Cập nhật: 14/12/2022 11:00 GMT+7
30b7x4443x8890x8685x5e12x84b8x5805x32a2xa0fbxX7x3804x3dcfx511bx98bdxa5e4x42cfxX5x4405xXax6441x8839xX1x8461x7f7bxaf3axX3x53c2xX1x7529xX3xa7d4xXdx64a4xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xa51bx6708xX16xX3xX28x81bbxX16xX17xX3x699axX3xX16xX1xXdx97bdx9875xX3xX16x55b0xXdxX3xXexX28x4495xX16xX3xXexX1x5c97xX3xX17xXdx66a1xXdxX0x7b45xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxad96xX10xX6x80e4xXaxX12x7c36xb4cfxX16xX3x8bbbxX2dxXdxX3xXexX37xb7d2xX16xX3xX16x3f30xX6xX3x70a4xX48xXdxX3x7d12xX44xX16xX3xX5x75d6xX3xX1dxXdxX1fxX16xX17xX3x6b52xXdxX16xX1xa424xX3xX16xX1x647bxX16xX17xX3x3e0cxX6axX37xX3xX19xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX28xX29xX16xX3xX28xX2dxX16xX17xX3xX4x87bexX6xX3xX16xX17xX2dxacaaxX3xX5xX7axX3xX16xX2dxXacxX3xX75x915bxX3xX4x5c1fxX3xXexX1x98e6xX3xX4x9b2cxX71xX3xX16xX1xb774xX16xX3xX75xX8ax33f2xX4xX3xX31xX3xX16xX1xXdxX36xX37xX3xX16xX3axXdxX3xXexX28xX3fxX16xX3xXexX1xX44xX3xX17xXdxX48xXdx939bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9991xa8c4xX5dxXacxXaxX12xX60xX1x55eaxX71xX3xXc0xX16xX1xX3xX75xX8axXcaxX4xX3xX1xXb6xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xb426xX10xX37xXexX10xX28xX7xX3xX75x7792xX16xX17xX3xXexXc0xXdxX3xX17xX6axX16xX3xX75x6670xXacxX3xX4xX1xXf7xX3xXexX1x850fxXacxX86xX3xX16xX17xX8ax7bb5xXdxX3xX5dxX129xX16xX3xX31xX3xX16xX1xXdxX36xX37xX3xX16xX8axX48xX4xX3xX75xXb6xX3xX8ex6211xXexX3xX75xX6axX37xX3xXexXc5xX16xX3xX1xX8axX31xX16xX17xX3xX8exX6axX37xX3xX19xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX1dxXdxX1fxX16xX17xX3xX82xXdxX16xX1xX3xXexX1xX10xXf7xX3xX4xX1fxX4xX3xX4xX1fxX4xX1xX3xXexX1x6358xX4xX3xX19xX1xX1fxX4xX3xX16xX1xX6xX37xXe6xX3xXcx998bxXdxX3xX71xX29xXexX3xX7x3114xX3xX16xX3axXdxX3xX16xX1xX8axX3xXexX1xXa6xX3xX75xX15xX3x8aa0xX28xX6xX17xX37xX10xX3xX4xXa6xX6xX3xX60xX29xX16xX17xX3xX1xX61xX6xX3xX60xa7eaxX10xX4xX1xX3xX1xX6xXacxX3x6026xXexX1xX10xX16xX7xX3xX4xXa6xX6xX3xX5axXacxX3x9b91xX19axXbxX86xX3xX16xX17xX8axX139xXdxX3xX5dxX129xX16xX3xXex9d67xX3xX5dxXf7xX3xX75xXdxX3xX5xX19axXdxX3xX64xX2dxX3xXexX1xX6xX71xX3xX17xXdxX6xX3xX4xX1fxX4xX3xX1xXf7xX19axXexX3xX75xX29xX16xX17xX3xX17xXdxXc0xXdxX3xXexX28xX1bxXe6xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xXf7xX5dxXacxXaxX12xX0xXdxX71xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX60xX10xX16xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexXacxX5xX10xX9xXax730dxXdxX5dxXexX1x8cb9xX3x66f8x8d2cx64b3xXbx535bx3beaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX254xX3x4e1dx5a20xX265xXbxX25axX25bxXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX4bxX4bxX4xXe6xX8exX6xXf7xXbxX1xX37xXexX1xXf7xXe6xX64xX16xX4bxX5dxX10xX7xX19xXexXf7xXbxX4bxX16xX10xX24fxX7xX4bx47efxX290xX257xX258xX4bxX2xX290xX265xX5dx7593xX2xX258xX257xX256xX299xX290xXexX265xX265xX258x95bbxX5xX299xb723xX28xX10xX37xXexX10xX28xX7xX2a7xX2xX2a7xX2xX258xX258xX299xXe6xaa96xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX1dxXdxX1fxX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX28xX29xX16xX3xX28xX2dxX16xX17xX3xX31xX3xX16xX1xXdxX36xX37xX3xX16xX3axXdxX3xXexX28xX3fxX16xX3xXexX1xX44xX3xX17xXdxX48xXdxXaxX3xX24fxXdxX5dxXexX1xX9xXaxX256xX257xX258xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX265xX266xX265xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xXf7xX5dxXacxXaxX12xX0xXdxX71xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX60xX10xX16xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexXacxX5xX10xX9xXaxX24fxXdxX5dxXexX1xX254xX3xX256xX257xX258xXbxX25axX25bxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX254xX3xX257xX258xX258xXbxX25axX25bxXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX4bxX4bxX4xXe6xX8exX6xXf7xXbxX1xX37xXexX1xXf7xXe6xX64xX16xX4bxX5dxX10xX7xX19xXexXf7xXbxX4bxX16xX10xX24fxX7xX4bxX290xX290xX257xX258xX4bxX2xX290xX265xX5dxX299xX2xX258xX257xX266xX258xX299xXexX2xX2a4xX5xX257xX2a7xX28xX10xX37xXexX10xX28xX7xX2a7xX290xX2a7xX2xX258xX258xX265xXe6xX2b7xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX1dxXdxX1fxX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX28xX29xX16xX3xX28xX2dxX16xX17xX3xX31xX3xX16xX1xXdxX36xX37xX3xX16xX3axXdxX3xXexX28xX3fxX16xX3xXexX1xX44xX3xX17xXdxX48xXdxXaxX3xX24fxXdxX5dxXexX1xX9xXaxX256xX257xX258xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX257xX258xX258xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xXf7xX5dxXacxXaxX12xX0xXdxX71xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX60xX10xX16xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexXacxX5xX10xX9xXaxX24fxXdxX5dxXexX1xX254xX3xX256xX257xX258xXbxX25axX25bxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX254xX3xX257xX258xX258xXbxX25axX25bxXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX4bxX4bxX4xXe6xX8exX6xXf7xXbxX1xX37xXexX1xXf7xXe6xX64xX16xX4bxX5dxX10xX7xX19xXexXf7xXbxX4bxX16xX10xX24fxX7xX4bxX290xX290xX257xX258xX4bxX2xX290xX265xX5dxX299xX2xX258xX257xX266xX299xX266xXexX299xX265xX256xX266xX5xX2xX258xX2a7xX28xX10xX37xXexX10xX28xX7xX2a7xX299xX2a7xX2xX258xX258xX257xXe6xX2b7xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX1dxXdxX1fxX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX28xX29xX16xX3xX28xX2dxX16xX17xX3xX31xX3xX16xX1xXdxX36xX37xX3xX16xX3axXdxX3xXexX28xX3fxX16xX3xXexX1xX44xX3xX17xXdxX48xXdxXaxX3xX24fxXdxX5dxXexX1xX9xXaxX256xX257xX258xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX257xX258xX258xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xXf7xX5dxXacxXaxX12xX0xXdxX71xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX60xX10xX16xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexXacxX5xX10xX9xXaxX24fxXdxX5dxXexX1xX254xX3xX256xX257xX258xXbxX25axX25bxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX254xX3xX257xX258xX258xXbxX25axX25bxXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX4bxX4bxX4xXe6xX8exX6xXf7xXbxX1xX37xXexX1xXf7xXe6xX64xX16xX4bxX5dxX10xX7xX19xXexXf7xXbxX4bxX16xX10xX24fxX7xX4bxX290xX290xX257xX258xX4bxX2xX290xX265xX5dxX299xX2xX258xX257x30e1xX258xX266xXexX2xX299xX2xX299xX5xX2xX258xX2a7xX28xX10xX37xXexX10xX28xX7xX2a7xX265xX2a7xX2xX258xX258xX2a4xXe6xX2b7xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX1dxXdxX1fxX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX28xX29xX16xX3xX28xX2dxX16xX17xX3xX31xX3xX16xX1xXdxX36xX37xX3xX16xX3axXdxX3xXexX28xX3fxX16xX3xXexX1xX44xX3xX17xXdxX48xXdxXaxX3xX24fxXdxX5dxXexX1xX9xXaxX256xX257xX258xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX257xX258xX258xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xXf7xX5dxXacxXaxX12xX0xXdxX71xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX60xX10xX16xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexXacxX5xX10xX9xXaxX24fxXdxX5dxXexX1xX254xX3xX256xX257xX258xXbxX25axX25bxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX254xX3xX257xX258xX258xXbxX25axX25bxXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX4bxX4bxX4xXe6xX8exX6xXf7xXbxX1xX37xXexX1xXf7xXe6xX64xX16xX4bxX5dxX10xX7xX19xXexXf7xXbxX4bxX16xX10xX24fxX7xX4bxX290xX290xX257xX258xX4bxX2xX290xX265xX5dxX299xX2xX2xX258xX258xX290xX299xXexX257xX256xX290xX5xX266xX2a7xX28xX10xX37xXexX10xX28xX7xX2a7xX256xX2a7xX2xX258xX258xX581xXe6xX2b7xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX1dxXdxX1fxX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX28xX29xX16xX3xX28xX2dxX16xX17xX3xX31xX3xX16xX1xXdxX36xX37xX3xX16xX3axXdxX3xXexX28xX3fxX16xX3xXexX1xX44xX3xX17xXdxX48xXdxXaxX3xX24fxXdxX5dxXexX1xX9xXaxX256xX257xX258xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX257xX258xX258xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xXf7xX5dxXacxXaxX12xX0xXdxX71xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX60xX10xX16xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexXacxX5xX10xX9xXaxX24fxXdxX5dxXexX1xX254xX3xX256xX257xX258xXbxX25axX25bxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX254xX3xX257xX258xX258xXbxX25axX25bxXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX4bxX4bxX4xXe6xX8exX6xXf7xXbxX1xX37xXexX1xXf7xXe6xX64xX16xX4bxX5dxX10xX7xX19xXexXf7xXbxX4bxX16xX10xX24fxX7xX4bxX290xX290xX257xX258xX4bxX2xX290xX265xX5dxX299xX2xX2xX258xX258xX299xX299xXexX257xX266xX2a4xX258xX5xX256xX2a7xX28xX10xX37xXexX10xX28xX7xX2a7xX266xX2a7xX2xX258xX2xX258xXe6xX2b7xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX1dxXdxX1fxX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX28xX29xX16xX3xX28xX2dxX16xX17xX3xX31xX3xX16xX1xXdxX36xX37xX3xX16xX3axXdxX3xXexX28xX3fxX16xX3xXexX1xX44xX3xX17xXdxX48xXdxXaxX3xX24fxXdxX5dxXexX1xX9xXaxX256xX257xX258xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX257xX258xX258xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xXf7xX37xX28xX4xX10xXaxX12x4578xXcxX1xX10xXf7xX3xa032xXdxX10xXexX16xX6xX71xX16xX10xXex96d3xX0xX4bxXbxX12

(Theo Vietnamnet)

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long