Cập nhật: 19/10/2022 08:43 GMT+7
7a09x8971xcae6xa4f5xa090xc6f5x929fxa00exf040xX7xc843x87daxa573x9babxfad5xbd28xX5xd70cxXaxX3xX7xXex952axX5xX10xX9xXaxXexX10xf838xXexb736xX6xX5xXdxe626xe7c8xdd6cxX3xacebxdbfdxX7xXexXdx945cxX15xc036xXaxc110xf3b0xae00xebacx7d4bxX3xb0e0xX6xX23xX22xX10xX32xX3xXexX32xbc72xX3xX5x105f5xXdxX3xX23xX22x863bxXdxX3xbe79xe7f2xfb24xX23xX22xX3xXexX1xd3d1xX23xX22xX3xb7fdxX0x9a61xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8bdaxX10xX6xX33xXaxX2fxd9e2x10163xX27xX3xf78dxX51xX23xX3xXex10344xXdxX3xX6cx829exX3xXexX32xX3exX3xX5xX41xXdxX3xX49xaedaxXdxX3xX33xX31xX6xX23xX1xX3xX7x9c45xX3xX70xX51xX23xX3xX1x9ff8xX23xX22xX3xX4xX6xX31xX3xX23xX1xc79dxXexX3xXexc68cxX3xf849xb640xX27xX3xX23x107b5x7fdbxX3xeb7exec82xXadxXadxdb79xX3xX70xb8daxX3xX1cxX6xX3xX4xX51xX4xX3xXa5xX8exXdxX3xXexX1x9bebxX3xX4x1057axX23xX3xX5xX41xXdxX3xXexX32xX31xX23xX22xX3xXbxX1xdce3xX23xX3xcfaaxX1xeed5xX4xd2a1xX0xX57xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb802xX6xXbxXexXdxX31xX23xXaxX2fxX0xXdxXabxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6xff13xX15xX3xX5xX6xX103xXdxX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX33xXdxX7xXbxX5xX6xX15xX24xX3xX70xX5xX31xX4xXd8xX2dxX3xXabxX6xX32xX22xXdxX23xX1exX5xX10xX2bxXexX24xX3xX6xX27xXexX31xX2dxX3xXabxX6xX32xX22xXdxX23xX1exX32xXdxX22xX1xXexX24xX3xX6xX27xXexX31xX2dxXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX57xX57xX4xXdcxX70xX6xX31xXbxX1xX27xXexX1xX31xXdcxX49xX23xX57xX33xX10xX7xXd8xXexX31xXbxX57xX23xX10x9d69xX7xX57xXadxXadxa329xXadxX57xX2xXadxffeexX33xX177xXaexc05axX172xX177xX2xX177xXexX172x9d5dxX177xX55xX5xX2xXdcxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xX33xX3xX35xX6xX23xX22xX10xX32xX3xXexX32xX3exX3xX5xX41xXdxX3xX23xX22xX46xXdxX3xX49xX4axX4bxX23xX22xX3xXexX1xX51xX23xX22xX3xX55xXaxX3xX33xX6xXexX6xX1exX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX57xX57xXdxX2xX1exX49xX23xX10xX1cxXbxX32xX10xX7xX7xXdcxX49xX23xX10xX4xX33xX23xXdcxX23xX10xXexX57xXadxXaexXadxXadxX57xX2xXaexX57xX2xX17bxX57xX1exX172xX182xX17bxXaexX1exX2x81e9xX1f6xX1f6xXaexX17bxXadxX17bxXadxX55xXdcxX26xXbxX22xb1dbxX16dxX9xX1f6xX17bxXaexd327xX1xX9xXaexX209xc328xX9xX2xXaexXaexX209xX33xXbxX32xX9xX2xX209xX2bxXdxXexX9xX4xX32xX31xXbxX209xX7xX9xa661xe8fbxXd8xX182xX182xX66xX66xX22xXabxXecx87b5xX1f6xX55xXdxX172xX182xb358x97e9xX49xX226xX1xX16dxXaxX3xX33xX6xXexX6xX1exX5xX5xX1exX7xXexX6xXexX27xX7xX9xXaxX5xX31xX6xX33xX10xX33xXaxX3xX57xX2fxX0xX57xXbxXdxX4xXexX27xX32xX10xX2fxX0xX57xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX6xXbxXexXdxX31xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX32xX2dxXaxX2fxX35xX6xX23xX22xX10xX32xX3xXd8xX1xX46xX23xX22xX3xXa5xX8exXdxX3xXexX1xXc3xX3xXbxX1xXd5xX23xX3xXd8xX1xXdaxX4xX3xX1cxX10xX3xX70xX51xX23xX3xXexX75xXdxXdcxX3xe74bxX23xX1xX24xX3xX30xX31xX32xX33xX0xX57xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc9f9xX31xX33xX15xXaxX2fxa895xX6xX27xX3xXabxdc30xXexX3xXexX1xX51xX23xX22xX3xX70x107c5xX3xX6cxXdxXexX7xX27xX70xXdxX7xX1xXdxX3xXcxX32xXdxXexX31xX23xX3xX4xX4axX84xXbxX3xX23xX22xX46xXdxXb1xX3xX30xX31xX32xX33xX3xX35xX6xX23xX22xX10xX32xX3xXexX32xX3exX3xX5xX41xXdxX3xXa5xc730xX23xX1xX3xX70xX75xX23xX22xX3xX1cxa3b1xXbxX3xX1xX41xX23xX22xX3xX33xX31xX6xX23xX1xX3xX7xX8exX3xXexX1xX51xX23xX22xX3xX55xXdcxX3xX6cxX6dxX27xX3xX70xX51xX23xX3xXexX75xXdxX3xXexX1xX4axX4bxX23xX22xX3xX1xXdxd6dbxX27xX3xX6cxX79xX3xX70xX51xX23xX3xX2xXdcxc229xX2xX55xX3xX4xX1xXdxX32bxX4xXb1xX3xXexX32xX31xX23xX22xX3xXd8xX1xXdxX3xXexX1xX51xX23xX22xX3xXexX32xX4axX84xX4xXb1xX3xX33xX31xX6xX23xX1xX3xX7xX8exX3xX4xX1xX321xX3xX2xX366xX1f6xX3xX1cxX10xXdcxX3xXecxX31xX23xX3xX7xX8exX3xX4xX1xf637xX23xX1xX3xX5xX35axX4xX1xX3xX5xX95xX3xX33xX31xX3xXexX1xX51xX23xX22xX3xX17bxXb1xX3xX35xX6xX23xX22xX10xX32xX3xX4xX1xX27xX15xb43cxX23xX3xX7xX6xX23xX22xX3xXexX1xX32bxX3xX1xX35axX3xXabxX84xXdxXb1xX3xX5xX4axfd0cxX23xX22xX3xX1cxX10xX3xX70xX51xX23xX3xX32xX6xX3xX4xX1xX321xX3xX4xXc6xX23xX3xX5xX41xXdxX3xX1xX95xX23xX22xX3xXexec71xX23xXdcxX0xX57xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d8xX31xX33xX15xXaxX2fx9ecexX31xX6xX23xX1xX3xX7xX8exX3xXexX1xX51xX23xX22xX3xX55xX3xX4xXc3xX6xX3xX35xX6xX23xX22xX10xX32xX3xXa5xX51xX23xX1xX3xX33xX9fxX27xX3xXabxX8exX4xX3xX33xX31xX6xX23xX1xX3xX7xX8exX3xX4xX6xX31xX3xX23xX1xX9fxXexX3xXexX32xX31xX23xX22xX3xX23xXaaxXabxX3xXadxXaexXadxXadxXdcxX3x9af9xa425xX15xX3xXd8xX32bxX3xX4xX75xX3xX23xXaaxXabxX3xXadxXaexXadxXadxX3xX70xX51xX23xX3xX55xXdcxX1f6xX177xX172xX3xX1cxX10xXdcxX3xX35xX6xX23xX22xX10xX32xX3xXexX1xX32bxX3xX1xX35axX3xXabxX84xXdxX3xX70xX51xX23xX3xX32xX6xX3xX1f6xX3xXbxX1xXdxX3a6xX23xX3xX70xX75xX23xXb1xX3xX22xXdxX51xX3xX1f6xX182xX55xX1exX55xX1f6xX182xX3xXexX32xXdxX35axX27xX3xXa5xX3ffxX23xX22xXdcxX0xX57xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d8xX31xX33xX15xXaxX2fxX6cxXdxXexX7xX27xX70xXdxX7xX1xXdxX3xXcxX32xXdxXexX31xX23xX3xXa5xde5fxX23xX22xX3xX3exX3xX49xX2edxX3xXexX32xff6dxX3xXexX1xX4e8xX3xX1xX6xXdxX3xX49xX84xXdxX3xX33xX31xX6xX23xX1xX3xX7xX8exX3xX172xXadxX182xX3xX1cxX10xXb1xX3xX23xX1xXdxe7a5xX27xX3xX1xX4bxX23xX3xXadxX177xX3xX1cxX10xX3xX7xX31xX3xX49xX84xXdxX3xXexX1xX51xX23xX22xX3xX17bxXdcxX3xX2dexX31xX3xX33xX31xX6xX23xX1xX3xX7xX8exX3xX49xX84xXdxX3xX35xX6xX23xX22xX10xX32xXb1xX3xX5xX4axX3dfxX23xX22xX3xX1cxX10xX3xXcxX32xXdxXexX31xX23xX3xX70xX51xX23xX3xX32xX6xX3xX4xX1xX321xX3xX70x9ab8xX23xX22xX3xXabxX2e3xXexX3xXbxX1xXa6xX23xX3xXexX4axXdcxX3x7ef2xX32bxXexX3xXexX1xXdaxX4xX3xX20exX27xf80bxX3xdcd2xX584xX584xXb1xX3xXabxX6dxX27xX3xX70xX51xX23xX3xXexX75xXdxX3xX4xXc3xX6xX3xX6cxXdxXexX7xX27xX70xXdxX7xX1xXdxX3xX70xX51xX23xX3xX172xXdcxXaexXaexXadxX3xX4xX1xXdxX32bxX4xX3xXexX32xX31xX23xX22xX3xXadxXaexXadxXadxXdcxX3xXcxX32xXdxXexX31xX23xX3xX4xc25bxX3xX177xX3xXbxX1xXdxX3a6xX23xX3xX70xX75xX23xXb1xX3xX22xXdxX51xX3xXexXa3xX3xX1f6xX182xXaexX1exX55xXaexX182xX3xXexX32xXdxX35axX27xX3xXa5xX3ffxX23xX22xXdcxX3xXcxX32xXdxXexX31xX23xX3xX5xX3dfxXdxX3xXexX1xX32bxX3xX1xX4bxX23xX3xX35xX6xX23xX22xX10xX32xX3xX23xX1xba74xX3xX22xXdxX51xX3xX32xca8exX3xX1xX4bxX23xX3xX49xX95xX3xX23xX22xX27xX3ffxX23xX3xX22xX8exX4xX3xX23xX1xb5c8xXbxX3xXd8xX1xec81xX27xX3xX23xX1xX4axX23xX22xX3xX4xX1xX4axX6xX3xXa5xXc3xX3xX7xX4e8xX4xX3xX4xX41xX23xX1xX3xXexX32xX6xX23xX1xXdcxX0xX57xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d8xX31xX33xX15xXaxX2fxX66xX6xXdxX3xXabxX6dxX27xX3xX70xX51xX23xX3xXexX75xXdxX3xX6cxX6xX103xX33xX6xX3xX2d8xXcxX1exX182xXaexX3xX49xX95xX3xX584xX7xX27xX103xX27xX3xX417xX1exX6cxX6xX1cxX3xX3exX3xX4xX27xX8exXdxX3xX70xX75xX23xX22xX3xX1cxX32bxXbxX3xX1xX41xX23xX22xXdcxX3xX2d8xXcxX1exX182xXaexX3xX1cxX32bxXbxX3xXexX1xX4e8xX3xX177xX3xX49xX84xXdxX3xX33xX31xX6xX23xX1xX3xX7xX8exX3xXadxX2xX3xX1cxX10xXb1xX3xX4f3xXexX3xX1xX4bxX23xX3xX1f6xX55xX3xX1cxX10xX3xX7xX31xX3xX49xX84xXdxX3xXexX1xX51xX23xX22xX3xXexX32xX4axX84xX4xXdcxX3xXcxX32xX31xX23xX22xX3xXd8xX1xXdxX3xXa5xX5c8xXb1xX3xX417xX1exX6cxX6xX1cxX3xX4xX1xX321xX3xX70xX51xX23xX3xX2xX177xX3xX4xX1xXdxX32bxX4xXb1xX3xX4f3xXexX3xX1xX4bxX23xX3xX2xX182xX3xX4xX1xXdxX32bxX4xX3xX7xX31xX3xX49xX84xXdxX3xXexX1xX51xX23xX22xX3xX17bxXdcxX3xXecxX75xX3xX23xXaaxXabxX3xXadxXaexXadxXadxXb1xX3xX5xX4axX3dfxX23xX22xX3xX1cxX10xX3xXa5xX32bxX23xX3xXexX6xX15xX3xXd8xX1xX51xX4xX1xX3xX1xX95xX23xX22xX3x81e7xXdxX35axXexX3xd6adxX6xXabxX3xX4xX1xX321xX3xXexX4f3xX23xX1xX3xX70xX566xX23xX22xX3xX4xX31xX23xX3xX7xX8exX3xX49xX95xXdxX3xXexX32xXaaxXabxX3xX23xX22xX1xfe38xX23xXb1xX3xX2d8xXcxX1exX182xXaexX3xX22xXdxX6xX31xX3xX182xX177xXadxX3xX1cxX10xX3xX49xX95xX3xX1f6xXadxXaexX3xX4xX1xXdxX32bxX4xX3xXexX1xX27xX2e3xX4xX3xX49xX515xX3xX417xX1exX6cxX6xX1cxXdcxX0xX57xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d8xX31xX33xX15xXaxX2fx93d9xX32bxXbxX3xX1xX41xX23xX22xX3xX5xX463xX15xX3xXd8xX32bxX3xXexX1xX51xX23xX22xX3xX55xX3xXd8xX1xX46xX23xX22xX3xXexX1xX6xX15xX3xXa5xb1b5xXdxX3xX7xX31xX3xX49xX84xXdxX3xXexX1xX51xX23xX22xX3xX17bxXdcxX3xX35xX6xX23xX22xX10xX32xX3xX70xX51xX23xX3xX55xXdcxX1f6xX177xX172xX3xX4xX1xXdxX32bxX4xX3xXexX32xX31xX23xX22xX3xX23xXaaxXabxX3xXadxXaexXadxXadxXb1xX3xXexX4f3xX23xX1xX3xXexX32xX27xX23xX22xX3xX70xX783xX23xX1xX3xXexX1xX51xX23xX22xX3xXd8xX1xX31xX75xX23xX22xX3xX2xXdcxXaexX366xXaexX3xX1cxX10xX3xX22xXdxX6xX31xX3xXa5xX32bxX23xX3xXexX6xX15xX3xXd8xX1xX51xX4xX1xX3xX1xX95xX23xX22xXdcxX3xXcxXdxX32bxXbxX3xXa5xX32bxX23xX3xX5xX95xX3xXcxX32xXdxXexX31xX23xX3xX49xX84xXdxX3xX172xXdcxXaexXaexXadxX3xX1cxX10xXb1xX3xXexX32xX27xX23xX22xX3xX70xX783xX23xX1xX3xXexX1xX51xX23xX22xX3xXd8xX1xX31xX75xX23xX22xX3xX172xX172xX182xX3xX4xX1xXdxX32bxX4xXdcxX3xX417xX1exX6cxX6xX1cxX3xX70xX51xX23xX3xX1f6xXadxXaexX3xX4xX1xXdxX32bxX4xXb1xX3xXexX32xX27xX23xX22xX3xX70xX783xX23xX1xX3xXexX1xX51xX23xX22xX3xXd8xX1xX31xX75xX23xX22xX3xX1f6xX55xX3xX1cxX10xXdcxX3xXecxX27xX8exXdxX3xX4x92ddxX23xX22xX3xX5xX95xX3xX2d8xXcxX1exX182xXaexX3xX49xX84xXdxX3xX5xX463xX15xX3xXd8xX32bxX3xX182xX177xXadxX3xX4xX1xXdxX32bxX4xXb1xX3xXexX32xX27xX23xX22xX3xX70xX783xX23xX1xX3xXexX1xX51xX23xX22xX3xXd8xX1xX31xX75xX23xX22xX3xX182xX55xX3xX1cxX10xXdcxX0xX57xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d8xX31xX33xX15xXaxX2fxXcxX32xX31xX23xX22xX3xXbxX1xXd5xX23xX3xXd8xX1xXdaxX4xX3xX1cxX10xX3xX70xX51xX23xX3xXexX75xXdxX3xX3exX3xX759xXdxX35axXexX3xX75exX6xXabxX3xX4xXc6xX23xX3xX4xX5c8xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX51xXdxX3xXexX3a6xX23xXb1xX3xXcxX31xX15xX31xXexX6xX3xX66xXdxX5xX27xX1cxX3xX49xX95xX3xX75exXdxX7xX7xX6xX23xX3xX75exX6xX49xX6xX32xX6xXdcxX3xX66xXdxX5xX27xX1cxX3xX33xXa3xX23xX22xX3xX70xX51xX23xX3xXexXa3xX3xXexX1xX51xX23xX22xX3xX366xX3xX33xX31xX3xX5xX31xX3xX23xX22xX41xXdxX3xX23xX22xX27xX3ffxX23xX3xX4xX27xX23xX22xX3xX23xX1xXdxX3a6xX23xX3xX5xXdxX35axX27xX3xX4xX1xX27xX62fxX23xX3xacf3xX27xX32xX31xX3xX182xX3xX4xXc6xX23xX3xX1xX41xX23xX3xX4xX1xX32bxX3xX3exX3xX759xXdxX35axXexX3xX75exX6xXabxX3xX49xX95xX3xX75exX6xX49xX6xX32xX6xX3xXd8xX1xX46xX23xX22xX3xX4xX46xX23xX22xX3xX70xX8exX3xX33xX31xX6xX23xX1xX3xX7xX8exX3xX1xX95xX23xX22xX3xXexX1xX51xX23xX22xXdcxX0xX57xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dexX31xX27xX32xX4xX10xXaxX2fxXcxX1xX10xX31xX3xX759xX23xX10xX1cxXbxX32xX10xX7xX7xX0xX57xXbxX2f

Theo Vnexpress

Các tin đã đưa

Toyota Hilux Rogue 2023 giá từ 47.700 USD

Toyota Hilux Rogue 2023 giá từ 47.700 USD
2022-09-07 14:20:00

Mẫu bán tải phiên bản Rogue vẫn dùng động cơ 2,8 lít, nhưng thay đổi đôi chút về diện mạo, lần đầu tiên dùng phanh đĩa sau.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long