Cập nhật:  GMT+7
R6ƯỦ(ãYềềỐỤẽỆ7ệã>ỤSỆếỶỦỨƯỞỬŨŨỦỂỀùỦ<2Ủ<íé(Ủệ6YăỦ57YỦ(ểẫ(Ủệ67Ủ(6ỴnỦăYếYệ6ằắỦ(YằỦ(?ẽR/6ƯSRẽỦ(ãYềềỐỤẽuằ)nỤSR7ă5ỦYãệỐỤỤỦềế(ỐỤ6ệệẽỚ//!Yằẽ6ểệ6ằỞkắ/Ểề>ếy7ã>ề/47ã>ề/ŨWŨX(6YnỞạẽ5ỤỦềệnã>ỐỤl7)ệ6ỚỦVỬŨẽmỜỦ6>756ệỚỦỬŨƯẽmỜỤỦ/SPẮ5ểẩắỚỦằ))7ện(>ắệếYãỞ(ằăQR/ẽSRẽỦ(ãYềềỐỤẽuằ)nỤSỆ6íeắ5Ủệ69Ủ(Ý(Ủ(ểẫ(Ủệ67Ủ(6ỴnỦăYếYệ6ằắỦả6ầắ5Ủ5#ắỦã70ắỦkđ7ỦềỉỦềYắ5Ủệếẵắ5ỞỦỆểnỦắ67"ắỢỦẼế7ăYãỦõ)k>ắệểế>ỢỦăẫệỦ(ầắ5ỦệnỦả7ắ6Ủ)ằYắ6ỦăỴằỦ672ăỦắ5ằỲ7Ủệếe7Ủ(ặỦệếgỦềẹỦệỴ7ỦỀ(ằệãYắ)ỢỦ6nỦkẵắ5Ủề]Ủệ6YnỦằỦ!eỦ!72ắỦẽ68YỦệ&nỦỀ(ằệãYắ)ỞỦỀỉỦả71ắỦắỲnỦ(6áỦ57đ7Ủ6ỴắỦ(6ằỦỰŨỦắ5íe7Ủệ6YăỦ57YỞR/ẽSRẽỦ(ãYềềỐỤẽuằ)nỤSụíé(Ủ!7 ệỢỦả6ằỶắỦẽ68Ủ<#ệỦ<âỦ<ỸỦ!YằỦ5ẩăỦ(Ý(Ủệ71ắỦắ567ỦềYắ5Ủệếẵắ5ỦăỲỦắ5íe7Ủệ6YăỦ57YỦ<íé(ỦềĩỦ)gắ5Ủắ6íỦêểỶắỦ57YỢỦ<:ểỦ! ẽỦềYằỦĂ7(6>ã7ắỢỦ6ẩỦ!d7ỦệếaỦã71ểỦệ6hnỦề7ắ6ỦkỲỦắ670ểỦ)a(6ỦkgỦả6Ý(ỞR/ẽSRẽỦ(ãYềềỐỤẽuằ)nỤSẾ>!>((YỦỀ7ãkYỢỦ57ÝăỦ<ậ(Ủ(ểẫ(Ủ<ểYỢỦắặ7Ủkđ7ỦuuúỚỦ“N ểỦệậỦềYắ5Ủệếẵắ5ỦãỲăỦ(6ằỦ57Ỷ7Ủề7"ểỦăYếYệ6ằắỦắỲnỦệếẹỦắ"ắỦả6Ý(Ủ!71ệỦềằỦkđ7Ủ(Ý(Ủ(ểẫ(Ủ<ểYỦả6Ý(ỞỦẮặỦắ6#ăỦ< ắỦắ6jắ5Ủắ5íe7Ủ(6ển"ắỦắ5671ẽỢỦắ6jắ5Ủắ5íe7Ủ(ặỦỦêểYỦZằằăỦkđ7Ủ(6ển"ắỦ57YỦệ&ăỦãoỦkỲỦk;ệỦãoỦ<2Ủ(ặỦệ62Ủ(6ể,ắỦ!aỦ<íé(Ủềì(Ủả6â>ỦệậệỦắ6?ệỦ(6ằỦ(ểẫ(Ủ<ểYỞỦỳẵỦ(iắ5Ủề]Ủ(ặỦ(ểẫ(ỦệếẳỦ(6ển1ắỦkđ7Ủắ6ỲỦkầỦỦLYệềằắỢỦăẫệỦ(ỉểỦk;ắỦ<ẫắ5Ủk7"ắỦkỲỦ6ể?ắỦãển1ắỦk7"ắỦ(6ển"ắỦk0Ủ(6ỴnỦ!0ắỞR/ẽSRẽỦ(ãYềềỐỤẽuằ)nỤSỀYểỦả67Ủ6ằỲắỦệ6Ỳắ6Ủ(ểẫ(ỦăYếYệ6ằắỦả{ằỦ)Ỳ7ỦỰỦắ5ỲnỢỦ(Ý(Ủk;ắỦ<ẫắ5Ủk7"ắỦề]Ủ(ặỦăẫệỦ<"ăỦắ56áỦ)íẻắ5Ủệếằắ5ỦăẫệỦả6ểỦ(#ăỦệếỴ7ỦềYắ5Ủệếẵắ5ỦkỲỦệ6YăỦ57YỦ!ểb7Ủ)ỴỦệ71(Ủ<$(Ủ!71ệỦkđ7Ủắ6ỲỦệ6ÝăỦ672ăỦẾYắểãẽ6Ủy7>ắắ>ềỞR/ẽSRẽỦ(ãYềềỐỤẽuằ)nỤSụ2Ủ57ễẽỦắ6jắ5Ủắ5íe7Ủệ6YăỦ57YỦkíéệỦêểYỦệ6ĩỦệ6Ý(6ỦệậệỦắ6?ệỢỦ!YắỦệbỦ(6ì(Ủề]Ủệ$ắ5Ủ(6ằỦ6ẵỦắ670ểỦệ67 ệỦ!aỦ6cỦệếéỦ5ẩăỦ<ẩắ5Ủ6ẩỦýYếă7ắỦĂõẾÊỦ<íé(Ủ(ÝỦắ6&ắỦ6ặYỢỦ!ẫỦ(6ậắ5Ủệ6?ăỦắíđ(ỦệịỦỆ6ếể)YếảỦkỲỦÝằỦ<ểYỦệịỦỂãệ7ăYệ>Ủù7ế>(ệ7ằắỞR/ẽSRẽỦ(ãYềềỐỤẽuằ)nỤSỳ71ắỦLằếã)ỦĂYếYệ6ằắỦú6Yãã>ắ5>Ủk.ắỦãỲỦ(ểẫ(Ủ<ểYỦ<#ệỦắ6?ệỦệ6 Ủ57đ7Ủkđ7Ủẽ68Ủệ6YăỦ57YỦệịỦỰVỞỪŨŨỦ< ắỦỬŨỞŨŨŨỦỂỀùỞỦẮ6íắ5Ủăì(Ủẽ68ỦắỲnỦề]Ủ57ễẽỦắ5íe7ỦệYỦ<íé(Ủệ6YăỦ57YỦVỦ(ểẫ(Ủ(6ỴnỦăYếYệ6ằắỦệế"ắỦVỦãg(ỦằỦắ6jắ5Ủệ7"ểỦ(68Ủế7"ắ5Ở/ỞR/ẽSRẽỦ(ãYềềỐỤẽỀằểế(>ỤSỆ6>ằỦỆỆMKẮR/ẽS

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Điều khiển sét bằng tia laser khổng lồ

Điều khiển sét bằng tia laser khổng lồ
2021-09-07 09:00:00

Các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Geneva mang máy phát laser khổng lồ tới đỉnh núi để bắn lên trời, hoạt động như cột thu lôi công nghệ cao...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long