Cập nhật: 20/09/2022 08:08 GMT+7

“Mắt xích” thúc đẩy kinh tế phát triển

Trên địa bàn tỉnh, nguồn vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện chiếm tỉ trọng khá cao, khoảng 33% trong tổng số các chương trình tín dụng. Đây là tín hiệu tích cực cho hoạt động tín dụng dẫn vốn vào khu vực nông thôn, là “mắt xích” thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới.

“Mắt xích” thúc đẩy kinh tế phát triển

Agribank tích cực ứng dụng công nghệ số, cải tiến quy trình, giúp khách hàng thuận tiện trong tiếp cận dịch vụ ngân hàng, nhất là với khách hàng khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Tạo đà cho nông thôn khởi sắc

Trong nhiều năm qua, chính sách về “tam nông” nói chung và tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn nói riêng luôn là những nội dung được Đảng và Nhà nước quan tâm. Xác định nông nghiệp, nông thôn là một trong những lĩnh vực ưu tiên đầu tư vốn tín dụng, ngành Ngân hàng đã triển khai nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư, mở rộng tín dụng, dành sự hỗ trợ tối đa nguồn lực, nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Tại nhiều địa phương trong tỉnh, nguồn vốn tín dụng “tam nông” đang giúp kinh tế khu vực nông thôn “thay da, đổi thịt” từng ngày. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, nắm bắt nhu cầu vốn tín dụng, Agribank Lâm Thao đã xây dựng kế hoạch cụ thể để đầu tư tín dụng đến từng khu vực. Với phương châm bám sát dân, hiểu dân, gần dân, ngân hàng tích cực phối hợp với địa phương, đặc biệt là các tổ chức hội thực hiện tốt việc tiếp cận vốn vay đối với các hộ gia đình, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Quang Trung- Giám đốc Agribank Lâm Thao cho biết: Ngân hàng chủ động ưu tiên về nguồn vốn, xây dựng quy trình, thủ tục cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo hướng đơn giản tối đa hồ sơ thủ tục vay, áp dụng linh hoạt các biện pháp bảo đảm tiền vay và lãi suất cho vay. Đến nay, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của đơn vị đạt trên 1.520 tỉ đồng với trên 3.400 khách hàng dư nợ, tỉ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,45%.

Nếu như trước đây, chỉ có Agribank cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn thì hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có nhiều ngân hàng thương mại, hệ thống quỹ tín dụng nhân dân tham gia cho vay lĩnh vực này. Các ngân hàng đã và đang dành một nguồn lực lớn khai thác mảng tín dụng nông nghiệp, nông thôn. Đây cũng là mảng nghiệp vụ giúp nhiều ngân hàng củng cố nguồn thu ổn định và tăng sức chống chịu rủi ro.

Do chủ động cân đối nguồn vốn để đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và triển khai nhiều chương trình tín dụng đặc thù nên các đối tượng khách hàng đầu tư lĩnh vực này có điều kiện tiếp cận thuận lợi hơn nguồn vốn tín dụng ngân hàng. Theo thông tin từ NHNN Chi nhánh tỉnh, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn luôn tăng trưởng qua các năm. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt trên 29.000 tỉ đồng với trên 230.000 khách hàng còn dư nợ. Trong đó, dư nợ cho vay sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên 4.000 tỉ đồng; chế biến tiêu thụ nông, lâm, thủy sản 225 tỉ đồng; phát triển ngành nghề nông thôn gần 3.000 tỉ đồng; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn 471 tỉ đồng; kinh doanh sản phẩm, dịch vụ phục vụ nông, lâm nghiệp và thủy sản 4.226 tỉ đồng; sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ phi nông nghiệp 2.665 tỉ đồng...

Mặc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19 nhưng tín dụng toàn nền kinh tế tăng ngay từ đầu năm, trong đó riêng tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn đã tăng 3,1% so với năm 2021. Cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, chương trình kinh tế trọng điểm, khuyến khích của tỉnh, đáp ứng nhu cầu hợp pháp của người dân, góp phần hạn chế tín dụng đen trên địa bàn, nhất là khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Tiếp sức nông nghiệp, nông thôn

Bám sát chủ trương của Chính phủ, của tỉnh và sự chỉ đạo của NHNN Việt Nam, NHNN Chi nhánh tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng chương trình tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn. Đồng thời quyết liệt chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn bám sát mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hàng năm cùng các hướng dẫn, văn bản chỉ đạo của NHNN về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn để xây dựng kế hoạch huy động vốn, dành vốn, ưu tiên nguồn vốn đầu tư tín dụng cho phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Theo đó, các ngân hàng, tổ chức tín dụng thực hiện đổi mới công tác cho vay; rà soát, đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục cho vay; áp dụng lãi suất cho vay hợp lý theo hướng giảm dần và thấp hơn lãi suất cho vay thông thường; thực hiện cho vay có bảo đảm và cho vay không có bảo đảm theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả; khuyến khích phát triển màng lưới hoạt động, phát triển các dịch vụ tiện ích ngân hàng hiện đại tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, còn khó khăn. Nhất là tập trung đầu tư tín dụng cho vay các chương trình sản xuất nông nghiệp trọng điểm và chương trình sản xuất nông nghiệp khuyến khích của tỉnh; cho vay xây dựng nông thôn mới; lồng ghép với các nội dung, chương trình khác để góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Để đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm tín dụng, NHNN Chi nhánh tỉnh đã chỉ đạo, khuyến khích các NH,TCTD phát triển màng lưới hoạt động, đặc biệt tại các địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Đến nay trên địa bàn đã có 21 Chi nhánh NH, 14 chi nhánh loại II thuộc hệ thống ngân hàng NN&PTNT, 225 điểm giao dịch thuộc ngân hàng CSXH và 39 Quỹ TDND hoạt động.

Ông Phạm Trường Giang-Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh cho biết: Từ năm 2010 đến nay, Chính phủ đã ban hành ba Nghị định và các Thông tư hướng dẫn về chính sách tín dụng phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn. Có thể thấy, chưa lĩnh vực nào liên tiếp được ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ như vậy. Việc triển khai thực hiện những chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn đã góp phần khơi thông nguồn vốn tín dụng vào lĩnh vực này. Từ đó tạo chuyển biến căn bản cơ cấu sản xuất nông nghiệp ở nông thôn, phát triển được nhiều ngành nghề, dịch vụ, thúc đẩy bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, góp phần quan trọng phát triển KT-XH, nâng cao đời sống của nhân dân.

Trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, ngành Ngân hàng phấn đấu dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn tăng bình quân 8% - 10%/năm, tỉ lệ nợ xấu cho vay nông nghiệp, nông thôn dưới 1%; đảm bảo hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn và hiệu quả.

Thời gian tới, ngành Ngân hàng tiếp tục coi nông nghiệp, nông thôn là một trong các lĩnh vực ưu tiên hàng đầu trong đầu tư, mở rộng tín dụng; xây dựng, triển khai các sản phẩm tín dụng phù hợp với người nông dân và đặc thù của sản xuất nông nghiệp; triển khai kịp thời các quy định mới về chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn nhằm giúp người dân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất; tiếp tục cải tiến quy trình, thủ tục tín dụng, rút ngắn thời gian xét duyệt cho vay, tạo điều kiện cho người dân thuận tiện hơn trong việc tiếp cận vốn và các dịch vụ ngân hàng khác. Đẩy mạnh ứng dụng và cung ứng các sản phẩm ứng dụng công nghệ 4.0 phù hợp để khuyến khích người dân, doanh nghiệp khu vực nông thôn sử dụng các tiện ích ngân hàng hiện đại; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách về tín dụng nông nghiệp, nông thôn và chuyển tải vốn đến người nông dân một cách hiệu quả nhất.

Phương Thảo


Phương Thảo

Các tin đã đưa

Chí Đám xây dựng nông thôn mới nâng cao

Chí Đám xây dựng nông thôn mới nâng cao
2022-11-28 19:54:00

baophutho.vn Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc, sau khi được tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2016, xã Chí...

Đồng hành cùng khách hàng chuyển đổi số

Đồng hành cùng khách hàng chuyển đổi số
2022-11-28 19:45:00

baophutho.vn Quá trình chuyển đổi số (CĐS) đang diễn ra mạnh mẽ và tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội. Trong ngành điện, số hóa và công nghệ thông tin...

“Chuyển mình” từ Nghị quyết

“Chuyển mình” từ Nghị quyết
2022-09-18 07:25:00

baophutho.vn Là xã miền núi, trình độ dân trí không đồng đều, địa hình chủ yếu là đồi núi, việc xây dựng kết cấu hạ tầng, quy hoạch và phát triển sản xuất...

Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án

Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án
2022-09-18 07:25:00

baophutho.vn Trong những năm qua, huyện Thanh Ba đã huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Hệ thống hạ tầng thiết yếu đã được đầu tư,...

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng
2022-09-16 07:50:00

baophutho.vn Trên địa bàn xã Trưng Vương (TP Việt Trì) có nhiều dự án (DA) đầu tư phát triển kinh tế- xã hội, đòi hỏi phải thực hiện công tác đền bù, giải...

Phù Ninh phát triển nông nghiệp hàng hóa

Phù Ninh phát triển nông nghiệp hàng hóa
2022-09-15 13:06:00

baophutho.vn Phù Ninh là huyện nằm trong vùng kinh tế động lực của tỉnh. Những năm gần đây, với mục tiêu xây dựng và phát triển nông nghiệp theo hướng sản...

Hiệu quả giảm nghèo ở Cự Thắng

Hiệu quả giảm nghèo ở Cự Thắng
2022-09-15 12:02:00

baophutho.vn Là xã miền núi thuộc vùng an toàn khu cách mạng (CT229), Cự Thắng (Thanh Sơn) có diện tích tự nhiên trên 2.900ha, hơn 6.000 nhân khẩu, trong đó...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long