Cập nhật:  GMT+7
4buUW1Hhu6AkNcWoY2NM4bue4bqpRF1kNSbhu57hu5bhu7PEqeG7oGMs4bugZFvhu7A44bugNcSR4bu4N+G7oGbhurVd4bugKsSDN33hu6A2XTdb4bugZijhu6A3W+G7hTd94bugPV0pN+G7oOG6qVvGr+G6qeG7oGRdIeG6qeG7oGRbJjjhu6Bm4bq1XeG7oENpYl3FqOG7lC9bUeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bhu5RdNn3hu6BjYiRM4bueLy8kw5Q9xag44bqpW8SRZFs4w5RmNy8lJmM0ZDjhuqkvNyZnYy9R4bukUVUvVOG7pCVQUMOaVcOZU+G7pmRRVcOZU1FRNVHDlDPhuqkmfeG7nuG7oC/hu5bhu53hu7A3W+G7oCrhurHhu6A3xq9k4bugZOG7ql3hu6BkYcWo4bugN1vhu6jhu6Ak4bq7xajhu6BEYsSRN33hu6Bk4buyNuG7oDd9W10uN+G7oCThur/EkeG7oDRbOMWo4bugW8OhJOG7oENpYl3FqOG7oOG6p+G7oOG6q8SR4bu4N+G7oOG7m8WoYnomW8OV4bug4bqpWyLFqOG7oD1WJOG7oOG7o8WoNsWoYyTEkWPhu6BjxajEkeG7oCTEkeG6ryThu6Bk4bu0N+G7oCThuqM3feG7oCThurvFqOG7oOG7s8Spw5Xhu6BqN1vDleG7oOG6qFvGr+G6qcOU4bug4buS4bu1fcSRxIM34buM4bugasWp4bqoL0RESEbhu7Xhu5jhu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7luG7tX3hu6hp4bugUVQvVMOV4bugNuG6r2Thu6DhuqvEkcWoN+G7oCRb4bq/JOG7oCThu7Thuqnhu6Akxag44bugZGI4N33hu6AkWyI3W+G7oOG6q8SRaSg34bug4buzxKnhu6AkWzjhu6A9XSFk4bugR8WoY1tdN31kODfhu6BjLOG7oDXhu6g24bugZl0pJOG7oGbhurVd4bugJMavJOG7oCrEgzd94bugNl03W+G7oCo84bug4bqrxJFpIWThu6AqMDdb4bugJMavJOG7oD1dKTfhu6Dhuqlbxq/huqnhu6AkWyI3W+G7oGRiMOG7oGbhu6jhu6A0XTdb4bugZCHhu6BkXSHhuqnhu6BkWyY44bugZuG6tV3hu6BDaWJdxajhu6BjxajEkeG7oCTGryThu6AkxJHhuq8k4bugNFvhuqM3feG7oDQiJFvhu6Bkw6Nd4bugUVMvVOG7oGbhu6g44bugN1vhu4U3feG7oDbhurkk4bugZF0uxJHhu6Ak4bq7xajhu6AkWyI3W+G7oOG6qVvhurvhu6DhuqvEkcOjJOG7oH1dxajhu6BEYsSRN33hu6Dhu5/huqM3feG7oDfhu6hpw5Thu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7luG6qFvGr2Thu6A9XTzEkeG7oGRiODd94bugNuG6r2Thu6AkxJHhuq8k4bugW+G6r13hu6BkW+G7sDjhu6Bk4buB4bugaMWow5Xhu6DhuqvEkcWoN+G7oCRb4bq/JOG7oDfhu6hp4bugN1vhu7Q34bugNuG7qjdb4buM4bug4bue4budW2U3feG7oGThuqNd4bugYyzhu6BkXSHhuqnhu6Bk4bq5JOG7oDXhu6g24bugZl0pJOG7oGbhurVd4bugJMavJOG7oCrEgzd94bugNl03W8OV4bugNDzhu6Ak4buw4bugJMavJOG7oCrEgzd94bugNl03W+G7oDRb4bqjN33hu6Akw6k3feG7oCRbZTd94bugZOG6o13hu6BkXSE34bugW+G7qDdb4bugZuG6ueG7oGThu7Q34bugJOG6ozd94bugKi424bug4bqrxJHFqMOV4bugN1tXNuG7oOG6q8SRaSFk4bugKjA3W+G7oCTGryThu6A9XSk34bug4bqpW8av4bqp4bugNF03W+G7oGQhw5Xhu6AkWyI3W+G7oGRiMOG7oGbhu6jhu6A3fTjhu6pd4bugfV3FqDjhu6Bkw6Nk4bugN1vhu7Rk4bugKjzhu6Aq4buwNuG7oD3hu7A44bugNFvhuqM3feG7oCRbMeG7oCRbIeG7oCrhuq/hu6BDaWJdxajDleG7oDbhu6jhu6Bk4bu0ZOG7oCThu7Dhu6Akxq8k4bugN8Oq4bq1JOG7oGRiLjfhu6BkWyHhu6B9XeG6tV3DlMOUw5Thu6AqKMSR4bugW108xJHhu6BiVzd94bugZl0pJOG7oGPhu4Phu6Al4bq5N33hu6Bm4bq94bugNFsi4bugWznFqOG7oFvDoSThu6BjLOG7oDRb4bqjN33hu6Aqw6rhuqUk4bugJcSRN33hu6BkW+G6v8OU4bug4bufxIM3feG7oGRbw6Jdw5Xhu6AkW2U3feG7oGThuqNd4bugYyzhu6BkXSHhuqnhu6Bk4bq5JOG7oCXEkWnhu6BkYiDhu6Akxq8k4bugNeG7h8Wo4bugJFvDoTfhu6DhuqvEkeG7sjfhu6Bj4buH4bugNFvhu7Dhu6BkW13DlOG7nuG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buW4buz4bqvZOG7oOG6q8SRxag34bugJFvhur8k4bugJOG7tOG6qeG7oCTFqDjhu6A0W8avJOG7oCThurvFqOG7oOG7s8Sp4bugNFtZN33hu6AqMDdb4bugR8WoY1tdN31kODfhu6BjLOG7oGRdIeG6qeG7oGThurkk4bugW+G6peG6qeG7oGTGryThu6AkW1hk4bugJFss4bugZuG6tV3hu6Akxq8k4bugZFvhu6g3W+G7oGZdLjfhu6DDvV0uN+G7oFvhuqXhuqnhu6DhuqvEkcOjJMOV4bugZGI4N33hu6AqOeG7oCQ54bug4bu1fcWow5Xhu6AqPOG7oGRbZSThu6AqQGnhu6BkXSE34bugZGIgN1vhu6AkWyI3W+G7oGRiMOG7oGThu6pd4bugQ2liXcWow5Thu6Dhu7PEqeG7oDbEkcOjN+G7oCQ54bugY+G7h+G7oFvhuqXhuqnhu6Bkxq8k4bugZuG6tV3hu6Dhu7V9xajhu6AqPOG7oCUjN+G7oCohN+G7oFthxajhu6A9IDdb4bugZuG7qOG7oOG6sTfhu6AqMDdb4bugZGIuN+G7oGRbIeG7oH1d4bq1XcOU4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqlqxJFkWzhi4bue4buWRFsmOOG7oERESEbhu7Xhu5Qv4bqp4buW

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long