Cập nhật: 04/06/2019 15:18 GMT+7
7359xcc2fxe069xf99exf840x1247fxfcb2xcbffx759exX7xd604xbdd4x816cxe427xa512x865bxX5xb6c8xXax109a8x83bbxee2bxX6xX3xX4xX1xa49ax11d1fxX3xXex9603xX3xX4xX1x7b5dxX4xX3xefc1x940fxd6f0xX3x11312xXdx7b6dxX3xXex83afxXdxX3xX7x9014xX1axX0xa169xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8286xX10xX6xa795xXaxX12xa69fx11fb6xX1axX3xX4xX21xX3xX13xX26x11984xXexX3xX24xX25xX26xX3xX28xXdxX2axX3xXexX2dxXdxX3xX7xX31xX1axX3xX1axX28xX2dxbd7bxX3xX2x7dcexX34xX2xX2xX34x123bcx11590xX2xX6bxa892xX0xX34xXbxX12xX49xX4axX1axX3xX4xX21xX3xff34xX26xX68xb393xXexX3xX24x9f64xX1axX1xX3xXexX87xX4xX1xX3xXexX1xX26xX3xXexX6xX1axX28xX3x12a75xX52xXex11c43xX3xXbxX1xeb08x11e60xX1axX28xX3xXexXdx12b33xX1axX3xX99xXdxX3xXbxX1xabd4x8631xX3xX1xX2dxX1axX1xX3xX4xX1x9171xX1axX1xX3xX7xf0eexX3xX2xX70xX6bxX71xX34xX80xb6d5x10760x9056x94faxf8d3x94f0xX3xX1axX28xX2dxX68xX3xX71x759fxX34xX6bxX34xX70xX71xX2x7f37xX3xX4x75b1xX6xX3xX49xX1xXddxX3xXexX87xX4xX1xX3xXc8xXc9xXcaxXcbxX3xXex92fexX1axX1xX3xf3c8xX1x7744xX3xXcxX1xX19xX74xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xf096xX46xX68xXaxX12xX49x104aexX1axX28xX3xX6xX1axX3xXexX1xX87xX3x9970x89b0xX3xXf3xX1xXf5xX3xXcxX1xX19xX3xXexX1xX111xX1axX28xX3xa0f4xX2axX10bxX9cxX3xX5xX14xX6xX3xX4xX1xX19xX1axX3xXexX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xX24xX25xX26xX3xX28xXdxX2axX3xXexX2dxXdxX3xX7xX31xX1axX3xX1axX1xXa0xX3xX7xX6xX26xf923xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX10bxX46xX68xXaxX12xX2xX74xX3xXcx9972xX1axX9cxX3xX24xX87xX6xX3xX4xX1xXefxX3xX24xXa1xX1axX3xX99xX87xX3xX4xa1a1xX3xXexX2dxXdxX3xX7xX31xX1axX3xX24xX25xX26xX3xX28xXdxX2axX15axX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX10bxX46xX68xXaxX12xX2xX74xX2xX74xX3xXcxX174xX1axX3xX24xXa1xX1axX3xX99xX87xX15axX3xX49xX111xX1axX28xX3xX6xX1axX3xXexX1xX87xX3xX11cxX11dxX3xXf3xX1xXf5xX3xXcxX1xX19xX9cxX3xXexXefxX1axX1xX3xXf3xX1xXf5xX3xXcxX1xX19xX74xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX10bxX46xX68xXaxX12xX2xX74xX70xX74xX3xXc6xX87xX6xX3xX4xX1xXefxX15axX3x9ad3xXbexX3xX6bxX6bxX3xXbxX1xXbexX3xXc9xXafxX4xX1xX3xXc6x9757xX1axX28xX9cxX3xXbxX1xXa0xf2a9xX1axX28xX3xa154xX26xX3xX49xXa1xX9cxX3xXexX1xX87xX3xX11cxX11dxX3xXf3xX1xXf5xX3xXcxX1xX19xX9cxX3xXexXefxX1axX1xX3xXf3xX1xXf5xX3xXcxX1xX19xX74xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX10bxX46xX68xXaxX12xX70xX74xX3xXcxX1xX111xX1axX28xX3xXexXdxX1axX3xX99x1220cxX3xXexX2dxXdxX3xX7xX31xX1axX3xX12dxX2axX1axX3xX24xX25xX26xX3xX28xXdxX2axX15axX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX10bxX46xX68xXaxX12xX70xX74xX2xX74xX3xXcxX174xX1axX3xXexX2dxXdxX3xX7xX31xX1axX15axX3xd8c2xX10xX3xX111xX3xXexX111xX74xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX10bxX46xX68xXaxX12xX70xX74xX70xX74xX3xX208xXbexX3xX5xXa0xfc99xX1axX28xX15axX3xX71xX2xX3xX4xX1xXdxX83xX4xX74xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX10bxX46xX68xXaxX12xX70xX74xX70xX74xX3xX49xX1xX25xXexX3xX5xXa0xX2cfxX1axX28xX9cxX3xXex95f8xX1axX1xX3xXexd0f5xXafxX1axX28xX3xXexX2dxXdxX3xX7xX31xX1axX15axX3xX49xX1xXdxX3xXexXdxX83xXexX3xXexXafxXdxX3xe821xX83xXexX3xX5xX26xX52xX1axX3xX24xX87xX1axX1xX3xX28xXdxX2axX3xXexX2dxXdxX3xX7xX31xX1axX3xX7xXbexX3xX71xXd3xX34xX324xX13xXc7xXc6x8fa9xXcxX208xX3xX1axX28xX2dxX68xX3xX2x8993xX34xX352xX34xX70xX71xX2xXdaxX3xX4xXddxX6xX3xX43x9af2xXdxX3xX24x102a6xX1axX28xX3xX24xX87xX1axX1xX3xX28xXdxX2axX3xXexX2dxXdxX3xX7xX31xX1axX3xXexX6xX1axX28xX3xX99xX52xXexX9cxX3xXbxX1xXa0xXa1xX1axX28xX3xXexXdxXa7xX1axX3xX99xXdxX3xXbxX1xXafxXb0xX3xX1xX2dxX1axX1xX3xX4xX1xXb9xX1axX1xX74xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX10bxX46xX68xXaxX12xXd3xX74xX3xX348xXdxX2axX3xa76exX1xac4exXdxX3xX24xXdx1099cxXb0xX15axX3xX2xX6bxXd3xX74xX6bxX71xX71xX74xX71xX71xX71xX3xX24xX364xX1axX28xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX10bxX46xX68xXaxX12xXc9xX218xX1axX28xX3xX4xX1xc61bxX15axX3xd9f6xX360xXexX3xXexX309xX4axXb0xX3xX7xX2axX26xX3xXb0xXa0xXa1xXdxX3xX12dxX6xX3xXexX309xXdxXa7xX26xX3xX7xX2axX26xX3xXexX309xX4axXb0xX3xX1axX28xX1xX304xX1axX3xX24xX364xX1axX28xX74xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX10bxX46xX68xXaxX12xecfcxX74xX3xXcxXdxX174xX26xX3xX4xX1xXb9xX3xX5xX14xX6xX3xX4xX1xX19xX1axX3xXexX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xX24xX25xX26xX3xX28xXdxX2axX3xXexX2dxXdxX3xX7xX31xX1axX3xX12dxX6xX10bxX3xX28xX364xXb0xX15axX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX10bxX46xX68xXaxX12xX43cxX74xX2xX74xX3xXcaxX4axX1axX28xX3xX5xX14xX4xX9cxX3xX3bexXdxX1axX1xX3xX1axX28xX1xXdxXa7xXb0xX3xX99xX2dxX3xX26xX68xX3xXexXb9xX1axX3xX4xXddxX6xX3xXexX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xX24xX25xX26xX3xX28xXdxX2axX3xXexX2dxXdxX3xX7xX31xX1axX15axX3xX13xX2dxX3xXcxX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xX24xX25xX26xX3xX28xXdxX2axX3xX24xXa0xX2cfxX4xX3xXexX1xX2dxX1axX1xX3xX5xX52xXbxX3xXexX1xX10xX10bxX3xX24xXf5xX1axX28xX3x10dddxX26xX68xX3xX24xX87xX1axX1xX3xX4xXddxX6xX3xXbxX1xX2axXbxX3xX5xX26xX52xXexX9cxX3xX24xX11dxX3xX24xX4axX1axX28xX3xX3bexb0dfxX3xX1xX10bxXafxXexX3xX24xX360xX1axX28xX3xX99x83c7xXdxX3xX208xX3c0xX3xXexXa0xX3xXbxX1xX2axXbxX9cxX3xX4xX188xX3xX24xa991xX68xX3xX24xXddxX3xX12dxX31xX1axX3xX7xX6xX10bxX3xX4xX1xX21xX1axX28xX3xXexX1xX14xX4xX3xX4xX1xX21xX1axX28xX3xX4xX1xXefxX3xX1xX2dxX1axX1xX3xX1axX28xX1xX26bxX3xX24xX25xX26xX3xX28xXdxX2axX9cxX3xXcxX1x9b98xX3xX24xX25xX26xX3xX28xXdxX2axX3xX99xXdxX174xX1axX74xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX10bxX46xX68xXaxX12xX43cxX74xX70xX74xX3xX49xXa1xX3xX7xX3c0xX3xX99xX52xXexX3xX4xX1xX25xXexX15axX3xX49xX188xX3xXexX309x10b7axX3xX7xX3c0xX9cxX3xX24xX87xX6xX3xX4xX1xXefxX3xX309x8781xX3xX309xX2dxX1axX28xX9cxX3xX4xX188xX3xXexX309xX6xX1axX28xX3xXexX1xXdxX83xXexX3xX12dxX87xX3xX4xX535xX1axX3xXexX1xXdxX83xXexX3xX12dxX31xX10bxX3xX24xX31xXb0xX3xX4xX1xX10bxX3xX99xXdxXa7xX4xX3xX24xX25xX26xX3xX28xXdxX2axX3xX24xXbexXdxX3xX99xX522xXdxX3xX5xX10bxXafxXdxX3xXexX2dxXdxX3xX7xX31xX1axX3xX24xX25xX26xX3xX28xXdxX2axX74xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX10bxX46xX68xXaxX12xX43cxX74xXd3xX74xX3xX49xX188xX3xXbxX1xXa0xXa1xX1axX28xX3xX2axX1axX3xX24xX25xX26xX3xX28xXdxX2axX3xX3bexX1xX31xX3xXexX1xXdxX9cxX3xX1xXdxXa7xX26xX3xX4f4xX26xX31xX74xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX10bxX46xX68xXaxX12xX43cxX74xX43cxX74xX3xXcxX1xb83axX3xX5xX6xX10bxX3xX46xX87xX4xX1xX3xX99xX5abxX3xX24xX25xX26xX3xX28xXdxX2axX9cxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xXb9xX3xX24xX25xX26xX3xX28xXdxX2axX3xXexX2dxXdxX3xX7xX31xX1axX3xXbxX1xX671xX3xX1xX2cfxXbxX3xX99xX522xXdxX3xX4f4xX26xX68xX3xX24xX87xX1axX1xX3xX4xXddxX6xX3xXbxX1xX2axXbxX3xX5xX26xX52xXexX74xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX10bxX46xX68xXaxX12xX43cxX74xX352xX74xX3xX13xX2dxX3xXexX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xX12dxX2axX1axX3xX24xX25xX26xX3xX28xXdxX2axX3xX4xX1xX26xX68xX174xX1axX3xX1axX28xX1xXdxXa7xXbxX3xXexX309xX174xX1axX3xX24xX87xX6xX3xX12dxX2dxX1axX3xXexXefxX1axX1xX3xX99xX2dxX3xX4xX188xX3xXexX174xX1axX3xXexX309xX10bxX1axX28xX3xX46xX6xX1axX1xX3xX7xX2axX4xX1xX3xX4xX2axX4xX3xXexX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xX24xX25xX26xX3xX28xXdxX2axX3xXexX2dxXdxX3xX7xX31xX1axX3xX46xX10bxX3xXc9xX360xX3xXcxXa0xX3xXbxX1xX2axXbxX3xX4xX111xX1axX28xX3xX12dxXbexX74xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX10bxX46xX68xXaxX12xX43cxX74xX6bxX74xX3xX43xX364xX3xX7xXa1xX3xXbxX1xX2axXbxX3xX5xX515xX15axX3xXc9xX31xX1axX3xX7xX6xX10bxX3xX4xX1xX21xX1axX28xX3xXexX1xX14xX4xX3xX24xX4axX1axX28xX3xX3bexX515xX3xX3bexXdxX1axX1xX3xX46xX10bxX6xX1axX1xX9cxX3xX348xXdxX25xX68xX3xX4xX1xX21xX1axX28xX3xX1axX1xX52xX1axX3xX24xX535xX26xX3xXexXa0xX3xX1xX10bxa0f5xX4xX3xX80xX26xX68xX83xXexX3xX24xX87xX1axX1xX3xXexX1xX2dxX1axX1xX3xX5xX52xXbxX74xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX10bxX46xX68xXaxX12xX352xX74xX3xXcxX1xX220xXdxX3xX28xXdxX6xX1axX9cxX3xX24xX87xX6xX3xX24xXdxX3c5xXb0xX3xX1axX360xXbxX3xX1xX364xX3xX7xXa1xX3xX24xX4axX1axX28xX3xX3bexX515xX3xXexX1xX6xXb0xX3xX28xXdxX6xX3xXexX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xX24xX25xX26xX3xX28xXdxX2axX15axX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX10bxX46xX68xXaxX12xX352xX74xX2xX74xX3xXcxX1xX220xXdxX3xX28xXdxX6xX1axX3xX1axX1xX52xX1axX3xX1xX364xX3xX7xXa1xX15axX3xX71xXd3xX3xX1axX28xX2dxX68xX3xX5xX2dxXb0xX3xX99xXdxXa7xX4xX3xX3bexX3c5xX3xXex10eaexX3xX1axX28xX2dxX68xX3xX12dxX6xX1axX3xX1xX2dxX1axX1xX3xXexX1xX111xX1axX28xX3xX12dxX2axX10bxX3xX99xX26bxX3xX99xXdxXa7xX4xX3xX5xX14xX6xX3xX4xX1xX19xX1axX3xXexX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xX24xX25xX26xX3xX28xXdxX2axX3xXexX2dxXdxX3xX7xX31xX1axX3xd763xXcxX309xX10bxX1axX28xX3xX28xXdxX220xX3xX1xX2dxX1axX1xX3xX4xX1xXb9xX1axX1x11704xX74xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX10bxX46xX68xXaxX12xX43xX364xX3xX7xXa1xX3xX1axX360xXbxX3xXexX309xX14xX4xX3xXexXdxX83xXbxX3xX1xX10bxX7c9xX4xX3xX28x7ecexXdxX3xXexX1xX10xX10bxX3xX24xXa0xX220xX1axX28xX3xX12dxXa0xX26xX3xX24xXdxXa7xX1axX3xX8c0xX43xX364xX3xX7xXa1xX3xX28xX906xXdxX3xXexX1xX10xX10bxX3xX24xXa0xX220xX1axX28xX3xX12dxXa0xX26xX3xX24xXdxXa7xX1axX3xX24xXa0xX2cfxX4xX3xXexXb9xX1axX1xX3xXexX1xX10xX10bxX3xX46xX25xX26xX3xX12dxXa0xX26xX3xX24xXdxXa7xX1axX3xXexX309xXa0xX522xX4xX3xX2x11b61xX3xX28xXdxX220xX3xX4xXddxX6xX3xX1axX28xX2dxX68xX3xX3bexX83xXexX3xXexX1xXf5xX4xX3xXexX1xX111xX1axX28xX3xX12dxX2axX10bxX8d5xX74xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX10bxX46xX68xXaxX12xX352xX74xX70xX74xX3xXc6xX87xX6xX3xX24xXdxX3c5xXb0xX3xX1axX360xXbxX3xX1xX364xX3xX7xXa1xX15axX3xXcxXafxXdxX3xXb0xX5abxX4xX3xX2xX3xXcxX1xX111xX1axX28xX3xX12dxX2axX10bxX3xX1axX2dxX68xX74xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX10bxX46xX68xXaxX12xX49xX111xX1axX28xX3xX6xX1axX3xXexX1xX87xX3xX11cxX11dxX3xXf3xX1xXf5xX3xXcxX1xX19xX3xXexX1xX111xX1axX28xX3xX12dxX2axX10bxX3xX24xX3c5xX3xX4xX2axX4xX3xXcxX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xX24xX25xX26xX3xX28xXdxX2axX3xXexX2dxXdxX3xX7xX31xX1axX3xX12dxXdxX83xXexX3xX99xX2dxX3xX24xX4axX1axX28xX3xX3bexX515xX74xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX12


Các tin đã đưa

Mattana khai trương cửa hàng mới tại Phú Thọ

Mattana khai trương cửa hàng mới tại Phú Thọ
2018-06-15 14:54:42

PTĐT- Để đáp ứng nhu cầu mua sắm thời trang ngày càng lớn của người dân thành phố Việt Trì nói riêng và tỉnh Phú Thọ nói chung, ngày 15-6, Mattana – nhãn hàng thời trang của...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long