Cập nhật:  GMT+7
6aa3x8888xb265xc365xe39axaa61xf041xf901xd9d6xX7x8ea2x11c14xe1e9xb7a1x112fdxc900xX5xf4f3xXaxe853x9caexX10xX5xX5x8a55xe568xXdxX3x10ba6xX1xX6xXdxX3xXex9e77xc9b3xe827xX18xadd8xX3xX4x8afcxX6xX3xX1x7d36xX18xX25xX3xXexX1xdb07xXdxX3xXexX21xX6xX18xX25xX3xXexX1xb68cxX3x9829xe20cxX3xXexe4c6xXdxX3xX13xXdxX25xbf7cxX3x99e8xXdx10b5cxXexX3xXcxX21x1079exX0xcc2exX1xX2xX12xX0xXexX6x9fb4xX5xX10xX3xX7xXex8446xX5xX10xX9xXax8f63xX6xX21xX25xXdxX18xd650x7fd6xXbxcea7xX3xX6xX17xXex6b47xXaxX12xX0xXexX21xX12xX0xXex8048xX12xX0xXdxX66xX25xX3xX6xX5xXexX9xXax11339xb046xX3xX1bxX1xX6xXdxX3xXexX21xX22xX23xX18xX25xX3xX4xX28xX6xX3xX1xX2cxX18xX25xX3xXexX1xX32xXdxX3xXexX21xX6xX18xX25xX3xX13xX10xX5xX5xX17xX18xXdxX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX40xX3xXexX43xXdxX3xX13xXdxX25xX49xX3xX4bxXdxX4dxXexX3xXcxX21xX52xaed4xX3xXex7f17xX18xX1xX3xb619xX1x115aexX3xXcxX1x8cf8xbcf5xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX6cxX54xX54xX66xX10xX7dxXdxX6xXdaxX5bxX6xX74xXbxX1xX17xXexX1xX74xXdax11c86xX18xX54xX7dxX6xXexX6xXdxX66xX6xX25xX10xX7xX54xX6dxe84bxX2xX3fxX2xX6dxX54xX74xX21xXdxX25xXdxX18xX6xX5xX54xXdxX66xX6xX25xX10xX7xX2xX40xX6dx70c4x7dc1xX6dxX2x8decxXdxX66xX6xX25xX10xX108xX108xX2xXdaxd9eaxXbxX25xXaxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXax9dddxXdxX7dxXexX1xX6cxX3xX3fxX108xX108xXbxX6fxa801xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX6cxX3xc8abxX108xX108xXbxX6fxX146xXaxX12xX0xX54xXexX7dxX12xX0xX54xXexX21xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX7dxX12xX89xX8axX3xX1bxX1xX6xXdxX3xXexX21xX22xX23xX18xX25xX3xX4xX28xX6xX3xX1xX2cxX18xX25xX3xXexX1xX32xXdxX3xXexX21xX6xX18xX25xX3xX13xX10xX5xX5xX17xX18xXdxX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX40xX3xXexX43xXdxX3xX13xXdxX25xX49xX3xX4bxXdxX4dxXexX3xXcxX21xX52xXccxX3xXexXcfxX18xX1xX3xXd3xX1xXd5xX3xXcxX1xXd9xXdaxX0xX54xXexX7dxX12xX0xX54xXexX21xX12xX0xX54xXexX6xX5bxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd299xX10xX6xX7dxXaxX12xXd3xXcx9307x10e55xX3xf6d4xX25xX2cxX61xX3xX40xX108xX1e2xX2xX6dxXccxX3xXcxaee0xX18xX25xX3xX4xd6aaxX18xX25xX3xXexX61xX3xX6dxX121xX3xX1bxX1xX6xXdxX3xXexX21xX22xX23xX18xX25xX3xX4xX28xX6xX3xX1xX2cxX18xX25xX3xXexX1xX32xXdxX3xXexX21xX6xX18xX25xX3xX13xX10xX5xX5xX17xX18xXdxX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX40xX3xXexX43xXdxX3xX13xXdxX25xX3xX49xX3xX4bxXdxX4dxXexX3xXcxX21xX52xX3xX1e2xX3xb417xX22xX32xX18xX25xX3xX1e4xX25xX17xX61xX8axX18xX3xXcx6c03xXexX3xXcxX1xX2cxX18xX1xXccxX3xXbxX1xX22xX32xX18xX25xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3x10639xXdxca33xX17xXccxX3xXexX1xX2cxX18xX1xX3xXbxX1x84fdxX3xX4bxXdxX4dxXexX3xXcxX21xX52xXdaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX74xX7dxX61xXaxX12xX13xX10xX5xX5xX17xX18xXdxX3xX5xX2cxX3xXexX1xX22xX23xX18xX25xX3xX1xXdxX4dxX17xX3xXexX1xX32xXdxX3xXexX21xX6xX18xX25xX3xX18xX6xX66xX3xX4xX6xX74xX3xX4xX252xXbxX3xX7dxX2cxX18xX1xX3xX4xX1xX74xX3xX25xXdx93b0xXdxX3xX4xX1f6xX18xX25xX3xX7x873exXccxX3xX7dxX74xX6xX18xX1xX3xX18xX1x10d75xX18xXccxX3xXf9xX2cxX3xX18xX1x1008bxX18xX25xX3xX18xX25xX22xX32xXdxX3xXexX1xX2cxX18xX1xX3xe054xX43xXexX3xX2d9xX3xX2fdx95f7xX3xXexX17xX1f1xXdxX3xXexX21xX17xX18xX25xX3xX18xXdxfaaexX18xXdaxX0xX54xXbxX12xX0xXexX6xX5bxX5xX10xX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxX66xX6xX21xX25xXdxX18xX6cxX6dxXbxX6fxX3xX6xX17xXexX74xXaxX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX7dxX12xX0xXdxX66xX25xX3xX7xX21xX4xX9xXaxX54xX54xX4xXdaxX5bxX6xX74xXbxX1xX17xXexX1xX74xXdaxXf9xX18xX54xX7dxX10xX7xX1bxXexX74xXbxX54xX18xX10xX13axX7xX54xX2xX3fxa56cxX6dxX54xX150xX121xX7dxX36bxX2xX3fxX108xX6dxX108xX108xXexX2xX108xX121xX36bx102c5xX120xX5xX6dxXdaxX12exXbxX25xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXexX7dxX12xX0xX54xXexX21xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX7dxX12xX0xX54xXexX7dxX12xX0xX54xXexX21xX12xX0xX54xXexX6xX5bxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX74xX7dxX61xXaxX12xX1e4xX1xX2e4xX18xX3xX7dx81caxXbxX3xX18xX2cxX61xXccxX3xX1xX6xXdxX3xX4xX28xX6xX3xX1xX2cxX18xX25xX3xX13xX10xX5xX5xX17xX18xXdxX3xXexX43xXdxX3xX13xXdxX25xX3xX49xX3xX4bxXdxX4dxXexX3xXcxX21xX52xX3xX7dxX2cxX18xX1xX3xX36bxX108xX3xXbxX1x7acexX18xX3x8355xX17xX2cxX3xXexd869xX18xX25xX3xX4xX1xX74xX3xX36bxX108xX3xX1bxX1x944axX4xX1xX3xX1xX2cxX18xX25xX3xX2fdxX3fexX17xX3xXexXdxX313xX18xX3xX66xX17xX6xX3xX7x6ec6xX66xX3xXexX43xXdxX3xX4xX28xX6xX3xX1xX2cxX18xX25xXccxX3xX2fdx9a70xX18xX25xX3xXexX1xX32xXdxX3xX1bxX1xX17xX61xX26bxX18xX3xX66xd9c3xXdxX3xX2xX36bxcf57xX3xXexX1xX10xX74xX3xX25xXdxX413xX3xXexX1xc065xX3xX5bxX2cxXdxX3xXexX21xX74xX18xX25xX3xXexX17xX3fexX18xX3xX5xX8axX3xX1bxX1xX6xXdxX3xXexX21xX22xX23xX18xX25xX3xX4xX28xX6xX3xX1xX2cxX18xX25xX3xXf9xX2cxX3xX7dxX2cxX18xX1xX3xXexX406xX18xX25xX3xX2xXdaxX108xX108xX108xX3xXf9xX74xX17xX4xX1xX10xX21xX3xX13xX10xX5xX5xX17xX18xXdxX3xX66xX4dxX18xX1xX3xX25xXdxX413xX3xX2xX108xX108xXdaxX108xX108xX108xX3xX2fdxX3xX413xXbxX3xX7dx7f74xX18xX25xX3xX2fdxX26bxX18xX3xX1xX26bxXexX3xX18xX25xX2cxX61xX3xX6dxX120xX54xX108xX2xX54xX6dxX108xX2xX120xXdaxX0xX54xXbxX12xX0xXexX6xX5bxX5xX10xX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxX66xX6xX21xX25xXdxX18xX6cxX6dxXbxX6fxX3xX6xX17xXexX74xXaxX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX7dxX12xX0xXdxX66xX25xX3xX7xX21xX4xX9xXaxX54xX54xX4xXdaxX5bxX6xX74xXbxX1xX17xXexX1xX74xXdaxXf9xX18xX54xX7dxX10xX7xX1bxXexX74xXbxX54xX18xX10xX13axX7xX54xX2xX3fxX36bxX6dxX54xX150xX121xX7dxX36bxX2xX3fxX108xX6dxX108xX108xXexX2xX108xX121xX36bxX37dxX120xX5xX40xXdaxX12exXbxX25xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXexX7dxX12xX0xX54xXexX21xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX7dxX12xX49xX413xX4xX3xX7x958bxX18xX3xXbxX1xb1afxX66xX3xX4xbf0dxX6xX3xX1xX44dxX18xX25xX3xXexX1xX32xXdxX3xXexX21xX6xX18xX25xX3xX13xX10xX5xX5xX17xX18xXdxX3xXf9xX2d0xXdxX3xX1bxXdxba05xX17xX3xX7dxX413xX18xX25xXccxX3xX66xab08xX17xX3xX66xX44dxX3xX5xX3c4xX4xX1xX3xX5xX44dxX66xX0xX54xXexX7dxX12xX0xX54xXexX21xX12xX0xX54xXexX6xX5bxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX74xX7dxX61xXaxX12xX0xXexX6xX5bxX5xX10xX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxX66xX6xX21xX25xXdxX18xX6cxX6dxXbxX6fxX3xX6xX17xXexX74xXaxX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX7dxX12xX0xXdxX66xX25xX3xX7xX21xX4xX9xXaxX54xX54xX4xXdaxX5bxX6xX74xXbxX1xX17xXexX1xX74xXdaxXf9xX18xX54xX7dxX10xX7xX1bxXexX74xXbxX54xX18xX10xX13axX7xX54xX2xX3fxX36bxX6dxX54xX150xX121xX7dxX36bxX2xX3fxX108xX6dxX108xX108xXexX2xX108xX121xX36bxX37dxX120xX5xX150xXdaxX12exXbxX25xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXexX7dxX12xX0xX54xXexX21xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX7dxX12xX1e4xX1xXdxc981xX17xX3xX1bxX1xX413xX4xX1xX3xX1xX2cxX18xX25xX3xX2fdxX44dxX3xX2fdxX26bxX18xX3xX66xX17xX6xX3xX7xX568xX18xX3xXbxX1xX56dxX66xX3xXexX21xX74xX18xX25xX3xX18xX25xX2cxX61xX3xX1bxX1xX6xXdxX3xXexX21xX22xX23xX18xX25xX0xX54xXexX7dxX12xX0xX54xXexX21xX12xX0xX54xXexX6xX5bxX5xX10xX12xX0xXbxX12xX1d9xX74xX2cxX18xX25xX3x11811xX17x10e60xX0xX54xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

DU XUÂN NHẬT – HÀN 2017

DU XUÂN NHẬT – HÀN 2017
2016-11-04 14:27:00

Bạn đã có kế hoạch nghỉ ngơi sau một năm làm việc căng thẳng nào cho mùa du xuân 2017 chưa? Nếu bạn vừa là người thích trải nghiệm văn hóa, vừa là người yêu thích sự ấm áp và...

Ở nơi người đã khuất mỉm cười

Ở nơi người đã khuất mỉm cười
2016-08-05 07:48:00

Gần đây, quan niệm của người Việt về nơi an nghỉ cuối cùng có nhiều thay đổi. Nhiều nghĩa trang được thiết kế đẹp như trục nối tâm linh giữa người còn sống với người đã khuất.

Khai trương siêu thị Điện máy MediaMart Việt Trì

Khai trương siêu thị Điện máy MediaMart Việt Trì
2016-07-11 15:14:00

PTO- Ngày 9-7, Siêu thị Điện máy MediaMart Việt Trì đã chính thức được khai trương tại số 1498 đường Hùng Vương, thành phố Việt Trì. Đây là siêu thị điện máy thứ 24 trong hệ...

Bán đấu giá tài sản

Bán đấu giá tài sản
2015-12-01 08:15:00

Ngân hàng HTX Việt Nam chi nhánh tỉnh Phú Thọ, địa chỉ: SN 1959B, đại lộ Hùng Vương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ thông báo...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long