Cập nhật:  GMT+7
1439x27c5x6c12x6a07x4194x683ax3b87x1624x847dxX7x1b86x2151x349dx7c3fx8966x2651xX5x2787xXax47c3xX0xX7xXex889dx8c46x62fdx92bcxX12x6bbbxX1xX6xXdxX3x5426x7d0dxX4xX3x6e22xX1xXdx2817xX18xX3xX4xX1x1774xX3xXexX1x6d89xX4xX3x6094x8f7dx902cxX3xXexXdxX27x7bf7xX3xXexX1x97a0xX3xX7x7eaexX18xX3xXbxX1xX34xX20xX3x6f3dx396cxX18xX19xX3x6466x49f2xX18xX3xXex4a8axX4xX3xXexX1xXdx7c68xX3axX3xX7x1496xX3xX49x653dxX3xX20xXdx7b3fxX18xX3xX18xX30xXdxX3xX1xX3axX35x8e64xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3x4ed4x3932xX18xX3xX18x5b14xX20xX3x2b71x4835xX7fx5915xX0x5ec7xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX84xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9118xX10xX6xX4exXaxX12x29a8xX19xX60xX35xX3xX7fx4a7axX84xX2xX80x87a6xX3xX77x4d1cxX3x5fb8x67e3xX18xX19xX3xXexX1x47fdxX78xX18xX19xX3xXbxX1xX5dxXdxX3xX1xX2cxXbxX3xX49x4a23xXdxX3x4623x7d13xXa2x7ebbxX3xX1xX3axX35xX6exX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX77xX78xX18xX3xXex3c38xX3xX4xX1x46daxX4xX3x3744xX1xX6xXdxX3xX20xX21xX4xX3xX24xX1xXdxX27xX18xX3xX4xX1xX2cxX3xXexX1xX30xX4xX3xX33xX34xX35xX3xXexXdxX27xX3axX3xXexX1xX3exX3xX7xX41xX18xX3xXbxX1xX34xX20xX3xX49xX4axX18xX19xX3xX4exX4fxX18xX3xXexX53xX4xX3xXexX1xXdxX59xX3axX3xX7xX5dxX3xX49xX60xX3xX20xXdxX64xX18xX3xX18xX30xXdxX3x28faxXcdxXcxXcxX77x91d8x998cxXa2x7a55xX3xX1xX3axX35xX6exX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX77xX78xX18xX3xX18xX7cxX20xX3xX7fxX80xX7fxX82xXacxX3xXexX21xXdxX3xXe7xX1xX3axX3xXcbxX6xX3xX13dx179bxXacxX3xXexX1x20f2xX3xXexX16x6891xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX77xX78xX18x771dxX0xX84xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb1xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX0xXdxX20xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb1xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXax568fxXdxX4exXexX1x703bxX3xX2xX80xX80xX80xXbx36ddx1f6cxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1b6xX3x70aexX2xX80xXbxX1bdxX1bexXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX84xX84xX4xX17cx218exX6xX17xXbxX1xX3axXexX1xX17xX17cxX49xX18xX84xX4exX10xX7xXe7xXexX17xXbxX84xX18xX10xX1b1xX7xX84xX7fxX82x319fxX82xX84xX2xX2xX2xX4exX1c8xX2x793dxX1c8xX1c8xX80xX82xXexX1c8x3da2xX82xX2xX5xX82x9aa5xX2xX82xX205xX4exX1c8xX2xX1fexX80xX82xX80xX82xXexX1f5xX82xX82xX82xX5xX80xX20ax8b6cxX17cx8e18xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX6xXdxX3xX20xX21xX4xX3xX24xX1xXdxX27xX18xX3xX4xX1xX2cxX3xXexX1xX30xX4xX3xX33xX34xX35xX3xXexXdxX27xX3axX3xXexX1xX3exX3xX7xX41xX18xX3xXbxX1xX34xX20xX3xX49xX4axX18xX19xX3xX4exX4fxX18xX3xXexX53xX4xX3xXexX1xXdxX59xX3axX3xX7xX5dxX3xX49xX60xX3xX20xXdxX64xX18xX3xX18xX30xXdxX3xX1xX3axX35xX6exX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX77xX78xX18xX3xX18xX7cxX20xX3xX7fxX80xX7fxX82xXaxX3xX1b1xXdxX4exXexX1xX9xXaxX2xX80xX80xX80xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1c8xX2xX80xXaxX3xX84xX12xX0xX84xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb1xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXb1x4826xX4xX3xX33xX21xXdxX3xX1d9xXdxX59xX3axX3xX4x4593xXexX3xX1d9xX7cxX18xX19xX3xXe7xX1xX6xXdxX3xX20xX21xX4xX3xX24xX1xXdxX27xX18xX3xX4xX1xX2cxX3xXexX1xX30xX4xX3xX33xX34xX35xX3xXexXdxX27xX3axX3xXexX1xX3exX3xX7xX41xX18xX3xXbxX1xX34xX20xX3xX49xX4axX18xX19xX3xXcdxXcxXcxX77xX13cxX13dxXa2xX3xX1xX3axX35xX6exX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX77xX78xX18xX3xX18xX7cxX20xX3xX7fxX80xX7fxX82xX17cxX0xX84xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX17xX4exX35xXaxX12xX24xX1xXdxX27xX18xX3xX4xX1xX2cxX3xX4x3fa1xX3xX7x80e9xX3xXexX1xX6xX20xX3xX19xXdxX6xX3xX4x6b40xX6xX3xX2xX1fexX3xX19xXdxX6xX18xX3xX1xX60xX18xX19xX3xX5xX60xX3xX4xX2c9xX4xX3xX4exX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX6exXbxXacxX3xX1xX2cxXbxX3xXexX2c9xX4xX3xX1bdx74ddxX3xX137xX9cxXcx1960xX13fxX3xX33xX6xX18xX19xX3xX1xX17xX21xXexX3xX33xX53xX18xX19xXacxX3xX20xXc7xXdxX3xXexX1xX60xX18xX1xX3xX5x9af6xXbxX3xX49xX60xX3xX7x1620xX3xX4exX3exX18xX19xX3xX5xX6xX17xX3xX33xX53xX18xX19xX3xXexX16xX27xX18xX3xX33xX16cxX6xX3xX1d9xX60xX18xX3xX4xX2c9xX4xX3xX1bdxX38fxX3xX33x6be0xX4xX3xX1d9xXdxX6exXexX3xXe7xX1xX352xX3xXe7xX1xX7cxX18xX3xXexX1xX3axX53xX4xX3xX49xX4axX18xX19xX3xXcdxXcxXcxX77xX13cxX13dxXa2xX3xX49xX60xX3xX1xX53xX3xXe7xXdxX18xX1xX3xX4exX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xXb8x5f37xXdxX3xX4exX4fxX18xX3xXexX53xX4xX3xXexX1xXdxX59xX3axX3xX7xX5dxX3xX4xX352xX3xX18xX1xX3axX3xX4x9b54xX3axX3xXexXdxX27xX3axX3xXexX1xX3exX3xX1xX60xX18xX19xX3xX1xX352xX6xXacxX3xX20xXafxX3xX16xX53xX18xX19xX3xXexX1xX16cxX3xXexX16xXb8xX416xX18xX19xX17cxX3xXb1xX2c9xX4xX3xX5xX17xX21xXdxX3xX1xX60xX18xX19xX3xX1xX352xX6xX3xX33xXb8xX2cxX4xX3xX19xXdxXc7xXdxX3xXexX1xXdxX6exX3axX3xX19xXdxXc7xXdxX3xXexX1xXdxX6exX3axXacxX3xXexX16xXb8xX18xX19xX3xX1d9xX60xX35xX3xXexX21xXdxX3xX24xX1xXdxX27xX18xX3xX4xX1xX2cxX3xX5xX60xX3xX4xX2c9xX4xX3xX20xX3dexXexX3xX1xX60xX18xX19xX3xX33xXb8xX2cxX4xX3xX7xX41xX18xX3xX1bdxX3axX170xXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xXb8xXc7xX4xX3xX4xX352xX3xX18xX19xX3ax5589xX18xX3xX19xX5dxX4xX3xX1bdxX3axX170xXexX3xX1bdxXe4xX3xX16x6e9fxX3xX16xX60xX18xX19xXacxX3xX33xX41xX20xX3xX1d9xX41xX17xX3xX4xX1xX170xXexX3xX5xXb8xX2cxX18xX19xX17cxX3x1c4bxX3axX3xXexXdxX27xX18xX3xX5xX60xX3xX4xX2c9xX4xX3xX7xX41xX18xX3xXbxX1xX34xX20xX3xX1xX60xX18xX19xX3xX1xX352xX6xX3xX4xX361xX6xX3xX4xX2c9xX4xX3xX1bdxX38fxX3xXexX1xX3axX53xX4xX3xX1xX3axX35xX6exX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX77xX78xX18xXacxX3xXcxX4fxX18xX3xX77xX78xX18xX3xX49xX60xX3x2325xX27xX18xX3x7f13xX3b2xXbxX3xX18xX1xXb8xX1b6xX3xXa2xXb2xX18xX19xX3xX7xX41xX18xX3xXexX1xX10xX17xX3xX20xX4axX6xX3xX49xX3exXacxX3xX18xXb2xX18xX19xX3xX7xX41xX18xX3xX33xX38fxX3xX4xX1x4019xX3xX1d9xXdxX57cxX18xXacxX3xX1xX60xX18xX19xX3xXexX1xX361xX3xX4xXb2xX18xX19xX3xX20x27e1xX3xX18xX19xX1xX6exXacxX3xX7xX41xX18xX3xXbxX1xX34xX20xX3x4106xXb1xX5a4xX24xXacxX3xX7xX41xX18xX3xXbxX1xX34xX20xX3xX4xXb2xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX6exXbxX3xX18xXb2xX18xX19xX3xXexX1xXb2xX18xX3xXexXdxX27xX3axX3xX1d9xXdxX59xX3axX17cxX17cxX17cxX0xX84xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX17xX4exX35xXaxX12xX0xXdxX20xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb1xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX1b1xXdxX4exXexX1xX1b6xX3xX2xX80xX80xX80xXbxX1bdxX1bexX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1b6xX3xX1c8xXa8xXa8xXbxX1bdxX1bexXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX84xX84xX4xX17cxX1d9xX6xX17xXbxX1xX3axXexX1xX17xX17cxX49xX18xX84xX4exX10xX7xXe7xXexX17xXbxX84xX18xX10xX1b1xX7xX84xX7fxX82xX1f5xX82xX84xX2xX2xX2xX4exX1c8xX2xX1fexX1c8xX1c8xX80xX205xXexX1fexX2xX1fexX7fxX5xX1c8xX20axX2xX82xX205xX4exX1c8xX2xX1fexX80xX82xX2x1463xXexX1fexX1f5xX7fxXa8xX5xX82xX20axX21exX17cxX220xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX6xXdxX3xX20xX21xX4xX3xX24xX1xXdxX27xX18xX3xX4xX1xX2cxX3xXexX1xX30xX4xX3xX33xX34xX35xX3xXexXdxX27xX3axX3xXexX1xX3exX3xX7xX41xX18xX3xXbxX1xX34xX20xX3xX49xX4axX18xX19xX3xX4exX4fxX18xX3xXexX53xX4xX3xXexX1xXdxX59xX3axX3xX7xX5dxX3xX49xX60xX3xX20xXdxX64xX18xX3xX18xX30xXdxX3xX1xX3axX35xX6exX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX77xX78xX18xX3xX18xX7cxX20xX3xX7fxX80xX7fxX82xXaxX3xX1b1xXdxX4exXexX1xX9xXaxX2xX80xX80xX80xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1c8xXa8xXa8xXaxX3xX84xX12xX0xX84xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb1xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXb1xX2c9xX4xX3xX33xX21xXdxX3xX1d9xXdxX59xX3axX3xXexX1xX7cxX20xX3xX19xXdxX6xX18xX3xX1xX60xX18xX19xX3xX19xXdxXc7xXdxX3xXexX1xXdxX6exX3axX3xX7xX41xX18xX3xXbxX1xX34xX20xX3xXexX21xXdxX3xX24xX1xXdxX27xX18xX3xX4xX1xX2cxX17cxX0xX84xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX17xX4exX35xXaxX12x78d6xX4fxX35xX3xX5xX60xX3xX1xX17xX21xXexX3xX33xX53xX18xX19xX3xX18xX1x2c65xX20xX3xX33xX34xX35xX3xX20xX21xX18xX1xX3xX4xXb2xX18xX19xX3xXexX2c9xX4xX3xX1bdxX30xX4xX3xXexXdxX57cxX18xX3xXexX1xXb8xX78xX18xX19xX3xX20xX21xXdxXacxX3xXe7xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2c9xX4xX3xXexXdxX64xX20xX3xX18xX7cxX18xX19xXacxX3xX5xX2cxXdxX3xXexX1xX57cxX3xX4xX361xX6xX3xX4xX2c9xX4xX3xX33xX16cxX6xX3xXbxX1xXb8xX78xX18xX19xX3xX49xX4axX18xX19xX3xXcdxXcxXcxX77xX13cxX13dxXa2xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXex1bc5xX18xX1xX1bexX3xXexX21xX17xX3xX4xX78xX3xX1xX53xXdxX3xX4xX1xX17xX3xX4xX2c9xX4xX3xX4exX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX6exXbxXacxX3xX9cxXcxX394xXacxX3xX1xX53xX3xXe7xXdxX18xX1xX3xX4exX17xX6xX18xX1xX3xX19xX3dexXbxX3xX19x25aexXacxX3xX19xXdxX6xX17xX3xX5xXb8xX3axXacxX3xXex73edxX20xX3xXe7xXdxX57cxX20xX3xX33xX5dxXdxX3xXexX2c9xX4xXacxX3xX5xXdxX27xX18xX3xXe7xX57cxXexX3xX1xX2cxXbxX3xXexX2c9xX4xX3xXbxX1xX2c9xXexX3xXexX16xXdxX59xX18xX3xX7xX41xX18xX3xX1bdxX3axX170xXexX3xX49xX60xX3xXexXdxX27xX3axX3xXexX1xX3exX3xX1xX60xX18xX19xX3xX1xX352xX6xX17cxX3xXcx4e15xX3xX33xX352xXacxX3xX1xX83dxX18xX1xX3xXexX1xX60xX18xX1xX3xX4xX2c9xX4xX3xX4xX1xX3ax1d89xXdxX3xX19xXdxX2c9xX3xXexX16xX16cxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX7xX41xX18xX3xX1bdxX3axX170xXexXacxX3xXexX1xX30xX4xX3xX33xX34xX35xX3x827cxX3axX2c9xX3xXexX16xX83dxX18xX1xX3xX4xX1xX3axX35xX59xX18xX3xX33xXe0xXdxX3xX4xX78xX3xX4xX170xX3axX3xXe7xXdxX18xX1xX3xXexX57cxXacxX3xX18xX4fxX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xXexX1xX3axX3xX18xX1xX3b2xXbxX3xX49xX60xX3xX4xX1xX170xXexX3xX5xXb8xX2cxX18xX19xX3xX1xX60xX18xX19xX3xX1xX352xX6xX3xXafxX3xX49xX4axX18xX19xX3xXcdxXcxXcxX77xX13cxX13dxXa2xX3xXexX16xX27xX18xX3xX33xX16cxX6xX3xX1d9xX60xX18xX3xXexX7f1xX18xX1xX17cxX0xX84xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX17xX4exX35xXaxX12xX24xX1xXdxX27xX18xX3xX4xX1xX2cxX3xX4exXdx5958xX18xX3xX16xX6xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX1d9xX6xX3xX18xX19xX60xX35xXacxX3xXexX88axX3xX18xX19xX60xX35xX3xX7fxXa8xX84xX2xX80xX3x99a7xX3xX7fxX66axX84xX2xX80xX17cxX0xX84xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx43a8xX3axXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX9cxX60xX3xXa2xX1xX3axX18xX19xX0xX84xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX84xXbxX12

Hà Nhung

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thiệt hại gần 5 tỷ đồng do mưa dông

Thiệt hại gần 5 tỷ đồng do mưa dông
2024-04-21 14:16:00

baophutho.vn Do ảnh hưởng của mưa to kèm dông lốc, vào tối 20/4 đã gây thiệt hại lớn về tài sản trên địa bàn huyện Yên Lập, tổng thiệt hại ước tính trên 4,7 tỷ đồng.

Thí điểm mô hình HTX kiểu mới

Thí điểm mô hình HTX kiểu mới
2023-10-27 15:37:00

baophutho.vn Nhằm xây dựng Mô hình HTX kiểu mới là tổ chức kinh tế tập thể, dựa trên sở hữu của thành viên và sở hữu tập thể, liên kết rộng rãi những người...

Vững bước trên con đường hội nhập

Vững bước trên con đường hội nhập
2023-10-27 08:02:00

baophutho.vn Trải qua một thập kỷ hoạt động, LPBank Phú Thọ đã từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, khẳng định vị thế là một ngân hàng chuyên doanh...

Cấp 246 Giấy phép tài nguyên nước

Cấp 246 Giấy phép tài nguyên nước
2023-10-26 14:33:00

baophutho.vn Theo số liệu thống kê, giai đoạn 2013 – 2023, địa bàn tỉnh đã cấp 246 Giấy phép về tài nguyên nước; trong đó có 48 Giấy phép khai thác, sử dụng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long