Cập nhật:  GMT+7
20cax580dx374ex4cc8x551dx7e60x9302x71fax313cxX7xa745x9c83xb5e8x4939x4b0dx6d3fxX5x3befxXax851cx5999xX1xa687xX3xXcxX1x828ax7cccxX3xc269xb651xac9bxbcc2x2a78xX3xXexX1x4733x99b4xX3x87d8xX6x69cdxX3xb2d5x2b31xX3xX2bx73eaxa412xX4xX3xX4xX1xX24xa682x5aa6xX3xX1x603bxX6xX0x5591xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8387xX10xX6xa29exXaxX12x3fb7xbb4bxX37xX3xX37xac5ex596ax35f3xX3xX2xa0f6xX3dxbe3dxX1exX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX2bxX2cxX3xXexX1x53fcxX4xX3xX1xXdxa3abxX37xX3xX4xX1xX24xX36xX37xX3xX1xX3axX6xX3xX1dxX2x58ffxX1cxX5cxX5exX3dxX1dx5a40xX82xX1fxX1cx546exX3xXex5cd2xX37xX57xX3xX7xc6a9xX3xXexX1xX24xX25xX3xX27xX6xX29xX3xX4x57c1xX37xX3xX4xX1xX24xX36xX37xX3xX1xX3axX6xX1exX3xX2bxa9d9xXexX3xX1cxX1dxX1exX1cxX20xX82xX3xXcx7335xX29xX37xX57xX3xX2bxX3axX1exX3xXexabdfxX3xX5xX73xX3xXexX1xX24xX25xX3xX27xX6xX29xX3xX2bxX2fxX30xX4xX3xX4xX1xX24xX36xX37xX3xX1xX3axX6xX3xX4x7534xX6xX3x518dxXdxX37xX6xXbxX1xX29xX37xX10xX3xX2bxXafxXexX3x341exX1dxX20x7608xX3xXe5xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX2bxXafxXexX3xX1cxa16exX20xXf6xX3xaa78xX29xX27xXdx8baexX29xX37xX10xX3xX5xX58xX3xX8cxXf3xX1exX88xX20xX82xX3x7745xX94xX3xXexX1xX24xX25xX3xX27xX6xX29xX3xX4xa4e2xX37xX3xX5xXafxXdxX3xX4xXa0xX37xX3xXexXdxX53xXbxX3xXex6f0exX4xX3xX4xX1xX24xX36xX37xX3xX1xX29x944exX3xX5xX58xX3xX5exX82xX5cxX1fxX1fxX3xXexX1xX24xX25xX3xX27xX6xX29xX82xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8e42xX6xXbxXexXdxX29xX37xXaxX12xX0xXdxac80xX57xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX168xX10xX37xXexX10xXbaxXaxX3xX7xXexX59xX5xX10xX9xXaxb502xXdxX4fxXexX1xX1axX3xX2xX105xX105xX105xXbxbe41xXf6xX3xX1xX10xXdxX57xX1xXexX1axX3xX88xX8cxX1dxXbxX199xXf6xXaxX3xX7xXbaxX4xX9xXaxX3dxX3dxX4xX82xX27xX6xX29xXbxX1xX24xXexX1xX29xX82x3a79xX37xX3dxX4fxX10xX7x4830xXexX29xXbxX3dxX37xX10xX18dxX7xX3dxX1dxX1fxX2xX5cxX3dxX2xX2xX2xX4fxX88xX2xX1cxX2xX5exX105xX8cxXexX1cxX2xX1fxX1cxX5xXf3x45a6xX1fxX1dxXf3xX5cxX1fxXf3xXf3xX2xX8cxX1e6xX88xX2xX2xXf3xXf3xX1dxX5exX8cxX105xXf3xX82x7a6exXbxX57xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX1fxX20xX3xXexX1xX24xX25xX3xX27xX6xX29xX3xX2bxX2cxX3xX2bxX2fxX30xX4xX3xX4xX1xX24xX36xX37xX3xX1xX3axX6xXaxX3xX18dxXdxX4fxXexX1xX9xXaxX2xX105xX105xX105xXaxX3xX1xX10xXdxX57xX1xXexX9xXaxX88xX8cxX1dxXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX168xX6xXbxXexXdxX29xX37xXaxX12xX168xX145xX4xX3xX2bxXdx3eeexX173xX3xX57xXdxX6xX29xX3xX4fxbefcxX4xX1xX3xXe5xXdxX37xX6xXbxX1xX29xX37xX10xX3xX1xX29xXafxXexX3xX2bxc082xX37xX57xX3xX4x7fecxX3xX1bfxX58xX29xX3xX37xX57xX58xX59xX3xXexX1x86d0xX3xX8cxX1exX3xX4xX1xXe2xX3xX37xX1x7e96xXexX1exX3xXexX1xX6exX4xX3xX1xXdxX73xX37xX3xX1x874fxX3xXexXbaxX30xX3xX1c5xX1xX145xX4xX1xX3xX1xX58xX37xX57xX3xX2bxX53xX37xX3xX1dxX2xX3xX57xXdx42d7xX3xX1xX58xX37xX57xX3xX37xX57xX58xX59xX82xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb0d7xX29xX4fxX59xXaxX12xXcx4400xX3xX37xX57xX58xX59xX3xX2xX5cxX3dxX5exX1exX3xX4xX145xX4xX3xXexX1xX24xX25xX3xX27xX6xX29xX3xX4fxXdxX3xX2bxX288xX37xX57xX3xX1c5xX1x6842xX37xX57xX3xXexX1xX6exX4xX3xX1xXdxX73xX37xX3xX4xX1xX24xX36xX37xX3xX1xX3axX6xX3xXexX1xX314xX37xX57xX3xXexXdxX37xX3xX7x2704xX3xX27xX274xX3xX1c5xX1xX29xX145xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xXdx2561xX24xX82xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX168xX6xXbxXexXdxX29xX37xXaxX12xX0xXdxX173xX57xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX168xX10xX37xXexX10xXbaxXaxX3xX7xXexX59xX5xX10xX9xXaxX18dxXdxX4fxXexX1xX1axX3xX2xX105xX105xX105xXbxX199xXf6xX3xX1xX10xXdxX57xX1xXexX1axX3xX88xX8cxX5exXbxX199xXf6xXaxX3xX7xXbaxX4xX9xXaxX3dxX3dxX4xX82xX27xX6xX29xXbxX1xX24xXexX1xX29xX82xX1bfxX37xX3dxX4fxX10xX7xX1c5xXexX29xXbxX3dxX37xX10xX18dxX7xX3dxX1dxX1fxX2xX5cxX3dxX2xX2xX2xX4fxX88xX2xX1cxX2xX5exX2xX88xXexX8cxX1dxX5exX1fxX5xX1cxX1e6xX1fxX5exX105xX88xX5exX2xX1fxX88xX1dxX1e6xX5cxX8cxX2xXf3xX1fxX1dxX2xX5exX1cxX105xX82xX1fcxXbxX57xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX1fxX20xX3xXexX1xX24xX25xX3xX27xX6xX29xX3xX2bxX2cxX3xX2bxX2fxX30xX4xX3xX4xX1xX24xX36xX37xX3xX1xX3axX6xXaxX3xX18dxXdxX4fxXexX1xX9xXaxX2xX105xX105xX105xXaxX3xX1xX10xXdxX57xX1xXexX9xXaxX88xX8cxX5exXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX168xX6xXbxXexXdxX29xX37xXaxX12x3c52xX1x90e0xX37xX3xX1bfxXdxX25xX37xX3xX4xae11xX6xX3xX1xX58xX37xX57xX3xX4xXe2xX6xX3xXe5xXdxX10xXexXexX10xX5xX1exX3xXbxX1xX2fxX2cexX37xX57xX3xX457xX314xX37xX57xX3xXcxXbaxX6xX37xX57xX1exX3xXcxX13xX3xXe5xXdxX73xXexX3xXcxXbax5cc7xX3xX1xX2fxb30axX37xX57xX3xX4fx3eddxX37xX3xX37xX57xX2fxX2cexXdxX3xX4fxX459xX37xX3xX4xX1xX24xX36xX37xX3xX1xX3axX6xX3xXexX1xX314xX37xX57xX3xXexXdxX37xX82xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e9xX29xX4fxX59xXaxX12xXcxX1xX10xX29xX3x7be3xX24xX59xX3xX2bxX274xX37xX1xX1exX3xX7xX6xX24xX3xX1c5xX1xXdxX3xX27xX274xX3xX1c5xX1xX3axX6xX3xXexX1xX24xX25xX3xX27xX6xX29xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xXdxX348xX24xX1exX3xX1c5xX1xX145xX4xX1xX3xX1xX58xX37xX57xX3xX7xX337xX3xX1c5xX1xX314xX37xX57xX3xXexX1xX26bxX3xXexX6exX3xX4xX1xX24xX36xX37xX3xX1xX3axX6xX3xXexX1xX314xX37xX57xX3xXexXdxX37xX3xXexX1xX24xX25xX3xX27xX6xX29xX3xX4d8xX24xX6xX3xX18dxX10xX27xX7xXdxXexX10xX1exX3xX29axX37xX57xX3xX4fxX13axX37xX57xX3xX173xX58xX3xXbxX1xX28dxXdxX3xX2bxX53xX37xX3xXexXbaxX6exX4xX3xXexXdxX53xXbxX3xX4xX145xX4xX3xX4xX462xX6xX3xX1xX58xX37xX57xX3xX57xXdxX6xX29xX3xX4fxX274xX4xX1xX3xX4xXe2xX6xX3xX37xX1xX58xX3xX173xXafxX37xX57xX3xX2bxX26bxX3xX4xX2a5xXbxX3xX37xX1xX2a5xXexX3xX5xXafxXdxX3xXexX1xX314xX37xX57xX3xXexXdxX37xX3xXexX1xX24xX25xX3xX27xX6xX29xX82xX3xX11cxX6xX24xX3xX1fxX105xX3xX37xX57xX58xX59xX3xX1c5xX26bxX3xXexX2f0xX3xX37xX57xX58xX59xX3xX27xX274xX3xX1c5xX1xX29xX145xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xXdxX348xX24xX1exX3xX4xX145xX4xX3xX37xX1xX58xX3xX173xXafxX37xX57xX3xX7xX337xX3xXexX1xX6exX4xX3xX1xXdxX73xX37xX3xXexX1xX24xX3xX1x7ed9xXdxX3xX7xX94xX3xXexX1xX24xX25xX3xX27xX6xX29xX3xX37xX53xX24xX3xX1c5xX1xX145xX4xX1xX3xX1xX58xX37xX57xX3xX1bfxX49dxX37xX3xX1c5xX1xX314xX37xX57xX3xX27xX8fxX3xX7xX24xX37xX57xX1exX3xX2bxXdxX348xX24xX3xX4xX1xXc4xX37xX1xX3xX5xXafxXdxX3xXexX1xX314xX37xX57xX3xXexXdxX37xX3xX1c5xX274xXbxX3xXexX1xX2cexXdxX82xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx75aexX24xXexX1xX29xXbaxXaxX12xX2e9xX28dxX29xX3xbd1dxX1xX145xX37xX1xX0xX3dxXbxX12

Bảo Khánh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

50 năm ra đời “cục gạch biết nói”

50 năm ra đời “cục gạch biết nói”
2023-04-04 12:23:00

Ngày 3/4/1973, Martin Cooper đứng trên vỉa hè đại lộ ở Manhattan cùng thiết bị to bằng viên gạch và thực hiện cuộc gọi di động đầu tiên.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long