Cập nhật:  GMT+7
5373x83bexc113x76bbx7e31x97c6xa8ecx7599x7630xX7x7d98x7118x74b6xa3f4xb2d9xb154xX5xbc1fxXaxac72xddbaxXdxee2axX3xX4x9b10xX3xXexX1x954fxX3xXexe8f1xe8c7x86ecxcce6x5b7exX3xca41x66ecxXexX3xX7x8656xX3xX25xc6faxXexX3xX1xd7dcxX22xX23xX3xXexXdx8410x7205xX3xd547x5be7xX22xX23xX3xX22xX23xX31xb623xX3x539dx5851xX44xX0xX45xX1xX2xX12xX0xXexX6x7d87xX5xX10xX3xX4fxd970xX1fxX3axX10xX1fxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX22xX23xX9xXax6734xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX3axX3axXdxX22xX23xX9xXaxX6bxXaxX12xX0xXexX4fxX54xX3axX42xX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdf25xX54xX3axX42xXaxX12xc094xXcxXcxX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12x9971xX31xX22xX23xX3xX1xb4ddxX6xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12xX13xXdxX15xX3xX4fxX15xX22xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xX45xXexX1fxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12xX2xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12xX98xX15xX22xX1xX3xX22xX20xe079xX22xX23xX3xX22xX1xa26fxX22xX3xXexX1x8e67xXbxX3xX4xb8f0xX25xX3xXcxdba3xX3x7164xX38xX42xc6c1xXexX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12xe138xX6bxa40cxX6bxX6bxX6bxc2a6x9147xX22xX23xX45xX4xX15xXdxX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xX45xXexX1fxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12x5860xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12xX98xX15xX22xX1xX3xX3ax8005xX54xX3xX22xX1xX13fxX22xX3xX177xX144xX38xX3xe3d9xX6xX22xX1xX3xXcxX14cxX3xX14exX38xX42xX151xXexX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12xX171xX6bxX173xX6bxX6bxX6bxX3xX177xX178xX22xX23xX45xX4xX15xXdxX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xX45xXexX1fxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12xbc06xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12xX98xX20x58f1xXdxX3xX3axX6xX3xX1d7xX6xX22xX1xX3xX5xX54xX14cxXdxX3xX22xX1xe950xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12xa70bxX6bxX173xX6bxX6bxX6bxX3xX177xX178xX22xX23xX45x55b2xX38xX18xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xX45xXexX1fxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12xX171xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12xX13xX14cxX54xX3xXexX1cbxX3x8630xe7e9xX1a6xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12xX2x9784xX173xX6bxX6bxX6bxX3xX177xX178xX22xX23xX45xa3caxX23xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xX45xXexX1fxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12xX308xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12xXcxX1fx712cxX22xX23xX3xX23xX31xX3xXexX6xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12xX171xX173xX308xX6bxX6bxX3xX177xX178xX22xX23xX45xX296xX38xX18xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xX45xXexX1fxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12xX28axX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12xXcxX1xX1cxXexX3xX4fxX6xX3xX4xX1xb834xX3xX5x5cc7xX22xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12xX2xX308xX6bxX173xX6bxX6bxX6bxX3xX177xX178xX22xX23xX45xX313xX23xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xX45xXexX1fxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12x97a4xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12xXcxX1xX1cxXexX3xX4fxc8bcxX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12xX1a6xX28axX6bxX173xX6bxX6bxX6bxX3xX177xX178xX22xX23xX45xX313xX23xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xX45xXexX1fxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12x999bxX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12xa7a8xX15xX3xXexX1fxaa42xX25xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12xX28axX308xX173xX6bxX6bxX6bxX3xX177xX178xX22xX23xX45xX313xX23xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xX45xXexX1fxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12xX44xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12x56fbx9ba2xX3xX23xX14cxX54xX3xXbfxX3bxX22xX23xX3x6494x6944xX3xX308xX6bxX6bxX23xX1fxX6xX25xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12xX2xX44xX173xX308xX6bxX6bxX3xX177xX178xX22xX23xX45xX23xXc5xXdxX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xX45xXexX1fxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12xX2xX6bxX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12x7b6bxX6xX38xX3xX22xX23xXc5xXexX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12xX2xX6bxX173xX6bxX6bxX6bxX45xX25xX139xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xX45xXexX1fxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12xX2xX2xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12xXcxX1fxX15xX25xX3xX177xX10xX22xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12xX44xX6bxX173xX6bxX6bxX6bxX45xX313xX23xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xX45xXexX1fxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12xX2xX1a6xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12xXbfxX14cxXexX3xX22xX37xX25xX3x9d05xX22xX54xX1fxX1fxX3xX1xX10xX54xX3xX44xX6bxX6bxX3xX23xX1fxX6xX25xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12xX4b5xX6bxX173xX6bxX6bxX6bxX3xX177xX178xX22xX23xX45xX23xXc5xXdxX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xX45xXexX1fxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12xX2xX238xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12xb381xb19dxX38xX3xa4c2xX22xX3xX4d4xX54xX54xX313xXdxX22xX23xX3xXcxX20xX21xX22xX23xX3x6b5dxX22xX3xX1a6xX5xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12xX44xX4b5xX173xX6bxX6bxX6bxX3xX177xX178xX22xX23xX45xX4xX1xX6xXdxX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xX45xXexX1fxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12xX2xX171xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12xX98xX15xX22xX1xX3xX4d4xX1xX54xX4xX54xXbxXdxX10xX3xX2e7xX1fxXdxX54xX22xX3xX2xX1a6xX3xX4xX15xXdxX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12xX308xX2xX173xX6bxX6bxX6bxX3xX177xX178xX22xX23xX45xX1xX26xXbxX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xX45xXexX1fxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12xX2xX308xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12xb20exX20xX139xX4xX3xX1fx87e0xX6xX3xX4xX1x7fe3xX22xX3xX4fxX15xXexX3xX13xXdxe20exXexX3xX4b5xX6bxX6bxX23xX1fxX6xX25xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12xX1a6xX2xX173xX6bxX6bxX6bxX3xX177xX178xX22xX23xX45xX4xX1xX6xXdxX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xX45xXexX1fxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12xX2xX28axX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12xX86exX20xX139xX4xX3xX23xXdxX2dxXexX3xX2e7xX25xX54xX3xX25xX6xXexXdxX4xX3xX4xX874xX6xX3xXexX1fxX20xX139xX4xX3xX238xdd86xX308xX313xX23xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12xX2xX44xX4b5xX173xX6bxX6bxX6bxX3xX177xX178xX22xX23xX45xXexdaeexXdxX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xX45xXexX1fxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12xX2xX43bxX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12xX98xX26xX3xX4xX1xaed7xXdxX3xX5xX6xX38xX3xX22xX1xX31xX3xX2e7xX25xX10xX23xX6xX3xX2e7xX25xX4fxX54xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX54xX3axX42xXaxX12xX238xX44xX6bxX173xX6bxX6bxX6bxX3xX177xX178xX22xX23xX45xX4fxX26xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3axX12xX0xX45xXexX1fxX12xX0xX45xXexX4fxX54xX3axX42xX12xX0xX45xXexX6xX4fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX766xX38xXexX1xX54xX1fxXaxX12xec14xX6cbxXcxX0xX45xXbxX12

PKT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hạ Hòa nỗ lực giảm nghèo bền vững

Hạ Hòa nỗ lực giảm nghèo bền vững
2023-12-09 10:20:00

baophutho.vn Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, thời gian qua, huyện Hạ Hòa đã huy động sự vào cuộc của cả hệ...

Khởi sắc xã nông thôn mới

Khởi sắc xã nông thôn mới
2022-09-09 08:14:00

baophutho.vn Năm 2020 xã Quảng Yên được sáp nhập từ ba xã là Quảng Nạp, Thái Ninh và Năng Yên. Sau nhiều nỗ lực, cố gắng, cuối năm 2021 Quảng Yên chính thức...

Để Trung thu an toàn, vui vẻ

Để Trung thu an toàn, vui vẻ
2022-09-09 07:51:00

baophutho.vn Thời điểm này, thị trường bánh kẹo, đồ chơi phục vụ Tết Trung thu 2022 bắt đầu sôi động. Khi nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm truyền thống phục vụ...

Rút lệnh báo động trên sông Bứa

Rút lệnh báo động trên sông Bứa
2022-09-09 07:47:00

baophutho.vn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa có điện gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện Cẩm...

Lệnh báo động số III trên sông Bứa

Lệnh báo động số III trên sông Bứa
2022-09-08 21:10:00

baophutho.vn Hồi 20 giờ ngày 8/9, tại trạm thủy văn Thanh Sơn trên sông Bứa mực nước đã lên tới 26,07m, trên báo động III là 0,07m. Dự kiến mực nước sẽ tiếp tục lên.

Lệnh báo động số II trên sông Bứa

Lệnh báo động số II trên sông Bứa
2022-09-08 19:26:00

baophutho.vn Hồi 18 giờ 10 phút ngày 8/9, tại trạm thủy văn Thanh Sơn trên sông Bứa mực nước đã lên tới 25,02m, trên báo động II là 0,52m. Dự kiến mực nước...

Nhộn nhịp thị trường Tết Trung thu

Nhộn nhịp thị trường Tết Trung thu
2022-09-08 15:50:00

baophutho.vn Sau một khoảng thời gian dài, dịch bệnh COVID - 19 đã được khống chế, năm nay, thị trường hàng hóa phục vụ Tết Trung thu nhộn nhịp trở lại. Các...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long