Cập nhật:  GMT+7
a6d4x14a1bx141c0x1486bxfb62x1109cxaec6x14ba4x147e0xX7x15106x15276xffd7x15e1fx137e1x14b44xX5x1677bxXaxf63exc81exX1x14258xX3xXcxX1x12a8dxX3xebd9xXdxd6bexd1e1xX1xX3xX1xX6xXdxX3xe6b9xdc0cx13196xX3xX4xX1x11950x15114xX1exX1bxX3x1447axX1dxX1exX1bxX3xXex157f5xXdxX3x1074bxXdx11adexXdxX3xX30xf0e9xX3xd591x1590fxX4xX1xX3xX13xX10xX1exX4xX6xe164xX3xae0axXdxX5xX6xXexX3x16270xX26x11335xX4xX3xX1bxXdxX6xX0xc4f5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX10xX6x16147xXaxX12xX4dxX6xX26xX3xX2xfe87xX3xX1exX1bxX1dxX27xX3xXexX1xXdxX3xX41xe02bxX26xX3xXex16973xX3xX2xX5cxf8e0xX3xX41x152c1xX1exX3xX2xX76xX5cxX8axX3xXexX36xXdxX3xXexX1xX1dxX1exX1xX3xXbxX1xX55xX3xbb4dxX1dxX3xb637xX36xXex13463xX3xXex14f87xX1exX1xX3xXa6x162b3x1688cxX3xXa3x125fdxX1exX1bxXa9xX3xX39xXdxX3bxXdxX3xX30xX3fxX3xX41xX42xX4xX1xX3xX13xX10xX1exX4xX6xX4bxX3xX4dxXdxX5xX6xXexX3xX53xX26xX55xX4xX3xX1bxXdxX6xX3xX1exaa9cxXb2xX3xce99xX76xXe1xe2faxX3xX41x1579cxX3xX4bxX1x143a3xXbxX3xX5xX36xXdxf075xX3xXa3x119a7xX1dxX1exX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xf427xX26xX82xXexX3xX7x10c72xX4xX3xX1bxXdxX1dxX1exX1xX3xX41xX2bxdbb6xX4xX3xX1xX6xXdxX3xX25xX26xX27xX3xX4xX1xX2bxX2cxX1exX1bxX3xX30xX1dxX1exX1bxXf1xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb39bxX6xXbxXexXdxXf4xX1exXaxX12xX0xXdxXb2xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX137xX10xX1exXexX10x162a6xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXax113d9xXdxX6exXexX1x14dc0xX3xX2xX76xX76xX76xXbxX100xbff7xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX161xX3xafc9xf186xXe4xXbxX100xX169xXaxX3xX7xX152xX4xX9xXaxX5cxX5cxX4xXf1x10de2xX6xXf4xXbxX1xX26xXexX1xXf4xXf1xe43axX1exX5cxX6exX10xX7xX4bxXexXf4xXbxX5cxX1exX10xX15cxX7xX5cxXe1xXe4xXe4xX173xX5cxX2xX2xX2xX6exX2xX2xX173xX76xXe4x12df8xX2xXexX8axb6faxXe1xX173xX5xX174xd545xd23exX174x1077dxX1b0xXe4xX1b8xX8axX76xX2xX1b8xX2xX1b0xX173xXe4xX1b5xX6exX1b0xX10xX8axXe4xXf1xb82bxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX1bxXdxX1dxX1exX1xX3xX1xX6xXdxX3xX25xX26xX27xX3xX4xX1xX2bxX2cxX1exX1bxX3xX30xX1dxX1exX1bxX3xXexX36xXdxX3xX39xXdxX3bxXdxX3xX30xX3fxX3xX41xX42xX4xX1xX3xX13xX10xX1exX4xX6xX4bxX3xX4dxXdxX5xX6xXexX3xX53xX26xX55xX4xX3xX1bxXdxX6xXaxX3xX15cxXdxX6exXexX1xX9xXaxX2xX76xX76xX76xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX173xX174xXe4xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX6xXbxXexXdxXf4xX1exXaxX12xXcxX1xe3e4xX27xX3xX18exX1dxX3xXexX152x11b3exX3xXa3x12b8bxXdxX3xXexX26xX27x13d2exX1exX3xX13xX10xX1exX4xX6xX4bxX3xX4dxXdxX5xX6xXexX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX1bxXdxX1dxX1exX1xX3xX1xX6xXdxX3xX25xX26xX27xX3xX4xX1xX2bxX2cxX1exX1bxX3xX30xX1dxX1exX1bxX3xXexX36xXdxX3xX39xXdxX3bxXdxX3xX30xX3fxX3xX41xX42xX4xX1xX3xX53xX26xX55xX4xX3xX1bxXdxX6xX3xX1exXdexXb2xX3xXe1xX76xXe1xXe4xXf1xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb19axXf4xX6exX27xXaxX12xXa3xXf4xX1dxX1exX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX4x13ba3xX3xX1xX6xXdxX3xX1xX26xX82xX1exX3xX5xX26xX27xf492xX1exX3xX18exXdx13822xX1exX3xX18exX1dxX3xX1b8xX3xX18ex138e4xX1exX3xX41xX260xX1exX1bxX3xX18exXdxX2f1xX1exX3x10e56xX30xXa3xX30x11c9exX3xXexX152xX6xX1exX1xX3xXexX1dxXdxX3x1044dxX3xX4xc4faxX4xX3xX1exX260xXdxX3xX6exX26xX1exX1bxX161xX3xXcxX6xX1exX6exXdxX1exX1bxX3xd981xX3xXa3xX55xXdxX3xX4bxX1xX31axX1exX1bxX3xX1exX6xXb2xXa9xX3xX1ex14cdfxX3xX1xX36xX1exX1bxX3xX4xXb1xX1exX3xX1acxX76xX4bxX1bxXa9xX3xX1acxX1acxX4bxX1bxXa9xX3xX1b8xX76xX4bxX1bxX3xX18exX1dxX3xX173xX76xX3xX4bxX1bxXf1xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX6xXbxXexXdxXf4xX1exXaxX12xX0xXdxXb2xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX137xX10xX1exXexX10xX152xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX15cxXdxX6exXexX1xX161xX3xX2xX76xX76xX76xXbxX100xX169xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX161xX3xX1b8xXe1xX8axXbxX100xX169xXaxX3xX7xX152xX4xX9xXaxX5cxX5cxX4xXf1xX184xX6xXf4xXbxX1xX26xXexX1xXf4xXf1xX18exX1exX5cxX6exX10xX7xX4bxXexXf4xXbxX5cxX1exX10xX15cxX7xX5cxXe1xXe4xXe4xX173xX5cxX2xX2xX2xX6exX2xX2xX173xX76xXe4xX1acxX1b0xXexXe4xXe4xXe1xX1b0xX5xX76xX1b5xX1b6xX174xX1b8xX1b0xXe4xX1b8xX8axXe4xX173xXe4xX8axX2xXe4xX1acxX1b5xXe1xXe4xX76xX1acxX4xXf1xX1cbxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX1bxXdxX1dxX1exX1xX3xX1xX6xXdxX3xX25xX26xX27xX3xX4xX1xX2bxX2cxX1exX1bxX3xX30xX1dxX1exX1bxX3xXexX36xXdxX3xX39xXdxX3bxXdxX3xX30xX3fxX3xX41xX42xX4xX1xX3xX13xX10xX1exX4xX6xX4bxX3xX4dxXdxX5xX6xXexX3xX53xX26xX55xX4xX3xX1bxXdxX6xXaxX3xX15cxXdxX6exXexX1xX9xXaxX2xX76xX76xX76xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX1b8xXe1xX8axXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX6xXbxXexXdxXf4xX1exXaxX12xX2caxX6xX1exX3xXcx15bf1xX3xX4xX1x1245fxX4xX3xXexX152xX6xXf4xX3xX25xX26xX27xX3xX4xX1xX2bxX2cxX1exX1bxX3xX30xX1dxX1exX1bxX3xX4xX1xXf4xX3xX30xXa3xX30xX3xXcxX152xX255xX1exX3xX25xX3bxXdxX3xXa3xXdexX1exX1bxXa9xX3xX1exX260xXdxX3xX6exX26xX1exX1bxX3xX41xX55xXdxX3xX4bxX1xX31axX1exX1bxX3xX1xX36xX1exX1bxX3xX4xXb1xX1exX3xX1acxX76xX4bxX1bxXf1xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2caxXf4xX6exX27xXaxX12xX25xX6xXdxX3xX25xX26xX27xX3xX4xX1xX2bxX2cxX1exX1bxX3xX30xX1dxX1exX1bxX3xX4xec6fxX6xX3xX41xXf4xX1dxX1exX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXexX1xX26xX260xX4xX3xX18exb342xX3xX30xXa3xX30xX3xXcxX152xX42xX1exX1xX3xX30xXdexX1exX3x15eddxX2bxX2cxX1exX1bxXa9xX3xX1exX260xXdxX3xX6exX26xX1exX1bxX3xX41xX55xXdxX3xX4bxX1xX31axX1exX1bxX3xX1xX36xX1exX1bxX3xX4xXb1xX1exX3xX1acxX1acxX4bxX1bxX3xX18exX1dxX3xX30xXa3xX30xX3xXcxX152xX255xX1exX3xX25xX3bxXdxX3xXa3xXdexX1exX1bxXa9xX3xX1exX260xXdxX3xX6exX26xX1exX1bxX3xX41xX55xXdxX3xX4bxX1xX31axX1exX1bxX3xX1xX36xX1exX1bxX3xX4xXb1xX1exX3xX1acxX76xX4bxX1bxXf1xX3xXa3xXb1xX27xX3xX5xX1dxX3xXexX1xX1dxX1exX1xX3xXexc94dxX4xX1xX3xXexX2bxX2cxX1exX1bxX3xX41xX55xXdxX3xXexX55xXexX3xX4xX514xX6xX3xX4xX31axX4xX3xX13xX10xX1exX4xX6xX4bxX3xX4dxXdxX5xX6xXexX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXexX152xXf4xX1exX1bxX3xX184xX55xXdxX3xX4xX3bxX1exX1xX3xX4xX2dexX3xX7xd3edxX3xX1bxX2dexXbxX3xXb2x10731xXexX3xX4xX514xX6xX3xX1exX1xX341xX1exX1bxX3xX30xXa3xX30xX3xX100xX26xX82xXexX3xX7xX106xX4xX3xX1exX1xX82xXexX3xX4xX3bxX3xX1exX2bx1226exX4xXf1xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX6xXbxXexXdxXf4xX1exXaxX12xX0xXdxXb2xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX137xX10xX1exXexX10xX152xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX15cxXdxX6exXexX1xX161xX3xX2xX76xX76xX76xXbxX100xX169xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX161xX3xX1b8xX76xX1acxXbxX100xX169xXaxX3xX7xX152xX4xX9xXaxX5cxX5cxX4xXf1xX184xX6xXf4xXbxX1xX26xXexX1xXf4xXf1xX18exX1exX5cxX6exX10xX7xX4bxXexXf4xXbxX5cxX1exX10xX15cxX7xX5cxXe1xXe4xXe4xX173xX5cxX2xX2xX2xX6exX2xX2xX173xX76xX174xX76xX1acxXexX8axX8axX173xX1acxX5xX173xX1b5xX1b6xX174xX1b8xX1b0xXe4xX1b8xX8axX1acxXe4xX1acxXe4xX1b0xX1acxX76xX1b5xX174xX10xX6xX184xX6exXf1xX1cbxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX1bxXdxX1dxX1exX1xX3xX1xX6xXdxX3xX25xX26xX27xX3xX4xX1xX2bxX2cxX1exX1bxX3xX30xX1dxX1exX1bxX3xXexX36xXdxX3xX39xXdxX3bxXdxX3xX30xX3fxX3xX41xX42xX4xX1xX3xX13xX10xX1exX4xX6xX4bxX3xX4dxXdxX5xX6xXexX3xX53xX26xX55xX4xX3xX1bxXdxX6xXaxX3xX15cxXdxX6exXexX1xX9xXaxX2xX76xX76xX76xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX1b8xX76xX1acxXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX6xXbxXexXdxXf4xX1exXaxX12xX30xXa3xX30xX3xXcxX152xX42xX1exX1xX3xX30xXdexX1exX3xX53bxX2bxX2cxX1exX1bxX3xX100xX26xX82xXexX3xX7xX106xX4xX3xX1bxXdxX1dxX1exX1xX3xX25xX26xX27xX3xX4xX1xX2bxX2cxX1exX1bxX3xX30xX1dxX1exX1bxX3xX1exX260xXdxX3xX6exX26xX1exX1bxX3xX41xX55xXdxX3xX4bxX1xX31axX1exX1bxX3xX1xX36xX1exX1bxX3xX4xXb1xX1exX3xX1acxX1acxX4bxX1bxXf1xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2caxXf4xX6exX27xXaxX12xdf1bxXdexXb2xX3xX1exX6xX27xXa9xX3xX13xX10xX1exX4xX6xX4bxX3xX4dxXdxX5xX6xXexX3xX4bxX1xX3fxX1exX1bxX3xX1exc519xXb2xX3xXexX152xXf4xX1exX1bxX3xX4xX1xX2bxX2cxX1exX1bxX3xXexX152x10bc2xX1exX1xX3xXexX1xXdxX3xX41xX82xX26xX3xX4xX1xX5a9xX1exX1xX3xXexX1xX49axX4xX3xX4xX514xX6xX3xd801xX4dxb03bxX7f7xX53bxX3xX2xX8axX3xXexX36xXdxX3xX25xX1dxX1exX1bxX3xX137xX1xXb1xX26xX3xX307xXcxX152xX26xX1exX1bxX3xX53xX26xX55xX4xX30bxXf1xX3xX137xX1xX5a9xX1exX1xX3xX18exX7dcxX3xX18exX2faxX27xXa9xX3xX1bxXdxX3bxXdxX3xX41xX82xX26xX3xX5xX255xX1exX3xX1exX1dxX27xX3xX41xXe7xX3xd580xX26xX27xX3xXexae89xX3xX1xX2cxX1exX3xXe4xX76xX76xX3xX30xXa3xX30xX3xX100xX26xX82xXexX3xX7xX106xX4xX3xX41xX8dxX1exX3xXexX86xX3xXe1xX1b8xX3xXexXacxX1exX1xXa9xX3xXexX1xX1dxX1exX1xXa9xX3xX1exX1bxX1dxX1exX1xX3xXexX152xX2f1xX1exX3xX4xX3bxX3xX1exX2bxX616xX4xX3xX4xe9a5xX1exX1bxX3xXexX152xX6xX1exX1xX3xXexX1dxXdxXf1xX3xXa3xXb1xX27xX3xX4x14b34xX1exX1bxX3xX5xX1dxX3xX6exX42xXbxX3xX41xX266xX3xX4xX31axX4xX3xX30xXa3xX30xX3xXexX1xXdxX3xX41xX82xX26xX3xX4bxXdxX266xXb2xX3xXexX152xX6xX3xX1exXdexX1exX1bxX3xX5xX5ebxX4xXa9xX3xXexX5a9xX4xX1xX3xX5xX26xc174xX3xXexX1xX2f1xXb2xX3xX4bxXdxX1exX1xX3xX1exX1bxX1xXdxX2ecxXbxX3xX18exX1dxX3xX1exXb1xX1exX1bxX3xX4xX6xXf4xX3xXexX152xX7dcxX1exX1xX3xX41xX260xX3xX4xX1xX26xX27xX2f1xX1exX3xXb2xX3fxX1exXa9xX3xX1xX2bxX616xX1exX1bxX3xX41xX8dxX1exX3xX1exX1xX341xX1exX1bxX3xX1bxXdxX3bxXdxX3xX41xX82xX26xX3xX53xX26xX55xX4xX3xXexX8dxX3xXexX152xXf4xX1exX1bxX3xXexX1xa8a6xXdxX3xX1bxXdxX6xX1exX3xXexX616xXdxXf1xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7f7xX26xXexX1xXf4xX152xXaxX12xXa3xX36xXdxX3xX7adxX1bxX26xX27x167a5xX1exX0xX5cxXbxX12

Đại Nguyễn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

U23 Guam và U23 Singapore chia điểm

U23 Guam và U23 Singapore chia điểm
2023-09-09 18:57:00

baophutho.vn Chiều 9/9, trên SVĐ Việt Trì đã diễn ra trận đấu giữa Đội tuyển U23 Guam gặp U23 Singapore trong khuôn khổ lượt trận thứ hai Bảng C - Vòng loại...

Thiết chế thể thao nâng tầm Phú Thọ

Thiết chế thể thao nâng tầm Phú Thọ
2023-09-06 07:37:00

baophutho.vn Những năm qua, hệ thống thiết chế thể thao trên địa bàn tỉnh được quan tâm đầu tư đã tạo điều kiện để thu hút nhiều giải thi đấu thể thao trong...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long