Cập nhật:  GMT+7
W+G7izUzw6nDs+G6o8O5w7kmMnThu6Thu4nhu6XDs+G6vTJd4bukw7rhu4lo4buNM2/hu4vhuqPhu4kzb+G7hTPhu4vhu4/huq/DqeG7izNv4buJaMOyM+G7pcO64bqjM+G7peG6r+G7iTPhurrhurHhu43DrDPhu6vhu7czVeG7p+G6qeG7jTPDuXcz4bulbOG7jeG7i1sv4buLNV1bL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnThu4rhur3huqPhurkyXVThu6Thu44tM8OZw6Phu43DrDM1Ni3DoSkz4bq74buPxIPhu40zb+G7iWjDsjPhu6XDuuG6ozPDqeG7q+G6ozPhu6Rs4buN4buLM+G7q+G7tzN04buL4buX4buJM+G7i3F0M8O94buh4buJM+G7pkVP4bukM+G6uuG6seG7jcOsM+G7q+G7tzNV4bun4bqp4buNM2/hu4vhu6czNjPhurnhu48z4bq7xqHhu43DrDPDqeG7i8SpM0XGsOG7iTPDkuG7ieG7jeG7izPDieG7i+G6qeG7pzMtM1Thu4vDtTNFxKkz4bul4buL4butM+G7pOG7i+G7rXDhu43DrDPhu6XDunfDqTPhu6Rs4buN4buLM+G7q+G7tzPDs8SDw7Iz4bulw7rhu61y4buNw6wz4bq74buPxIPhu40oM+G7pOG7i+G7ieG7heG7pzPhu6Xhu63hu6Hhu43DrDPhurjhu63hu5/hu43DrDPDneG6s+G7jTPhu4zDrOG6qeG7jTMtM+G7quG7tzPDveG7ieG7g+G7jTNF4bukw50z4bq64bqx4buNw6wz4bur4bu3KTPDieG7i+G7qzPhu43hu4vhu4lnw7Izw6nhu4vEqeG7jeG7izPhu6XDumspM8OJ4buL4burM+G7jeG7i+G7iWfDsjPhu6ZFT+G7pDPhurrhurHhu43DrDPhu6vhu7czVeG7p+G6qeG7jTNv4buL4bunM8OzxIPDsjN04buLw7Uz4bq74buPxIPhu40z4bq74bq3M+G7pcO64buJaOG7jTNv4buL4bqj4buJM2/hu4Uz4buL4buP4bqvw6nhu4szb+G7iWjDsjPhu6XDuuG6ozPhu6Xhu4vhu61w4buNw6wz4bu14bun4bu34buD4buNM+G6u+G7l+G7iTPDveG7oeG7iTPhurrhurHhu43DrDPhu6vhu7czVeG7p+G6qeG7jTPDuXcz4bulbOG7jeG7izxbL3RdW3Rd4buk4buLd8OpM+G7i+G7iWfhu40zw6nhu4vhu63hu5/hu43DrDPhu6XDumrhu43hu4szb+G7iWjDsjPhu6XDuuG6oykzw6zhu4nDo8OyM8O5w6Phu6Uz4buN4bqzw7IzNjQ1NTPDqeG7q+G6ozNF4bqj4buNM+G7pOG7i+G7rXDhu43DrDPDveG7qTPhu6Rs4buN4buLM+G7q+G7tykz4buNw6zEg+G7tzM2w6AtYS02NDU1M+G7pGzhu43hu4sz4bur4bu3M+G6u+G6tzPDuuG6ozNV4bun4bu34buF4bulM+G6u2vhu43hu4szw7nhu5czNsOhNC1V4bq6L+G7pOG7pjPDvWYzw73hu4lnw6kzb+G7iWjDsjPhu6XDuuG6ozPhu6Xhuq/hu4kz4bq64bqx4buNw6wz4bur4bu3M1Xhu6fhuqnhu40zw7l3M+G7pWzhu43hu4s8M+G6uuG7j8SD4buNM+G6u+G6tzPDqeG7leG7jcOsM2Xhu5czdeG7p+G7t+G7heG7pTPhurtr4buN4buLKTNv4buFM+G7i+G7j+G6r8Op4buLKTPhu6Xhu4vhu68z4buldykz4buN4bub4buJM+G6ueG7p+G7jcOsKTPDqcOjw6nhu4sz4bul4buL4buvw6kpM3Thu4vhu63hu5/hu43DrDN04buLw6N0KTPhu6Xhu4tw4buJM8Os4buJ4bqj4buNM2/hu4low7Iz4bulw7rhuqM8M+G7pMO64buP4buNw6wz4bq7w7UpM+G7pWN0M+G7pcO64bun4buNw6wzw6nDo8OpM+G7jeG7m+G7iTPhurnhu6fhu43DrCEzw4nhu5Xhu43DrDPhu6XDo8OpM8Oz4bq34buN4buLM+G6u+G6r+G7jzPhu6Xhu4t3w6kz4buL4buJZ+G7jTPhu43hu4vhu4lnw7Izw73hu6kzdeG7p+G6qeG7jTPDuXczLTN14bun4buXw6kzdOG7i8O04buNw6wzw73EgzPDqeG7leG7jcOsM+G7pcOjw6kz4bu14bqp4bu3M+G6uXfhu43DrDPhurrhurHhu43DrCgzw73hu4lnw6kz4bul4buLd8OpM+G7i+G7iWfhu40zw6nhu4vhu6/DqTPhu6XDusOjw6nhu4sz4buN4buL4buJZ8OyM8O94bupM+G6u+G7rXHDqTPDrOG7ieG6o+G7jzPDvcSDM3Thu4tkw7Izw6nhu4vhuqvhu6Uz4bq74bqv4buPM+G6u+G7r8OpKTPDs+G7l+G7iTPDueG7l+G7jcOsM8Op4bur4bqjM8Opw6Phu40zZeG7mykz4bq74bqx4buNw6wzw73hu4nhu4Phu40oM8O94buJZ8OpM8Oz4bq34buN4buLM+G6u+G6r+G7jzN14bun4bqx4buNM8Oz4bu5M8O5eDPhurnhu6nhu43DrDPhu43DrOG7p8ah4buNM+G7jcOs4bqp4buNM8O5w6PDqeG7izN14bun4buXw6kzdOG7i8O04buNw6wpM+G7jcOs4bqp4buNM8O5w6PDqeG7izPhurtr4bqjM3Thu4vhu63hu5/hu43DrDPDvcSDM+G7jcOs4bqp4buNM8O5w6PDqeG7izPhurrhurHhu43DrDw8PFt0XeG6umgzdOG7i+G7qcOpM8O94bupM+G7peG7l+G7pTPDqcOjw6kz4buN4bub4buJM+G6ueG7p+G7jcOsM8Op4buL4buPM8Op4buV4buNw6wz4bulw6PDqTNv4buJaMOyM+G7pcO64bqjKTPhurvGoeG7jcOsM8Op4buLxKkzRcaw4buJM8OS4buJ4buN4buLM8OJ4buL4bqp4bunM+G7t+G7g+G7pzPDqWLhu6cz4bq64bqx4buNw6wz4bur4bu3M1Xhu6fhuqnhu40zw7l3M+G7pWzhu43hu4szw6nDtTPhu6XDusOjw6nhu4sz4buN4buL4buJZ8OyM+G7peG7i3fDqTPhu4vhu4ln4buNM+G7jcOs4buL4buJ4buDw7Iz4bulxanDqTNv4buFM+G7i+G7j+G6r8Op4buLM2/hu4low7Iz4bulw7rhuqMzw6nhu6vhuqMzReG6o+G7jTPhu6Thu4vhu61w4buNw6wzw73hu6kz4bukbOG7jeG7izPhu6vhu7cpM8Op4buL4burM+G6u+G7m+G7jcOsM8Op4buL4bunZOG7jTNlazNlw6Phu48zw6nDo+G7jykzw6nDo8OpM8O94bqz4buNM2XhurHhu40pM+G7pcSD4buJM8Oz4buJZ+G7pykz4buLxqEzw7nhu58zw6nDtTPDs+G7ieG7g+G7jTN14bun4bqj4buNM+G6u2gzw6nhu6fhu5vDqTNv4buJaMOyM+G7pcO64bqjM+G6u+G6r+G7pTNv4buF4bulM3Xhu6fhurEz4bul4buX4bulPDPDneG6s+G7jTPhu4rDtOG6ow==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Quyền được... tu!

Quyền được... tu!
2024-06-15 07:23:00

baophutho.vn Xem clip được đăng tải trên mạng xã hội mới đây nhất (ngày 11/6), trong đó có cảnh ông Lê Anh Tú, hay còn được biết đến với tên Thích Minh Tuệ...

Kỳ II: Tô đậm tính nhân văn

Kỳ II: Tô đậm tính nhân văn
2024-06-14 08:15:00

baophutho.vn Như chúng tôi đã đề cập, Chỉ thị 40 ra đời trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong cả nước nói chung, toàn tỉnh nói riêng; lan tỏa...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long