Cập nhật:  GMT+7
7a10x11014x10af0x912axa6edx11a0dxe4d2x7fe5x11cbexX7x89eax9110xd4fcx110ebx10e45xbcd2xX5xb18fxXax11c4fxXcx8896xe45exadd0xX3xd57fx7e7fxX3xXexf510x8ee0xX18xX3x11790xX15x8ab7xX4xX3xX18xb8cbxX15xX16x9decxX18xX3xa54cxXdx115dexa34axX3x1002bxX22xX4xX3xde3ex8d80xXdxX2fxdb26xX6xX18x904dxX3x11015x8351xX18xX1xX3xa021xd9dfxa9fcxX18xX26xX0x9cefxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdfc9xX10xX6xf829xXaxX12x9fe8xX45xX3xX20xX15xX6xX18xX3xX4x96cbxX18xX1xX3xX7xX2exXexX3xX31xXdxb69cxX15xX3xXexX14xX6xX3xX31xX19xX3xXbxX1xX2exXexX3xX5x8650xX18xX1xX3xXexX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX14xX29xX18xX3xXexX1cxX1dxX18xX3xX20xX15xX22xX4xX3xX31xX22xXdxX3xf3fex11b3cxXdxX3xca7cxX18xX26xX3xdf1fxX1dxX1cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXcxX14xX44x10491xX18xX26xb48fxX3xX18xX26xX15xX16xX29xX18xX3xX2cxXdxX2exX2fxX3xX31xX22xX4xX3xX5exX1xXdxX3xX18xX1xX2exX18xX1xX3xcf0bxX26xa582xX18xX3xX1xX1dxX18xX26xX3xX35xX36xXdxX2fxX39xX6xX18xX3cxX3xXex10799xXdxX3xX3exX3fxX18xX1xX3xX43xX44xX45xX18xX26xe205xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX1cxX5bxX16xXaxX12xX0xXexX6xX39xX5xX10xX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX2fxX6xX14xX26xXdxX18xf7a5xc37dxXbxX36xX3xX6xX15xXexX1cxXaxX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX5bxX12xX0xXdxX2fxX26xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX49xX49xX4xXf5xX39xX6xX1cxXbxX1xX15xXexX1xX1cxXf5xXa0xX18xX49xX5bxX10xX7xX3cxXexX1cxXbxX49xX18xX10x7f08xX7xX49xX2xX120xa6ddxc082xX49xc0f7x11735xX5bxX15dxX2xX15dxX120x11e0cxX15dxX15dxXexX166xX120xX120xX15fxX15dxX5xX2xXf5xf6c5xXbxX26xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX5bxX12xX0xXbxX12xaf68xX18xX26xX3xXa8xX1dxX1cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXcxX14xX44xXb5xX18xX26xXb8xX3xX18xX26xX15xX16xX29xX18xX3xX2cxXdxX2exX2fxX3xX31xX22xX4xX0xX49xXbxX12xX5exX1xXdxX3xX18xX1xX2exX18xX1xX3xXd4xX26xXd6xX18xX3xX1xX1dxX18xX26xX3xX35xX36xXdxX2fxX39xX6xX18xX3cxX3xXexXe8xXdxX3xX3exX3fxX18xX1xX3xX43xX44xX45xX18xX26xXf5xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexX14xX12xX0xX49xXexX6xX39xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX1cxX5bxX16xXaxX12xX5exX1xXdxX71xX15xX3xX120xX160xX49x89e4xf27bxX3xXcxX1xX44xf6a1xX18xX26xX3xXexX2exX3xb00cxfee1xX3xX220xecfaxX18xX3x11798xX1xfcd1xX4xX214xX3xXcxX14xX44xbd77xX18xX26xX3xX5exXa4xX18xX26xX3xX6xX18xX3xXexX1x7a16xX3xX36xX19xX3xX43xb69bxX3xcbf8xX18xX214xX3xXex9002xX18xX1xX3xX3exX3fxX18xX1xX3xX43xX44xX45xX18xX26xX3xX4xX1xX1cxX3xX39xXdxb80dxXexX3xX31xX19xX3xX14xX6xX3xX20xX15xX16xX260xXexX3xX31xX23exX18xX1xX3xX3cxX1xX230xXdxX3xXexX22xX3xXa0x113afxX3xX2exX18xX214xX3xX3cxX1xX230xXdxX3xXexX22xX3xX39xX23exX3xX4xX6xX18xX3xX31xX22xXdxX3xXa0xXa1xXdxX3xXa8xX1dxX1cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXcxX14xX44xXb5xX18xX26xX3x1184cxX166xX15fxX3xXexX15xd56exXdxX214xX3xX1xd5e3xX3xX3cxX1xd186xX15xX3xXexX1xX44xXb5xX18xX26xX3xXexX14xX229xX3xXexXe8xXdxX3xXcxX1xX1dxX18xX1xX3xXbxX1xX22xX3xX58xe70bxX3xX5exX1xca25xX3xd4bdxXdxX18xX1x9be9xX3xXa0xX71xX3xX1xX1dxX18xX1xX3xXa0xXdxX3xc248xX5x86e4xX6xX3xX31xX67xX1cxX3xX4xX1xXdxX260xX2fxX3xX31xX1cxXe8xXexX3xXexX1dxXdxX3xX7xX67xX18xXf5x9842xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX1cxX5bxX16xXaxX12xXcxX15xX16xX3xX18xX1xXdxX29xX18xX214xX3xXa8xX1dxX1cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXcxX14xX44xXb5xX18xX26xX3xX1xXdxX81xX18xX3xX31xX19xX3xX39xaa47xX3xXexX14xX22xX18xX3xX3cxX1xX345xXdxX3xX31xX23exX6xX3xX39xX1dxX18xX3xXa0xX1dxX3xX39xX23exX3xX5exX45xX3xX20xX15xX6xX18xX3xX4xX67xX18xX1xX3xX7xX2exXexX3xX31xXdxX71xX15xX3xXexX14xX6xX3xXbxX1xX2exXexX3xX5xX81xX18xX1xX3xXexX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX14xX29xX18xX3xXexX1cxX1dxX18xX3xX20xX15xX22xX4xXf5xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX1cxX5bxX16xXaxX12xXcxX1xX10xX1cxX3xX31xXdxX71xX15xX3xXexX14xX6xX3xX39xX6xX18xX3xX31xb344xX15xX214xX3xXexX14xX1cxX18xX26xX3xXexX1xXb5xXdxX3xX26xXdxX6xX18xX3xX5xX1dxX2fxX3xX2cxXdxX2exX2fxX3xX31xX22xX4xX3xX5exX1xXdxX3xX18xX1xX2exX18xX1xX3xX35xX36xXdxX2fxX39xX6xX18xX3cxX3xX3exX3fxX18xX1xX3xX43xX44xX45xX18xX26xX214xX3xXa8xX1dxX1cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXcxX14xX44xXb5xX18xX26xX3xX31xX19xX3xX31x8510xX18xX26xX3xX14xX6xX3xXaxX18xX1xXb5xXaxX3xX1xX45xX18xX3xX15fxX15dxX3xX1xX2b6xX3xX5bxXd6xX18xX3xX31xX417xX18xX26xX3xXexX29xX18xX3xXexX14xX1cxX18xX26xX3xX4xX2exX4xX3xX1xX2d7xX3xX7xX45xX3xX31xX10xX2fxX3xXexX1dxXdxX3xX7xX67xX18xX3xXexX1xX260xX3xX4xX1x91d2xXbxX3xXa0xX6xX16xX3xXexXe8xXdxX3xX4xX1xX2dbxX18xX1xX3xX18xX26xXd6xX18xX3xX1xX1dxX18xX26xX3xX5bxX1cxX3xX2fxX3fxX18xX1xX3xX5xX1dxX2fxX3xX2cxXdxX2exX2fxX3xX31xX22xX4xX3xX31x9e2cxX3xX5xX45dxX16xX3xX1xX1dxX18xX26xX3xXexX24bxX3xX31xX2d7xX18xX26xX3xX31xX2b1xX3xXa0xX1dxX1cxX3xXexX1xX23exX3xXexX14xX44xXb5xX18xX26xX3xX39xX45dxXexX3xX31xX2b6xX18xX26xX3xX7xX67xX18xXf5xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX1cxX5bxX16xXaxX12x7e2fxX1xXdxX3xXexX1xX23exX3xXexX14xX44xXb5xX18xX26xX3xX39xX45dxXexX3xX31xX2b6xX18xX26xX3xX7xX67xX18xX3xX26x10969xXbxX3xX3cxX1xa3dexX3xX3cxX1xX224xX18xX3xX3cxX1xXdxX260xX18xX3xX1xX1dxX18xX26xX3xX5xX1cxXe8xXexX3xX31xX45dxXexX3xX18xX71xX18xX214xX3xX18xX1xX1dxX3xX230xX3xX31xXa4xX3xXexX1xX23exX3xX5bxX1cxX3xXcxX14xX44xXb5xX18xX26xX3xX31xX3c2xX15xX3xX4xX45xX3xX3cxX1xXa4xX18xX26xX3xX39xX2exX18xX3xX3cxX23exXbxX214xX3xX31xX48exX3xX4xX4f7xX3xXexXdxX71xX18xX3xX31xX2exX1cxX3xX18xX219xX3xX18xX26xXd6xX18xX3xX1xX1dxX18xX26xX214xX3xXcxX14xX44xXb5xX18xX26xX3xXa0xX6xX16xX3xX2fxX44xX219xX18xX3xXexXdxX71xX18xX3xX4xf00dxX6xX3xX18xX1xXdxX71xX15xX3xX18xX26xX44xXb5xXdxX3xX31xX48exX3xXexX14xX67xX3xX18xX219xX214xX3xXexX1x11747xX2fxX3xX4xX1xX2dbxX3xX1xX15xX16xX3xX31xX2b6xX18xX26xX3xX4xX67xX3xX18xX1xXd6xX18xX3xXa0xXdxX29xX18xX3xX4xX45dxXbxX3xX5bxX44xXa1xXdxX3xX4xX577xX6xX3xX2fxX3fxX18xX1xX3xX31xX417xX18xX26xX3xX14xX6xX3xXa0xX6xX16xX3xX18xX4f7xX18xX26xX3xX1xX45xX18xX3xX166xX214xX166xX3xXex85c8xX3xX31xX2d7xX18xX26xX3xX4xX577xX6xX3xX18xX1xXdxX71xX15xX3xX18xX26xX44xXb5xXdxX3xX3cxX1xX2exX4xX3xX31xX48exX3xXcxX14xX44xXb5xX18xX26xX3xXexX14xX67xX3xX18xX219xXf5xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX1cxX5bxX16xXaxX12xXcxX15xX16xX3xX18xX1xXdxX29xX18xX214xX3xX7xX22xX3xXexXdxX71xX18xX3xX18xX219xX3xX18xX26xX1dxX16xX3xX4xX1dxX18xX26xX3xX4xX6xX1cxX214xX3xX3cxX1xXa4xX18xX26xX3xX4xX4f7xX3xX3cxX1xX67xX3xX18xX224xX18xX26xX3xX4xX1xXdxX3xXexX14xX67xX214xX3xXcxX14xX44xXb5xX18xX26xX3xX31xX19xX3xX39xX345xX3xXexX14xX22xX18xX3xX3cxX1xX345xXdxX3xX18xX45xXdxX3xX4xX44xX3xXexX14xX229xXf5xX3x1058dxXdxX29xX18xX3xX20xX15xX6xX18xX3xX31xX260xX18xX3xXa0xX27dxX3xX2exX18xX3xX18xX1dxX16xX214xX3xX5exXa4xX18xX26xX3xX6xX18xX3xXexX1xX23exX3xX36xX19xX3xX43xX244xX3xX246xX18xX3xX31xX19xX3xX39xed5exXexX3xX26xXdx12121xX3xX166xX3xX31xX22xXdxX3xXexX44xX219xX18xX26xXf5xX3xX220xX27dxX3xX2exX18xX3xX31xX6xX18xX26xX3xX31xX44xX219xX4xX3xX2fxX230xX3xX14xX2b6xX18xX26xX3xX31xXdxX71xX15xX3xXexX14xX6xXf5xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX1cxX5bxX16xXaxX12xXcxX1xX10xX1cxX3xX5exX1xX2dbxX18xX1xX3xXbxX1xX577xX0xX49xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bắt tạm giam nguyên Kế toán trưởng Vinalines

Bắt tạm giam nguyên Kế toán trưởng Vinalines
2012-07-26 15:20:00

Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với bà Nguyễn Thị Bích Loan, nguyên Kế toán trưởng Tổng công ty Hàng hải Việt Nam...

Giết 2 người, làm giả hiện trường TNGT

Giết 2 người, làm giả hiện trường TNGT
2012-07-23 14:13:00

Sau vụ “tai nạn giao thông” giữa ngã ba đường, hai thanh niên đi xe máy tông nghiêng cả cây cột điện sau đó tử vong, các gia đình đã mai táng con em mình.

Phá sòng bạc, phát hiện có súng

Phá sòng bạc, phát hiện có súng
2012-07-20 15:29:00

Ngày 21/7, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM đã bàn giao 28 người bị bắt tại sòng bạc cho Công an quận 9 (TP.HCM) tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long