Cập nhật: 06/06/2022 18:09 GMT+7
2932x66abx5ecfxa5dfx3059xa40fxb529x85efx7cf8xX7xb8fex6b96x67e0x51aex299bx77f4xX5x41afxXax78bfx4798x480bxXdxX3x428fxba31xX6x3eb5xX1xX3xX1axX1xa18bxX1axX3xXexbb35x872cxX3xXex4f02xX1axX1xX3xX7x6a12xX3x2b9fx54fexXexX3x9fdexX3xXexX1xb9a2xX1ax8dfdxX3x3a53x2cbexb835xX3xX1ax3f4ax86fcxX3x447fxa6dfxX42xX42xX0x93cbxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x42afxXaxX12x337fxX1xXdxbb66xX3cxX3xX32xX47xX32x295exX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1xX1fxX1axX3xXexX23xX24xX3xXexX27xX1axX1xX3xXex6322xX3xX4xX1x4114xX4xX3xX1xX14xXdxX3xX1axX38xX1x661bxX3x9cf8xX2cxX3xX2exX2fxXexX3xX32xX3xXexX1xX36xX1axX38xX3xX3axX3bxX3cxX3xX1axX3fxX40xX65xX3xXexX23xXdx6b18xX1axX3xX2exX1xX6xXdxX3xX1axX1xXdx7526xX40xX3x5cdbx8150xX3xX32xX3xXexX1xX36xX1axX38xX3xX4xX3cx30ecxXdxX3xX1axX3fxX40xX3xX42xX43xX42xX42x5a91xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX12xX0xXdxX40xX38xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5cxX10xX1axXexX10xX23xXaxX3xX7xXex79fbxX5xX10xX9xXax68e8xXdxX59xXexX1x2e71xX3x7cbcxa5e3xX43xXbxa323x81c5xX3xX1xX10xXdxX38xX1xXexX10bxX3x508cx9cddxX32xXbxX111xX112xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX47xX47xX4xXd1x9802xX6xX18xXbxX1xX3cxXexX1xX18xXd1xXb9xX1axX47xX59xX10xX7xX2exXexX18xXbxX47xX1axX10xX106xX7xX47xX42xX42xX42xX11cxX47xX2xX2xX2xX59xX2xX2xX11dxX43x5294xX42xX42xXexX2xX43xX11dxX154xX5x629fx89bfxX42xX11dxX11cxX10dxX11cxX11cxX154xX42xX11cxX15exX10dxX11cxX15dxX32xX10exX43xX10dxX10dxX10dxX11dxXd1x8afdxXbxX38xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1xX1fxX1axX3xXexX23xX24xX3xXexX27xX1axX1xX3xX7xX2cxX3xX2exX2fxXexX3xX32xX3xXexX1xX36xX1axX38xX3xX3axX3bxX3cxX3xX1axX3fxX40xX3xX42xX43xX42xX42xXaxX3xX106xXdxX59xXexX1xX9xXaxX10dxX10exX43xXaxX3xX1xX10xXdxX38xX1xXexX9xXaxX11cxX11dxX32xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX12xb90dx32e2xX3xX2ex5f64xX3xX2exX2fxXexX3xXexX1xa861xX6xX3xXexX1xX3cx47dfxX1axX3xX1x7d4axXbxX3xXexX36xX4xX3x393exX5cxX1xX3cxX101xXabxX1axX3xX3axX80xXdxX3xX7xXc6xX3xXexX23xX18xX1axX38xX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX38xX1xXdxXb6xXbxXaxX3xX38xXdxba93xX6xX3xX13xX14xXdxX3xX59xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1xX1fxX1axX3xXexX23xX24xX3xXexX27xX1axX1xX3xXb9x6a2fxXdxX3x2b8axXdxX10xXexXexX10xX5xX3xb911xX1x4244xX3xXcxX1xa45bxXd1xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4b96xX18xX59xX101xXaxX12xXcxX23xX18xX1axX38xX3xX32xX3xXexX1xX36xX1axX38xX3xX3axX3bxX3cxX3xX1axX3fxX40xX3xX42xX43xX42xX42xX65xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1xX1fxX1axX3xXexX23xX24xX3xXexX27xX1axX1xX3xX3ax3722xX3xX1xX18x5c44xX1axX3xXexX1xX2a5xX1axX1xX3xX4xX36xX4xX3xX1axX1xXdxXb6xX40xX3xXb9xXbaxX3xX4xX1x29fbxX3xX101xX2fxX3cxX3xXexX1xX10xX18xX3xX2exX2fxX3xX1xX18x69f5xX4xX1xX65xX3xX4xX36xX4xX3xX1xX18xX2cdxXexX3xX3axX14xX1axX38xX3xX1xbb7cxX3xXexX23xX1fcxX3xX59xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX38xX1xXdxXb6xXbxX3xX3axac63xX1fcxX4xX3xXexX23xXdxXabxX1axX3xX2exX1xX6xXdxX3xXbxX1x4344xX3xX1xX1fcxXbxX65xX3xX7xX36xXexX3xXb9xX244xXdxX3xXexX1x6a45xX4xX3xXexXdxX1e7xX1axX3xXb9xX2a5xX3xX3axX2cdxXexX3xX3axX2f5xX1fcxX4xX3xX1xXdxXb6xX3cxX3x72ecxX3cx66f4xX3xX4xX6xX18xXd1xX3xX247xX244xXdxX3xX7xXc6xX3xX5xX2f5xX1fcxX1axX38xX3xX12dxX6xX1axX3xX3axX3bxX3cxX3xX4xX1xX27xX3xX4x6c67xX3xX10exX32xX3xX1xX14xXdxX3xXb9xXdx382axX1axX65xX3xX3axX2fxX1axX3xX1axX6xX101xX65xX3xX13xX14xXdxX3xX3axX2a1xX3xX4xX353xX3xXexX23xX35exX1axX3xX42xX43xX43xX3xX1xX14xXdxX3xXb9xXdxX35exX1axX3xXexX1xX6xX40xX3xX38xXdxX6xX3xX1xX18xX2cdxXexX3xX3axX14xX1axX38xXd1xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX266xX18xX59xX101xXaxX12xX5cxX36xX4xX3xX1xX18xX2cdxXexX3xX3axX14xX1axX38xX3xX6xX1axX3xX7xXdxX1axX1xX3xX111xX2a1xX3xX1xX14xXdxX3xXexXdxX2fxXbxX3xXexXbaxX4xX3xX3axX2f5xX1fcxX4xX3xX13xX14xXdxX3xX330xX3cxX6xX1axX3xXexX1fxX40xX3xXb9xX2a5xX3xXexX1xX317xX4xX3xX1xXdxXb6xX1axX3xX4xX353xX3xX4xX1xXdxX5fxX3cxX3xX7xX1fxX3cxXd1xX3xXcxX23xX18xX1axX38xX3xX32xX3xXexX1xX36xX1axX38xX3xX3axX3bxX3cxX3xX1axX3fxX40xX65xX3xX13xX14xXdxX3xX3axX2a1xX3xX111xX1fxX101xX3xX59xX317xX1axX38xX3xX7xX36xX3cxX3xX1axX38x4945xXdxX3xX1axX1xX2a5xX3xX1axX1xX1fxX1axX3xX36xXdxX65xX3xX1xX18xX2cdxXexX3xX3axX14xX1axX38xX3xXexX1xXdxXb6xX1axX3xX1axX38xX3cxX101xXb6xX1axX65xX3xX2bdxX1axX38xX3xX1xX14xX3xX40xX42fxX3xX1x7064xX1axX1xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX2exX2fxX3xX4xX1xX18xX3xXbxX1xXbaxX3xX1axX228xX3xX1axX38xX1x9d8dxX18xX65xX3xXexX2a5xXdxX3xXexX23xX1fcxX3xX1ax9451xXdxX3xX12dxX36xX1axX1xX3xXexX462xX1axX1xX3xX1axX38xX1x2a5bxX6xX65xX3xXcxX2fxXexX3xXb9xX462xX3xX1axX38xX2f5x2cf4xXdxX3xX1axX38xX1xX47cxX18xX65xX3xX5cxX1xX2f5xX2cxX1axX38xX3xXexX23xX462xX1axX1xX3xXexX23xX36xXdxX3xXexXdxX40xX3xX4xX1xX18xX3xX10xX40xX65xX3xX40xXdxX1e7xX1axX3xXbxX1x3025xX3xXdxX1axXexX10xX23xX1axX10xXexX3xX4xX1xX18xX3xX1axX38xX2a5xX1axX1xX3xX38xXdxX36xX18xX3xX59xXbaxX4xX65xX3xX1xX2e1xX3xXexX23xX1fcxX3xX84xX1axX38xX3xX59xXbaxX1axX38xX3xX4xX42fxX1axX38xX3xX1axX38xX1xXb6xX3xX2exX1xX36xX40xX3xX4xX1xX228xX6xX3xX12dxXb6xX1axX1xX3xXexb085xX3xX111xX6x4d5cxX3xXb9xX244xXdxX3xXexX80xX1axX38xX3xX2exXdxX1axX1xX3xXbxX1xX4d6xX3xX5xX35exX1axX3xX3axX2fxX1axX3xXexX23xX35exX1axX3xX10dxX3xXexX27xX3xX3axX489xX1axX38xXd1xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX266xX18xX59xX101xXaxX12xX247xX5fxX3xX1axX1xXdxXb6xX40xX3xXb9xXbaxX3xXexX23xX18xX1axX38xX3xX32xX3xXexX1xX36xX1axX38xX3xX4xX3cxXc6xXdxX3xX1axX3fxX40xX65xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1xX1fxX1axX3xXexX23xX24xX3xXexX27xX1axX1xX3xX7x983fxX3xXexXdxX2fxXbxX3xXexXbaxX4xX3xXexX1xX317xX4xX3xX1xXdxXb6xX1axX3xXb9xX6xXdxX3xXexX23x4c46xX3xX5xX2a5xX3xX203xX4xX3bxX3cxX3xX1axXc6xXdx3c42xX3xX38xXdxX228xX6xX3xX4xX14xX1axX38xX3xX3axX489xX1axX38xX3xX59xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX38xX1xXdxXb6xXbxX3xXb9xX2a5xX3xX4xX1xX4d6xX1axX1xX3xX330xX3cxX101xX5fxX1axX3xX3axX8exX6xX3xXbxX1xX2f5xX2cxX1axX38xX3xX3axXabxX3xX3axX5fxX3xX111xX3cxa433xXexX3xX1axX1xX228xX1axX38xX3xX4xX2cxX3xX4xX1xX2fxX65xX3xX4xX1xX4d6xX1axX1xX3xX7xX36xX4xX1xX65xX3xX2exX8exXbxX3xXexX1xX4a7xXdxX3xXexX1xX36xX18xX3xX38x5f2axX3xX2exX1xX353xX3xX2exX1xX3fxX1axX3xXexX23xX18xX1axX38xX3xX7xX332xX1axX3xX111xX3cxX608xXexX65xX3xX2exXdxX1axX1xX3xX59xX18xX6xX1axX1xX65xX3xX12dxX332xX18xX3xXb9xXb6xX3xX330xX3cxX101xX5fxX1axX65xX3xX5xX1fcxXdxX3xX4d6xX4xX1xX3xX4xX1xX4d6xX1axX1xX3xX3axX36xX1axX38xX3xX4xX2bdxX6xX3xX1xX14xXdxX3xXb9xXdxX35exX1axXd1xX3x374fxX489xX1axX38xX3xXexX1xX4a7xXdxX65xX3xX2exX2fxXexX3xX1axXc6xXdxX3xX1xX14xXdxX3xXb9xXdxX35exX1axX3xXexX1xX6xX40xX3xX38xXdxX6xX3xXexX4d6xX4xX1xX3xX4xX317xX4xX3xX4xX36xX4xX3xX1xX18xX2cdxXexX3xX3axX14xX1axX38xX3xX111xX2a1xX3xX1xX14xXdxX65xX3xX1axX1xX1fxX1axX3xX3axX2cdxX18xX65xX3xXexX51fxX3xXexX1xXdxXb6xX1axX3xXexX1xXabxX3xX1xXdxXb6xX1axX3xXb9xX2a5xX3xX5xX2a5xX40xX3xX1axX80xXdxX3xX12dxX1f8xXexX3xX1xX462xX1axX1xX3xX332xX1axX1xX3xX4xX2bdxX6xX3xX59xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1xX1fxX1axX65xX3xX59xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX38xX1xXdxXb6xXbxX3xXexX23xX24xX3xXb9xX244xXdxX3xXexX23xX36xX4xX1xX3xX1axX1xXdxXb6xX40xX3xX111xX2a1xX3xX1xX14xXdxXd1xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX266xX18xX59xX101xXaxX12xXcxX2cdxXdxX3xX13xX14xXdxX3xX1axX38xX1xX8exX3xX3axX2a1xX3xXexX80xX3xX4xX1xX84xX4xX3xX1e6xX1e7xX3xX2exX1eaxX3xX2exX2fxXexX3xXexX1xX1f2xX6xX3xXexX1xX3cxX1f8xX1axX3xX1xX1fcxXbxX3xXexX36xX4xX3xX203xX5cxX1xX3cxX101xXabxX1axX3xX3axX80xXdxX3xX7xXc6xX3xXexX23xX18xX1axX38xX3xX59xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX38xX1xXdxXb6xXbxXaxX3xX38xXdxX228xX6xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1xX1fxX1axX3xXexX23xX24xX3xXexX27xX1axX1xX3xXb9xX244xXdxX3xX247xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX24fxX1xX251xX3xXcxX1xX255xXd1xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx96e0xX3cxXexX1xX18xX23xXaxX12xXcxX1xX6xX1axX1xX3xXcxX23xX2a5xX0xX47xXbxX12

Thanh Trà

Các tin đã đưa

Cây thoát nghèo

Cây thoát nghèo
2023-01-28 11:22:00

baophutho.vn Ở các huyện miền núi Tân Sơn, Thanh Sơn, Yên Lập, cây quế đã trở thành cây trồng mũi nhọn trong phát triển kinh tế đồi rừng, giúp đời sống của...

Ngày mới ở Vạn Xuân

Ngày mới ở Vạn Xuân
2023-01-28 11:21:00

baophutho.vn Chúng tôi về xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông- nơi vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về ở và làm việc trong hành trình Người lên “Thủ đô gió...

Xứng tầm đô thị hiện đại, văn minh

Xứng tầm đô thị hiện đại, văn minh
2022-06-04 09:53:00

baophutho.vn Kinh đô Văn Lang xưa, thành phố công nghiệp đầu tiên của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay thành phố...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long