Cập nhật:  GMT+7
fad5x18e7fx19ae1x12ad2x180b7x1acf6x18d01x18677x134fdxX7x1d423x125f0x1b578x1da6ex1dc0fx16324xX5x189c3xXax1921fx16531x15b91x15726xX1xX3x1a437xXdxX3xXexXdx108bcx196f1xX3x199ecxX15xX3xX15x19e7ax111f2x19753xX3xX4x16b08xX3xXexX6xXdxX3xX15x1693dxX15xX3xX24xXdxX6x180e5xX3xXexX1x173a7xX15xX24xX0x1406dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x11e66xXaxX12x1d886xX1xXdxX3xXexX1xX6xX1exX3xX24xXdxX6xX3xX24xXdxX6xX36xX3xXexX1xX3axX15xX24x1940fxX3xX4xX1x12fc6xX15xX24xX3xXexX6xX3x15dfaxX1xX3axX15xX24xX3xX75xX1x1524bxX3x10d59x1573fxX3x114d4x15f72xXexX3xX24x179d2xXbxX3xX1x174b7xX15xX1xX3x18174xX15xX1xX3xX15xX24x14e3dx189d5xXdxX3xX7fxXdxX1dxX25xX3xX75xX1xXdxX80xX15xX3xX1exX3axX3xXexX3axX6axX3x1bcd1xX10xX3xX1ex11780xX26xX3xX4xX1x1b04fxX3xX1xX14xX15xX24xX3xX4x1c9ddxX15xX24xX3xX75xX1dxX15xX1xX6axX3xX18xX95x1a957xXexX3x1d60fxX25xXafxX3xXcbxX25xX26xX3xX7fx1ab3dxX15xX1xX3xX24x1bd8exX26xX3xX1ex19eedxXexX3xX6xX15xX3xXexX36xX14xX15xX3xX24xXdxX6xX36xX3xXexX1xX3axX15xX24x15b32xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx18850xX36xX50xX26xXaxX12xX0xXdxX1exX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx1ae8cxX10xX15xXexX10x10bf7xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXax1a448xXdxX50xXexX1x15676xX3xfc2fx115f6x178c5xXbxXabx18026xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX129xX3xX12cx1af24xX2xXbxXabxX130xXaxX3xX7xX11axX4xX9xXaxX3exX3exX4xXf2xX82xX6xX36xXbxX1xX25xXexX1xX36xXf2xX18xX15xX3exX50xX10xX7xX75xXexX36xXbxX3exX15xX10xX124xX7xX3exX13bxX13bxX13bx19f24xX3exX2xX2xX2xX50xX13bxX12dxX168xX13bxX12bxX13bx15031xXex14214xX12bxX176xX13bxX5xX12dx11d20x1c0faxff11xX12cxX12cx11081xX181xX176xX2xX176xX2xX12cxX174xX12cxX17exX17cxX12dxX181xX174xX12bxX13bxXf2x1d069xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX3xXexXdxX1dxX1exX3xX20xX15xX3xX15xX24xX25xX26xX3xX4xX29xX3xXexX6xXdxX3xX15xX30xX15xX3xX24xXdxX6xX36xX3xXexX1xX3axX15xX24xXaxX3xX124xXdxX50xXexX1xX9xXaxX12bxX12cxX12dxXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX12cxX13bxX2xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX36xX50xX26xXaxX12x12c1dxXafxX15xX24xX3xX181xX3exX12bxX6axX3xXexX30xXdxX3xX7fxX36xX30xX15xX3xX7fxX95xX96xX15xX24xX3xXex140ddxX3xXabx159baxX3xXcxXdx10966xX15xX3xX53xXdxX219xX15xX3xfec9xX1xX25xX26x112dexX15xX3x1712fxXd9xX1exX3xXcxX1xX6xX36x13b79xX3xX7fxXdxX3xXabxX215xX3xX13xX14xX3xXcxX1xX30xX4xX1xX3xX221xXexX1xXd4xX3xXabxX215xX3x1a086xX1xX6exX3xXcxX1x16203xX230xX6axX3xX15xX24xX95xX96xXdxX3xX7fxX14xX15xX3xX3axX15xX24xX3xX7fxXdxX3xXabxX10xX3xX1exXafxX26xX3xX11axXddxXexX3xXexX1xXdx15e5bxX25xX3x11eddxX3xXexX1x12ef8xX4xX3xX75xX1xXdxX3xX82xX25x13705xX4xX3xX4xX1xXdxX272xX4xX3xXabxX10xX3xX7fxX30xXbxX3xX7fxXdxX225xX15xX3xX7fx1b5d1xX15xX24xX3xXexX11axX95x13667xX4xX3xXbxX1xX95xX29xX15xX24xX3xXexXdxX225xX15xX6axX3xX82xXddxXexX3xX4xX1xXddxXbxX3xX7fxX36xX30xX15xX3xX7fxX95xX96xX15xX24xX3xX15xX14xX26xX3xX1xX14xX15xX24xX3xX15xX24xX14xX26xX3xX4xX7dxX3xX5xX95xXc8xX15xX24xX3xXbxX1xX95xX29xX15xX24xX3xXexXdxX225xX15xX3xXcbxX25xX6xX3xX5xX30xXdxX3xX75xX1xXafxX3xX7fxX3axX15xX24xXf2xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX36xX50xX26xXaxX12xX0xXdxX1exX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1exX4xX10xX17cxX36xX82xX192xX10xX4xXexX3xX50xX24xX1exX10xX50xXdxX6xX3xX18xXdxX50xX10xX36xX3xX1exXbxX174xX3xXdxX115xX10xX15xXexX10xX11axXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX124xXdxX50xXexX1xX129xX3xX2xX12dxX12dx1ba8bxX130xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX129xX3xX17exX13bxX12dxXbxXabxX130xXaxX3xX7xX11axX4xX9xXaxX3exX6xXbxXbxX7xX3exX36xXbxX10xX15xX3exX1exX10xX50xXdxX6xX3exXexX1xX25xX1exX82x130d2xXbxX9xX15xX10xX124xX7xX3exX13bxX13bxX13bxX168xX3exX2xX2xX2xX50xX13bxX12dxX168xX13bxX12bxX17exX181xXexX17exX12bxX12bxX2xX5xX2xX17cxX17dxX17exX12cxX12cxX181xX181xX176xX2xX176xX2xX12cxX174xX12cxX17exX17cxX12dxX181xX174xX12bxX13bxXf2xX192xXbxX24xXaxX3xX50xX6xXexX6xX17cxXexX26xXbxX10xX9xXaxX18xXdxX50xX10xX36xX3exX1exXbxX174xXaxX3xX50xX6xXexX6xX17cxX10xX15xX4xX36xX50xX10xX9xXax15a8exX1f8xX53xX12bxX7xX11axX2xX3daxfb7ax11d48x12d3dxX115x1c9a5xX13bxX4x10835xX15xXbxX24xX192xX82xX12cxX3e6x15204xX228xX3e4xXabxX10xX12dxXcxX17dx1c93ax1ce00xX3e4xX53xX17exX3e9xX18xX12cxX17exX228xX36xX11axX17ex1a44fxX36xX12dxX3e2xX2x1b87cxX12cxX36xXdxX34fxX13bxX102xX36xX192xX1xXbxX3faxX192xXcbxX3daxX174xX17exX50xX12cxX3exXdxfbd3xX82xX36xX15xX15xX174xX25xX40bxX11axXcxX3dax11ad0xXexX17exX17dxXexX3f9xXexX406xX36xXdx13055xX1xXcbxX3e9xX168xX174xX25xX4xX5x115bcxX15xX2xX40bx165f5xX50xX406xX228x1cbb8xX1xXcxX3f1xX5xXcxX40bxX24xX102xX82xX1f8xX25xX6xX174xX36xXcxX168xX5xX1f8xX124xX174xX53xX11axX18xX1exX435xX12cx14ac2xX10xX1exX25xX40bxX181xX3faxX13xX43exX1exX442xX12bxX228xX124xX435xX442xX3e3xXdxX168xXabxX1xX50x13685xX3f9xX192xX18xX477xX1xX1f8xX53xX3f1xX6xXexX3e6xX3e2xX17exX3e6xX406xX34fxX17exX442xXaxX3xX50xX6xXexX6xX17cxXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX50xX6xXexX6xX17cxX6xX11axX24xX7xX9xXaxX176xX12dxX129xX12dxX129xX2xX176xX181xX129xX12dxX129xX2xX129xX2xX129xX2xX12dxX12dxX34fxX129xX12dxX129xX17exX13bxX12dxX129xX17exX13bxX12dxXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX36xX50xX26xXaxX12xXcxX1xX10xX36xX3xX3e3xX24xX1xXd4xX3xX7fxXd4xX15xX1xX3xX7x1dd67xX3xX2xX12dxX12dxX3exX13bxX12dxX2xX181xX3exX3e3x1a449xX17cxX115xX249xX3xX4x1b777xX6xX3xX115xX1x1bf9bxX15xX1xX3xXbxX1xX4fdxX3xX18xX1dxX3xXabx16856xX3xXbxX1xX30xXexX3xX18xXdxX3xXbxX1xX30xX1exX3xX1xX14xX15xX1xX3xX4xX1xX502xX15xX1xX3xXexX11axX36xX15xX24xX3xX5x1b275xX15xX1xX3xX18x12a28xX4xX3xX24xXdxX6xX36xX3xXexX1xX3axX15xX24xX3xX7fxX95xX96xX15xX24xX3xX82xX282xX6axX3xX7fxX95xX96xX15xX24xX3xX7xX83xXexX3xXcbxX25xX26xX3xX7fxXd4xX15xX1xX3xX15xX24xX95xX96xXdxX3xX7fxXdxX1dxX25xX3xX75xX1xXdxX80xX15xX3xXabxX10xX3xX1xX36xX87xX4xX3xX15xX24xX95xX96xXdxX3xX15xX24xXbcxXdxX3xXexX11axX219xX15xX3xXabxX10xX3xX1exX6xX15xX24xX3xX18xXafxX4xX3xX18x11aadxXexX3xX4xXbcxX15xX24xX3xX75xX1dxX15xX1xX6axX3xXabxX272xXbxX3xX1xX14xX15xX24xX3xX1xX7dxX6xX3xX18xX95xXc8xXexX3xXcbxX25xXafxX3xX24xXdxX29fxXdxX3xX1xX30xX15xX3xXcbxX25xX26xX3xX7fxXd4xX15xX1xX3xX7x16a0cxX3xX82xXd4xX3xXbxX1xX30xXexX3xXexXdxX1dxX15xX3xXexX212xX3xX174xX12dxX12dxXf2xX12dxX12dxX12dxX3xX7fxX272xX15xX3xX176xX12dxX12dxXf2xX12dxX12dxX12dxX3xX7fxXbcxX15xX24xXf2xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43exX25xXexX1xX36xX11axXaxX12xX43exX15xX1xX3xXcxX6exX0xX3exXbxX12

Anh Tú

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hiểm nguy từ những hố ga mất nắp

Hiểm nguy từ những hố ga mất nắp
2021-09-21 16:52:00

baophutho.vn Tuyến đường Vũ Thê Lang, thành phố Việt Trì, có chiều dài gần 4km (từ đường Nguyễn Tất Thành đến nút E7 - giao với đường Trần Phú), đi qua địa...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long