Cập nhật:  GMT+7
4bq+4buuw41IUOG7uE4wMOG6rEdddlYx4bu4U0fhu4B2ISPhu6xIMeG7rjsj4busSOG7l8OiSGY9I07hu7hRSHYgMkBdSFDhu644TkhSOE5IIE5IIjLhuq/hu6YxSFJZI+G7rkhQMjtWSFA0I+G7rEjhuqPFqEjhu6/huq8gVk7hur4v4buuw43hu4Dhur4xTuG7oOG7uFNIMDHhuq/hu7hT4bqsR0BOIOG7rFYjxJDDjF3Eg0hOMjE9R+G7gOG6vjEg4buA4bq+MVHhu4Dhur5dSFDhu7hOMDDhuqxHXeG7gz1R4bqvR+G7gOG6vlZA4busSDAgUOG6rEcvL1Dhurjhu6BOPV3hu64yMeG7rj3hurjhuqMjL1FTMOG7tjE9XS8jU8OjMC/DjUzDjcSoL+G7iExRxKhJTMON4buKSUoxw43EqEvDjEvDjOG7uMON4bq44bu0XeG7rEdIL+G7gHYhI+G7rEgx4buuOyPhu6xI4buXw6JIZj0jTuG7uFFIdiAyQF3hurhI4bq8xqHhu6wyLCPEkEh2w7PEgi92dsSC4bqixqHDiuG6vi9d4buA4bq+LzFR4buA4bq+LzEg4buA4bq+LzFO4bug4bu4U+G7gOG6vl1IUOG7uE4wMOG6rEddw7NTTlFH4buAduG7rlM9SOG6pW7hu6vDiUjGoeG7rsOTSHYgw5Qj4busSCPhu6zDk+G6r0jDjcOML+G7iEgx4buuOiPhu6xI4bugTz3DiUgwTjJIUDIuUEjhu64qXUjhuqM8VkhQT1BIUDtI4bqjxqAjSE4jSCNWI+G7rkgiMjtQSOG7rFZOSOG7rsOTI+G7rEhS4buaMsOJSHYhI+G7rEgx4buuOyPhu6xI4buXw6JIZj0jTuG7uFFIdiAyQF1I4bqj4bueI0hQ4buuOE5IUjhOSCBOSEciMuG6r+G7pjFIUlkj4buuSFAyO1ZIUDQj4busR0jhuqPFqEhQT1Dhu65IMeG7rjlQSF3hu67hu4wjSDkj4busSOG6ozxWSOG6ozVIMcagI0hQOiPhu6xII+G7rOG7rlZIMMOgSFE1I+G7rEjhuqM3SOG7tuG7rldI4buuJE5I4buuKlBIMcOSVkjhu6/huq8gVk7hurjhur4vXeG7gOG6vl1IUOG7uE4wMOG6rEdd4buDPVHhuq9H4buAduG7rjhI4bu24bqxSOG7oE89SFDhu65XSMah4buuw5NIdiDDlCPhu6xI4buvTiBO4buuSOG7r04jUVMgMEhQ4buuPUjhu65O4bqvw4lIMSA9I+G7rEhQNCPhu6xII+G7rMOT4bqvw4lIdiEj4busSDHhu647I+G7rEh2IDJAXUjhu64uVkjhurFIUDQj4busSCPhu6w4PlZIUiwj4busSFDGoF1I4bur4buuT11IaEBATiMyU+G7uEjhu5dOUCA9I0jhuqPDk0h24buuNkgxODwj4busSOG6pSPhu65IduG7rlMgUzBOSOG7l07huq9I4bqjxahI4buuw5Mj4buuSFIuI+G7rEhAw5NII+G7ruG6oSPhu6xIUiwj4busSEBWI+G7rkgjw5Phuq9IUCRIMeG7ruG7qEgx4buuw6FQSOG7rlbGryPhurjhur4vXeG7gOG6vl1IUOG7uE4wMOG6rEdd4buDPVHhuq9H4buA4buDw5NI4buvTiNRUyAwSCPhu6QySCA/xJBIR3YhI+G7rEgx4buuOyPhu6xIdiAyQF1I4bqjYU5I4bu24bumMUgx4buuM1BIUDIuUEjhu64qXUjhuqM8VkhSLlZII+G7rDdITiNII1Yj4buuSCIyO1BI4busVk5II+G7ruG7kEBIMeG7ruG7jD1I4bu4MuG7nCNI4bqjxahIMVgj4buuSOG7rlgj4buuSOG7r+G6ryBWTuG6uEjhu5nhu646I+G7rEhQJEgiMuG6r+G7pjFIUlkj4buuSFAyO1ZIUDQj4busSCPDkz1IUjh7UEhSOE5IIE7hurhI4buF4buuMyPhu6xIMTpWSDDDmUgxVuG7pl1IMTVQSFJPI+G7rkjhu6xWT0gx4buuOiPhu6xIMVYjSDFYI+G7rkjhu6BPPUjhuqPDk0gxVuG7piNI4buuw5Mj4buuSDHhu67hu4w9SOG7uDLhu5wjSOG6ozxWSFBPUEhSO1ZIMU9QSOG6o8OTSFIsI+G7rEhAViPhu67hurhIdiEj4busSDHhu647I+G7rEgww5lI4bugw5MjSOG7oMOSUEjhuqM8Vkh2ISPhu6xIMeG7rjsj4busSOG7l05QID0jSOG6o8OTSHbhu642SDE4PCPhu6xI4buXTuG6r0gxO1ZII07huq9I4bq8MeG7rlM9SOG7rFY+SFJZTkhd4buuOCkj4busw4rhurhH4bq+L13hu4Dhur5dSFDhu7hOMDDhuqxHXeG7gz1R4bqvR+G7gHbhu646I+G7rEjhu6BPPUgxIOG7pCNIUjh7UEhSOE5IIE5IME4ySOG7tuG7rlZI4bugw5NI4buXTuG6r0gxIUhQ4buuOVBIQC4xSFAyLlBI4buuKl1IIy5WSFBPUEjhu7bhu67hu6IjSFDGoF1I4bqjxahIMVgj4buuSOG7rlgj4buuSDHDklZI4buv4bqvIFZOw4lIIylWSOG7rsOTI+G7rEhQ4buuNVBII+G7rDg+VkhS4buOSDHhu65Wxq8xSEDDkiPhu6xI4buuLFZIUDI7VkgxMuG7miNIMSA4PFBIMSA9I+G7rEhALjFI4bqjNUgxxqAjSFA6I+G7rEhSOHtQSFDhu649SOG7uMOTSDDDoEhRNSPhu6xI4bu24buuV0hSLlBIMcOSVkgx4buuWUgxIMagI0hmPTJATkjhu6zhu5ojSDHhu642SFI6SGZOQE4wUDIw4bq44bq+L13hu4Dhur5dSFDhu7hOMDDhuqxHXeG6pTIx4buuPSBH4buAduG7rlM9SHZ2xILhuqLGoeG6vi9d4buA

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mỹ quyết định tiếp tục duy trì quân tại Xy-ri

Mỹ quyết định tiếp tục duy trì quân tại Xy-ri
2018-04-05 08:10:53

Tổng thống Mỹ Đ.Trăm đã nhất trí trong một cuộc họp Hội đồng An ninh quốc gia sẽ tiếp tục duy trì binh sĩ tại Xy-ri. Tuy nhiên, ông giữ quan điểm không muốn đóng quân dài hạn tại đây.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long