Cập nhật: 06/12/2021 16:41 GMT+7
c2e6xf96ax138eax138c1x11b09x14d40xf1f8xe98fx1522exX7x112eax14497x11f50xf08exca18xeb8bxX5x1011cxXax14214x10777x101eex135a4xXdxX3xX4x1052cxX3xX5xf135x1528fx12aaaxX3xXex13b5exd29dxX1dxX3xX7xX15xX1dxX1exX3xd465xdfebxX0x12a69xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1088axX10xX6xe5f9xXaxX12xX13xX14xX15xXdxX3xX4xX19xX3xX5xX1cxX1dxX1exX3xXexX21xX22xX1dxX3xX7xX15xX1dxX1exX3xX5xX2bxX3xX1dxX1exX1xeb4dxX3x145a8x1272fxX14xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX4xc3c0xX6xX3xX1dxX1xXdxX5fxX14xX3xX1exXdxX6xX3x15136xcfe2xX1dxX1xX3x1064dxX3xX1xX14x13fc4x12aebxX1dxX3xXcxX1xX6xX1dxX1xX3xXcxX1xX6bxX81x10d44xX3xddddxX1x114e5xX3xXexX1xX14x10d90xX4xX3xX1dxX1xXdxX5fxX14xX3x12731xX2bxf883xX3xX78xXdxX5fxX14xX3xd3eaxXdxX82xX1dxX3xXexec65xX3xX1dxX1xXdxX22xX1dx142c7xX3xX1dxX22xX1dxX3xX1dxX1xXdxX5fxX14xX3xX1dx1202dxX61xX3xX1dxX6xX81xXb7xX3xX4xX19xX4xX3xX1xX98xX3xX78x14ce2xX3xX4xX1xX6bxX3xX78xX98xX1dxX1exX3xX1exXdxX6xX3xX4x12ad8xX3x11f82x116bcxX3xX1dxX14xX15xXdxXb7xX3xX5xX1cxX1dxX1exX3xX4xX19xXb7xX3xXexXc4xX1dxX1exX3xX4xX62x1245exX1dxX1exX3xX1xX2bxX61xX3xX5xX62xebe7xX1dxX1exX3xX3fxXdxX1dxX1xX3xX3fxX62x13333xX1dxX1exX3xXexX21xXa3xX1dxX1exX3xXexX1xf86dxX4xX3xXc4xX1dxX3xX4xX1xXc4xX1dxX3xX1dxX14xX15xXdxX3xX78x13a92xX3xX1x11045xX1dxX3xX4xX1xd899xX3xX21xX6bxXdxX3xX21xXa3xXb7xX3xXexeb88xX1dxX3xXexX1xd0f5xXexX3xX3fxXa3xX3xXexX1xXdxX22xX1dxX3xXexX6xXdxX3xXa1xX2bxX3xX78x15109xX61xX3xXe6xX15dxXa3xX3xX78x12760xX14xX3xX21xX6xX3xX5xX14xX15xX1dxX3xX144xX1dxX3xX78xfdddxX1dxX1xd988xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx123f2xXa3xX3fxX81xXaxX12xX0xXdxX61xX1exX3xX7xX21xX4xX9xXaxX2dxX2dxX4xX177xXe6xX6xXa3xXbxX1xX14xXexX1xXa3xX177xXa1xX1dxX2dxX3fxX10xX7xXaaxXexXa3xXbxX2dxX1dxX10x10e00xX7xX2dx11606xX2x10612x111eaxX2dxX2xX2xX2xX3fxX2xX2x12fd7xX1b7xX2x130e3xX1c3xXexX2xd782xX2xX1b7xX1b7xcc71xX5xX2xX177x135e8xXbxX1exXaxX3xX2dxX12xXcxc4edxX1dxX3xX3fxX93xX1dxX1exX3xX3fxXdxX82xX1dxX3xXex13e41xX4xX1xX3xX61x126f9xXexX3xX7xX15xX1dxX1exX3xX1dxX1exX62xXffxXdxX3xX3fx10f2cxX1dxX3xXcxX1xX6xX1dxX1xX3xXcxX1xX6bxX81xX3xX78xXd4xX3xX78xX165xX14xX3xXexX62xX3xX1dxX14xX15xXdxX3xX4xX19xX4xX3xX5xXa3xX134xXdxX3xXexX1xX6bxX81xX3xX7xX15dxX1dxX3xXexX21xXa3xX1dxX1exX3xX5xX1cxX1dxX1exX3xX1dxX1xX62xc85cxX3x125ecxX19xX3xXexX21x143a2xX61xXb7xX3xX3fxXdxX22xX14xX3xX1xX1cxX1dxX1exXb7xX3xX5xXc4xX1dxX1exXb7xX3xX4xX1xXdxX22xX1dxXb7xX177xX177xX177xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xXa3xX3fxX81xXaxX12xX0xXdxX61xX1exX3xX7xX21xX4xX9xXaxX2dxX2dxX4xX177xXe6xX6xXa3xXbxX1xX14xXexX1xXa3xX177xXa1xX1dxX2dxX3fxX10xX7xXaaxXexXa3xXbxX2dxX1dxX10xX1b2xX7xX2dxX1b5xX2xX1b7xX1b8xX2dxX2xX2xX2xX3fxX2xX2xX1c0xX1b7xX2xX1c3xX1c3xXexX2xX1c7xX2xX1b7xX1b7xX1cbxX5xX1b5xX177xX1cfxXbxX1exXaxX3xX2dxX12xX13xX1exX62xXffxXdxX3xX1dxX14xX15xXdxX3xXexX1xX62xXffxX1dxX1exX3x14640xX14xX81xX22xX1dxX3xXaaxXdxX131xX61xX3xXexX21xX6xXb7xX3xXexX1xX6xX81xX3xX5xX62xc9a1xXdxX3xXaaxX1xXdxX3xX4x14281xX3xX1xXdxX82xX1dxX3xXexX62xX109xX1dxX1exX3xX78xX120xXexX3xX4xX19xX4xX3xX61xX23dxXexX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xXa3xX3fxX81xXaxX12xX0xXdxX61xX1exX3xX7xX21xX4xX9xXaxX2dxX2dxX4xX177xXe6xX6xXa3xXbxX1xX14xXexX1xXa3xX177xXa1xX1dxX2dxX3fxX10xX7xXaaxXexXa3xXbxX2dxX1dxX10xX1b2xX7xX2dxX1b5xX2xX1b7xX1b8xX2dxX2xX2xX2xX3fxX2xX2xX1c0xX1b7xX2xX1c3xX1c3xXexX2xX1c7xX2xX1b7xX1b7xX1cbxX5x1001dxX177xX1cfxXbxX1exXaxX3xX2dxX12x13387xX23dxXbxX3xX78xX1eaxXexX3xXexX1xX22xX61xX3xX5xX62xX2e2xXdxX3xX4xX1xX23dxX1dxX3xXexX21xX22xX1dxX3xX61xX1eaxXexX3xX5xX1cxX1dxX1exX3xX78xX131xX3xXexX21xX19xX1dxX1xX3xX4xX19xX3xX1dxX1xX15dxX81xX3xX21xX6xX3xX1dxX1exXa3xX2bxXdxX3xX1exX1f9xX81xX3xXexX1xX149xXexX3xXexX1xXa3xX19xXexX177xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xXa3xX3fxX81xXaxX12xX0xXdxX61xX1exX3xX7xX21xX4xX9xXaxX2dxX2dxX4xX177xXe6xX6xXa3xXbxX1xX14xXexX1xXa3xX177xXa1xX1dxX2dxX3fxX10xX7xXaaxXexXa3xXbxX2dxX1dxX10xX1b2xX7xX2dxX1b5xX2xX1b7xX1b8xX2dxX2xX2xX2xX3fxX2xX2xX1c0xX1b7xX2xX1c3xX1c3xXexX2xX1c7xX2xX1b7xX1b7xX1cbxX5xX1b7xX177xX1cfxXbxX1exXaxX3xX2dxX12xXcxX1xX10xXa3xX3xX3fx14cf0xXdxX3xX61xX120xX4xX3xX1dxX62xX2e2xX4xXb7xX3xX61xX2bxX14xX3xX1dxX62xX2e2xX4xX3xX7xX15xX1dxX1exX3xX78xX131xX3xXbxX1x13ec9xX1dxX1exX3xXe6xX82xX1dxX1xX3xX4xX1xXa3xX3xX4xX19xX177xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xXa3xX3fxX81xXaxX12xX0xXdxX61xX1exX3xX7xX21xX4xX9xXaxX2dxX2dxX4xX177xXe6xX6xXa3xXbxX1xX14xXexX1xXa3xX177xXa1xX1dxX2dxX3fxX10xX7xXaaxXexXa3xXbxX2dxX1dxX10xX1b2xX7xX2dxX1b5xX2xX1b7xX1b8xX2dxX2xX2xX2xX3fxX2xX2xX1c0xX1b7xX2xX1c3xX1c3xXexX2xX1c7xX2xX1b7xX1b7xX1cbxX5xX1cbxX177xX1cfxXbxX1exXaxX3xX2dxX12xX238x151a4xX1dxX1exX3xXa1xX2e2xXdxX3xX4x10683xX3xX1dxX1ex11975xXexX3xX1dxX1exX62xXffxXdxX3xX1dxX14xX15xXdxX3xX4xX19xX3xX4xX432xX1dxX3xXexXc4xX1dxX1exX3xX4xX62xXffxX1dxX1exX3xX4xX19xX4xX3xX5xXa3xX134xXdxX3xXexX1xX120xX4xX3xXc4xX1dxX3xX4xX2eaxX3xX1xX2bxX61xX3xX5xX62xX109xX1dxX1exX3xX3fxXdxX1dxX1xX3xX3fxX62xX114xX1dxX1exX3xX4xX6xXa3xX3xXexda2cxX3xX4xX19xX4xX3xX1dxX1exX14xX1cxX1dxX3xX1dxX1exX14xX81xX22xX1dxX3xX5xXdxX82xX14xX3xX7x11f8exX1dxX3xX4xX2eaxX3xX7dxX3xX78xX174xX6xX3xXbxX1xX62xf80bxX1dxX1exX3xX1dxX1xX62xX236xX3xX238xX19xX61xX3xX1dxX1exX15xXb7xX3xX4xX19xX61xX3xX1exX134xXa3xXb7xX3xX78xX1d7xX14xX3xXexX62xX524xX1dxX1exX177xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xXa3xX3fxX81xXaxX12xX0xXdxX61xX1exX3xX7xX21xX4xX9xXaxX2dxX2dxX4xX177xXe6xX6xXa3xXbxX1xX14xXexX1xXa3xX177xXa1xX1dxX2dxX3fxX10xX7xXaaxXexXa3xXbxX2dxX1dxX10xX1b2xX7xX2dxX1b5xX2xX1b7xX1b8xX2dxX2xX2xX2xX3fxX2xX2xX1c0xX1b7xX2xX1c3xX1c3xXexX2xX1c7xX2xX1b7xX1b7xX1cbxX5xX1c0xX177xX1cfxXbxX1exXaxX3xX2dxX12xXcxXdxX139xX1dxX3xX1xX2bxX1dxX1xX3xX7xX6xX1dxX3xXexX1xX62xX6xX3xX1xXa3xX1eaxX4xX3xXexX1xX14xX3xXex121f6xX6xX3xXe6xX19xX1dxX3xXe6xX2e2xXexX3xX4xX19xX3xXexX21xXa3xX1dxX1exX3xX5xX1cxX1dxX1exX3xXaaxX1xXdxX3xX4xX19xX3xX78xX134xXexX3xXaaxX1e5xX4xX1xX3xX4xX114xX3xXexX1xX62xX524xX1dxX1exX3xXbxX1x132fbxX61xX177xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xXa3xX3fxX81xXaxX12xX0xXdxX61xX1exX3xX7xX21xX4xX9xXaxX2dxX2dxX4xX177xXe6xX6xXa3xXbxX1xX14xXexX1xXa3xX177xXa1xX1dxX2dxX3fxX10xX7xXaaxXexXa3xXbxX2dxX1dxX10xX1b2xX7xX2dxX1b5xX2xX1b7xX1b8xX2dxX2xX2xX2xX3fxX2xX2xX1c0xX1b7xX2xX1c3xX1c3xXexX2xX1c7xX2xX1b7xX1b7xX1cbxX5x11ed4xX177xX1cfxXbxX1exXaxX3xX2dxX12xX238xX19xX4xX3xX5xXa3xX134xXdxX3xX4xX19xX3xX1dxX14xX15xXdxX3xX5xX1cxX1dxX1exX3xX4xX1xX6bxX3xX81xX139xX14xX3xXbxX1xX93xX4xX3xXa1xX93xX3xX4xX19xX4xX3xX1dxX1xX2bxX3xX1xX2bxX1dxX1exXb7xX3xX1dxX1exXa3xX2bxXdxX3xX21xX6xX3xX4xX19xX4xX3xX4xX524xX3xX7xX7dxX3xXe6xX19xX1dxX3xXexX1xXb0xX4xX3xXbxX1xX5f9xX61xX3xX7xX134xX4xX1xX3xX4xe657xX1dxX1exX3xX78xX1eaxXexX3xX1xX2bxX1dxX1exX3xX1dxX1xX62xX1dxX1exX3xXa1xX2e2xXdxX3xX7xXe4xX3xX5xX62xX109xX1dxX1exX3xXa1xX4fcxX6xX3xXbxX1xX15dxXdxX177xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12e2cxX14xXexX1xXa3xX21xXaxX12xX13xXdxX1dxX1xX3xeca4xXdxX6xX1dxX1exX0xX2dxXbxX12

Ninh Giang

Các tin đã đưa

Lễ hội rước Chúa Gái

Lễ hội rước Chúa Gái
2023-01-29 13:14:00

baophutho.vn Ngày 29/1 (tức mùng 8 tháng Giêng), thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao tổ chức Lễ hội rước Chúa Gái làng Vi- làng Trẹo (Lễ hội làng He xưa) năm...

Hương chè Thanh Ba

Hương chè Thanh Ba
2021-12-06 15:53:00

baophutho.vn Cây chè đã có mặt trên vùng đất Phú Thọ từ hàng trăm năm trước, kể từ khi thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa ở nước ta từ cuối thế kỷ...

Lưu giữ “linh hồn” bản sắc dân tộc Mông

Lưu giữ “linh hồn” bản sắc dân tộc Mông
2021-12-06 11:25:00

Khu người Mông Mỹ Á, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn có 600 nhân khẩu cùng sinh sống nhưng cả khu chỉ có khoảng 5 người có thể sử dụng thành thạo khèn - nhạc cụ truyền thống của dân...

Black Friday ảm đạm vì COVID-19

Black Friday ảm đạm vì COVID-19
2021-11-26 15:18:00

baophutho.vn Black Friday, được dịch là "Ngày thứ 6 đen tối" - là ngày hội giảm giá lớn nhất trong năm, có nguồn gốc từ Mỹ và lan rộng ra khắp thế giới. Tuy...

Dẻo thơm bánh cốm, xu xê

Dẻo thơm bánh cốm, xu xê
2021-11-24 16:11:00

baophutho.vn Bánh cốm, bánh xu xê (hay còn gọi là bánh phu thê) không chỉ là thứ quà vặt dân dã mà còn là hai loại bánh phổ biến nhất được chọn đặt vào tráp...

Dưới bóng cây đa cổ

Dưới bóng cây đa cổ
2021-11-13 09:58:00

Cùng với giếng nước, mái đình, hình ảnh cây đa cổ gần đền Chu Hưng từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa của làng, gắn với ký ức mỗi người con của xã Ấm Hạ, huyện Hạ Hòa từ...

Mục hoa chuối – Món ngon độc đáo xứ Mường

Mục hoa chuối – Món ngon độc đáo xứ Mường
2021-10-14 08:44:00

baophutho.vn ​Từ xa xưa, ẩm thực của người Mường nói chung và người Mường huyện Tân Sơn nói riêng đã được đưa vào thơ, nhạc với nhiều món ăn dân dã, độc đáo...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long