Cập nhật:  GMT+7
xKgk4buMw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYeG6oiXhuqMh4buuT0rhuqIyKT3Dk+G6oyQgKT3Dk8O64bq7w5NuPCnGoCHhu7DDk+G6osOgw6MoYcOT4bus4bugw5PDoMagw5PDocOjZOG7suG6o8OT4busPykkw5PhuqPDmSnDk+G7qiIpPcOT4bqgZMOgJcagxKgvJOG7jErEqOG6o8ag4buoIeG7rsOT4bqh4bqjZCHhu67hur5PKMagw6A9JSlH4buOYWPDk8agw6PhuqM8T0rEqOG6o8OgSsSo4bqj4buwSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FsPOG7sGRPSsSoJSg9w5PhuqHDoOG7quG6vk8vL+G7qsON4buoxqA8YSTDo+G6oyQ8w43huqspL+G7sOG7ruG6oS7huqM8YS8p4buuYuG6oS/hu4zhu5Thu4zhu5Avw5Thu5Thu7Dhu5LDkuG7lMOU4buMw5Thu47huqPhu4zhu5Dhu5jhu47hu5bhu5Ah4buMw40sYT1Pw5MvSuG6ojIpPcOT4bqjJCApPcOTw7rhurvDk248KcagIeG7sMOT4bqiw6DDoyhhw43Dk+G7isO5PcOjMClHw5Phur1B4buIxKgvYUrEqC/huqPhu7BKxKgv4bqjw6BKxKgv4bqjxqDhu6gh4buuSsSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYeG7neG7rsag4buwT0rhuqIk4buuPMOT4buq4bua4buqw5Mk4bugKT3Dk+G6oyUpw5Phur3GoUHDk+G6q+G7nMOTw4Dhu67Do+G6o+G7rsOg4bqhScOT4bqh4buaKT3Dk+G7jMOUL8OUw5Phu4rhuqMk4buuPMOTPSU2w5Phuqol4bu24bqjw5PDucagKOG7iEnDk+G6ojIpPcOT4bqjJCApPcOTw7rhurvDk248KcagIeG7sMOT4bqiw6DDoyhhw5Phu6okPMOT4buoJeG7suG6o8OTIik9w5Phu6zhu6DDk8OgxqDDkyHhu7YpJMOT4bqjJeG7sinDkyThu5wpJMOT4buq4bua4buqw5PhuqvhurHDk+G6o8OZKcOT4buqIik9w5Phu6okKikkw5Nj4bua4buqw5MpJFIow5Phuqvhu5w8w5MpUCk9w5Mh4bqn4buqw5PhuqvhurPDky4kKsOTJD7GoMOTJH3hu6rDk+G7quG6t8agw5PhuqBkw6AlxqDDjcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE9K4buxKT3Dk+G7qiThurfDk8O5JOG7nMOT4bqiw6BRKT3Dky4kVCk9w5Phu6w/KSTDk8O64bq7w5PhuqFZw5Phu7DDo2TDk+G6o8OgJsOT4buoJeG7tinDk2Ek4buaYcOT4bus4buaYcOT4bqjw6Dhu57Dk8Ohw6PDminDk+G6oeG6p8OTKeG7nGTDk+G7qiQ8w5Phu6zhu7Ipw5MuJCXDk+G6oGTDoCXGoMOT4buw4bqlKT3Dk+G6oeG6rcOT4buw4bqxKT3Dk+G6q+G6s8OTLiQqw5MkPsagw5MkfeG7qsONxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbDzhu7BkT0rhu7EpPcOT4bqjw6Nkw50pw5Phu6ggw5Phu6rhu5rhu6rDk+G6q+G6scOT4bqjw5kpw5Phu6oiKT3Dk+G7quG6t8agw5PDuuG6u8OTKSRSKMOT4bqr4bucPMOT4bqgZMOgJcagw5Phu6zGoCk9w5Phu6zhurU34buqw5PhuqMl4buyKcOTJOG7nCkkw43EqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FsPOG7sGRPSsO5PcagZMOT4bqhxqDDo8OT4bqjw6Nkw50pw5Phu6ggw5Phu6rhurfGoMOT4bqiMik9w5PhuqMkICk9w5PhuqLDoMOjKGFJw5MoMeG6o8OT4bqr4bqxw5MpMsOTITUpw5Phu6zhu6DDk2PDo8OZ4bqjw5MkJeG7tinDk+G6o+G7oiXDk+G6oyThurfDk+G7rCLDk27GoCjGoOG6oeG7qsOj4bqhw5Phu6rhurfGoMOT4bqgZMOgJcagw43EqC9hSsSoYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9h4bq9w6PhuqMkPMOgT0rhuqIk4buuPMOT4bqi4bqiQ+G6qsO5xKgvYUo=

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mỹ quyết định tiếp tục duy trì quân tại Xy-ri

Mỹ quyết định tiếp tục duy trì quân tại Xy-ri
2018-04-05 08:10:53

Tổng thống Mỹ Đ.Trăm đã nhất trí trong một cuộc họp Hội đồng An ninh quốc gia sẽ tiếp tục duy trì binh sĩ tại Xy-ri. Tuy nhiên, ông giữ quan điểm không muốn đóng quân dài hạn tại đây.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long