Vườn Quốc gia Xuân Sơn nằm trong 61 địa điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia

Vườn Quốc gia Xuân Sơn nằm trong 61 địa điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia

baophutho.vn Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm xác định ưu tiên đầu tư đồng bộ và nâng cao chất lượng các khu du lịch quốc gia (DLQG) đã được công nhận, đồng thời quy hoạch, đầu tư kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư cơ sở vật chất để thúc đẩy các địa điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long