Cập nhật:  GMT+7
5304x9d25xba32xece5xb2a9xa705x756axbb5ax769fxX7xa6faxe708xc80ax8512x8e8bxaba3xX5xd242xXax769cxdf37xX1xd083xX3xXcxX1xbe1exX3xXexX1xX6xab79xX3xce76xXdxX6xX3xXcxd9cexXdxb64bx5eefxX3xX5x8da2xX1exX3x8bbcxX15xX4xX3xXexXdx877axX28xX3xce28xcd28x9ecfxX28xX20xX3x9340xaa83xX3xa5a5xX38xX3xX5xb4fcxX4xX1xX3x7a5axX1xX38xX3x55b8x5638xX4xX3x87cbxc7d8xX28xX20xX3xX3dxafe0xX28xX20xX3xX7xc10dxX28xX20xX3xc924xX51xX28xX20xX3xX4cxcb48xX3xXbxX1xe834xX3xX4x8482xX28xX3xX28xbeabxX1exX3xde25xc62bxX73x69e1xX0x53faxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX10xX6xX40xXaxX12xXcxbd53xX3xX28xX20xX65x8699xX3xX73xcda2xdb47xX73xc75dxX78xX2xX2x6ebexX3xXex7106xXdxX3x9f8axX70xX28xX3x7ecdxXdxX34xX38xX3xXa3x7d74xX28xX1xX3xX13xX1xX15xX4xX9dxX3xXcxX13xX3xXa3xXadxX28xX1xX3xb381xda2exX28xX9dxX3xXexba3cxX28xX1xX3xXa3xXadxX28xX1xX3xX13xX1xX15xX4xX3xXexc70fxX3xX4xX1xb441xX4xX3xXcxX25xXdxX27xX28xX3xX5xX2bxX1exX3xX2exX15xX4xX3xXexXdxX34xX28xX3xX37xX38xX39xX28xX20xX3xX3dxX3exX3xX40xX38xX3xX5xX44xX4xX1xX3xX48xX1xX38xX3xX4cxX4dxX4xX3xX50xX51xX28xX20xX3xX3dxX56xX28xX20xX3xX7xX5bxX28xX20xX3xX5fxX51xX28xX20xX3xX4cxX65xX3xXbxX1xX69xX3xX4xX6cxX28xX3xX28xX70xX1exX3xX73xX74xX73xX76x563cxX0xX78xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd5b5xX6xXbxXexXdx636cxX28xXaxX12xX0xXdxX1exX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13exX10xX28xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX93xX5xX10xX9xXaxc97bxXdxX40xXexX1xa0ebxX3xX2xa9f4xX99xX2xXbxX2ex9b8bxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX168xX3xX2xX74xX96xX74xXbxX2exX170xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX78xX78xX4xX12exX3dxX6xX143xXbxX1xX38xXexX1xX143xX12exX4cxX28xX78xX40xX10xX7xX48xXexX143xXbxX78xX28xX10xX163xX7xX78xX73xX76xX96xbf3dxX78xX2xX2xX2xX40xX16bxX2xX2xX16bx5978xX76xX2xXex9e9dxX1b7xX96xX99xX76xX5xX74xX12ex5ca8xXbxX20xc4d0xX25xX9xX99xX73xX76xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXexX1xX6xX1exX3xX20xXdxX6xX3xXcxX25xXdxX27xX28xX3xX5xX2bxX1exX3xX2exX15xX4xX3xXexXdxX34xX28xX3xX37xX38xX39xX28xX20xX3xX3dxX3exX3xX40xX38xX3xX5xX44xX4xX1xX3xX48xX1xX38xX3xX4cxX4dxX4xX3xX50xX51xX28xX20xX3xX3dxX56xX28xX20xX3xX7xX5bxX28xX20xX3xX5fxX51xX28xX20xX3xX4cxX65xX3xXbxX1xX69xX3xX4xX6cxX28xX3xX28xX70xX1exX3xX73xX74xX73xX76xXaxX3xX163xXdxX40xXexX1xX9xXaxX2xX16bxX99xX2xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX2xX74xX96xX74xXaxX3xX78xX12xX0xX78xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX6xXbxXexXdxX143xX28xXaxX12xXcxX25x769exX28xX1xX3xX40xXdxab26xX28xX3xX5fxX3exXexX3x961cxX143xX6xX28xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXexXa0xXdxX3xX48xX1xX5bxX28xX20xX3xX20xXdxX6xX28xX3xXexX25xXdxX27xX28xX3xX5xX2bxX1exX12exX0xX78xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa7a1xX143xX40xX93xXaxX12xXcxX25xXdxX27xX28xX3xX5xX2bxX1exX3xa92fxa08axa55cxX4xX3xXexXd4xX3xX4xX1xXd8xX4xX3xX4cxa03cxXdxX3xX37xX38xX93xX3xX1exX5bxX3xX20xdc93xX28xX3xX2xX74xX74xX3xX20xXdxX6xX28xX3xX1xX65xX28xX20xX3xX4cxX2ccxXdxX3xXexX25xXc0xX28xX3xX76xX74xX3xX2bex5953xX28xX3xX4cxX44xX9dxX3xX40xX143xX6xX28xX1xX3xX28xX20xX1xXdx613fxXbxX3xXexXc5xX28xX1xX3xXa3xXadxX28xX1xX3xX13xX1xX15xX4xX3xX4cxX65xX3xX4xX3exX4xX3xXcxX25xX38xX28xX20xX3xXexd11bxX1exX3xX279xX15xX4xX3xXexXdxX34xX28xX3xX2bexX2d7xX38xX3xXexX2bfxX9dxX3xXcxX1xX2bfxX2f5xX28xX20xX3xX1exXa0xXdxX3xX4cxX65xX3xc30bxX38xX3xX5xX44xX4xX1xX170xX3xXcxX25xX38xX28xX20xX3xXexX326xX1exX3xXcxX1xX5bxX28xX20xX3xXexXdxX28xX3xX97xX3xX279xX15xX4xX3xXexXdxX34xX28xX3xX40xX38xX3xX5xX44xX4xX1xX3xX4xX3exX4xX3xXexXc5xX28xX1xX3xX2bexX51xX28xX20xX3xX3dxX56xX28xX20xX3xX7xX5bxX28xX20xX3xX5fxX51xX28xX20xX9dxX3xX4xX3exX4xX3xXexXc5xX28xX1xX3xX48xX1xX38xX3xX4cxX4dxX4xX3xXbxX1xa31dxX6xX3xX2aexacd8xX4xX3xX4cxX65xX3xX4xX3exX4xX3xXexXc5xX28xX1xX3xX5xXdxXc0xX28xX3xX48xX34xXexX3xXexX1xX6xX1exX3xX20xXdxX6xX12exX0xX78xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2aexX143xX40xX93xXaxX12xXcxXa0xXdxX3xX48xX1xX5bxX28xX20xX3xX20xXdxX6xX28xX3xXexX25xXdxX27xX28xX3xX5xX2bxX1exX9dxX3xXexXc5xX28xX1xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXexX1xX6xX1exX3xX20xXdxX6xX3xX37xX38xX39xX28xX20xX3xX3dxX3exX9dxX3xX20xXdxX2ccxXdxX3xXexX1xXdxX306xX38xX3xX4xX3exX4xX3xX2bexXdxX27xX1exX3xX2bexX34xX28xX9dxX3xX4xX1xX2bfxX2f5xX28xX20xX3xXexX25xX26cxX28xX1xX3xX40xX38xX3xX5xX44xX4xX1xX3xXexX1xX6xX1exX3xX37xX38xX6xX28xX3xX4cxc309xX28xX20xX3xXexX25xX38xX28xX20xX3xX40xX38xX3xX50x7a97xXexX3xXcxXd4xX3xXexX1xX5bxX28xX20xX3xX37xX38xX6xX3xX4xX3exX4xX3xXex8eadxX3xX25xX2f5xXdxX9dxX3xXexX6cxXbxX3xX20xX464xXbxX3xX40xX38xX3xX5xX44xX4xX1xX12exX3x871dxX20xX143xX65xXdxX3xX25xX6xX9dxX3xX4xd40bxX28xX3xX20xXdxX2ccxXdxX3xXexX1xXdxX306xX38xX3xX4cxX2ccxXdxX3xX48xX1xX3exX4xX1xX3xXexX1xX6xX1exX3xX37xX38xX6xX28xX3xX4xX3exX4xX3xX7xX39xX28xX3xXbxX1x62f5xX1exX9dxX3xX7xX39xX28xX3xX4cxX6cxXexX3xX2bexX44xX6xX3xXbxX1xX2bfxX2f5xX28xX20xX3xX2bexa3ecxX4xX3xXexX25xX2bfxX28xX20xX3xX4xaf90xX6xX3xXexXc5xX28xX1xX3xX28xX1xX2bfxX168xX3xX13exX1xcc41xX3xX2exX6xX28xX1xX3xa41cxX143xX28xX20xX3xX13exbfeexX4xX9dxX3xXexX1xX44xXexX3xX4xX1xX38xX6xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3x815bxX2f5xX28xX9dxX3xX3dxX3exX28xX1xX3xX4xX1xX2bfxX28xX20xX3xX50xX464xXexX3xXcxXd4xX9dxX3xX1ex86c4xX3xX20xXa0xX143xX3xX5fxX456xX28xX20xX3xX500xX5bxX9dxX3xX3dxX2bfxe437xXdxX3xX50xX143xX6xX28xX3xX5fxX456xX28xX20xX12exX12exX12exX0xX78xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX6xXbxXexXdxX143xX28xXaxX12xX0xXdxX1exX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13exX10xX28xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX93xX5xX10xX9xXaxX163xXdxX40xXexX1xX168xX3xX73xX74xX96xX1b3xXbxX2exX170xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX168xX3xX2xX2xX16bxX73xXbxX2exX170xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX78xX78xX4xX12exX3dxX6xX143xXbxX1xX38xXexX1xX143xX12exX4cxX28xX78xX40xX10xX7xX48xXexX143xXbxX78xX28xX10xX163xX7xX78xX73xX76xX96xX1a9xX78xX2xX2xX2xX40xX16bxX2xX2xX16bxX1b3xX76xX1a9xXexX1b7xX1b3xX16bxX5xX1a9xX97xX76xX1b7xX1b3xX16bxX74xX1b7xX74xX1b3xX96xX97xX2xX76xX96xX1a9xX2xX1b3xX96xX74xX1a9xX99xX12exX1bfxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXexX1xX6xX1exX3xX20xXdxX6xX3xXcxX25xXdxX27xX28xX3xX5xX2bxX1exX3xX2exX15xX4xX3xXexXdxX34xX28xX3xX37xX38xX39xX28xX20xX3xX3dxX3exX3xX40xX38xX3xX5xX44xX4xX1xX3xX48xX1xX38xX3xX4cxX4dxX4xX3xX50xX51xX28xX20xX3xX3dxX56xX28xX20xX3xX7xX5bxX28xX20xX3xX5fxX51xX28xX20xX3xX4cxX65xX3xXbxX1xX69xX3xX4xX6cxX28xX3xX28xX70xX1exX3xX73xX74xX73xX76xXaxX3xX163xXdxX40xXexX1xX9xXaxX73xX74xX96xX1b3xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX2xX2xX16bxX73xXaxX3xX78xX12xX0xX78xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX6xXbxXexXdxX143xX28xXaxX12xdd24xXdxX6xX28xX3xX1xX65xX28xX20xX3xX4xX4eaxX6xX3xXexXc5xX28xX1xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXexX1xX38xX3xX1xX15xXexX3xX2bexX5bxX28xX20xX3xX2bexX39xX143xX3xX40xX38xX3xX48xX1xX3exX4xX1xX3xXexX1xX6xX1exX3xX37xX38xX6xX28xX12exX0xX78xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2aexX143xX40xX93xXaxX12xX50xX326xX93xX3xX5xX65xX3xX40xX44xXbxX3xX2bexX27xX3xX4xX3exX4xX3xXexXc5xX28xX1xX3xXexX25xX143xX28xX20xX3xX48xX1xX38xX3xX4cxX4dxX4xX3xX50xX51xX28xX20xX3xX3dxX56xX28xX20xX3xX7xX5bxX28xX20xX3xX5fxX51xX28xX20xX3xX4cxX65xX3xXbxX1xX69xX3xX4xX6cxX28xX3xX2bexX4c8xX93xX3xX1exXa0xX28xX1xX3xX37xX38xX39xX28xX20xX3xX3dxX3exX3xX1xX26cxX28xX1xX3xX39xX28xX1xX9dxX3xX20xXdxX2ccxXdxX3xXexX1xXdxX306xX38xX3xX2bexXdxX27xX1exX3xX2bexX34xX28xX3xX40xX38xX3xX5xX44xX4xX1xX9dxX3xX28xX1x7aa2xX28xX20xX3xX20xXdxX3exX3xXexX25xX44xX3xX40xXdxX3xX7xX39xX28xX3xX4cxX70xX28xX3xX1xc4f3xX6xX9dxX3xX7xX39xX28xX3xXbxX1xX4c8xX1exX3xX5xX65xX28xX20xX3xX28xX20xX1x9fabxX3xXexX25xX38xX93xX79bxX28xX3xXexX1xX506xX28xX20xX9dxX3xX7xX39xX28xX3xXbxX1xX4c8xX1exX3xX4c8xX1exX3xXexX1xX4dxX4xX9dxX3xd473xX13exX7bdxX13xX3xX28xXd4xXdxX3xXexXdxX34xX28xX20xX3xX2bexX34xX28xX3xX4cxX2ccxXdxX3xX40xX38xX3xX48xX1xX3exX4xX1xX12exX3xX50xX51xX28xX20xX3xXexX1xX479xXdxX9dxX3xX5xX65xX3xX4xX2f5xX3xX1x7a9dxXdxX3xX2bexX27xX3xX4xX3exX4xX3xX40xX143xX6xX28xX1xX3xX28xX20xX1xXdxX306xXbxX3xX40xX38xX3xX5xX44xX4xX1xX3xXexX25xX6xX143xX3xX2bexXd4xXdxX3xXexX1xX5bxX28xX20xX3xXexXdxX28xX9dxX3xX20xXdxX2ccxXdxX3xXexX1xXdxX306xX38xX3xX7xX39xX28xX3xXbxX1xX4c8xX1exX3xX40xX38xX3xX5xX44xX4xX1xX9dxX3xXexX26cxX1exX3xX48xXdxX34xX1exX3xXexX1xX44xX3xXexX25xX2bfxX479xX28xX20xX9dxX3xX48xX3a9xX4xX1xX3xX4xX2d7xX38xX3xXbxX1xX3exXexX3xXexX25xXdxX27xX28xX3xXexX1xX44xX3xXexX25xX2bfxX479xX28xX20xX3xX40xX38xX3xX5xX44xX4xX1xX12exX0xX78xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcc0bxX38xXexX1xX143xX25xXaxX12xX2aexX39xX143xX3x93d5xX1xX3exX28xX1xX0xX78xXbxX12

Bảo Khánh

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tiệc trà di sản - Hương vị Đất Tổ

Tiệc trà di sản - Hương vị Đất Tổ
2023-11-22 19:42:00

baophutho.vn Tối 22/11, tại Hồ Văn khu Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội, UBND tỉnh phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và đơn vị thực hiện là Công...

Điểm du lịch mới ở Phú Thọ

Điểm du lịch mới ở Phú Thọ
2023-11-22 15:26:00

baophutho.vn Bến Thân là khu xa nhất của xã Đồng Sơn, huyện Tân Sơn. Bà con trong khu chủ yếu là người dân tộc thiểu số, trong đó người Dao chiếm trên 90%....

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long