Cập nhật:  GMT+7
KGYgXeG6q2o4cXFAW+G7n1JncmpkWylK4bql4bufXWNnw6pzXeG6q2bDrGxmXeG7oXN3XWZtw6HhuqtmXeG6q2ZzbOG7hV124bqzd11i4bupbOG7hV1yZmFsZl3hu59mw7Vd4busZ+G6v3JdUnBpKC9mICkocjjhuqlqZF1xcndqZEBbazhw4buFZ2wmMOG7n3ZdOHNybVspKHJwKShyYiko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n0ZkOGJbKUrhuqXhu59dY2fDqnNd4bqrZsOsbGZd4buhc3ddZm3DoeG6q2Zd4bqrZnNs4buFXXbhurN3XWLhu6ls4buFXXJmYWxmXeG7n2bDtV3hu6xn4bq/cl1ScGkoL+G7nykoL3JiKSgvcnApKHJwKShyYikocjjhuqlqZF1xcndqZEBbazhw4buFZ2wmMOG7n3ZdOHNybVspKHJwKShyYikoL3JiKShyYikoL3JiKSgvcnApKC9yOOG6qWpkKSgvcmIpKC9ycCkocnApKHJiKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3WykocjjhuqlqZF1xcndqZEBbazhw4buFZ2wmMOG7n3ZdOHNybVspKHJwKShyYikoZ2vhu4VdcXJ3amRAW+G7r2dicmYmXSA1NOG7n3Y/XWZkZ+G7hWZyJl01NuG7n3ZbXWZkZ+G7hWZyQFs1NltdcXDhuqtAW2ZycuG7nyYvL+G6qTht4bufZnNyZm074butbC9tamJiOHI4L+G7r2ThuqlxZ3JkL3JnbC1yc+G6qy1xcy3EqWdkbC8gIiLhuqrhu4Lhuqg2IDMz4bu3LzAiICIvMy8gIEQ2MCI3IuG7tzMxLyAwMSIzMjAxNiIzNTZfIDAxIiI2MCA0MDYzN1/hu61yO+G7hWfhu4NbXeG7r2dicmZAWyA1NFtdOGpn4buFbEBbamThu4NyWykoL3JiKSgvcnApKHJwKShyYiko4bufKUvhu5FyXeG7hW7huqtdcmZhbGZd4bufZsO1XWzhu4XhuqFd4bqpOF1x4buPbOG7hTsoL3JiKSgvcnApKC9yOOG6qWpkKVJmOHdda+G6r3JdUmbDuV1y4bun4buXbOG7hV3huqpmaGxmXeG7n2bDuTpd4bueZm5dUmbDuV1y4bun4buXbOG7hV1GbWFs4buFXVJwc2zhu4VdRsOgZ11j4bqhXeG6q2ZtXeG7n2bEkeG7n11T4bqoTEJdcsOsbGZd4bueZnRdUmbDs11q4bql4bufXWNnw6pzXeG6q2bDrGxmXeG7oXN3XWZtw6HhuqtmXeG6q2ZzbOG7hV124bqzd11i4bupbOG7hV1yZmFsZl3hu59mw7Vd4busZ+G6v3JdUnBpOl1yw6xsZl3hu55mdF1SZsOzXXJmZG1dcmfhurtzXeG6q2ZoXeG6q8O5OF1j4buPXXJmw61dam3DoWddRzsoL+G7nykoL3JiKSgvcnApKHJwKShyYiko4bufKeG6qOG7kV3EqOG6vV1mbcOh4bqrZl3hu61hXUPDonNdcuG7p11jw6pddnPhurVyXeG7n2bhu6fhu5Vs4buFXTlsXWbhu5ldcnDhu5tdxKlnbGZd4bufZmhd4bqrZm1dcsOsbGZd4bueZnRdUmbDs11q4bql4bufXWNnw6pzXeG6q2bDrGxmXeG7oXN3XWZtw6HhuqtmXeG6q2ZzbOG7hV124bqzd11i4bupbOG7hV1yZmFsZl3hu59mw7Vd4busZ+G6v3JdUnBpOl1ycGlsZl1SZsO5XXLhu6fhu5ds4buFXeG6qmZobGZd4bufZsO5OyhyOOG6qWpkXXFyd2pkQFtrOHDhu4VnbCYw4bufdl04c3JtWykocnApKHJiKSjhu58pUmZkbV1M4buFZsOtXWPDrWxmXTUwLzAiIiAvTEMt4bqq4bueXWzhu4Vhd10iMy8gIi8wIiIgXeG6q8O5OF3huqpmaGxmXeG7n2bDuV3hu63Dql3hu61n4bq/4bqrXeG7nmbhurNsXWptw6FnXWPhu49dcmbDrV3hu61hXeG6q+G6teG7n13hu6Fzw6BsXWp4XWPhu49dcmbDrTpdY+G7j11yZsOtXWptw6FnXUdd4bufZsOgZ11jw6BrXeG6qcOgbV3huqs54bqrXXJn4bq7c13huqtmc+G6p2wmKOG7nyktXUPhu49dcmbDrV3hu63hu5dnXeG6q2bFqeG6q11s4bqjbOG7hV1qYV1ycHNs4buFXXLhurNrXeG6q2ZobGZdcnDDrTpdxKlnbGZdcuG6vTpd4but4bqjbF1mbTk6XcSpZm04XWbDs+G6q13EqeG7tV1yZnPhuqVyOl1ic11qw63huqtmOl1iw63huqtmXeG7rcO6Ol1jw6JzXWvDtWdd4buFZzhtXXJm4buPbOG7hTpd4buFZzhtXWrhu6dzXXJwbWzhu4VdbOG7p+G7l+G6q13hu61hXeG7oXPDteG6q11y4bq9XeG6q25d4butOGddcnBvXXJmdOG6q11j4bqnd11x4bupXeG7n2Y5cl1ycGfhu4FsXcSpZ2xmXXLhur1dLV124bqhXWbhu5FnXeG6q8O5OF1r4buRcl3hu611bOG7hV1q4bqhbGZdcmbhu5NdamfhurtsXXLDrGxmXWZt4bqv4bqrXeG6q8O5OF3huqvDoF1s4bun4buX4bqrPyjhu58pLV1S4buzXWrhur9dajhtXWPhu5Fs4buFXeG7n2ZnXWzhu49s4buFXWzhu4VmZ+G6v+G7n11ycG1s4buFXXLhu5Ns4buFXXHDtV1qOG1dY+G7kWzhu4VdcsawXTYzPV1ycOG7nV1q4bq7bD8o4bufKS1d4bqqbl3huqvhu5VdceG7nV1mw6FdcsOibOG7hV1j4bun4bub4bqrXXbhurN3XWLhu6ls4buFXWxmZ8Oqc11r4bqvcl1jw7Rs4buFXeG6qeG7kV3hu61hXWZtYWxd4bqrZsOsbGY/KOG7nyktXeG7oHN3XWvhu49dYuG6s2xdccO1XXLGsF0zIl3hu63DoWxdbOG7heG7p8ahZ11ycOG7nV1q4bq7bD8o4bufKS1dS+G6pXJdY+G7kV1i4bqzbF1xw7Vd4bqpaWxmXeG7oXPhurNsXXLGsF0gMDsiIiJdbOG7heG7p8ahZy/EqWtdMF1ycOG7nV1q4bq7bDsoL3JiKSgvcnApKC9yOOG6qWpkKSgvcmIpKC9ycCkoL3I44bqpamQpUmZkbV3huqpmZ2xm4bufZnM74butbA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sự kiện nổi bật trong tỉnh năm 2008

Sự kiện nổi bật trong tỉnh năm 2008
2008-12-29 08:45:00

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã triển khai và thực hiện có hiệu quả từ tỉnh tới cơ sở, việc tổ chức tốt Cuộc thi kể chuyện tấm gương đạo...

Sự kiện nổi bật trong tỉnh năm 2008

Sự kiện nổi bật trong tỉnh năm 2008
2008-12-29 08:45:00

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã triển khai và thực hiện có hiệu quả từ tỉnh tới cơ sở, việc tổ chức tốt Cuộc thi kể chuyện tấm gương đạo...

Sự kiện nổi bật trong tỉnh năm 2008

Sự kiện nổi bật trong tỉnh năm 2008
2008-12-29 08:45:00

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã triển khai và thực hiện có hiệu quả từ tỉnh tới cơ sở, việc tổ chức tốt Cuộc thi kể chuyện tấm gương đạo...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long