Cập nhật:  GMT+7
aa3bx11ef3x11666x10a75xbd6fx14b11x12861x11430x13392xX7xd5b2x121caxb535xfa06x16452x12a34xX5x112efxXax12c96xXcxX1xc87fxX3xXex17d0fx14ca6x1389bx13464xX3x12fe3xX1bx102e0xdfe0x17a0axX1axX3xXcx1106fxX1axX3x14681xbc04xX1axX1bxX3x13760x14eebxX1axX1bxX3xX1xX18x17da3xX1axX1bxX3xXexX18x13233xX1axX1bxX3xX1axXdx1446bx140e1xX3x1077bxX1xX15xX3xXexaafaxX4xX1xX3xe0b6xd82axX3xX43xX1x14a99xX3x11901xXdxX1axX1xX0x15eddxX1xX2xX12xX1dxX1xX2exX1axX3xX2dxX48xXbxX3xXcxce0bxXexX3xX1dxX1bxX1fxX20x130f0xX1axX3x169adx15b41xX1axX3x11471xX1fx11e5bxX3xXcx13bc7xb579xX3xX7xX71xX1axX1bxX3x10580xX58x16e03xX7axX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1bxX1fxX20xX21xX1axX3xXcxX25xX1axX3xX28xX29xX1axX1bxX3xX70xb2a9xX3xX70xX66xX1axX3xX2dxX2exX1axX1bxX3xX1xX18xX34xX1axX1bxX3xXexX18xX3axX1axX1bxX3xX1axXdxX40xX41xX3xed14xX71xX4xX3xX4cxX4dxX3xXex170ecxXdxX3xX1dxX1xdc8cxX3xX81xefd8xX3xXex12236xc058xX1axX1bxX3xc6f8xX1xX1fxX3xX2dxXdxX3xXexX51xX4xX1xX3xX43xX1xX15xX3xXexX48xX4xX1xX3xX4cxX4dxX3xX43xX1xX51xX3xX53xXdxX1axX1xX3xXexXd0xXd1xX1axX1bxX3x1432exX1xX15xX3xX43xX1xX15xX3xXexX48xX4xX1xc39axX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10xX6xX2dxXaxX12xX0xXexX6xe8a2xX5xX10xX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX41xX6xXd0xX1bxXdxX1ax16bccxX83xXbxaa5axX3xX6xX1fxXexXd1xXaxX12xX0xXexXd0xX12xX0xXexX2dxX12xX0xXdxX41xX1bxX3xX7xXd0xX4xX9xXaxX58xX58xX4xX108xX11dxX6xXd1xXbxX1xX1fxXexX1xXd1xX108x10729xX1axX58xX2dxX10xX7x14c2dxXexXd1xXbxX58xX1axX10xb550xX7xX58xX2xe9a0x13317x159b7xX58x161e3x118d7xX2dxX16axX2xX16exX16bxX16fxX16bxX16bxXex111d1xX16cxX16exX16fxX16axX5xX2xX108xbb37xXbxX1bxXaxX3xX58xX12xX0xX58xXexX2dxX12xX0xX58xXexXd0xX12xX0xXexXd0xX12xX0xXexX2dxX12xX0xXbxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1bxX1fxX20xX21xX1axX3xXcxX25xX1axX3xX28xX29xX1axX1bxX3xX1ax13764xXdxX3xX4xX1xX1fxX20xX40xX1axX3xX159xX19xXdxX3xX4xX71xX1axX3xX11dx1310dxX7axX3xX1axX1xX2exX1axX3xX159xXdxX6dxX1axX3xXd5xX1xX1fxX3xX2dxXdxX3xXexX51xX4xX1xX108xX0xX58xXbxX12xX0xX58xXexX2dxX12xX0xX58xXexXd0xX12xX0xX58xXexX6xX11dxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxXd1xX2dxX20xXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1bxX1fxX20xX21xX1axX3xXcxX25xX1axX3xX28xX29xX1axX1bxX3xX11dxXcaxX20xX3xXex16226xX3xX5x15a8bxX1axX1bxX3xXexX1xXcaxX1axX1xX3xX15fxX51xX1axX1xX3xXexXd0xX18xX19xX4xX3xX6xX1axX1xX3xX5xXdxX1axX1xX3xX43xX1xX15xX3xXexX48xX4xX1xX3xX4cxX4dxX3xX43xX1xX51xX3xX53xXdxX1axX1xX3x16bcdxX3xX1axX1bxX18xc4bbxXdxX3xX5xXcaxX41xX3xXd0xXc5xX1axX1bxX3xXd0xf4b6xX3xX2dxX2exX1axX3xXexX1cbxX4xX7axX3xX1axXd1xX1axX3xX7x13c89xX1axX1bxX3xX159xXcaxX3xX70xX25xXexX3xX1axX18xX19xX4xX3x11273xXdxX40xXexX3xX1dxX6xX41xX7axX3xXexX18xX3axX1axX1bxX3xX1axX1xX19xX3xX4xX282xX1axX1bxX3xX5xX6xXd1xX3xX159x16e99xX3xX70xXc5xXdxX3xX4xX15xX6xX3xX1dxX1bxX18xX265xXdxX3xX70x10c78xXdxX3xX159xX19xXdxX3xX7xf04fxX3xX1axX1bxX1xXdxX40xXbxX3xX70xX25xX1fxX3xXexXd0xX6xX1axX1xX3xX1bxXdxccbcxXdxX3xXbxX1xX1b8xX1axX1bxX3xX2dxX2exX1axX3xXexX1cbxX4xX7axX3xX131xX2exX20xX3xX2dxX2c9xX1axX1bxX3xX70xX25xXexX3xX1axX18xX19xX4xX108xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxXd1xX2dxX20xXaxX12xX1dxX1b8xXdxX3xX4xX1xX1fxX20xX40xX1axX3xX159xX19xXdxX3xX4xX71xX1axX3xX11dxX1cbxX7axX3xX4xX282xX1axX1bxX3xX1axX1xX2exX1axX3xX159xXdxX6dxX1axX3xXd5xX1xX1fxX3xX2dxXdxX3xXexX51xX4xX1xX7axX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1bxX1fxX20xX21xX1axX3xXcxX25xX1axX3xX28xX29xX1axX1bxX3xX11dxXdx14da3xX1fxX3xX2dxX18xX34xX1axX1bxX3xXexac0axXbxX3xXexX1xX366xX3xX4xX71xX1axX3xX11dxX1cbxX7axX3xX4xX282xX1axX1bxX3xX1axX1xX2exX1axX3xX159xXdxX6dxX1axX3xX1axX34xXdxX3xX70xX2exX20xX3xX70xXa1xX3xX1bxX1b8xXbxX3xXbxX1x16361xX1axX3x14a4cxX1fxX6xX1axX3xXexXd0xe3e7xX1axX1bxX3xXexXd0xXd1xX1axX1bxX3xX159xXdxX40xX4xX3xX1bxXdx129bbxX3xX1bx15715xX1axX7axX3xX11dxX2dexXd1xX3xX159xX40xX3xX1axX1bxX1fxX20xX6dxX1axX3xX159xe01axX1axX3xX4xX71xX4xX3xX15fx1172axX3xX1axXdxX40xX41xX3xX159xXcaxX3xX1xXdxX40xX1axX3xX159xX370xXexX3xX1bxae5exX1axX3xX5xXdxc225xX1axX3xX159xX19xXdxX3xX4xX1fxX1cbxX4xX3xX70xX265xXdxX3xX4xX15xX6xX3xXbdxX71xX4xX3xX4cxX4dxX108xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxXd1xX2dxX20xXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX41xXd1xX1axX1bxX3xX41xX1fxX2c1xX1axX3xX4xX71xX1axX3xX11dxX1cbxX7axX3xX1axX1xX2exX1axX3xX159xXdxX6dxX1axX3xXd5xX1xX1fxX3xX2dxXdxX3xXexX51xX4xX1xX3xX1axe03cxX3xX5xX2c9xX4xX3xX1xX66xXexX3xX41xX3bdxX1axX1xX3xXexXd0xXd1xX1axX1bxX3xX159xXdxX40xX4xX3xX1bxXdxX3baxX3xX1bxX3bdxX1axX7axX3xX11dxX2dexXd1xX3xX3a2xX1fxX2dexX1axX3xX1axX1bxX1fxX20xX6dxX1axX3xX159xX3d0xX1axX3xX4xX71xX4xX3xX15fxX3d8xX3xX159xX370xXexX3xX4xX1xXd1xX3xX4xX71xX4xX3xXexX1xX66xX3xX1xX40xX3xX41xX6xXdxX3xX7xX6xX1fxX7axX3xX70xX4dxX1axX1bxX3xXexX1xX265xXdxX3xX5xXcaxX41xX3xXexX2c1xXexX3xX159xXdxX40xX4xX3xX1bxXdxX19xXdxX3xXexX1xXdxX40xX1fxX3xX159xX19xXdxX3xX1axX1xX2exX1axX3xX2dxX2exX1axX3xX4xX2dexX3xX1axX18xX19xX4xX3xX159xXcaxX3xX11dxXc5xX1axX3xX11dxcbe7xX7axX3xX2dxX1fxX3xX15fxX1xX71xX4xX1xX3xX3a2xX1fxX2c1xX4xX3xXexX66xX3xX159xX3f1xX3xX4xX1fxX1cbxX4xX3xX70xX265xXdxX3xX159xXcaxX3xX7xX2c9xX3xX1axX1bxX1xXdxX40xXbxX3xX4xX15xX6xX3xX43xX1xX15xX3xXexX48xX4xX1xX3xX4cxX4dxX3xX43xX1xX51xX3xX53xXdxX1axX1xX108xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxXd1xX2dxX20xXaxX12xX4cxXcaxX1axX1bxX3xX1axf6ebxX41xX7axX3xXd5xX1xX1fxX3xX2dxXdxX3xXexX51xX4xX1xX3xX43xX1xX15xX3xXexX48xX4xX1xX3xX4cxX4dxX3xX43xX1xX51xX3xX53xXdxX1axX1xX3xXexXc5xXdxX3xXfcxX1xX15xX3xX43xX1xX15xX3xXexX48xX4xX1xX3xX70xX1b8xX1axX3xX1xXcaxX1axX1bxX3xXexXd0xXdxX40xX1fxX3xX5xX18x174f4xXexX3xX1axX1bxX18xX265xXdxX3xX70xX66xX1axX3xXexX1xX6xX41xX3xX3a2xX1fxX6xX1axX3xX159xXcaxX3xX159xXcaxXd1xX3xdf0dxX54exX1axX1bxX3xX159xXdxX66xX1axX1bxX3xXbdxX71xX4xX108xX3x171b8xXdxX3f1xX1fxX3xX1axXcaxX20xX3xXexX1xX366xX3xX1xXdxX40xX1axX3xXexX3bdxX1axX1xX3xX4xX2dexX41xX3xX70xcc62xX4xX3xX11dxXdxX40xXexX3xX7xX2exX1fxX3xX7xX3ecxX4xX3xX4xX15xX6xX3xX70xX4dxX1axX1bxX3xX11dxXcaxXd1xX3xX159xXcaxX3xX11dxXc5xX1axX3xX11dxX4edxX7axX3xX2dxX1fxX3xX15fxX1xX71xX4xX1xX3xX3a2xX1fxX2c1xX4xX3xXexX66xX3xX70xX2c1xXdxX3xX159xX19xXdxX3xXbdxX71xX4xX3xX4cxX4dxX3xX15fxX51xX1axX1xX3xX20xX6dxX1fxX108xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxXd1xX2dxX20xXaxX12xXcxX1xX10xXd1xX3xX43xX1xX51xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX0xX58xXbxX12


Các tin đã đưa

Chủ động phòng, chống sạt lở đất

Chủ động phòng, chống sạt lở đất
2023-05-29 07:59:00

baophutho.vn Theo cảnh báo của cơ quan chuyên môn, sạt lở đất có thể xảy ra tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa, gây thiệt hại lớn về tài sản,...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2013

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2013
2013-02-01 17:07:00

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật phòng, chống tham nhũng có hiệu lực; chính sách vay vốn sản xuất với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn...

Đào Xuân Vân Lĩnh

Đào Xuân Vân Lĩnh
2013-01-30 10:06:00

PTO- Hơn chục năm nay, kể từ ngày một kỹ sư là cán bộ viện KHKT nông - lâm nghiệp miền núi phía Bắc về nghỉ hưu, giống đào Nhật Tân - Hà Nội cũng theo ông về quê hương Vân Lĩnh...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long