Cập nhật:  GMT+7
480exa687x8a0dxbeaax48bdx985bx6ed5x9cb4xa290xX7xadefxb321x8711xab3dx9016xc6a5xX5x8a09xXax9276x9cc6xc90fx6e2bx5d8fxX6xX3x6affxXcxbbbfxX2xa975x78faxX1exX3x9a6dxX1exX2x5923xX3xa2f7xX3xXbxX1xc3a0xX14xX3x5573x5fccxXdxX3xX16xXdxX3xX2dx6a02xX15x50d4xX3x5d30xc7e9xX3x6385xXdxbfe8xXexX3xaac7xX6x5cbexX0xa07dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX16xXaxX12x536ex9cb9x50cexX3xX43x8849xXexX5fxX3xX2dx52a0x5bdfxX15xX37xX3xXex50f2xX64xX65xX15xX37xX3x5ed8xX5cxc4f0xXexX3xX1xXdxX3exX15xX3xXex5e64xXdxX3xX13xX2exX3xX41xX35xXdxX3xX7xb34axX3xX16x8dfdxX15xX37xX3xX2dxX35xX15xX37xX3xX4xc10dxX3xX2xc477xX1dxX1exX1exX3xXbxX1x695bxX15xX3xc4e1xX1xa876xXdxad8cxX3xXexX6axX6xX15xX37xX3xa930xc0d7xX3xX4xX2axX4xX3xX4xX5fxX15xX37xX3xX15xX37xX1xX3exX3xX6xX15xX3xXexX14xX2exX15xX3xX39xX2exX3xX37xXdx72adxXdxX3xXexX6ax4d0cxX96xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx866cxX14xX16x932axXaxX12xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXcxX1bxX2xX1dxX1exX1exX3xX6axX6xX3xX2dxX65xXdxX3xXexX1xX2axX15xX37xX3xX2xX2xX45xX21xX1exX2xX1dxXa4xX3xX5xX2exX3xX7xXcaxX15xX3xXbxX1xa185xX43xX3xXexX1xX6xXe3xX3xXexX1xc990xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX1xXdxX11dxX4xX3xc043xXcxX2xX1dxX1exX1exX3xae69xX6xX15xX3x8929xX5cxX6axX14xXbxX10xX6xX15xXa4xX3xX5xX72xXbxX3xX4xX1x914fxX3xXexX6axXa2xX15xX37xX3xXbxX1xX9dxX15xX3xXa0xX1x624cxX4xX3xX7xXcaxX15xX3xXbxX1xX113xX43xX3xX37xXdx895axX6xX3xX15xX1xc262xX43xX3x7d35xa882xX1exX3xXbxX1xX9dxX15xX3xXa0xX1xXa2xXdxX3xX39xX2exX3xX2xX96x9474xX1exX1exX3xXbxX1xX9dxX15xX3xXa0xX1xXa2xXdxX3xX4xb6faxX6xX3x8db1xX14xX5xX16xX3x680fxXdxX15xX37xX3xc108xX169xXe0xX96xX0xX45xXbxX12xX0xXexX6xXacxX5xX10xX3xX7xXexXe3xX5xX10xX9xXaxX43xX6xX6axX37xXdxX15xa8bdxX21xXbxX70xX3xX6xX5cxXexX14xXaxX12xX0xXexX6axX12xX0xXexX16xX12xX0xXdxX43xX37xX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX14xX15xX16xX6xX26xX4xXexX70xX2xX1dxX1exX1exX26xX21xX1exX2xX24xX26xXbxX1xX6xX14xX26xX16xX6xXdxX26xX16xXdxX26xX16xX14xX15xX37xX26xX39xX10xX26xX39xXdxX10xXexX26xX15xX6xX43xXaxX3xX16xX6xXexX6xX26xX15xX6xXexX5cxX6axX6xX5xX26x59dcxXdxX16xXexX1xX9xXaxX24xX1exX1exXaxX3xX16xX6xXexX6xX26xXbxX20fxXdxX16xXexX1xX9xXax7aa4xX16axX1exX96xX228xXaxX3xX16xX6xXexX6xX26xX20fxXdxX16xXexX1xX9xXaxX24xX1exX1exXaxX3xX7xX6axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b4xX45xX45xX43xX96x8efbxX21x5ac2xX96xXdxX43xX37xX96xX39xX15xX10xX4xX16xX15xX96xX15xX10xXexX45xX21xX1exX2xX24xX45xX2xX2xX45xX2xX1exX45xX130x6b51xX1bxX26xX250xX250xX24xX24xX26x7adbxX130xX18exX26xX250xX2xX21xX21xX26xX2xX228xX228xX16axX2xX228xX250xX1dxX228xX1exX96xa837xXbxX37xXaxX3xX7xXexXe3xX5xX10xX9xXaxX20fxXdxX16xXexX1xX1b4xX3xX2xX1exX1ex5567x69bdxXaxX12xX0xX45xXexX16xX12xX0xX45xXexX6axX12xX0xXexX6axX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX14xX16xXe3xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXcxX1bxX2xX1dxX1exX1exX3xX21xX1exX2xX24xX3xXexX7bxXdxX3xX3cxXdxX3exXexX3xX41xX6xX43xX96xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX16xX12xX0xX45xXexX6axX12xX0xX45xXexX6xXacxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX14xX16xXe3xXaxX12xX19xXcxX1bxX2xX1dxX1exX1exX3xX43xX6xX15xX37xX3xXexX1xXdxX11dxXexX3xXa0xX11dxX3xX2dxXdxb2e9xX15xX3xX1x5e16xX15xX1xX3xX4xX18bxX6xX3xX16x7c52xX15xX37xX3xX43xX5fxXexX5fxX3xX2dxX64xX65xX15xX37xX3xXexX6axX64xX65xX15xX37xX3xX39x5d1cxXdxX3xXexX6xXe3xX3xX5xX2axXdxX3xX4xX6xX14xXa4xX3xX6axX35xX15xX37xXa4xX3xXa0xXcfxX15xX1xX3xX4xX1x8af8xX15xX3xX37xXdxX166xX3xX4xX6xX14xXa4xX3xXexX64xX3xXexX1xX11dxX3xX15xX37x74dbxXdxX3xXexX1x52fcxX15xX37xX3xXexX1xX14xXcaxXdxX3xX43xX2axXdxXa4xX3xXacxX329xX15xX1xX3xX70x9c49xX15xX37xX3xX4xc8f1xX3xX5xX349xX15xX3xX2xX21xXa4xX228xX3xX5xXcfxXexX3xX4x8560xX15xX37xX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3aaxX15xX37xX3xX4xX1x7246xX6xX3xX2dxX37bxX3xXbxX1xXcfxX6xX3xX7xX6xX5cxX96xX3xXcxX6axa9ecxX15xX37xX3xX5xX64x6bc8xX15xX37xX3xX1dxX1dxX1dxX3xXa0xX37xX96xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX14xX16xXe3xXaxX12xX129xX14xX3xX39xX349xXdxX3xX39xX166xX4xX3xX16xX2axX15xX37xX3xX15xX1xc5b8xX3xXacxb973xX3xX4xX18bxX6xX3xX15xX37xX64xX65xXdxX3xX3cxXdxX3exXexXa4xX3xX19xXcxX1bxX3xX39xX5bxX15xX3xXa0xX1xX2axX3xX4xX37bxX15xX37xX3xXa0xX3axX15xX1xXa4xX3xXexX5cxXe3xX3xX15xX1xXdx6192xX15xX3xX39xX5bxX15xX3xX15xX1xb939xX3xX15xX1xX2exX15xX37xX3xX1xX93xX15xX3xX15xX1xXdxX3axX5cxX3xX7xX14xX3xX39xX349xXdxX3xX18exX14xX5xX16xX3xX193xXdxX15xX37xX96xX3xX3cxa189xX15xX3xX1xX2exX15xX1xX3xX39xX2exX3xXa0xXdxX325xX43xX3xX7xX14xX2axXexX3xX43xX5bxX5cxX3xX70xX10xX3xX2xX96xX1dxX1exX1exX3xXbxX1xX9dxX15xX3xXa0xX1xXa2xXdxX3xX16xaffcxX3xX16xX2exX15xX37xX3xX1xX93xX15xX3xX15xX1xX65xX3xXe3xX437xX15xX3xX70xX10xX3xXexX1xX72xXbxX3xX4xX1x9d51xX3xX16axX21xX1exX3xX43xX43xXa4xX3xXexX3baxX4xX3xXexX1xX72xXbxX3xX1xX93xX15xX3xX4xXcaxX3xX15xX1xX161xX15xX37xX3xX43xX5bxX5cxX3xX70xX10xX3xX43xX2axXe3xX3xXbxX1xc09axX3xXexX1xX5fxX15xX37xX96xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX14xX16xXe3xXaxX12xX19xXcxX1bxX3xX39xX5bxX15xX3xX7xX86xX3xX16xX89xX15xX37xX3xX2dxX35xX15xX37xX3xX4xX93xX3xX15xX1xX64xX3xX15xX37xX64xX65xXdxX3xXexXdxX3axX15xX3xX15xX1xXdxX3exX43xX3xX129xXcxX2xX1dxX1exX1exX3xX15xX1xX64xX15xX37xX3xX1xXdxX3exX5cxX3xX4xX1xX4afxX15xX1xX3xX37xXdxX153xXbxX3xX43xX3baxX4xX3xXexXdxX437xX5cxX3xXexX1xX89xX3xX15xX1xXdxX437xX15xX3xX5xXdxX3exX5cxX3xXexX1xX72xXbxX3xX1xX93xX15xX3xX2dxX37bxX15xX37xX3xXexX1xX65xXdxX3xXexX395xX15xX37xX3xX43xX5fxX26xX43xX10xX15xX3xX70xX14xX366xX15xX3x74d7xX3xX16xXcaxXdxX3xXexX5cxX6xX3xX43xX2axXe3xX3xXexX1xX72xXbxXa4xX3xX37xXdxX153xXbxX3xX15xX37xX64xX65xXdxX3xX5xX2axXdxX3xX2dxX39axX3xX39xX72xXexX3xX39xXcaxX96xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX14xX16xXe3xXaxX12xX19xX89xX3xXexX1xX325xXa4xX3xX2dxX35xX15xX37xX3xX4xX93xX3xX2xX96xX21xX169xX2xX3xXbxX1xX9dxX15xX3xXa0xX1xXa2xXdxX3xX3cxX228xXa4xX3xXbxX1xX5cxX15xX3xX70xX395xX15xX37xX3xX2dxXdxX3exX15xX3xXexX86xXa4xX3xX5xX2exX43xX3xX43xX2axXexX3xXacx66b6xX15xX37xX3xX16xX5cxX15xX37xX3xX16xXadxX4xX1xXa4xX3xXex5ebaxX3xX7xXa2xX3xX15xX407xX15xX3xX2xX1exX1b4xX2xXa4xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX5fxX15xX37xX3xX7xX5cxX72xXexX96xX17cxX1dxX3xX43x663bxX3xX5x6a03xX4xX3xXexX7bxXdxX3xX39xX332xX15xX37xX3xXexX5cxX6xX3xX43xX2axXe3xX3xX169xX96xX1exX1exX1exX3xX39xX332xX15xX37xX45xXbxX1xX153xXexXa4xX3xX43xX5fxX26xX43xX10xX15xX3xX70xX14xX366xX15xX3xX4xX635xX4xX3xX2dxX7bxXdxX3xX2xX1exX169xX3xX41xX43xX3xXexX7bxXdxX3xX228xX96xX24xX1exX1exX3xX39xX332xX15xX37xX45xXbxX1xX153xXexX96xX3xX1bxX10xX3xXexX6axX5cxXe3xX3axX15xX3xX2dxX35xX15xX37xX3xXacxX601xX15xX37xX3xXexX6axX89xX4xX3xXexX1xX6xXe3xX3xX4xX1xX14xX3xX5xX14xX7bxXdxX3xX70xXcfxX4xX1xX3xXexX1xX5fxX15xX37xX3xXexX1xX64xX65xX15xX37xXa4xX3xX1xX35xXbxX3xX7xXa2xX3xX24xX3xX4xX72xXbxX96xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX14xX16xXe3xXaxX12xX19xX5fxX15xX37xX3xX15xX37xX1xX3exX3xXexX6axX6xX15xX37xX3xXacxXadxX3xXexX6axX437xX15xX3xX70xX10xX3xX2dxX2axXbxX3xX3baxX15xX37xX3xX15xX1xX5cxX3xX4xa8c3xX5cxX3xX4xX18bxX6xX3xX15xX37xX64xX65xXdxX3xX7xX86xX3xX16xX89xX15xX37xX3xXexX6axX437xX15xX3xX15xX1xX161xX15xX37xX3xX4xX1xac21xX15xX37xX3xX2dxX64xX65xX15xX37xX3xX16xX2exXdxXa4xX3xX6xX15xX3xXexX14xX2exX15xX3xX39xX2exX3xXexX1xX64xX3xX37xXdxX632xX15xX96xX3xX1bxX10xX3xX4xX166xX3xX4xXcaxX3xX4xX1xXa2xX15xX37xX3xXacxX166xX3xX4xX3baxX15xX37xX3xXbxX1xX6xX15xX1xX3x9ef9xXe0xX129xX3xX39xX2exX3xXa0xXdxX325xX43xX3xX7xX14xX2axXexX3xX2dxX35xX3xXacxX2axX43xX3xX2dxX64xX65xX15xX37xX3xXcxX19xX3x917exXcxX6axX6xX4xXexXdxX14xX15xX3xX19xX14xX15xXexX6axX14xX5xacf6xX96xX3xX13xX3exX3xXexX1xXa2xX15xX37xX3xX9dxX43xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX37xXdxXcaxXdxX3xXexX6axXcfxX3xX39xX349xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX5xX14xX6xX3xX15xX37xX6xXe3xX3xXbxX1xXcfxX6xX3xXexX6axX64xX349xX4xX3xXexX6xXe3xX3xX5xX2axXdxXa4xX3xX4xX166xX3xXexX1xX325xX3xXa0xX11dxXexX3xX15xXa2xXdxX3x8ad3xX129xXe0xX3xX39xX2exX3xXe0xX5xX5cxX10xXexX14xX14xXexX1xX96xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX14xX16xXe3xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXcxX1bxX2xX1dxX1exX1exX3xX4xX166xX3xX37xXdxX2axX3xX57fxX3xX43xX3baxX4xX3xX1xX93xX15xX3xX2xX16axX96xX1exX1exX1exX3xX7f5xX129x8320xX3xXexX7bxXdxX3xXexX1xXadxX3xXexX6axX64xX65xX15xX37xX3xX5ax66f0xX96xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX14xX16xXe3xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xX3cxX15xX10xX70xXbxX6axX10xX7xX7xX0xX45xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Toyota chi 1 tỉ USD phát triển xe tự lái

Toyota chi 1 tỉ USD phát triển xe tự lái
2015-11-11 14:17:00

Tập đoàn chế tạo ô tô Toyota của Nhật Bản sẽ đầu tư 1 tỉ USD trong 5 năm tới để phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo trong hai lĩnh vực ô tô tự lái và robot giúp việc gia đình.

Mẫu xe Toyota Innova “all new” chuẩn bị ra mắt

Mẫu xe Toyota Innova “all new” chuẩn bị ra mắt
2015-11-11 07:45:00

Cuối cùng thì Toyota cũng đã chịu thay đổi cho Innova - một mẫu xe đa dụng có tuổi đời cực bền bỉ, "bảo thủ" về thiết kế cũng như việc cung cấp các trang thiết bị trên xe.

Huyền thoại Lada tái xuất cùng Xray

Huyền thoại Lada tái xuất cùng Xray
2015-11-10 13:59:00

Hãng xe nổi tiếng một thời của nước Nga bắt đầu cuộc chinh phục mới bằng một mẫu crossover mới mang tên Xray; mẫu xe này sử dụng hệ thống khung gầm của liên doanh Renault-Nissan.

Mercedes-Benz GLS không gây bất ngờ

Mercedes-Benz GLS không gây bất ngờ
2015-11-06 07:39:00

Có vẻ như Mercedes-Benz đã tự tin thái quá khi định vị GLS - tên gọi mới của dòng GL - là "S-Class trong phân khúc SUV". Thực tế mẫu xe này chỉ có thể ví như E-Class Wagon.

BMW M4 GTS - Từ đường đua ra đường phố

BMW M4 GTS - Từ đường đua ra đường phố
2015-11-05 08:01:00

Sau khi ra mắt phiên bản concept tại Pebble Beach Concours d'Elegance với nhiều thông tin đồn đoán, BMW đã công bố phiên bản sản xuất chính thức của mẫu xe hiệu suất cao M4 GTS.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long