Người Thổ hạ sơn

Người Thổ hạ sơn

baophutho.vn Là nơi duy nhất trên địa bàn huyện Thanh Sơn có đông người Thổ sinh sống, khu Quất, xã Yên Lương hiện có 84 hộ với 344 nhân khẩu, trong đó 30 hộ là đồng bào Thổ, hạ sơn từ năm 1960, sau cuộc di cư từ Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Đồng bào Thổ ban đầu cũng ở trên những dốc núi, sườn đồi, phát rẫy, trồng lúa nương, về sau tìm những vùng đất thuận tiện hơn đã chặt bỏ lau sậy, cây cối um tùm để dựng nhà, ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long