Cập nhật:  GMT+7
4buf4bq6w7l14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5Lhur3hurzGoEfDgnThu6EyLjrhu651RuG6uktJ4bq4dcag4bq6xJB1xqDhurpLSeG6uHXhu5jhu5rhu6914bqyVHXGoOG6unnDjXVJ4bq44bq64buAdeG7mOG7msWoQsagdcag4bq6UnXhu6d1w5lDdeG6u8Wo4buU4bq84buv4bufL+G6usO54buh4bufxqDhu6/hurBHw4J14buWxqDFqEfDguG7jXRI4buv4buU4bq44bq8SeG7meG7peG7kuG7pnXhu6/hu5rGoMONdOG7oeG7n8ag4buU4buh4bufxqDhurLhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5I6w43hurLFqHThu6Hhu5/hurxI4bq4deG7luG7lOG6tuG7jXQvL+G6tsah4bqw4buvw43hu5Lhurrhu5rGoOG6usONxqHDmUkv4bqyw4Lhu5ZGxqDDjeG7ki9Jw4Lhu6Thu5Yvw7nhu7HDucawL8Wp4bux4bqy4bunw7rhu7HGsMaww7nGsMagw7nGsOG7q+G7peG7pcawR8O5xqHhu4Thu5Lhurh0dS/hu6Hhu5/hu5Lhu6EueOG6vHXhu5ZSdeG6oeG6uOG7r3XGoHjhurx1w6Eyw6l14buL4buv4buW4buW4bq8R8WodeG6ocOC4bqww4JJeuG6vOG7r3Xhu53hurjhurzDmuG7r+G7l3Xhu5LhurrDiuG7r3XGoOG7lFHhu4zhurbhu6N1xqB44bq8deG7kuG6uuG6vOG6qkl14bqwxKh14buS4bq64bq8QuG7mnXhurbhu6Dhu691Mk7hurx14bq0TUnhurh1OnnDjXXhu69JdcOhMsOpdcOZQ3XGoOG6vknhurp14bq64bq+SeG6unXhurvFqOG7lOG6vOG7r+G7l3XDlHXhuqHDguG7pHVqw43hu5RGdeG7ncOg4bus4bujdUnhurh3xah1w7nDui/Fqcah4bufL+G7kuG7oeG7ny/GoOG6suG7oeG7ny/GoOG7lOG7oeG7ny/GoOG7r+G6sEfDguG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjLDguG7r+G6snThu6Hhurl4SeG6uHXhu5Z2SeG6uHXDucO5L8Wpdcag4bq6w4LDjXXhurjhurzhu451Mnd14bqhTuG6vOG7l3UyTuG6vHXhurRNSeG6uHU6ecONdeG7r0l1w6HhurzhuqpJdeG6usOV4buSdeG7mOG7mkzhurZ14bq0w711RuG6uktJ4bq4dcag4bq6xJB1xqDhurpLSeG6uHXhu5jhu5rhu6914bqyVHXGoOG6unnDjXVJ4bq44bq64buAdeG7mOG7msWoQsagdcag4bq6UnXhu6d1xqDhu5TDjUnhurh1SeG6uHfFqHVH4bq84bqqSXXhu5jhu5rhu69Jdcag4buM4bq8dcOZ4bq8ROG6tnXhurThurxD4buadcag4buU4buvdcOZ4buedUnhurjhurrhurx14buWVXXhurLhu55J4bq4dcOZUHVG4bq6w4p14bq6w4zhu6914bq64buI4bq2dcageOG6vHXGoOG6uuG7gHXGoOG7lOG6oEl1LMON4buaSOG7r3Xhurbhu6Dhu6914bq7xajhu5Thurzhu6/GoXXhuqHhurjhurrhu4B14buY4buaxahCxqB1SXfFqHXhurLDjXXhur3hurrhu57FqHUu4bq8xJBJdeG7lsONeEl1xqDhurp5w411w5l3dUnhurrDg0l14bq0UcOV4bq2deG7llR14bugSeG6uHXhurpOdeG6tuG7oOG7r3XhuqHhurjhu6/GoeG7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5I6w43hurLFqHThu6Hhur3hu5RR4buM4bq2deG6tMOM4buXdTJO4bq8deG6tE1J4bq4dTp5w4114buvSXXDoeG6vOG6qkl14bq6w5Xhu5J14buY4buaTOG6tnXhurZQSeG6uHVG4bq6S0nhurh1xqDhurrEkHXGoOG6uktJ4bq4deG7mOG7muG7r3Xhu6V14bqyVHXGoOG6unnDjXVJ4bq44bq64buAdeG7mOG7msWoQsagdUfhurzhuqpJdeG7mOG7muG7r0l14bqyw411w6Dhu6x1w5l3deG6oeG6uOG7r3XhurREdcag4buU4bq+SeG6usah4bufL+G7kuG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjrDjeG6ssWodOG7oSxUdcag4bq6ecONdUnhurjhurrhu4B14buY4buaxahCxqB14bq24bq64buaSeG6uHXhurbhu6Dhu6914bq94bq64buexah1LuG6vMSQSXXDmXd14bqh4bq44buvdUnhurrDg0l14bq0UcOV4bq2dcawdeG7kuG6uuG6vELhu5p14bugSeG6uHXhurpOdeG7ncag4buUw41J4bq4deG6tMOMdeG6tsOMdeG6oeG6uOG7r3XDmXd14bq94bq64buexah1LuG6vMSQSeG7o+G7l3Xhu6l14buS4bq64bq8QuG7mnXGoOG7lOG7tUnhurh1w5l3dcWpdeG7kuG6uuG6vELhu5p14bq24bq6TEnhurh14budxqDhu5TDjUnhurh14bq0w4x14bq2w4x14buuSeG6unXDmXd1w6Dhu6zhu6PGoeG7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5I6w43hurLFqHThu6Hhur3hurrDgsONdeG6usO9SeG6uHXGoOG6vEl14bq94buu4bq74bq7deG6tuG7oOG7r3XhuqHhurjhu6/hu5d14bqyVHXGoOG6unnDjXVJ4bq44bq64buAdeG7mOG7msWoQsagdUl3xah14bq0Q3VJ4bq44bq64buAdTvhurrDiknhurp14buS4bq64bugdeG6u8Wo4buU4bq84buvdeG6tuG6usONdeG7kuG6uuG6pOG7knXhurZ24bq2dUnhurp3deG6tOG6vEPhu5p1xqDhu5Thu6914bq24bug4buvdeG6vU914bq24bq6UuG6tnU74bqgSHXhu4tQdUbhurrDinUyw4zhu6914bq64buI4bq2deG7neG6o2U74buJ4bujdcag4buM4bq8dcag4bq64buAdcag4buU4bqgSXUsw43hu5pI4buv4buXdUnDkuG6vHXhurRRw5XhurZ14bq24bq6w411R3d14bq0w7114bumecWodeG7lOG7r3XDmeG7nnXGoOG6oEl14bq2S0nhurh14bqw4bu3SeG6uHXDmVB1RuG6usOKdeG6usOM4buvdeG6uuG7iOG6tnXhurpLSHXhu6svxanhu5d14bq0xJB1R3dIdeG7lEp14buWVHXGoOG6usODxqDGoeG7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5I6w43hurLFqHThu6Hhu4vhu7NJdUbhurxESXVJd8WodeG6tlBJ4bq4deG6usON4buvSXVJ4bq44bq64bqqSeG6unXGoOG7msWo4bqqSXXhurBMdeG6tuG7oOG7r3Xhur1PSeG6uHXhurjhurx2SHXhurRM4bq2deG6o2U74buJdcOZQ3XDmeG6vEThurZ14buW4bqodeG6tlV14bq0TuG6vHXhurbhurrhu5rFqOG6qkl14bq44bq84buvdcag4buM4bq8dSzDjeG7mkjhu6914bq0xJB1xqDhurxCSXXhurp3SeG6unXhurThurxD4buadcag4buU4buvdcag4bq6w4LDjXXhurZ24bq2dcag4bq84bqq4buadeG6tuG6uuG7msSCSXXhurbhu6Dhu691O0tJ4bq4dVHhu4zhurZ1w5lDdcOZUHVG4bq6w4p14bq6w4zhu6914bq64buI4bq2xqHhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSOsON4bqyxah04buh4bq94buUUeG7jOG6tnXhurTDjOG7l3UyTuG6vHXhurRNSeG6uHU6ecONdeG7r0l1w6HhurzhuqpJdeG6usOV4buSdeG7mOG7mkzhurZ14bq0w711RuG6uktJ4bq4dcag4bq6xJB1xqDhurpLSeG6uHXhu5jhu5rhu6914buldeG6slR1xqDhurp5w411SeG6uOG6uuG7gHXhu5jhu5rFqELGoHVG4bq6duG6tnVH4bqiSXVHUcOVxqB14bqyw411w6Dhu6x1w5l3deG6oeG6uOG7r3XhurREdcag4buU4bq+SeG6unXDmUN1w5nhurxE4bq2deG6tOG6vEPhu5p1xqDhu5Thu6914bq2duG6tnXDmeG7nnVJ4bq44bq64bq8deG7llV14bqy4bueSeG6uHXDmVB1RuG6usOKdeG6usOM4buvdeG6uuG7iOG6tnXGoHjhurx14bq7xajhu5Thurzhu6/GoeG7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5I6w43hurLFqHThu6EueOG6vHXhu5ZSdeG6oeG6uOG7r3XGoHjhurx1w6HhurzhuqpJdeG6usOV4buSdeG7mOG7mkzhurZ14buL4buv4buW4buW4bq8R8WodeG6ocOC4bqww4JJeuG6vOG7r3XhurbhurrDjXXhu5Thu7dJ4bq4deG6slR1xqDhurp5w411SeG6uOG6uuG7gHXhu5jhu5rFqELGoHXhurbhu6Dhu691w6Dhu6x1RuG6uktJ4bq4dcagw4Phu5J1xqDhu5Thu5pJ4bq4dcOZd8ONdcOZ4bq8ROG6tnXhurThurxD4buadcag4buU4buvdeG7llR1xqDhurrDg8agdUh3deG6tuG6uuG7hnVJ4bq64bu3SHXhurZ2w4114bqw4buaTuG6tnU74bq6w4pJ4bq6deG7kuG6uuG7oHXhurvFqOG7lOG6vOG7r8ah4bufL+G7kuG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjrDjeG6ssWodOG7oeG6s0nhurh14bq2dsONdeG6sOG7mk7hurZ1w6Dhu6x1dMOZ4bqodeG7lOG7r3R1SeG6uOG6uuG7gHXhu5jhu5rFqELGoHVJ4bqq4buadcag4buU4bqqSXVHd0h1dOG6tnbhurx14bq24buMdHXhurTEkHXhurDhurxESXVI4bq8SeG6unXhurbhurrDjXXhurp3SeG6unXhurROSeG6uHXhurbhurpMSeG6uHVHeOG6vHXhurvFqOG7lOG6vOG7r3XGoOG7lMONSeG6uHXGoFHDkknhurh1R+G7r+G6vMah4bufL+G7kuG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjrDjeG6ssWodOG7oeG6veG6usOCw411Lnjhurx14buWUnXhuqHDguG6sMOCSXrhurzhu6/hu5d1R3Z14buS4bq64bq8QuG7mnXhu5Lhurrhu6B14buY4buaxahCxqB14bq24bug4buvdeG6oeG6uOG7r3XhurbDjHVHw5Xhurx14bq24bq6w4114bq64buK4buvdeG6sOG6vknhurp1w5l3deG7r0l1SeG6vEnhurp14bq24bug4buvdcag4bq6QnXhurjhurzhu4zhurzhu5d14bqwecONdcOZRHVH4buaw4PGoHXhu5Lhurp24buSdeG7mOG7mkzhurZ1xqBC4buXdUnhurrhu7dIdeG6tHlIdeG6sHnDjXXhu5Thu7dJ4bq4dTJO4bq8deG6tE1J4bq4dTp5w4114buvSXVG4bq6S0nhurh14bqw4buAdUbhuqTDjXXGoOG6usOCw4114bq24buaTuG6tnXhu5Lhurrhurzhuqrhu5p1R1Hhu5p14bq24bug4buvdcOg4busxqHhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSOsON4bqyxah04buh4bq94buUw41J4bq4dUbhurrhurx14bq0w4zhu5d1Lnjhurx14buWUnXDoOG7rHXGoHjhurx1w6HhurzhuqpJdeG6usOV4buSdeG7mOG7mkzhurZ14bqh4bq8Rkbhurx1MuG7r0fDgsWodUnDjOG6vHXhu5Thu7dJ4bq4deG6slR1xqDhurp5w411SeG6uOG6uuG7gHXhu5jhu5rFqELGoHXhurbhu6Dhu691w6Dhu6x1dOG6tuG6uuG7hnVHd3XhurThurxD4buadcagTOG6vHXGoOG6uuG6vMSQ4buadUh3dTJO4bq8deG6tE1J4bq4dTp5w4114buvSXXhurbDjHXGoOG6usSQdUd3SHXhurTEkHXhu5Lhurp5SXVSSeG6uHXGoOG7lFHhu4zhurZ14bq2duG6tnXDmeG7nnXGoOG6oEl14bq2S0nhurh0deG6uktIdeG7qy/Fqcah4bufL+G7kuG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjrDjeG6ssWodOG7oTt24bq2deG6tuG7mk7hurZ14bqwxKh14buS4bq64bq8QuG7mnXGoHjhurx1Mk7hurx14bq0TUnhurh1OnnDjXXhu69JdcOh4bq84bqqSXXhurrDleG7knXhu5jhu5pM4bq2deG6suG6vEVJdeG7lOG7r3XGoOG7lMONSeG6uHXhurBM4bq8deG6tnlJ4bq6deG6vU9J4bq4dcag4bq6TEnhurh1w6Dhu6x1LMONSeG7r0fhurJ14bq94buU4buaSOG7knXhurZ5SeG6unXhurB2w411LOG7r0jhu6/hu5bhurbhu5rhu5Z14buW4bqodeG7kuG6unnhurx1dMag4buUeXVITsagdeG6uOG6vHZ14bq04bu1xqB0deG6tuG6usONdeG6undJ4bq6deG6tE5J4bq4dUh3deG7kuG6ulHDkknhurh14bq9w4DFqHXhu5jhu5rFqHVGQsagdUd3deG6suG7oknhurh14bq24bq64bqgxqB14bq0TuG6tnXGoOG6uuG6okl1RuG6vEnhurp14bq0xJB1xqDhuqBJdeG6tktJ4bq4dcageOG6vHUsw43hu5pI4buv4buXdcOZ4buiSeG6uHUuS0nhurh1MeG6usON4buaxqDhu6914bq24bug4buvdeG6u8Wo4buU4bq84buv4buXdUd3SHXDisagdUnhurrhuqDGoHXFqcO6dUnhurhR4buO4bq8dcag4bq64bq8RMagdUh4SeG6uHXhurpLSHXhu6svxanGoeG7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5I6w43hurLFqHThu6HhurNJ4bq4deG6veG7lOG7mkjhu5J14bq0w7114bq6w43DvUl14bq24bq64buaxahCSXXhurZLSeG6uHXhurLhu5p1xqDhurrDgsONdUZCdeG6usONeOG6tuG6unXGoOG7jOG6vHXDoOG7rHXDoeG7r8ag4bq8SeG6unXDmXfDjXXhurbhu5pM4bq8dcag4bua4bqiSXVJd8WodeG6tMSQdcagw4Phu5J1xqDhu5Thu5pJ4bq4dcOZd8ONdcOZ4bq8ROG6tnXhu6ZVdUfGr3XDmeG6oEl14bq0Q3XhurvFqOG7lOG6vOG7r8ah4bufL+G7kuG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kuG7ruG7msag4bq6w43hu5R04buh4bq94bq6w4LDjXXhu4vhurzDgsagSeG7r0gr4bufL+G7kuG7oQ==

Theo Vietnam+

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mỹ quyết định tiếp tục duy trì quân tại Xy-ri

Mỹ quyết định tiếp tục duy trì quân tại Xy-ri
2018-04-05 08:10:53

Tổng thống Mỹ Đ.Trăm đã nhất trí trong một cuộc họp Hội đồng An ninh quốc gia sẽ tiếp tục duy trì binh sĩ tại Xy-ri. Tuy nhiên, ông giữ quan điểm không muốn đóng quân dài hạn tại đây.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long