Cập nhật:  GMT+7
fd1fx129f0x17264x10a86x15009x17c48x12041x15dfax16956xX7x1839ax16aabx14f17x11820x18a9dx10d25xX5x127efxXax16171x13a3cx10142xX4xX3x1910ax15693xfd7bxX3x10adex17009x175a7xX3xX1x11df9xX6xX3xX4xfe7cxX4xX3x11df5x10ab9xX1dxX3xXex11e01xX4xX3xX17xXdx11996xX1dxX3xX1dx16d39xXdxX3xXbxX1x12f5cxX6xX3x15eeaxX14xX4xX0x13c58xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13910xX10xX6xX27xXaxX12x18a3dxXcx17558x1213cxX3x15105x1144dxX1dx182bbxX3xff74xX18x11425xX3xX4xX24xX4xX3xX27xX28xX1dxX3xXexX2cxX4xX3xX17xXdxX31x164a9xX1dxX3xX1dxX35xXdxX3xXbxX1xX3axX6xX3xX3dxX14xX4xX3xX4xX20xX3xX1dxX1x1196axX1dxX5exX3xX1dx1441dxXexX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1xX20xX6xX3x1833axX6xX3xX27x155afxX1dxX5ex160a6xX3xXbxX1xX62xX1dxX5exX3xXbxX1xX35xX3xXex19b70xX3xXex1a557xX6xX1dxX5exX3xXbxX1x18c4cxX4xX9fxX3xX98xXdx19e97xX19xX3xX17xX35xX6xX9fxX3xX4xX28xX19xX3xX1xX24xXexX9fxX3xX27xXdx19652xX1dxX3x153b5x13622x149fcxX1dxX5exX3xX27xX28xX1dxX3xX5exXdxX6xX1dx16ec7xXe0xXe0xX3xX3dxX24xX62xX3xX56xX1xX35xX3xXcxX1x14e75xX3xX98xXdxXbcxX1dxX3xXex1331bxX3xXd2xXdxX1dxX3xX5exXdxXd4xXdxX3xXexX1xXdxXbcxX19xX3xX17xX2cxXexX3xX7x10f44xX3xX1x1669fxX1dxX1xX3x11027xX1dxX1xX3xX1bxX31xX3xX7xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1xX20xX6xX3xX17xX2cxXexX3xX7xX10cxX3xX27xX28xX1dxX3xXexX2cxX4xX3x15386xX1xX19xX3xX1bx19090xX4xX3xX17xXdxX31xX1dxX3xX1dxX35xXdxX3xXbxX1xX3axX6xX3xX3dxX14xX4xXe0xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX62xX27x12c65xXaxX12xX56xX1xXd3x12654xX1dxX5exX3xXcxX1xX6xX1dxX1xX0xX41xXbxX12xX0xXexX6xX60xX5xX10xX3xX7xXexX165xX5xX10xX9xXaxX17xX6xXafxX5exXdxX1dx1147dx19365xXbxXd2xX3xX6xX19xXexX62xXaxX12xX0xXexXafxX12xX0xXexX27xX12xX0xXdxX17xX5exX3xX7xXafxX4xX9xXaxX41xX41xX4xXe0xX60xX6xX62xXbxX1xX19xXexX1xX62xXe0xX1bxX1dxX41xX27xX10xX7xX139xXexX62xXbxX41xX1dxX10x17f6fxX7xX41xX2x1256cx13816xX1c8xX41xX1c9x105cbxX27xX18dxX2xX1c8xX18dx14942x160aaxX1d4xXexX1c9xX1c8x11ea0xX18dxX18dxX5xX2xXe0x1a8d5xXbxX5exXaxX3xX41xX12xX0xX41xXexX27xX12xX0xX41xXexXafxX12xX0xXexXafxX12xX0xXexX27xX12x18a0fxX1xX88xX1dxX5exX3xX4x10171xX3xX5exX24xXdxX3xXcxX1xX24xXdxX3xX27x14880xX19xX3xX27xX18xX1dxX5exX9fxX3xX19xX165x18d6axX1dxX3xX4xX1xX19xX165xX216xX1dxX3xXexXafxX62xX1dxX5exX3xX98xXdxXbcxX19xX3xX17xX35xX6xX3x19b5exX19xX9cxXexXe0xX0xX41xXexX27xX12xX0xX41xXexXafxX12xX0xX41xXexX6xX60xX5xX10xX12xX0xXbxX12xX0xXexX6xX60xX5xX10xX3xX7xXexX165xX5xX10xX9xXaxX17xX6xXafxX5exXdxX1dxX18cxX18dxXbxXd2xX3xX6xX19xXexX62xXaxX12xX0xXexXafxX12xX0xXexX27xX12xX0xXdxX17xX5exX3xX7xXafxX4xX9xXaxX41xX41xX4xXe0xX60xX6xX62xXbxX1xX19xXexX1xX62xXe0xX1bxX1dxX41xX27xX10xX7xX139xXexX62xXbxX41xX1dxX10xX1c4xX7xX41xX2xX1c8xX1c9xX1c8xX41xX1c9xX1cdxX27xX18dxX2xX1c8xX18dxX1d3xX1d4xX1d4xXexX1c9xX1c8xX1d9xX18dxX18dxX5xX18dxXe0xX1dfxXbxX5exXaxX3xX41xX12xX0xX41xXexX27xX12xX0xX41xXexXafxX12xX0xXexXafxX12xX0xXexX27xX12xX50xX24xXexX3xXcxX1xX10xX1dxX3xX1bxXd4xXdxX3xX4xX28xX165xX3xX98xX18xX1dxX3xXexX3axX1dxX1xX3xX5xX18xX3xX1dxX8dxXexX3xX98x141dcxX4xX3xXexXafxXd3xX1dxX5exX3xX4x13ee2xX6xX3xX98xX5cxX1dxX5exX3xX60xX18xX62xX3xX27xX28xX1dxX3xXexX2cxX4xX3xXcxX18xX165xX9fxX3xX1f8xfe1bxX1dxX5exXe0xX0xX41xXexX27xX12xX0xX41xXexXafxX12xX0xX41xXexX6xX60xX5xX10xX12xX0xXbxX12xX0xXexX6xX60xX5xX10xX3xX7xXexX165xX5xX10xX9xXaxX17xX6xXafxX5exXdxX1dxX18cxX18dxXbxXd2xX3xX6xX19xXexX62xXaxX12xX0xXexXafxX12xX0xXexX27xX12xX0xXdxX17xX5exX3xX7xXafxX4xX9xXaxX41xX41xX4xXe0xX60xX6xX62xXbxX1xX19xXexX1xX62xXe0xX1bxX1dxX41xX27xX10xX7xX139xXexX62xXbxX41xX1dxX10xX1c4xX7xX41xX2xX1c8xX1c9xX1c8xX41xX1c9xX1cdxX27xX18dxX2xX1c8xX18dxX1d3xX1d4xX1d4xXexX1c9xX1c8xX1d9xX18dxX18dxX5xX1d3xXe0xX1dfxXbxX5exXaxX3xX41xX12xX0xX41xXexX27xX12xX0xX41xXexXafxX12xX0xXexXafxX12xX0xXexX27xX12x15352xX35xX6xX3x169d8xX1xX19xX1ffxX1dxX5exX3xX4xX2f5xX6xX3xX27xX28xX1dxX3xXexX2cxX4xX3x16a11xX6xX62xXe0xX0xX41xXexX27xX12xX0xX41xXexXafxX12xX0xX41xXexX6xX60xX5xX10xX12xX0xXbxX12xX0xXexX6xX60xX5xX10xX3xX7xXexX165xX5xX10xX9xXaxX17xX6xXafxX5exXdxX1dxX18cxX18dxXbxXd2xX3xX6xX19xXexX62xXaxX12xX0xXexXafxX12xX0xXexX27xX12xX0xXdxX17xX5exX3xX7xXafxX4xX9xXaxX41xX41xX4xXe0xX60xX6xX62xXbxX1xX19xXexX1xX62xXe0xX1bxX1dxX41xX27xX10xX7xX139xXexX62xXbxX41xX1dxX10xX1c4xX7xX41xX2xX1c8xX1c9xX1c8xX41xX1c9xX1cdxX27xX18dxX2xX1c8xX18dxX1d3xX1d4xX1d4xXexX1c9xX1c8xX1d9xX18dxX18dxX5xX1c9xXe0xX1dfxXbxX5exXaxX3xX41xX12xX0xX41xXexX27xX12xX0xX41xXexXafxX12xX0xXexXafxX12xX0xXexX27xX12xXcxXafxX6xX1dxX5exX3xXbxX1xXb6xX4xX3xXafxX13exX4xX3xXafx194f7xX3xX7xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX2f5xX6xX3xXbxX1xXb6xX3xX1dxX88xX3xX3a8xX1ffxX1dxX5exX3xXexX9cxXdxX3xX4xX1x1930exX3xXbxX1xXdx1120fxX1dxXe0xX0xX41xXexX27xX12xX0xX41xXexXafxX12xX0xX41xXexX6xX60xX5xX10xX12xX0xXbxX12xX0xXdxX17xX5exX3xX7xXafxX4xX9xXaxX41xX41xX4xXe0xX60xX6xX62xXbxX1xX19xXexX1xX62xXe0xX1bxX1dxX41xX27xX10xX7xX139xXexX62xXbxX41xX1dxX10xX1c4xX7xX41xX2xX1c8xX1c9xX1c8xX41xX1c9xX1cdxX27xX18dxX2xX1c8xX18dxX1d3xX1d4xX1d4xXexX1c9xX1c8xX1d9xX18dxX18dxX5x17516xXe0xX1dfxXbxX5exXaxX3xX41xX12xX0xXdxX17xX5exX3xX7xXafxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18cxX41xX41xX17xX10xX27xXdxX6xXe0xX60xX6xX62xXbxX1xX19xXexX1xX62xXe0xX1bxX1dxX41xX27xX6xXexX6xXdxX17xX6xX5exX10xX7xX41xX18dxX1d4xX2xX1c8xX2xX2xX41xX62xXafxXdxX5exXdxX1dxX6xX5xX41xXdxX17xX6xX5exX10xX7xX2xX1d3xX2xX18dxX1cdxX1cdxX1cdx15324xX2xX1d4xXe0xX1dfxXbxX5exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1f8xX1xX88xX1dxX5exX3xX4xX1ffxX3xX5exX24xXdxX3xXcxX1xX24xXdxX3xX27xX20bxX19xX3xX27xX18xX1dxX5exX9fxX3xX19xX165xX216xX1dxX3xX4xX1xX19xX165xX216xX1dxX3xXexXafxX62xX1dxX5exX3xX98xXdxXbcxX19xX3xX17xX35xX6xX3xX22fxX19xX9cxXexXe0xXaxX3xX41xX12xX0xXdxX17xX5exX3xX7xXafxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18cxX41xX41xX17xX10xX27xXdxX6xXe0xX60xX6xX62xXbxX1xX19xXexX1xX62xXe0xX1bxX1dxX41xX27xX6xXexX6xXdxX17xX6xX5exX10xX7xX41xX18dxX1d4xX2xX1c8xX2xX2xX41xX62xXafxXdxX5exXdxX1dxX6xX5xX41xXdxX17xX6xX5exX10xX7xX2xX1d3xX2xX18dxX1cdxX1cdxX1d9xX538xX18dxXe0xX1dfxXbxX5exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX50xX24xXexX3xXcxX1xX10xX1dxX3xX1bxXd4xXdxX3xX4xX28xX165xX3xX98xX18xX1dxX3xXexX3axX1dxX1xX3xX5xX18xX3xX1dxX8dxXexX3xX98xX2ebxX4xX3xXexXafxXd3xX1dxX5exX3xX4xX2f5xX6xX3xX98xX5cxX1dxX5exX3xX60xX18xX62xX3xX27xX28xX1dxX3xXexX2cxX4xX3xXcxX18xX165xX9fxX3xX1f8xX30fxX1dxX5exXe0xXaxX3xX41xX12xX0xXdxX17xX5exX3xX7xXafxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18cxX41xX41xX17xX10xX27xXdxX6xXe0xX60xX6xX62xXbxX1xX19xXexX1xX62xXe0xX1bxX1dxX41xX27xX6xXexX6xXdxX17xX6xX5exX10xX7xX41xX18dxX1d4xX2xX1c8xX2xX2xX41xX62xXafxXdxX5exXdxX1dxX6xX5xX41xXdxX17xX6xX5exX10xX7xX2xX1d3xX2xX18dxX1cdxX1d9xX1d4xX538x19102xXe0xX1dfxXbxX5exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX3a8xX35xX6xX3xX3acxX1xX19xX1ffxX1dxX5exX3xX4xX2f5xX6xX3xX27xX28xX1dxX3xXexX2cxX4xX3xX3bfxX6xX62xXe0xXaxX3xX41xX12xX0xXdxX17xX5exX3xX7xXafxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18cxX41xX41xX17xX10xX27xXdxX6xXe0xX60xX6xX62xXbxX1xX19xXexX1xX62xXe0xX1bxX1dxX41xX27xX6xXexX6xXdxX17xX6xX5exX10xX7xX41xX18dxX1d4xX2xX1c8xX2xX2xX41xX62xXafxXdxX5exXdxX1dxX6xX5xX41xXdxX17xX6xX5exX10xX7xX2xX1d3xX2xX18dxX1cdxX1d9xX2xX538xX1cdxXe0xX1dfxXbxX5exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXafxX6xX1dxX5exX3xXbxX1xXb6xX4xX3xXafxX13exX4xX3xXafxX468xX3xX7xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX2f5xX6xX3xXbxX1xXb6xX3xX1dxX88xX3xX3a8xX1ffxX1dxX5exX3xXexX9cxXdxX3xX4xX1xX488xX3xXbxX1xXdxX48dxX1dxXe0xXaxX3xX41xX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông

Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông
2016-11-15 07:10:00

Ngày 14/11, tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), Hội thảo Quốc tế lần thứ VIII về Biển Đông với chủ đề "Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực" do Học viện Ngoại...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long