Cập nhật:  GMT+7
c1a8xc586x14f83x172edxeaa8xfd45x1470ax11c6dx153e5xX7x134f9xeb7fxd877xd6edx10a68x1370exX5x13765xXaxc1cdxXcx130d2xXdx16a4dxdc28xX3xX5x132d9x127e9xX3x1633bx1472bxX3xX4xX1x10209xX3xe264x119b8x10878xX1exX17xX3xX1xX6xXdxX3xX24xX25x15a2fxX17xX3x12588xe4afxf326xX3x14045xX35x13c7cxX17xfdf7xX3x15dd3xX6xcc8dxX3xXcxX14xee74x10f43xX17xX3bxX3xX3dxX6xX3xd516xX3xX17xX43xd3dbxX4xX3xX17xX3bxX35xX39xXdxX0x136e5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX10xX6xcfa1xXaxX12xX3dxc68bxX17xX3bxX3xc7ccxc4dcx10cd8xX2xX73xX3fxX3x12706x128c1xX3xXcxX1x16655xX17xX3bxX3xXexXdxX17xX3xX1dxX39xX3xXcxX14xX25xX26xX1exX17xX3xXexX1xX7exX17xX3bxX3xXex1647axX3xX4xX1x10852xX4xX3xXexX97xX17xX3bxX3xdb1ex10191xXexX3xX3bxXdxX6xXdxX3xX33xX35x114b5xX17xX3x13c2exX73xX2xX72xX74xXb1xX73xX2x17539xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX5xX1axX1bxX3x13be0xX34xX17xX3xX33x176d3xX3xX1dxX39xX3xXexX14xX43xX17xX3bxX3xXc5xX39xX26xX3xXexX43xX3xX5xXdxf544xX25xX3x13075xX37xX35xX39xX17xX3bxX3xX3dxX6xX74xXcxX14xX43xX44xX17xX3bxX3xX3dxX6xX3xX4xX22xX6xX3xca59xXdxXdexXexX3x14855xX6xX1bxX3xX74xX3xX17xX1xd1dfxX17xX3bxX3xXc5x168b0xX17xX3bxX3xX4xX1xX9bxX17xX3bxX3xX5x10463xX4xX1xX3xX7xef1dxX3xX1dxX39xX3xXbxX1xX6exXbxX3xX5x1680dx126b0xdfbbxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX35xX6axX26xXaxX12xX3dxX6xX25xX3xX1xc4a8xX17xX3xXb1xX3xX17xf7f6xX1bxX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xXa3xX1xX6xXdxX3fxX3xX79xX7axX3xXcxXcxX74xXcxXcxX3xX33xX1axX3xX4xX1xX22xX3xXexX14x11609xX3fxX3xXbxX1x100bdxXdxX3xX1x16de1xXbxX3xX1dxX4fxXdxX3xX4xX6exX4xX3xX33xX143xX17xX3xX1dxX116xX3xXexX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xe28axX2xX3xX4xX25xX7axX4xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX5xX1axX1bxX3xXexXaexXdxX3xX72xX73xX3xXex13b51xX17xX1xX3fxX3xXexX1xX39xX17xX1xX3xXbxX1xX16fxX3fxX3xd0a1xX3xX33xXdxX16xX1bxX3xX33xX34xX35xX3fxX3xX1xX25xX26xXdexX17xX3xX33xX34xX35xX3xXexX14xX35xX17xX3bxX3xX4xX34xX3xX17xX43xX4fxX4xX3xX1dxX39xX3xXb1xX3xX33xX143xX17xX3xX1dxX116xX3xX5xc333xX4xX3xX5xX43xX173xX17xX3bxX3xX1dx160cexX3xXexX14xX6xX17xX3bxX3xX5xX39xX3xX79xX7axX3xXcxX43xX3xX5xXdexX17xX1xX3xcf0cxX25x130dfxX17xX3xXa3xX1xX25xX3xX72xX3xX1dxX39xX3xX79xX7axX3xXcxX43xX3xX5xXdexX17xX1xX3x1258bxX34xX17xX1xX3xX7xX6exXexX3xXc5xXdxX16xX17xX3xXf9x10558xX17xX3bxX3xX2xX128xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX35xX6axX26xXaxX12xXcxX1xX10xX35xX3xXa3xXa4xX3xX1xX35xXaexX4xX1xX3fxX3xXex151c1xX3xX17xX6xX26xX3xX33xXa4xX17xX3xX17xX149xX1bxX3xXb1xX73xX2x1025dxX3fxX3xX79xX7axX3xXcxXcxX74xXcxXcxX3xXexXdxXa4xXbxX3xXex14ce6xX4xX3xXbxX1xX16fxXdxX3xX1xX173xXbxX3xX1dxX4fxXdxX3xX4xX6exX4xX3xX33xX143xX17xX3xX1dxX116xX3xXexX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX5xX1axX1bxX3xXc5xX34xX17xX3xX33xXcaxX3xX1dxX39xX3xXexX14xX43xX17xX3bxX3xXc5xX39xX26xX3xXexX43xX3xX5xXdxXdexX25xX3xX1dxX1exX3xX4xX1xX22xX3xX24xX25xX26xX1exX17xX3xX4xX22xX6xX3xXf9xXdxXdexXexX3xXfexX6xX1bxX3xX33xX16fxXdxX3xX1dxX4fxXdxX3xX1xX6xXdxX3xX24xX25xX30xX17xX3xX33xX34xX35xX3xX37xX35xX39xX17xX3bxX3xX3dxX6xX3xX1dxX39xX3xXcxX14xX43xX44xX17xX3bxX3xX3dxX6xX3xXexXaexXdxX3xXexd58axXexX3xX4xX34xX3xda04xX72xX3xXexX1a7xX17xX1xX3fxX3xXexX1xX39xX17xX1xX3xXbxX1xX16fxX3fxX3xX4xX6exX4xX3xX24xX25xX20axX17xX3xXa3xX1xX25xX3fxX3xX24xX25xX20axX17xX3xX33xX35xX39xX17xX3fxX3xX1dxX230xX17xX3bxX3xX1xX34xXdxX3xX24xX25xX20axX17xX3fxX3xX1dxX230xX17xX3bxX3xX4xX34xX17xX1xX3xX7xX6exXexX3xXc5xXdxX16xX17xX3xX1dxX39xX3xXa3xXdxX16xX1bxX3xX17xX3bxX43xX128xX3x1052bxXcaxX17xX3bxX3xXexX1xX44xXdxX3fxX3xX79xX7axX3xXcxXcxX74xXcxXcxX3xXexX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX5xX1axX1bxX3xXa3xXa4xXexX3xX1xX173xXbxX3xX4xX230xX17xX3bxX3xX1dxX4fxXdxX3xX1bxX7axXexX3xX7xX16fxX3xX4xX1xX43xX143xX17xX3bxX3xXexX14xX16axX17xX1xX3xX1xX35xXaexXexX3xX33xX7axX17xX3bxX3xXexX1xX7exX17xX3bxX3xXexXdxX17xX3xX33xX16fxXdxX3xX17xX3bxX35xXaexXdxX3xXexXaexXdxX3xX1bxX7axXexX3xX7xX16fxX3xX24xX25xX16fxX4xX3xX3bxXdxX6xX128xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX35xX6axX26xXaxX12x14b7axX1xX6exXexX3xXc5xXdxX16xX25xX3xXexXaexXdxX3x16eb6xc572xX3xXexX97xX17xX3bxX3xXa3xXa4xXexX3fxX3xXcxX1xX9bxX3xXexX14xX43xX4bxX17xX3bxX3xX79xX7axX3xXcxXcxX74xXcxXcxX3xXcxX14xX43xX143xX17xX3bxX3x111d8xXdxX17xX1xX3xXcxX25xX311xX17xX3xX17xX1xX311xX17xX3xX1bxXaexX17xX1xfe4exX3xXf9xXdxXdexX4xX3xXexX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xX5xX1axX1bxX3xXc5xX34xX17xX3xX33xXcaxX3xX1dxX39xX3xXexX14xX43xX17xX3bxX3xXc5xX39xX26xX3xXexX43xX3xX5xXdxXdexX25xX3xX1dxX1exX3xX1xX6xXdxX3xX24xX25xX30xX17xX3xX33xX34xX35xX3xX37xX35xX39xX17xX3bxX3xX3dxX6xX3xX1dxX39xX3xXcxX14xX43xX44xX17xX3bxX3xX3dxX6xX3xX4xfd9dxX3xX126xX3xX17xX3bxX1xc63axX6xX3xX24xX25xX6xX17xX3xXexX14xc475xX17xX3bxX3fxX3xXa3xX1xdf3exX17xX3bxX3xX33xX116xX17xX1xX3xX4xX1xX22xX3xX24xX25xX26xX1exX17xX3xX4xX22xX6xX3xXf9xXdxXdexXexX3xXfexX6xX1bxX3xX33xX16fxXdxX3xX1dxX4fxXdxX3xX1xX6xXdxX3xX24xX25xX30xX17xX3xX33xX34xX35xX3xX37xX35xX39xX17xX3bxX3xX3dxX6xX3xX1dxX39xX3xXcxX14xX43xX44xX17xX3bxX3xX3dxX6xX128xX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xX5xX1axX1bxX3xX4xX4aaxX3xXexX6exX4xX3xX6axX27exX17xX3bxX3xX3bxXdxX6exX35xX3xX6axX27exX4xX3xXexX14xX25xX26xX1exX17xX3xXexX1xX16fxX17xX3bxX3xX26xfcb9xX25xX3xX17xX43xX4fxX4xX3fxX3xXexXdxX17xX1xX3xXexX1xX30xX17xX3xX33xXaexXdxX3xX33xX35xX39xX17xX3xXa3xXa4xXexX3xXexX35xX39xX17xX3xX6axX20axX17xX3xXexX7axX4xX3xX4xX1xX35xX3xX4xX6exX4xX3xXexX1xXa4xX3xX1xXdexX3xX17xX3bxX43xX44xXdxX3xXf9xXdxXdexXexX3xXfexX6xX1bxX3fxX3xX17xX1xX311xXexX3xX5xX39xX3xXexX1xXa4xX3xX1xXdexX3xXexX14x1164cxX128xX3xX373xXcaxX17xX3bxX3xXexX1xX44xXdxX3fxX3xX17xX20axX17xX3bxX3xX4xX6xX35xX3xX1xX143xX17xX3xX17xX106xX6xX3xX17xX1x17690xX17xX3xXexX1xX9bxX4xX3fxX3xXexX14xX6exX4xX1xX3xX17xX1xXdxXdexX1bxX3xX4xX22xX6xX3xX4xX6exX4xX3xX17xX3bxX39xX17xX1xX3fxX3xX4xX6exX4xX3xX4xX311xXbxX3xX1dxX39xX3xX4xX6exX4xX3xXexX30xX17xX3bxX3xX5xX4fxXbxX3xX17xX1xX20axX17xX3xX6axX20axX17xX3xXexX14xX35xX17xX3bxX3xX4xX7exX17xX3bxX3xX4xX25xX7axX4xX3xc6aexX20axX26xX3xX6axX1e8xX17xX3bxX3xX1dxX39xX3xXc5xX34xX35xX3xX1dxXdexX3xXcxX97xX3xX24xX25xX16fxX4xX3xXf9xXdxXdexXexX3xXfexX6xX1bxX3xX60exX1axX3xX1xX7axXdxX3xX4xX1xX22xX3xX17xX3bxX1xX4b1xX6xX128xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX35xX6axX26xXaxX12x10aeaxX3xX221xX1f2xX17xX3bxX3xX17xX1xX20axX17xX3xX6axX116xXbxX3xX17xX39xX26xX3fxX3xX79xX7axX3xXcxXcxX74xXcxXcxX3xX33xX1axX3xXexX14xX6xX35xX3xXex1281exX17xX3bxX3xX72xX18dxX3xX79xX10bxX17xX3bxX3xXa3xX1xX10xX17xX3xX4xX1xX35xX3xXexX5b9xXbxX3xXexX1xX16xX3xX1dxX39xX3xX72xX317xX3xX79xX10bxX17xX3bxX3xXa3xX1xX10xX17xX3xX4xX1xX35xX3xX4xX6exX3xX17xX1xX20axX17xX3xX4xX4aaxX3xX17xX1xX106xX17xX3bxX3xX33xX4aaxX17xX3bxX3xX3bxX4aaxXbxX3xXex1124cxX4xX1xX3xX4xX1e8xX4xX3xXexX14xX35xX17xX3bxX3xX4xX7exX17xX3bxX3xXexX6exX4xX3xXexX25xX26xX53bxX17xX3xXexX14xX25xX26xX1exX17xX3xXc5xXdxX16xX17xX3fxX3xX33xX34xX35xX128xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX35xX6axX26xXaxX12xXcxX1xX10xX35xX3xX37xXfexX43bxX0xX58xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hội nghị thông tin thời sự năm 2023

Hội nghị thông tin thời sự năm 2023
2023-11-29 13:09:00

baophutho.vn Sáng 29/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông tin thời sự năm 2023. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị tỉnh và...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2015

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2015
2015-10-30 14:01:00

Quy định mới về đăng ký doanh nghiệp; nhiều chính sách cho lao động nữ; gia cố tàu bọc vỏ thép được vay 70% giá trị nâng cấp; hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng...

Rà soát, điều chuyển xe công trước ngày 21/3/2016

Rà soát, điều chuyển xe công trước ngày 21/3/2016
2015-10-30 08:18:00

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên đã truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, sử dụng xe công.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long