Cập nhật:  GMT+7
f7b5x10b41x14f8ex14d83x12510x14bb6x11f03xf9a0x167f9xX7xff02x104cdx11819x15fbbx16ce2x109cdxX5x10b03xXax12b3fx17d08xXdxX4x16c19x16fc2xX7xX17x139a8xXexX3x152b9x14b5fxX3xX1xXdx171e0x15f73xX3xX1x1231dxX6xX3xX1dx135c5x14679xX1xX3xX1dxXdx13cd4xX2bxX3xXexX16x15769xX2bxX1xX3x147e2xX23x173a8xX22xXexX3x147abxX2bxXexX10xX16xX2bxX10xXexX3x13dfdx11a59xXbxX5xX17xX16xX10xX16xX0x14243xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17494xX10xX6xX39xXaxX12x14f37xX1xXdxX3xX2bx17638x12b79x142b3xXdxX3xX39x11ce8xX2bxX6bxX3xX2bxX1x14c0dxXbxX3xX1dx148b9xX17xX3x1050axXdx15fe4xX23xX3xXexX6cxfaf0xX2bxX6bxX3xX3fxX48xX3x10c76xX3fxX2bxXexX10xX16xX2bxX10xX16xX3xX48xX49xXbxX5xX17xX16xX10xX16x15dd1x16b22xX3xXbxX1x17ed0xX2bxX3x137a2x15ebbxXa6xX3xX2bxX7bxX3bxX3xX7x10329xX3x11ac0xX1xX1exX2bxX6bxX3xXb1xX1x13098xXdxX3x14410x12e06xX2bxX6bxX3xX1dxX7bxX3xXa6xX7bxX2bxX3xX1xX35xX2bxX1xX3xX7xXafxX3xXbcxXa7xX3xX2bxX6bxX1x1046exX3xX2bxX6bxX6cxX6dxXdxX3xX39xX71xX2bxX6bxX3xX7xf99cxX3xX39x17b1cxX2bxX6bxX3xXexX16xX35xX2bxX1xX3xX39xX23xX3bxX22xXexX3xX13xXdxX4xX16xX17xX7xX17xX1axXexX3xX48xX39xX6bxX10x15a99xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14334xX6xXbxXexXdxX17xX2bxXaxX12xX0xXdxXa6xX6bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX115xX10xX2bxXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXax13a0bxXdxX39xXexX1x153b7xX3x12df6x1542ax12bb1xXbxX49x102e8xX3xX1xX10xXdxX6bxX1xXexX13fxX3x13c91xf7dfxX2xXbxX49xX146xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX51xX51xX4xX105xX7exX6xX17xXbxX1xX23xXexX1xX17xX105xX1dxX2bxX51xX39xX10xX7xXb1xXexX17xXbxX51xX2bxX10xX13axX7xX51x10eedxX150xX143xX141xX51xX2xX2xX2xX39xX150xX143x1211exX17bxX151xX142xX142xXexX2xX143x1151bxX142xX5xX150x17e21xXdxX2bxXexX10xX16xX2bxX10xXexX192xX10xX49xXbxX5xX17xX16xX10xX16xX2xX142xX143xX105x17194xXbxX6bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX4xX16xX17xX7xX17xX1axXexX3xX1dxX1exX3xX1xXdxX22xX23xX3xX1xX26xX6xX3xX1dxX2axX2bxX1xX3xX1dxXdxX30xX2bxX3xXexX16xX35xX2bxX1xX3xX39xX23xX3bxX22xXexX3xX3fxX2bxXexX10xX16xX2bxX10xXexX3xX48xX49xXbxX5xX17xX16xX10xX16xXaxX3xX13axXdxX39xXexX1xX9xXaxX141xX142xX143xXaxX3xX1xX10xXdxX6bxX1xXexX9xXaxX150xX151xX2xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX6xXbxXexXdxX17xX2bxXaxX12xX13xXdxX4xX16xX17xX7xX17xX1axXexX3xX7xXafxX3xX1dxX1exX3xX1xXdxX22xX23xX3xX1xX26xX6xX3xX1dxX2axX2bxX1xX3xX1dxXdxX30xX2bxX3xXexX16xX35xX2bxX1xX3xX39xX23xX3bxX22xXexX3xX3fxX2bxXexX10xX16xX2bxX10xXexX3xX48xX49xXbxX5xX17xX16xX10xX16xX105xX3xX8cx10d24xX6bxX23x13905xX2bxX13fxX3xXbxX16xX10xXa6xXdxX23xXa6xXexXdxXa6xX10xX7xX2bxX6bxX9exX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1608fxX17xX39xX3bxXaxX12xX66xX80xX3xXex13191xX3xX2bxX6bxX7bxX3bxX3xX2xX18exX51xX17bxX51xX17bxX143xX17bxX150xX9fxX3xX13xXdxX4xX16xX17xX7xX17xX1axXexX3xX7xXafxX3xX1dxX1exX3xX1xXdxX22xX23xX3xX1xX26xX6xX3xX1dxX2axX2bxX1xX3xX1dxXdxX30xX2bxX3xXexX16xX35xX2bxX1xX3xX39xX23xX3bxX22xXexX3xX3fxX2bxXexX10xX16xX2bxX10xXexX3xX48xX49xXbxX5xX17xX16xX10xX16xX105xX3xXcxX1xX10xX17xX3xXbcxX26xX9fxX3xXb1xX1xXdxX3xX2bxX6bxX6cxX6dxXdxX3xX39xX71xX2bxX6bxX3xX2bxX1xX77xXbxX3xX1dxX7bxX17xX3xX7exXdxX80xX23xX3xXexX6cxX85xX2bxX6bxX3xX3fxX48xX3xX8cxX3fxX2bxXexX10xX16xX2bxX10xX16xX3xX48xX49xXbxX5xX17xX16xX10xX16xX9exX9fxX3xXbxX1xXa3xX2bxX3xXa6xXa7xXa6xX3xX2bxX7bxX3bxX3xX7xXafxX3xXb1xX1xX1exX2bxX6bxX3xXb1xX1xXb9xXdxX3xXbcxXbdxX2bxX6bxX3xX1dxX7bxX3xXa6xX7bxX2bxX3xX1xX35xX2bxX1xX3xX7xXafxX3xXbcxXa7xX3xX2bxX6bxX1xXd6xX3xX2bxX6bxX6cxX6dxXdxX3xX39xX71xX2bxX6bxX3xX7xXe4xX3xX39xXe7xX2bxX6bxX3xXexX16xX35xX2bxX1xX3xX39xX23xX3bxX22xXexX3xX13xXdxX4xX16xX17xX7xX17xX1axXexX3xX48xX39xX6bxX10xX105xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28cxX17xX39xX3bxXaxX12xXcxX16xX6cx12d9fxX4xX3xXbcxX26xX9fxX3xX1dxX7bxX17xX3xXexX1x12ba2xX2bxX6bxX3x15cb9xX51xX17bxX143xX17bxX17bxX9fxX3xX13xXdxX4xX16xX17xX7xX17xX1axXexX3xXbcx15859xX3xXexX1xX1exX2bxX6bxX3xX7exX3b8xX17xX3xX2bxX6bxX296xX2bxX6bxX3xX1x10105xX3xXexX16xX85xX3xX3fxX2bxXexX10xX16xX2bxX10xXexX3xX48xX49xXbxX5xX17xX16xX10xX16xX3xX8cxX3fxX48xX9exX3xX2xX2xX105xX2xX2xX3xX192xX3xXbxX1xXdx10b93xX2bxX3xX7ex1622axX2bxX3xXa6xX3abxXdxX3xX2bxX1xX77xXexX3xX4x14ebcxX6xX3xXexX16xX35xX2bxX1xX3xX39xX23xX3bxX22xXexX3xX13axX10xX7exX3xXexX296xX2bxX6bxX3xXbcxX6cxX85xX4xX3xX7xXe4xX3xX39xXe7xX2bxX6bxX3xXa6x14f5cxX4xX3xXbcxXd6xX2bxX1xX3xXexX16xX40axX2bxX3xf9cexXdxX2bxX39xX17xX13axX7xX105xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28cxX17xX39xX3bxXaxX12xX13xXdxX4xX16xX17xX7xX17xX1axXexX3xX6bxXdxX3abxXdxX3xXexX1xXdxX22xX23xX3xX3fxX2bxXexX10xX16xX2bxX10xXexX3xX48xX49xXbxX5xX17xX16xX10xX16xX3xXbxX1xXdxX40axX2bxX3xX7exX40exX2bxX3xXbcxXa3xX23xX3xXexXdxX40axX2bxX3xX1dxX7bxX17xX3xX2bx13e90xXa6xX3xX2xX151xX151xX142xX9fxX3xX5xX7bxX3xX7xX40exX2bxX3xXbxX1x172f9xXa6xX3xXbcxX80xX3xX4x16089xX2bxX1xX3xXexX16xX6xX2bxX1xX3xX1dxX3abxXdxX3xX267xX10xXexX7xX4xX6xXbxX10xX3xX267xX6xX1dxXdxX6bxX6xXexX17xX16xX9fxX3xXexX16xX35xX2bxX1xX3xX39xX23xX3bxX22xXexX3xX13axX10xX7exX3xXbcxXa3xX23xX3xXexXdxX40axX2bxX3xXexX16xX40axX2bxX3xXexX1x12395xX3xX6bxXdxX3abxXdxX105xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28cxX17xX39xX3bxXaxX12xX3fxX48xX3xXbcxX3cfxX3xXexX16xXb9xX3xXexX1xX7bxX2bxX1xX3xXexX16xX35xX2bxX1xX3xX39xX23xX3bxX22xXexX3xX13axX10xX7exX3xXa6xX441xX4xX3xXbcxXd6xX2bxX1xX3xXexX16xX40axX2bxX3xX44exXdxX2bxX39xX17xX13axX7xX3xX1dxX7bxX3xXbcxXdxXa7xX23xX3xX2bxX7bxX3bxX3xX6bxXdx15105xXbxX3xX3fxX48xX3xXexX16xXb9xX3xXexX1xX7bxX2bxX1xX3xXexX16xX35xX2bxX1xX3xX39xX23xX3bxX22xXexX3xX13axX10xX7exX3xXbxX1x11fb4xX3xX7exXdxX505xX2bxX3xX2bxX1xX77xXexX3xXexX16xX40axX2bxX3xXexX1xX505xX3xX6bxXdxX3abxXdxX9fxX3xX4xX1xXdxX505xXa6xX3xXbcxX505xX2bxX3xX151xX18ex14b6exX3xXexX1xXd6xX3xXbxX1xXa3xX2bxX3xX2bxX6bxX6cxX6dxXdxX3xX39xX71xX2bxX6bxX3xXexX16xX17xX2bxX6bxX3xX4xX3b8xX4xX3xX2bxX4aaxXa6xX3xX17bxX143xX143xX17bxX3xX1dxX7bxX3xX17bxX143xX143xX150xX9fxX3xXexX1xX6dxXdxX3xXbcxXdxX80xXa6xX3xXa6xX7bxX3xX4xX3b8xX4xX3xX5x16465xX6xX3xX4xX1x16c9fxX2bxX3xXexX1xX6xX3bxX3xXexX1xX80xX3xX2bxX1xX6cxX3x1062bxXdxX16xX10xX1axX17xX49xX3xX4xX41bxX6xX3xX13xX17x16ee8xXdxX5xX5xX6xX3xX1xX6xX3bxX3x13250xX6xX1axX6xX16xXdxX3xX4xX41bxX6xX3x12724xXbxXbxX5xX10xX3xX4x17bcdxX2bxX3xX7x11caexX3xXb1xX1xX6xXdxX105xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28cxX17xX39xX3bxXaxX12xX13xX441xX4xX3xX39xX71xX9fxX3xXexX1xX10xX17xX3xX4xX1exX2bxX6bxX3xX7exf812xX3xX4xX41bxX6xX3xX13xXdxX4xX16xX17xX7xX17xX1axXexX9fxX3xX48xX39xX6bxX10xX3xX7xXafxX3xX4xX23xX2bxX6bxX3xX4xX77xXbxX3xXaxXexX16xX40exXdxX3xX2bxX6bxX1xXdxX22xXa6xX3xX13axX10xX7exX3xX2bxX1xX6xX2bxX1xX3xX1xX635xX2bxX9fxX3xX6xX2bxX3xXexX17xX7bxX2bxX3xX1xX635xX2bxX3xX1dxX7bxX3xX1xXdxX22xX2bxX3xXbcxX4c3xXdxX3xX1xX635xX2bxX3xX3fxX2bxXexX10xX16xX2bxX10xXexX3xX48xX49xXbxX5xX17xX16xX10xX16xX3xX7xX17xX2bxX6bxX3xXexX1xX10xX17xX3xX39x1062exX3xX5xXdxX22xX23xX3xXa6xX3abxXdxX3xX2bxX1xX77xXexX3xX39xX17xX3xX61fxXexX6xX4xX17xX23xX2bxXexX10xX16xX3xX4xX1exX2bxX6bxX3xX7exX664xX9fxX3xX48xX39xX6bxX10xX3xX4xX1xff41xX3xX4xX1xXdxX505xXa6xX3xX1xX635xX2bxX3xX18exX5aexX3xX5xX6cxX85xX2bxX6bxX3xX7xXe4xX3xX39xXe7xX2bxX6bxX3xXa6xX3b8xX3bxX3xXex13c27xX2bxX1xX3xXexX17xX7bxX2bxX3xX4xXa3xX23xX3xX7xX17xX3xX1dxX3abxXdxX3xXexX16xX35xX2bxX1xX3xX39xX23xX3bxX22xXexX3xXbcxX6xX2bxX6bxX3xXbxX1xX587xX3xX7exXdxX505xX2bxX3xX2bxX1xX77xXexX3xX1xXdxX22xX2bxX3xX2bxX6xX3bxX3xX5xX7bxX3x16ed2xX17xX17xX6bxX5xX10xX3xX115xX1xX16xX17xXa6xX10xX3xX1dxX3abxXdxX3xXa6x12a56xX4xX3xX7xXe4xX3xX39xXe7xX2bxX6bxX3xX1xX635xX2bxX3xX3bcxX142xX5aexX105xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61fxX17xX23xX16xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX8cxXcxXcxfcdcx16730xX267xX51xX7b0xXdxX10xXexX2bxX6xXa6xfc22xX9exX0xX51xXbxX12

Theo (TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hé lộ doanh thu Apple tại thị trường Việt Nam

Hé lộ doanh thu Apple tại thị trường Việt Nam
2023-02-13 17:07:00

Báo cáo tài chính 2022 của Thế Giới Di Động và FPT Retail đã phần nào tiết lộ doanh thu tại Việt Nam mà những sản phẩm "gà để trứng vàng" như iPhone, MacBook mang về cho Apple.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long