX3xX75xX83xX1axX3xX115xX23xXcbxX4xX3xX1axX1x141ebxX28xX3xXexX14xXdxX159xX1axX3xX3axX1xX6xXdxX3xX4xX29xX4xX3xX1xX16xX54xXexX3xX91xX500xX1axX1bxX3xX1x138b9xX3xXexX14xXcfxX3xX1bxXdxX29xX16xX3xX1dxXa0xX4xX8axX3xX1efxX1exX1fxX3xX1dxX5bdxX1axX1bxX3xXexX14xX31xX4bxX1axX1bxX3xX1xX2dxX4xX8axX3xX4xX41axXbxX3xX1xX2dxX4xX3xX125xXb4xX1axX1bxX3xX4xX1xX16xX3xX1xX2dxX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1axX1bxX1x1374fxX16xf3ecxX3xXexX54xXdxX3xXe6xXdxX5axXexX3xX99xX6xX28xX1aexX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13833xX23xXexX1xX16xX14xXaxX12xXcxX1xX23xX3x11b74xXdxX6xX1axX1bxX0xX66xXbxX12

Thu Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đảm bảo sức khoẻ cho học sinh bán trú

Đảm bảo sức khoẻ cho học sinh bán trú
2023-04-18 17:13:00

baophutho.vn Nguồn thực phẩm bẩn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng xuất hiện ngày càng phổ biến, tinh vi gây lo lắng cho nhiều phụ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long