Cập nhật:  GMT+7
1a4bx7deax9129x8defxd424xf88bx8a26x45d7x110b3xX7x7eecxe537x40e1x38bdx7b14xe98dxX5xd267xXaxX3xe77bxX6xXexX6x8fedxed8fx50f0xX5xX10xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXax70dfxXcxX1x6575x38d7xX1xX3xXbxX1xa88bxX3x229bx573cxX3x45b9xX1x8eabxX3xd14exXdxX28xX1xX3xd76exX1xXdxX3xX28xX1x4100xX28xX3xX4xX6xX3x90d1xX41x9d42xX3x10daaxf820xX6xX3x37d3xX1x105e0xX3xXexX1x7e79xX3xX2xe750xX0x65c5xX1xX2xX24xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX10xX6xX13xXaxX3xX13xX6xXexX6xX17xX18xX19xX5xX10xX9xXaxX7xX6xXbxX19xXaxX24xX32xX1xX51xX3xXexX18xX19xX28xX3bxX3xX2xX3xXexX49xb871xX28x72cfxX3xXcx60e1xX2fxX32xX36xX3xX47x11224xX3xX3bxX1xXdxX3xX28xX1xX41xX28xX3xXexX1xea03xX4bxX3xff65xX3xXexX18xa887xc6b5xX28xX3bxX3xX1x776cxXbxX3xX4bxc485xX4xX3xX47xX41xX49xX3xX4bxX4cxX6xX3xX4fxX1xX51xX3xX4bx4532xXdxX90xX3xX28x8c9exX28xX3bxX3xXex5f46xX28xX3bxX3xX7xX2dxX3xX4xX6xX3x49dcx6841xX28xX1xX3xX5xXa6xX28xX3xX2xX58xX3xX4xX6x48a7xX3xXcxX1xX10xX19xX3x41c5xa697xX3x70faxX3xXex693axX3xXcxX93xX2fxX32xX36xX90xX3xX47xcca9xX6xX3xXbxX1xXadx9060xX28xX3bxX3xX28xX27x741dxX3xX47xX6xX28xX3bxX3xXbxX1x8f44xXdxX3xX4xX4cxX28xX3bxX3xX5x1b45xX4xX3xX47xX2dxXdxX3xXbxX1xf719xX3x26cdxXc7xXdxX3x57bdxX3xX13xX100xX4xX1xX3xXdbxXdcxX28xX1xX3xXdbxX6xX19xX3xX3bxX30xX4bxX3xX7xX2dxXexX3xa850xX49xbb72xXexX3xX1xX49xX10cxXf6xXexX90xX3xXexX6xX10cxX3xX4xX1xXccxX28xX3xX4bxXdxXdcxX28xX3bxX90xX3xX47xX6xX49xX3xX4bxXb7xXexX3xX47x7455xX90xX3xX47xX41xX49xX3xX4bxX4cxX6xX3xX4fxX1xX51xX3xX129xX27xX3xX32x61e1xb63cxb029x980cxX17xX2xX58xXe9xX0xX5axXbxX24xX0xX13xXdxX129xX24xX0xX13xXdxX129xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX13xX10xXexX6xXdxX5xX17xX4xX19xX28xXexX10xX28xXexX3xX6xae44xX4xXdbxX4xX17xXdbxX19xX13xX10cxXaxX3xX13xX6xXexX6xX17xX18xX19xX5xX10xX9xXaxX4xX19xX28xXexX10xX28xXexXaxX24xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9a0cxX19xX13xX10cxXaxX24xXf0xXf1xX3xXf3xX3xXexXf6xX3xXcxX93xX2fxX32xX36xX3xX129xb2afxX6xX3xXexX1xcdf1xX28xX3bxX3xXdbx7d8exX19xX90xX3xXexX18xX19xX28xX3bxX3xXexX49xX8exX28xX3x20c2xX49xX6xX3xXcxX93xX2fxX32xX36xX3xX47xX99xX3xXbxX1xX1f3xXexX3xX1xXdxXdcxX28xX3xXexX1xXa6xX4bxX3xXa9xX3xX4xX6xX3xX4bxXb7xX4xX3xXdbxXdcxX28xX1xX3xX47xX41xX49xX3xX4bxX4cxX6xX3xX4fxX1xX51xX90xX3xX47xXadxX6xX3xXexXd1xX28xX3bxX3xX7xX2dxX3xX4xX6xX3xX4bxXb7xX4xX3xXdbxXdcxX28xX1xX3xXexX18xXa6xX28xX3xX47xX100xX6xX3xXdbxX27xX28xX3xXcxX93xX3xX5xXa6xX28xX3xX4xX19xX28xX3xX7xX2dxX3xX2xX58xX3xbd15xXexX18xX19xX28xX3bxX3xX47xX127xX3xX4xX127xX3x8beexX3xX4xX6xX3xX28xX1xX41xXbxX3xX4xX115xX28xX1xX3xX129xX27xX3xX2xX3xX4xX6xX3xX145xX49xX147xXexX3xX4xX115xX28xX1xX3xX7xX6xX28xX3bxX3x64a4xX27xXdxX3x2ba8xX19xX6xX28xX3xX26fxXcxX18xX49xX28xX3bxX3x7bfdxX49xX2dxX4x3a94xX2b6xXe9xX3xX2fxXdxXdcxX28xX3xXex9c4fxXdxX90xX3xXcxX93xX2fxX32xX36xX3xX47xX6xX28xX3bxX3xX4xX1f3xX4xX1xX3xX5xX10cxX3xX129xX27xX3xX47xXdx5b2exX49xX3xXexX18xX100xX3xX2xX27cxX3xXexX18xXadxXaexX28xX3bxX3xX1xXb3xXbxX3xXdbxXdcxX28xX1xX3xX47xX41xX49xX3xX4bxX4cxX6xX3xX4fxX1xX51xX90xX3xXexX147xXexX3xX4xX115xX3xX47xX2dcxX49xX3xX47xX6xX28xX3bxX3xXd1xX28xX3xX47xX100xX28xX1xX3xX129xX2dcxX3xXexa8c4xX28xX1xX3xXexX18xX2c0xX28xX3bxX3xX7xX55xX4xX3xX4fxX1xX16axX10xXe9xX0xX5axXbxX24xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d4xX19xX13xX10cxXaxX24xX1d4xXa6xX28xX3xX4xX2c0xX28xX1xX3xX47xX127xX90xX3xXexX1e9xX3xX47xX8exX49xX3xX28x3b6exX4bxX3xX47xXf6xX28xX3xX28xX6xX10cxX90xX3xXcxX93xX2fxX32xX36xX3xX47xX99xX3xX3bxX1xXdxX3xX28xX1xX41xX28xX3xXexXd1xX28xX3bxX3xX4x107f2xX28xX3bxX3xX2xe64axXe9xX2xX27cxXa9xX3xX4xX6xX3xX4bxXb7xX4xX3xX7xX2dxXexX3xX145xX49xX147xXexX3xX1xX49xX10cxXf6xXexXe9xX3xXcxX18xX19xX28xX3bxX3xXexX49xX8exX28xX3xX202xX49xX6xX90xX3xXcxX93xX3xX47xX99xX3xX3bxX1xXdxX3xX28xX1xX41xX28xX3xXexX1xXa6xX4bxX3xX385xX27cxX27cxX3xX4xX6xX3xX4bxXb7xX4xX3xX7xX2dxXexX3xX145xX49xX147xXexX3xX1xX49xX10cxXf6xXexX90xX3xXexX35cxX28xX3bxX3xX12dxX90xf154x2a80xX3xX7xX19xX3xX129xXc7xXdxX3xXexX18xX49xX28xX3bxX3xXdbxX31fxX28xX1xX3xX4xdbd4xX6xX3xX385xX3xXexX49xX8exX28xX3xXexX18xXadxXc7xX4xXe9xX3xX32xX1f3xX4xX3xX202xX49xX41xX28xX3xX129xX27xX3xX1xX49xX10cxXdcxX28xX3xX129xXc7xXdxX3xX7xX2dxX3xX4xX6xX3xX4bxXb7xX4xX3xXdbxXdcxX28xX1xX3xXexX18xXa6xX28xX3xX2xcd2dxX43axXe9xX43axX43axX43axX3xX13xXccxX28xX3xX3bxX30xX4bxX3xX4xX127xX3xX2b2xX49xX41xX28xX3xX2xX90xX3xX2b2xX49xX41xX28xX3x2992xX3xX129xX27xX3xX2b2xX49xX41xX28xX3xX1d4xX31fxX28xX1xX3xXcxX1xX2c0xX28xX1xXe9xX3xX2fxXdxXdcxX28xX90xX3xXcxX93xX2fxX32xX36xX3xX47xX6xX28xX3bxX3xX47xXdxX2dcxX49xX3xXexX18xX100xX3xXexXd1xX28xX3bxX3xX4xX380xX28xX3bxX3xX27cxX43axX43axX3xX4xX6xX3xX7xX2dxXexX3xX145xX49xX147xXexX3xX1xX49xX10cxXf6xXexX90xX3xXexX18xX19xX28xX3bxX3xX47xX127xX3xX4xX127xX3xX2xX43axX3e8xX3xX4xX6xX3xXexX18xXadxXf1xX28xX3bxX3xXexX1xX27xX28xX1xX3xX129xX27xX3xX58xXa9xX3xX4xX6xX3xXexX18xd4a1xX3xX10xX4bxXe9xX0xX5axXbxX24xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d4xX19xX13xX10cxXaxX24xXf0xX2dxX3xX4xX6xX3xX4bxXb7xX4xX3xXdbxXdcxX28xX1xX3xXexX6xX10cxX3xX4xX1xXccxX28xX3xX4bxXdxXdcxX28xX3bxX3xXexX2c0xXdxX3xXcxX93xX2fxX32xX36xX3xXexX1e9xX3xX47xX8exX49xX3xX28xX35cxX4bxX3xX47xXf6xX28xX3xX28xX6xX10cxX3xX5xX27xX3xX4fxX1xX19xX115xX28xX3bxX3xX3e8xX43axXe9xX43axX43axX43axX3xX4xX6xXe9xX3x22a5xXdxXa6xX28xX3bxX3xXexX18xX19xX28xX3bxX3xXexX49xX8exX28xX3xX202xX49xX6xX90xX3xXcxX93xX2fxX32xX36xX3xX47xX99xX3xX3bxX1xXdxX3xX28xX1xX41xX28xX3xX2xXe9xX12dxX3e8xX27cxX3xX4xX6xX3xX4bxXb7xX4xX3xXexX6xX10cxX3xX4xX1xXccxX28xX3xX4bxXdxXdcxX28xX3bxX90xX3xXexX35cxX28xX3bxX3xX3bxX8exX28xX3xX2xX90xX12dxX3xX5xX8exX28xX3xX7xX19xX3xX129xXc7xXdxX3xXexX18xX49xX28xX3bxX3xXdbxX31fxX28xX1xX3xX4xX3fexX6xX3xX385xX3xXexX49xX8exX28xX3xXexX18xXadxXc7xX4xXe9xX3xX32xX1f3xX4xX3xX202xX49xX41xX28xX3xX129xX27xX3xX1xX49xX10cxXdcxX28xX3xX129xXc7xXdxX3xX7xX2dxX3xX4xX6xX3xX4bxXb7xX4xX3xXdbxXdcxX28xX1xX3xXexX18xXa6xX28xX3xX2xX43axX43axXe9xX43axX43axX43axX3xX13xXccxX28xX3xXdbxX6xX19xX3xX3bxX30xX4bxX3xX2b2xX49xX41xX28xX3xX1d4xX31fxX28xX1xX3xXcxXccxX28xX90xX3xX2fxX49xX10cxXdcxX28xX3xbb39xX1xX27xX3xX1d4xb7cfxX3xX129xX27xX3xX2fxX49xX10cxXdcxX28xX3xX1d4xX31fxX28xX1xX3xX32xX1xX1f3xX28xX1xXe9xX3xX2fxXdxXdcxX28xX3xXcxX93xX3xX47xX6xX28xX3bxX3xX47xXdxX2dcxX49xX3xXexX18xX100xX3xX4xX1xX19xX3xX3e8xX385xXa9xX3xX4xX6xX3xXdbxXdcxX28xX1xX3xXexX6xX10cxX3xX4xX1xXccxX28xX3xX4bxXdxXdcxX28xX3bxX90xX3xXexX18xX19xX28xX3bxX3xX47xX127xX3xX2xX43axX3e8xX3xX4xX6xX3xX4xX127xX3xX47xX100xX6xX3xX4xX1xX51xX3xXexX2c0xXdxX3xXcxX93xX2fxX32xX36xXe9xX0xX5axXbxX24xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d4xX19xX13xX10cxXaxX24xX0xXdxX4bxX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX32xX10xX28xXexX10xX18xXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxd178xXdxX13xXexX1x77e2xX3xX2xX43axX43axX43axXbxX145x10b76xX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexX6b9xX3xXa9xX27cxX12dxXbxX145xX6c1xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX5axX5axX4xXe9xXdbxX6xX19xXbxX1xX49xXexX1xX19xXe9xX129xX28xX5axX13xX10xX7xX4fxXexX19xXbxX5axX28xX10xX6b4xX7xX5axX27cxX3e8xX385xX27cxX5axX2xX2xc930xX13xX2xX2xX2xX2xX27cxX12dxXa9xXexX2xX2xX3e8xX27cxX5xX12dxX17xX13xX6xX49xX17xX4bxX49xX6xX17xX4fxX1xXdxX17xX2xXa9xX58xX6fdxX385xX2xX12dxX2xXe9x55f0xXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX27xX28xX1xX3xXbxX1xX2dxX3xX2fxX30xX3xX32xX1xX34xX3xX36xXdxX28xX1xX3xX3bxX1xXdxX3xX28xX1xX41xX28xX3xX4xX6xX3xX47xX41xX49xX3xX4bxX4cxX6xX3xX4fxX1xX51xX3xXexX1xX55xX3xX2xX58xXaxX3xX6b4xXdxX13xXexX1xX9xXaxX2xX43axX43axX43axXaxX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexX9xXaxXa9xX27cxX12dxXaxX3xX5axX24xX0xX5axXbxX24xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d4xX19xX13xX10cxXaxX24xXf0xXf1xX3xXf3xX3xXexXf6xX3xXcxX93xX2fxX32xX36xX3xX4xX1xX19xX3xXdbxXdxXf6xXexX3xX47xX106xX28xX3xX129xX100xX3xX47xX99xX3xX4xX1xX3fexX3xX47xX380xX28xX3bxX3xXexX18xX19xX28xX3bxX3xX129xXdxXdcxX4xX3xX47xX2dxXdxX3xXbxX1xX127xX3xX129xX27xX3xXexX1xX27xX28xX1xX3xX4xX1eexX28xX3bxX3xXexX18xX19xX28xX3bxX3xX129xXdxXdcxX4xX3xX3bxXdxX115xXdxX3xX4bxX99xX3xX3bxX10xX28xX3xX4xX3fexX6xX3xX4xX1f3xX4xX3xX5xX19xX2c0xXdxX3xX129xXdxX18xX49xX7xX3xX3bxXccxX10cxX3xXdbxXdcxX28xX1xX3xX47xX41xX49xX3xX4bxX4cxX6xX3xX4fxX1xX51xX3xX129xX27xX3xX47xX6xX49xX3xX4bxXb7xXexX3xX47xX16axXe9xX3xX60cxX3bxX27xX28xX1xX3xX10cxX3xXexXf6xX3xXcxX93xX2fxX32xX36xX3xXexXdxXf6xXbxX3xXex7e75xX4xX3xXexX1xX10xX19xX3xX13x87acxXdxX3xX4xX1x410axXexX3xX4xX1x905fxX3xXexX31fxX28xX1xX3xX1xX31fxX28xX1xX3xX13xX100xX4xX1xX3xXdbxXdcxX28xX1xX3xX129xX27xX3xX55xX28xX3bxX3xXbxX1xX127xX3xX4fxX100xXbxX3xXexX1xXaexXdxX3xX129xXc7xXdxX3xX4bxaf8exXdxX3xXexX31fxX28xX1xX3xX1xX49xX2dxX28xX3bxX3xX4xX127xX3xXexX1x3409xX3xX145xX115xX10cxX3xX18xX6xXe9xX0xX5axXbxX24xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d4xX19xX13xX10cxXaxX24xXcxXdxXf6xXbxX3xXexX844xX4xX3xX1xXb3xXbxX3xXexX1f3xX4xX3xX4bxX41xXexX3xXexX1xXdxXf6xXexX3xX129xXc7xXdxX3xX4xX1f3xX4xX3xX7xXf1xX90xX3xXdbxX6xX28xX90xX3xX28xX3bxX27xX28xX1xX3xX129xX27xX3xc7bfxX10cxX3xXdbxX6xX28xX3xX28xX1xXccxX28xX3xX13xXccxX28xX3xX4xX1f3xX4xX3xX202xX49xX41xX28xX3xX1xX49xX10cxXdcxX28xX90xX3xX4x39d2xX28xX3bxX3xX28xX1xXadxX3xXcxX93xXe9xX3xXcxX1xX3fexX3xX2a2xX55xX4xX3xXexX18xX19xX28xX3bxX3xX129xXdxXdcxX4xX3xX4xX1xX51xX3xX47xX2c0xX19xX90xX3xX4fxXdxX899xX4bxX3xXexX18xX6xX3xX129xX27xX3xX3bxXdxX1f3xX4bxX3xX7xX1f3xXexX3xXexX18xXdxX899xX28xX3xX4fxX1xX6xXdxX3xX4xX1eexX28xX3bxX3xXexX1f3xX4xX3xXbxX1xb3d5xX28xX3bxX3xX4xX1xX2dxX28xX3bxX3xX13xX100xX4xX1xX90xX3xX47xX899xX3xX47xX115xX4bxX3xXdbxX115xX19xX3xXexX49xXccxX28xX3xXexX1xX3fexX3xX28xX3bxX1xXdxXa6xX4bxX3xX4xX1f3xX4xX3xX4xX1xX51xX3xX47xX2c0xX19xX3xX4xX3fexX6xX3xX32xX1xX34xX28xX1xX3xXbxX1xX3fexX90xX3xXcxX1xX3fexX3xXexXadxXc7xX28xX3bxX3xX32xX1xX34xX28xX1xX3xXbxX1xX3fexX3xX129xX27xX3xX1d4xX380xX3xXf3xX3xXexXf6xX3xXexX18xX19xX28xX3bxX3xX4xX1eexX28xX3bxX3xX129xXdxXdcxX4xX3xXbxX1xX960xX28xX3bxX3xX4xX1xX2dxX28xX3bxX3xX13xX100xX4xX1xX3xX32xX17dxX17exX17fxX180xX17xX2xX58xX90xX3xX7xX2dxXexX3xX145xX49xX147xXexX3xX1xX49xX10cxXf6xXexX90xX3xXexX6xX10cxX3xX4xX1xXccxX28xX3xX4bxXdxXdcxX28xX3bxX90xX3xX47xX6xX49xX3xX4bxXb7xXexX3xX47xX16axX3xX129xX27xX3xX47xX41xX49xX3xX4bxX4cxX6xX3xX4fxX1xX51xXe9xX0xX5axXbxX24xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa011xX49xXexX1xX19xX18xXaxX24xXcxX1xX10xX19xX3xXf0xX55xX4xX3xX4fxX1xX16axX10xX3xX47xXaexXdxX3xX7xX2dxX28xX3bxX0xX5axXbxX24xX0xX5axX13xXdxX129xX24xX0xX5axX13xXdxX129xX24

Theo Sức khỏe đời sống

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ăn gì để phòng bệnh tiểu đường?

Ăn gì để phòng bệnh tiểu đường?
2023-10-16 10:29:00

Ăn gì phòng bệnh tiểu đường là vấn đề nhận được sự quan tâm. Đối với những người có tiền sử gia đình có người mắc bệnh tiểu đường họ càng chú trọng đến những loại thực phẩm...

Cách dùng củ cải chữa bệnh

Cách dùng củ cải chữa bệnh
2023-10-13 09:38:00

Củ cải là một loại rau củ có hương vị đặc biệt và còn là một vị thuốc rất tốt trong mùa đông giúp phòng chữa nhiều bệnh.

8 tác dụng của mật ong với sức khỏe

8 tác dụng của mật ong với sức khỏe
2023-10-12 09:36:00

Tác dụng của mật ong với sức khỏe được chứng minh từ rất lâu, mật ong còn là phương thuốc chữa bệnh quan trọng trong nhiều thế kỷ. Đây là 8 lợi ích sức khỏe tuyệt vời khi bạn...

Khuyến cáo phòng chống bệnh sốt xuất huyết

Khuyến cáo phòng chống bệnh sốt xuất huyết
2023-10-11 15:35:00

Tại khoa Bệnh Nhiệt đới của Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ tính đến cuối tháng 9 năm 2023 đã tiếp nhận và điều trị cho 33 trường hợp bị mắc bệnh sốt xuất huyết.

Sốt virus ở trẻ bao lâu thì khỏi?

Sốt virus ở trẻ bao lâu thì khỏi?
2023-10-11 08:17:00

Sốt virus hay còn gọi là sốt siêu vi là phản ứng sốt ở trẻ khi nhiễm một loại virus nào đó. Thực tế ghi nhận, tình trạng nhiễm virus có sốt thường gặp nhất là vào thời điểm...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long