Cập nhật:  GMT+7
85e3xd743xfca6x1139ex95a7xeaefxd50axe6bexba25xX7x973bxee36xf139xb2ccx1171cx111c3xX5xf616xXaxc06dxacf0xed35x11568x10509xc439xX3xe6acx110d4x108a5xX3x10b15xX1x9120xX3xXexX1xX1axX1bxX3x8c69x1057exX17xX1xe135xX3xXbxX1x9738xX17xX3xX1x8965xX17xd982xX3xX2x9f44xX3xX7x8dbaxX17xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xfe1cxX19xX42xdbcbxX0xe9abxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x85e5xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX3x117b1x9435xX6xX3xXexf4a7xX3xX4xX1x109c1xX4xX3xX1xa6c5xXdxX3xX17xX34xX1xX27xX3xXexX1xX1axX1bxX3xX26xX27xX17xX1xX2axX3xX26x11502xX17xX1xX3xX34xXdxX8bxX2axX3xXbxX1xX2exX17xX3xX1xX32xX17xX34xX3xX7xX3axX17xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xXexX1xX14xX77xX4xX3xX19xX1xf918x10a1exX17xX34xX3xXexaa0cx9161xX17xX1xX3xX42xX19xX42xX45xX3xX17xc3d4xX1bxX3xc4dexed29xXc3x8a66xc292xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9a16x90f9xX59xX15xXaxX12xX0xXdxX1bxX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX19xX10xX17xXexX10xXb5xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxe5e1xXdxX59xXexX1xead9xX3xdf94x10550xXc4xXbxefdfxe4d4xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexXfexX3xX101xX101xXc4xXbxX104xX105xXaxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX47xX47xX4xXc7xc625xX6xXd8xXbxX1xX14xXexX1xXd8xXc7xX6axX17xX47xX59xX10xX7xe8f9xXexXd8xXbxX47xX17xX10xXf9xX7xX47xXc3xXc6xXc6xX100xX47xX2xX2xX2xX59xfe08xX2xXc4xXc3x10566xXc4x11061xXexX101xX149xX37xX143xX143xX5xXc4xXc7x11480xXbxX34x11a20xXb5xX9xXc6xX100xX101xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX3xXexX1xX1axX1bxX3xX26xX27xX17xX1xX2axX3xXbxX1xX2exX17xX3xX1xX32xX17xX34xX3xX2xX37xX3xX7xX3axX17xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX42xX19xX42xX45xXaxX3xXf9xXdxX59xXexX1xX9xXaxX100xX101xXc4xXaxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX9xXaxX101xX101xXc4xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xXd8xX59xX15xXaxX12xb4d1xXc0xX1bxX3xXc3xXc4xXc3xXc6xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX3xX4xff86xX3xX2xX100xX3xX7xX3axX17xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX26xXc0xX17xX34xX3xX130x10452xX3xX34xXdxX6xX3xX26xX8bxX17xX1xX3xX34xXdxX8bxX2axX3xXbxX1xX2exX17xX3xX1xX32xX17xX34xX3xX7xX3axX17xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX42xX19xX42xX45xX3xbea7xXexXb5xXd8xX17xX34xX3xX26xX1e0xX3xX2xX3xX7xX3axX17xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX26xe402xX3xX17xX34xX1xX27xX3xX17xX2exX17xX34xX3xX1xX32xX17xX34xX3xXc6xX3xX7xX6xXd8xX3xX5xX1fxX17xX3xX143xX3xX7xX6xXd8xX3xX6axcd6fxX3xX2xX37xX3xX7xX3axX17xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX26xX8bxX17xX1xX3xX34xXdxX8bxX2axX3xXbxX1xX2exX17xX3xX1xX32xX17xX34xX3xX5x10cafxX17xX3xX26xX277xX14xd3c1xXc7xX3x8b72xa904xX17xX3xX17xX6xX15xX2axX3xX4xX1e0xX3xX2xX37xX3xX7xX3axX17xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX4xd8cfxX6xX3xX2xXc3xX3xX4xX1xX299xX3xXexX1xe076xX3xXexX32xXdxX3xX147xX3xX104xdba5xX2axX3xXexX1xX27xX3xXexXb5x10915xX17xX3xX1xXd8xX254xX17xX3xXexX1xXdxX16xX17xX3xX1x8e25xX3xX7xXb0xX3xX34xX2c6xX1bxXfexX3xX1c8xX1e0xX17xX3xX5xX8bxX3xbacbxX6xXdxX3xX1c8xX34xX6xX2axX3xXcxXb5xX254xX3xX6ax10c6cxXdxX3xX2d7xXb0xX17xX3xXd7xXb6xX17xX1xX2axX3xXcxXb5xX254xX3xX2d7xX1dxX3xX2d7xXb0xX17xX3xXd7xXb6xX17xX1xX2axX3xXd7xX8bxX17xX1xX3xX7xd6dfxX17xX3xX2d7xXb0xX17xX3xXd7xXb6xX17xX1xX3xX17xX1xX2exX17xX3xX4xX1xX6xX15xX2axX3xX120xX8bxX17xX1xX3xX7xX309xX17xX3xX2d7xXb0xX17xX3xXd7xXb6xX17xX1xX3xX17xX1xX2exX17xX3xXexX1xX27xXexX3xX4xX299xX6xX3xX4x8cdbxX3xX7xX341xX3xX7xX3axX17xX3xX104xX14xX2b7xXexX3xX13xX254xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXd7xXb6xX17xX1xX2axX3xXcxX1xX27xX3xXexXb5xX2b7xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX105xX3xX7xX3axX17xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xXb5xXafx9645xX14xX3xX34xX32xXd8xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3x928axX2exX1bxX2axX3xXexXb5xX254xX3xX1xXd8xX6xX3xX26xX14xX3xX26xX299xX3xX26xc446xX4xX3xb8d9xX3xX104xX32xX3xX26xX10xX17xX3xXexa6f7xX6xX3xX4xX299xX6xX3xX13xXcxe613xX3xX1c8xd412xX17xX34xX3xX17xX34xX1xXdxX16xXbxX3xXexX1xX39cxX4xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX388xX2exX1bxX3xX104xX2aexX3xbc27xX1fxX17xX3xXcx10b3axXbxX105xX3xX120xX8bxX17xX1xX3xX4xX1xXafxX17xX34xX3xX280xX2b7xXexX3xXcxX6fxX3xX6axX254xX3xX120xX8bxX17xX1xX3xX4xX1xXafxX17xX34xX3xX26xX3dcxX14xX3xX26xf10bxX3xX4xX299xX6xX3xX13xXcxX3b2xX3xX1c8xX3b5xX17xX34xX3xXexX1xXafxXb0xX17xX34xX3xX280xX2b7xXexX3xXexX6fxX105xX3xef7cx9eeexX3xX34xX32xXd8xX3xXcxX1xX32xX4xX1xX3xX280xX1fxX3xX104xX2aexX3xX13x9e00xX17xX34xX3xbc9exXdxX16xXexX105xX3xX1bxX424xX3xX34xX32xXd8xX3xX423xXdxX17xX1xX3xXcxX2exX17xX105xX3xXexXafxXb0xX17xX34xX3xX17xX281xXbxX3xX104xX2aexX3xXcxX6xX1bxX3xX2d7xXb0xX17xX2axX3xX19xX2b7xXbxX3xc552xec55xX17xX105xX3xX17xX10xX1bxX3xX4xX1xX14xX6xX3xX45xX1xXafxX37bxX17xX34xX3xX43bx110c5xX105xX3xX120xX8bxX17xX1xX3xX17xXafxb12dxX17xX34xX3xX2d7xXb0xX17xX3xXcxXb6xX17xX1xX3xX6axX254xX3xX280xX3b5xX17xX34xX3xXexXb5xX437xX17xX34xX3xX1xX32xX3xXexX1xX3axXd8xX3xX7xX2b7xX15xX3xX1xXd8xX6xX3xX45xX1x1101axX4xX3xX388xXdxX17xX1xX3xX104xX2aexX3xX45xX1xX4b9xX3xX1dxX1xX1fxXc7xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xXd8xX59xX15xXaxX12xX19xX8bxX4xX3xX7xX3axX17xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX26xXc0xX17xX34xX3xX130xX1f4xX3xXexX1xX6xX1bxX3xX34xXdxX6xX3xX26xX8bxX17xX1xX3xX34xXdxX8bxX2axX3xXbxX1xX2exX17xX3xX1xX32xX17xX34xX3xX26xX232xX14xX3xX5xX254xX3xX7xX3axX17xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xXexXdxX1fxX14xX3xX120xXdxX2a5xX14xX2axX3xX26x936axX4xX3xXexXb5xXafxX17xX34xX3xX34xX309xX17xX3xX5xXdxX232xX17xX3xX6axX48cxXdxX3xXexXb5xX14xX15xX232xX17xX3xXexX1xX2e5xX17xX34xX2axX3xX6axXc0xX17xX3xX1xX1e0xX6xX2axX3xXexXb5xX3a9xX3xXexX14xX16xX3xX6axX254xX3xX120xX3axX17xX3xX7xX309xX4xX3xX4xX299xX6xX3xX26xX27xX6xX3xXbxX1xXafxXb0xX17xX34xX105xX3xX4xX8bxX4xX3xX7xX3axX17xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xXexX6bxX3xd986xX14xX15xX3xX1bxX3b5xX3xX7xX3axX17xX3xX104xX14xX2b7xXexX3xX17xX1xX405xX3xX26xX281xX17xX3xX58fxX14xX15xX3xX1bxX3b5xX3xX7xX3axX17xX3xX104xX14xX2b7xXexX3xXexXb5xX14xX17xX34xX3xX120xXb6xX17xX1xX3xX26xX232xX14xX3xX26xX2aexX3xX130xX1x8e2dxX17xX34xX3xX26xX27xX17xX1xX3xX26xXafxX37bxX4xX3xXexX1xXafxXb0xX17xX34xX3xX1xXdxX16xX14xX2axX3xX6axX27xX3xXexXb5xX3a9xX3xX26xX2e5xXdxX3xX6axX48cxXdxX3xX17xX34xXafxf10exXdxX3xX59xX2exX17xX3xXexXb5xXd8xX17xX34xX3xX6axX254xX3xX17xX34xXd8xX254xXdxX3xX1xX14xX15xX16xX17xXc7xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xXd8xX59xX15xXaxX12xX2d7xX6xX14xX3xX1xX77xXdxX3xX17xX34xX1xX27xX2axX3xXcxX6fxX3xXexXafxX3xX6axX2b7xX17xX3xXexXdxX281xXbxX3xXexefc2xX4xX3xX34xXdxX4b9xXbxX3xX26x11882xX2axX3xX1xXafxX48cxX17xX34xX3xX59xX46dxX17xX3xX1xXd8xX254xX17xX3xXexX1xXdxX16xX17xX3xX4xX8bxX4xX3xX1xX2c6xX3xX7xXb0xX3xXbxX1xX8bxXbxX3xX5xX1f4xX3xX17xX2exX17xX34xX3xX4xX6xXd8xX3xX4xX1xX2b7xXexX3xX5xXafxX37bxX17xX34xX3xX7xX3axX17xX3xXbxX1xX1axX1bxX2axX3xX17xX2exX17xX34xX3xX4xX6xXd8xX3xXexX1xX6xX17xX34xX3xX26xXdxX2a5xX1bxX105xX3xX4xX8bxX4xX3xX4xX1xX299xX3xXexX1xX2a5xX3xX6axX254xX3xX4xX8bxX4xX3xX26xX27xX6xX3xXbxX1xXafxXb0xX17xX34xX3xXexXdxX281xXbxX3xXexX647xX4xX3xX1xXd8xX254xX17xX3xXexX1xX254xX17xX1xX3xX1bxX46dxX14xX3xX1bxX2aexX2axX3xX4xX1xX2b7xXexX3xX5xXafxX37bxX17xX34xX3xX26xX2a5xX3xX26xX3axX1bxX3xX120xX3axXd8xX3xX26xX299xX3xX26xXdxX232xX14xX3xX130xXdxX16xX17xX3xX26xXafxX37bxX4xX3xXexbee6xX17xX1xX3xX4xX3b5xX17xX34xX3xX17xX1xX3dcxX17xX3xX7xX3axX17xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX42xX19xX42xX45xX3xXexXb5xXd8xX17xX34xX3xX17xXc0xX1bxX3xXc3xXc4xXc3xXc6xXc7xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxda08xX14xXexX1xXd8xXb5xXaxX12xX423xX32xX17xX1xX3xXcxX1xX14xX277xX17xX0xX47xXbxX12

Mạnh Thuần

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hạ Hòa nỗ lực giảm nghèo bền vững

Hạ Hòa nỗ lực giảm nghèo bền vững
2023-12-09 10:20:00

baophutho.vn Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, thời gian qua, huyện Hạ Hòa đã huy động sự vào cuộc của cả hệ...

Gửi trọn niềm tin, giữ gìn chữ tín

Gửi trọn niềm tin, giữ gìn chữ tín
2023-09-11 10:04:00

baophutho.vn Tháng 10 năm 2016, Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) xã Hưng Long, huyện Yên Lập chính thức đi vào hoạt động. Mặc dù ra đời khá muộn, đứng thứ...

Nhân rộng “Ngân hàng bò” ở Phù Ninh

Nhân rộng “Ngân hàng bò” ở Phù Ninh
2023-09-11 05:09:00

baophutho.vn Xác định thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên liên tục và lâu dài trong quá trình...

Đưa nông sản Đất Tổ vươn xa

Đưa nông sản Đất Tổ vươn xa
2023-09-09 09:42:00

baophutho.vn Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hoá gắn với xây dựng nông thôn mới vừa là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, vừa là chiến lược lâu...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long