Chữa trị “bệnh” hẹp hòi, đố kỵ

Chữa trị “bệnh” hẹp hòi, đố kỵ

baophutho.vn Hẹp hòi, đố kỵ hiểu theo nghĩa nôm na là sự ganh ghét, so bì, tị nạnh, không muốn ai hơn mình, nó là “thuộc tính đặc hữu” của chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, là thói xấu, yếu tố tiêu cực trong tính cách con người. Xưa nay, hẹp hòi, đố kỵ, ích kỷ luôn gây ra những hệ quả xấu cho xã hội, nó hình thành sự chia rẽ, mất đoàn kết, kìm hãm việc sử dụng người tài, người có năng lực, cản trở sự phát triển. Nguy hại hơn, “chứng bệnh” này còn “cổ xúy” cho lối sống thực dụng, cá nhân chủ nghĩa, ham danh lợi, địa vị, làm cho tập thể thiếu dân chủ, thiếu đoàn kết, gắn liền với những “căn bệnh” khác như cục bộ địa phương, chủ nghĩa bản vị, chỉ biết quyền lợi của cá nhân, tổ chức mình, không quan tâm đến quyền lợi của người khác, đơn vị khác. Ngày nay, “bệnh” này làm giảm sút ý chí phấn đấu của những cán bộ, đảng viên gương mẫu, thậm chí dễ dẫn đến tình trạng bè phái, bất mãn, mâu thuẫn nội bộ, gây “lực cản” sự phát triển của tổ chức đảng, địa phương, đơn vị, nguy cơ làm xói mòn đạo đức, văn hóa trong cộng đồng, tập thể.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long