Thăng trầm nghề mành cọ

Thăng trầm nghề mành cọ

baophutho.vn Nghề làm chiếu mành cọ ở xã Tiêu Sơn, huyện Đoan Hùng từng nổi tiếng khắp vùng. Trải qua những thăng trầm, giờ đây nghề làm chiếu mành cọ phủ Đoan đang chững lại và đứng trước nguy cơ mai một.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long