Cập nhật: 30/05/2022 08:30 GMT+7

Ngân hàng Nhà nước tỉnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Nhằm góp phần tạo nguồn lực để thực hiện các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng; tiết kiệm chi phí để quản lý, sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước phục vụ phát triển KT-XH, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phòng chống, khắc phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai; bám sát nội dung Chương trình hành động của ngành Ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP), NHNN Chi nhánh tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch, cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ về THTK, CLP phù hợp với tình hình thực tiễn đơn vị.

Ngân hàng Nhà nước tỉnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phíNHNN Chi nhánh tỉnh niêm yết công khai các thủ tục hành chính, giúp khách hàng giảm chi phí, tiết kiệm thời gian đi lại.

Với mục tiêu triệt để THTK, CLP trong mọi lĩnh vực hoạt động, nâng cao ý thức, trách nhiệm về THTK, CLP để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của chi nhánh, của ngành Ngân hàng, NHNN Chi nhánh tỉnh đã thành lập Tiểu ban chỉ đạo THTK, CLP; xây dựng, ban hành quy chế hoạt động của Tiểu ban chỉ đạo, phân công, giao trách nhiệm cho từng thành viên. Đồng thời xây dựng chương trình thực hiện THTK, CLP theo từng năm, kế hoạch tiết kiệm hàng năm. Đây được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; là trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện; đưa kết quả THTK, CLP là tiêu chí đánh giá trong công tác thi đua, khen thưởng, bổ nhiệm cán bộ, công chức.

Để triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác THTK, CLP, Chi nhánh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác THTK, CLP tới toàn thể cán bộ công chức trong cơ quan và cán bộ ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, công chức, người lao động trong công tác THTK, CLP.

Ông Phạm Trường Giang-Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh khẳng định: Song hành làm tốt nhiệm vụ trọng tâm điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19, Chi nhánh tăng cường quản lý chặt chẽ nguồn vốn và tài chính của NHNN. Thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch và triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí hoạt động trong phạm vi mức khoán được NHNN Việt Nam giao hàng năm. Đồng thời, tập trung làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm quy định về THTK, CLP. Công khai kết quả thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật, gắn với cơ chế khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nêu gương người tốt, việc tốt trong THTK, CLP. Trong quản lý, sử dụng kinh phí từ NSNN, kinh phí của NHNN, Chi nhánh đẩy mạnh nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ và thực hiện triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, không kể tiền lương, các khoản chi có tính chất lương, các khoản đóng góp cho người lao động theo quy định; phấn đấu tiết kiệm tối thiểu các khoản chi thường xuyên: Hội nghị, hội thảo, khánh tiết, tổ chức các lễ hội, lễ kỷ niệm, sử dụng xăng xe, điện, nước, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí... Tiết kiệm ngay từ khâu lập kế hoạch kinh phí hàng năm và trong quá trình tổ chức thực hiện. Quản lý chặt chẽ các khoản chi phí khác như đi công tác, tiếp đón khách, cử cán bộ đi học tập, công tác nước ngoài… đảm bảo đúng đối tượng, thành phần quy định.

Thời gian tới, NHNN Chi nhánh tỉnh tiếp tục chỉ đạo, xây dựng chương trình THTK, CLP tới các tập thể và cá nhân, tập trung cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch tiết kiệm, tiêu chí đánh giá tiết kiệm, các yêu cầu về chống lãng phí. Tiếp tục coi trọng quản lý và sử dụng chi phí hiệu quả, phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ kinh doanh, hạn chế tối đa những chi phí không tạo ra lợi ích; tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng, TCTD tiết giảm chi phí hoạt động, tạo điều kiện giảm lãi suất, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khắc phục khó khăn, khôi phục và phát triển sản xuất - kinh doanh sau ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Phương Thảo


Phương Thảo

Các tin đã đưa

“Hái” lộc nhung hươu

“Hái” lộc nhung hươu
2022-05-27 15:13:00

baophutho.vn Những năm gần đây, nghề nuôi hươu lấy nhung phát triển ở nhiều địa phương trong tỉnh. Nhờ nghề này nhiều hộ dân đã thoát nghèo, vươn lên thành...

Quả vải thiều Hải Dương vươn xa

Quả vải thiều Hải Dương vươn xa
2022-05-26 16:12:00

baophutho.vn Những ngày này, các vùng vải ở huyện Thanh Hà (Hải Dương) liên tục đón những đoàn doanh nghiệp tới kiểm tra thực tế sản xuất để chuẩn bị cho...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long