Cập nhật:  GMT+7
4buFecSp4buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurg1w73hur7huqDDucOsZljDveG7jcSC4buLNEXhu4s1w7XDveG7i8ODeOG7gEzhu6nDg+G7i8Sow7Xhu4slw4LDveG7i+G6vuG6vEhEw4N44buLw4DDveG7r+G6ouG7i+G6vuG6vOG7jcOq4buLS+G7j3Thu4vDuuG7t8ODeeG7i8ODeOG7gEzhu6nDg+G7i8ODeeG7o8OD4buFL3nEqWbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xm4buFw73huqJ44buLw4rhurx0Y8OsLy904bq/c+G7jcSC4bq4eeG7gOG6vnnEguG6v8Sow4MvdcO5w4rDgOG6vsSC4bq4L8ODw7lKw4ovauG7icSpbS9sw7J1bMSpbMSpxKlta+G6vsSpb+G7iWvhu4lt4bqgxKnhur/DgeG6uHjDrOG7iy9m4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xmZmZmNlMqVeG7i3nhu4BM4butw4Phu4s1eeG7jcODeeG7izRCw4Phu4tz4buPxILhu4t04buPxILhu4s0ReG7izUqLeG7iyU14buLw7rhu7Hhu4vDg3h54bu34buLdOG6ruG7i3PDveG7rcOD4buL4bq4eeG7j+G6uOG7i0vhu4rhu4vhuqBN4buLdUnhur7hu4vDusO94buv4bqi4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xmZmZmNOG7gOG6pMO94buLVOG7j8O94buL4bqgw7TDveG6v+G6v+G6v3nhu5/hurjhu4t54bqkw73hu4Hhu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4WcO54buNdcOsZjE1w5o14buLLeG7izXDjeG7i+G6vnnDgsODeOG7i+G6vsO9w4Phu4t0RuG7jeG7i1Phu4/EguG7izF54buG4buLNXnhurbhu4vDusO94butw4Phu4vhur7hu4rhu4vhurrhu4Dhu43hu4tzw7XDveG7i8Sow73hu6vhur7hu4vDrOG7izThu4DhuqTDveG7i1Thu4/DveG7i+G6oMO0w73hur/hur/hur954buf4bq44buLeeG6pMO9w6zhu4vhu4Hhu4vhu4fhu4tL4buA4buf4bq+4buLc+G7kcOD4buLw4N4w7VM4buLw7IvbC9q4buJauG7ieG7g8Oq4buLMXnhuq7hu4tUeUbhu4vhur7hu7d0eeG7izZTKlXhu4vhur7hu7nDg3nhu4sxeeG7jcOD4buLNeG6vOG6tsODeOG7izXhu5/Dg+G7i8O64buT4buLdOG6ruG7i03hu4vDgMO94burw4Phu4t0eeG7ueG7i8O6w7TEguG6u+G7i3jDveG7jcSC4buLNEXhu4s1w7XDveG7i8ODeOG7gEzhu6nDg+G7i8Sow7Xhu4slw4LDveG7i+G6vuG6vEhEw4N44buL4bq4eeG6pMO94buLecSQ4bq44buLxKhDw73hu4t04buPdOG7i3RC4buL4bq64buA4buNw4Phu4vhuqDDveG7qcOD4buL4bq64buA4buNw4Phu4vDgMO94buv4bqi4buL4bq+4bq84buNw6rhu4vhuqDhu59M4buL4bqicuG7gOG7i+G6uuG7gOG7jcOD4buL4bq+4bq84buVdMOq4buLS+G7j3Thu4vDuuG7t8ODeeG7i8ODeOG7gEzhu6nDg+G7i8ODeeG7o8OD4buLeOG7o0zhu4vDguG7i8ODecO9duG6osOq4buLw7rhu7Hhu4tL4buA4buf4bq+w6rhu4tz4buPxILhu4t04buPxILhu4s2UypV4buL4bq+4bu5w4N54buL4bq+4bq8SEN04buLw4N4w7VM4buLam0vbC9q4buJauG7ieG6v+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZjXhurxIQ3Thu4vDuuG6rsOq4buLxKjDtcSC4buLw4N4w7VM4buLw7IvbC9q4buJauG7icOq4buLU+G7j8SC4buLMXnhu4bhu4s1eeG6tuG7i8O6w73hu63Dg+G7i+G6vuG7iuG7i3Thuq7hu4vDuuG7mcODeOG7i3PDtcO94buLxKjDveG7q+G6vuG7i8Os4buLNOG7gOG6pMO94buLVOG7j8O94buL4bqgw7TDveG6v+G6v+G6v3nhu5/hurjhu4t54bqkw73DrOG7i+G6vnnDgsODeOG7i+G6vsO9w4Phu4vEqOG7seG7i8Sow73hu610w6rhu4vDg3nDveG7seG7gOG7i8OD4buZ4bqi4buLw4Phu41Mw6rhu4vDg3nhu5/hur7hu4vhuqDDteG7i8ODeeG7iMODeOG7i8ODeMO1TOG7i3jhu6HDg+G7i8O64bujTMOq4buLw4rhu4DhuqTDveG7i1Thu4/DvcOq4buLS+G7k+G7i+G6teG7qcOD4buLJEhCw4N4w6rhu4t54buATOG7rcOD4buLNXnhu43Dg3nhu4s0QsOD4buL4bqgw73hu6nDg+G7i+G6vuG7hHThu4tz4bu34buLw4Lhu4vDg3nDvXbhuqLhu4vDg3jhu4DhuqbDg+G7i8ODSEN0w6rhu4vhu5HDg3nhu4t5SEXDg3jhu4vDg3h5w73hu6nhuqLhu4vhur7hurzhurbDg3jhu4vDukTDveG7i8OK4bqkw4N4w6rhu4vDisO9w4N54buLecSCw7Thur7hu4vEqMO14buLw4rhu5HDg+G7i0vhu4Dhu5/hur7hu4t0RuG7jeG7i8ODeeG7o8OD4buLdeG7o8OD4buLw4N5w73hu7Hhu4Dhu4tL4buT4buL4bq4eeG7s+G7jeG7i3nDtOG7i+G6oEjhu4Dhur/hu4sqeOG7gEzhu6nDg+G7i8ODeeG7o8OD4buLdHnhu7PDg3nhu4vDukjEkHThu4t0ecSC4buL4bqgw7Xhu4t1xILhu4sqecO14buL4bqi4buPTOG7i3jDveG7n0zhu4vhu4zDg+G7i1nEgsO1w6rhu4tL4buT4buLNeG7huG7iyRNw6rhu4t54buATOG7rcOD4buLw5rDteG7i1Phu5V0w6rhu4vhur7hu7nDg3nhu4tZxILDteG7i1Phu7XDg3nhu4vhur7hurzEgsODeOG7i+G6uuG7gOG7j+G7i+G6vuG6vOG7tcODeeG7i8OK4buRw4Phu4tL4buA4buf4bq+4buLS+G7keG7i+G6vnnhu5HDveG7i+G6vOG7jeG7i+G6osOCw73hu4vhur7hurxIRMODeOG6v+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZuG7hcO94bqieOG7i8OK4bq8dGPDrC8vdOG6v3Phu43EguG6uHnhu4Dhur55xILhur/EqMODL3XDucOKw4Dhur7EguG6uC/Dg8O5SsOKL2rhu4nEqW0vbMOydWzEqWzEqcSpbWvhur7EqW/hu4lr4buJbeG6oGrhur/DgeG6uHjDrOG7iy9m4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xmU+G7j8SC4buLMXnhu4bhu4s1eeG6tuG7i8O6w73hu63Dg+G7i+G6vuG7iuG7i8OKxrDhu4vhur7DveG7q+G6uOG7i+G6vuG7hHThu4vhur55w7nEguG7i3XhurTDvcOq4buL4bq+ecOCw4N44buL4bq+w73Dg+G7i8O64burw4Phu4tzw7TDg+G7i8O64bq2dOG6v+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurjhu4zhu4Dhur55xILhurzDrGYy4buA4bqkdOG7i1nhuqzDvS3hu4tZxILDtcODeOG7izLhu4BN4buFL+G6uGY=

Quốc Hội- Hoàng Quý

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thêm 1 ca mắc mới Covid-19

Thêm 1 ca mắc mới Covid-19
2020-04-16 06:36:48

PTĐT - 6h ngày 16/4, Bộ Y tế ghi nhận thêm một ca nhiễm Covid-19, là người ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

MÙA DÂU CHÍN MỌNG

MÙA DÂU CHÍN MỌNG
2020-04-15 09:40:51

PTĐT - Đầu tháng 4, khi tiết trời giao mùa vào hạ dịu mát. Cũng là lúc những vườn dâu ở xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ vào độ rộ chín.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long