Cập nhật:  GMT+7
e069x1884cxecddx18a43x10cb5x1a18cx18377xfae4x1817cxX7x13b00x1a953xf3ecx18864x19c8dxfbf8xX5x1917exXax18147x14913x18f03xX3xXexX1x16da4xX3xXcxf72ax103faxX1xX3x10b5cx16364xX3x10ee5x11201x15552xX20x193c2xX1cxX3x15521x16d64x1ad17xX1cxX3x1a97cxX1x11c85xX1cxX1xX3x1a89bxXdx173a0x14d42xX3xXex19a94xX6xX3xX4x1a11cxX1cxX23xX3xXexX30xX4xX3xX4xX1xX24x13043xX1cxX3x1aa94xf429xX3xX4cx18899xX24xX3xX4x12279xX0x145fdxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13e0exX10xX6x12814xXaxX12xedc6xXcx14118x17d32xX3xe4b0xX1xXdx16792xX24xX3x1510bx131eaxX56x1722fx17d31xX3x1821ax1a6e3xX1cxX23xX3xX4xX1xX14xX3xX22xX23xX24xX20xX26xX1cxX3xX29xX2axX2bxX1cxX3xX2exX1xX30xX1cxX1xX7axX3x13080xX20xX3x1adabxXdx11688xX1cxX3xXcxefa6xe91fxX3x13bd3x16a77xX1cxX23xX7axX3xX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX7axX3xXcxX3axX18x1327bxX1cxX23xX3xX4cxX6xX1cxX3xX4xX1xX1bxX3xX7cxf3ffxX2axX3xX4xX24x15093xX4xX3xX4cxX50xX24xX3xX4xX54xX3xX7cxXcaxXdxX3xX4cxXdxX36xX24xX3x11bf5xX24x1609bxX4xX3xX1xXcfxXdxX3xX34xX1x10d88xX6xX3x112f3x15627xXf1xXf1xX3xX9bxea52xX3xX4cxX50xX24xX3xX4xX54xX3xX7cxXcaxXdxX3xX4cxXdxX36xX24xX3xX65xXa4xX22xX29xX3xX4xX30xX4xX3xX4x17685xXbxX3xX1cxX1xXdx15c8dxX37xX3xX34x11a77xX3xX76xX77xX2xX2xX6exX76xX77xX2x11ddcxX3xX7cxX2bxX3xX7cxXdxX3xX34xXdxX36xX37xX3xXexX3axX6xX3xX4xX3exX1cxX23xX3xXexX30xX4xX3xX4cxX50xX24xX3xX4xX54xX3xXexXcaxXdxX3xXcxX1xX6xX1cxX1xX3xX13xX6xX7axX3xX6bxX1x158d9xX3xX22xXdxX1cxX1xX3xX9bxXf6xX3xXcxXf0xX3xX6bxX1x16defxX3xXcxX1x12d64xXa1xX3xX70xX157xX1cxX23xX3xX7cxXdxX3xX4xXedxX3xX5xX2bxX1cxX1xX3xX7cxXcaxX2axX3xX98xX20xX3xX4cxX6xX1cxX3xf2c8xXcxXcxXe2xX3xXexX1bxX1cxX1xX7axX3x17957x132bdxX1cxX3xXbxX1x15dd7xX1cxX23xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX9bxXf6xX3xX5xX2bxX1cxX1xX3xX7cxXcaxX2axX3xX4xX30xX4xX3xX1xX24xX20xX118xX1cxX3xXexX1xX4dxXa1xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2axX68xX20xXaxX12xX0xXdxX37xX23xX3xX7xX3axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxe6a9xX56xX56xX4cxX6xX2axXbxX1xX24xXexX1xX2axXa1xX9bxX1cxX56xX2axX5xX68xX68xX6xXexX6xX56x17a79xX10xX4cxX7xXdxXexX10xX56xXexXdxX1cxX6exXexX24xX4xX6exX7xX24xX6exX34xXdxX10xX1cxX56xX2xX77xX77xX70x17543xX13x17434xX2xX79xX79x13f08xX56xX76xX77xX2xX76xX56x19859xX56xX2x118d4xX77xX2xX77xX226x16925xX223x10fcfxX2xX77xX56xX2xX226xX77xX79xX223xX22bxX22dxX79xX22dxX79xX126xX76xX79x19980xX34xXdxX37xXexX3axX6xXa1xX23xXdx14836xXaxX3xX6xX5xXdxX23xX1cxX9xXaxX37xXdxX68xX68xX5xX10xXaxX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2axX68xX20xXaxX12xXa4xX7dxX1cxX23xX3xX4xX1xX14xX3xX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX4xX157xX1cxX23xX3xX7cxX2axXf6xX1cxX3xX34xXdxX36xX37xX3xXexX3axX6xX3xX7cxX2bxX3xX7cx1658exX1cxX3xXexX3axe540xX4xX3xXexXdxX29exXbxX3xX4xX30xX4xX3xX34xX1xX24xX3xX9bxX2a3xX4xX3xX4cx10c45xX3xXbxX1xXdxX29exX24xX3xXexX1xX4dxX3xXexX3axX112xX1cxX3xX6bxX1xX2axX1cxX23xX3xX70xX1x11c86xX24xX7axX3xe7e8xX2bxX3xX6bxX1xX166xX3x1a97dxXcfxX4xX3x16a1axX1xX24xX20xX118xX1cxX3xX6bxX1xX157xX3xX22xXdxX1cxX1x15c0dx11bdfxX3xX2d5xX2bxX3xX6bxX1xX166xX3xX65xXcfxX7axX3xX65xXf6xX3xX2dcxXcfxX4xX7axX3xXbxX1xX18x15ea5xX1cxX23xX3xX65xX157xX1cxX23xX3xX193xX18x181a9xX1cxX23xX7axX3xXcxX3axX18xX308xX1cxX23xX3xX70xX6xX2axX3xX7cx187a4xX1cxX23xX3x1a788xX3xX2e0xXcxXf0xX3xX6bxX1xX166xX3xXcxX1xX16axX2efxX3xX9bxXf6xX3xX2d5xX2bxX3xX2dcxX18xX313xX1cxX23xX3xX2dcx13172xX3xX2e0xX1xX24xX20xX118xX1cxX3xXcxX1xX6xX1cxX1xX3xX13xX6xX2efxXa1xX3xXcxXcaxXdxX3xX4xX30xX4xX3xX34xX1xX24xX3xX9bxX2a3xX4xX3xX4cxX2b8xX3xXbxX1xXdxX29exX24xX7axX3xX7cxX7dxX1cxX23xX3xX4xX1xX14xX3xX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX7cxX2bxX3xX34xXdxX36xX37xX3xXexX3axX6xX3xX4xX3exX1cxX23xX3xXexX30xX4xX3xX4xX1xX24xX49xX1cxX3xX4cxX4dxX3xX4xX30xX4xX3xX7cxXdxX73xX24xX3xX34xXdxX118xX1cxX3xX4xX313xX3xX7xXbdxX3xX9bx10e25xXexX3xX4xX1xX112xXexX7axX3xXexX3axX6xX1cxX23xX3xXexX3axX14xX3xX34xX1xX30xX1cxX1xX3xXexXdxX29exXexX3xX4xX1xX2axX3xX4xX24xXcfxX4xX3xX4cxX50xX24xX3xX4xX54xX2f0xX3xX1cx15069xX37xX3xX4cxX3edxXexX3xXexX2d1xX37xX3xXexX18xX7axX3xX1cxX23xX24xX20xX118xX1cxX3xX9bxX16axX1cxX23xX3xX4xX1fxX6xX3xX4xX54xX3xXexX3axXdxX3xX1xX18x1397exX1cxX23xX3xX9bxX73xX3xX4xX24xXcfxX4xX3xX4cxX50xX24xX3xX4xX54xX2f0xX3xXex1ad20xX1cxX1xX3xX1xX42axX1cxX1xX3xX6xX1cxX3xX1cxXdxX1cxX1xX3xXexX3axX3bdxXexX3xXexX2a3xX3xXexXcaxXdxX3xX4xX30xX4xX3xX7cxX4dxX6xX3xXbxX1xX18xX313xX1cxX23x1008fxX3xXa4xX7dxX1cxX23xX3xX4xX1xX14xX3xX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX7cxX30xX1cxX1xX3xX23xXdxX30xX3xX4xX6xX2axX3xX4xX3exX1cxX23xX3xXexX30xX4xX3xX4xX1xX24xX49xX1cxX3xX4cxX4dxX3xX4cxX50xX24xX3xX4xX54xX3xXexXcaxXdxX3xX4xX30xX4xX3xX7cxX313xX1cxX3xX9bxX4dxXa1xX3xX70xX30xX4xX3xX34xX1xX2d1xX24xX7axX3xX4xX30xX4xX3xX4cxX18xX415xX4xX3xX4xX1xX24xX49xX1cxX3xX4cxX4dxX3xX4xX1xX2axX3xX4xX3exX1cxX23xX3xXexX30xX4xX3xX4cxX50xX24xX3xX4xX54xX3xX7cxX73xX24xX3xX7cxX2bxX3xX7cxX18x14693xX4xX3xXexX3axXdxX36xX1cxX3xX34xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2a3xX4xX3xX1xXdxX118xX1cxX3xX7cxX50xX20xX3xX7cxX1fxX7axX3xX34xX1xX49xX1cxX3xXexX3axX18xX313xX1cxX23xX7axX3xX7cxX166xX1cxX23xX3xXexXdxX29exX1cxX3xX7cxXcfxX7axX3xX7cxX166xX1cxX23xX3xeae4xX24xX20xX3xX7cxX4dxX1cxX1xX3xX4xX1fxX6xX3xXbxX1xX30xXbxX3xX5xX24xX3bdxXexX455xX3xX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX20xX9dxX24xX3xX4xX50xX24xX3xX4xX30xX4xX3xX7cxX4dxX6xX3xXbxX1xX18xX313xX1cxX23xX3xX4xX50xX1cxX3xX4xX1fxX1cxX23xX3xX4xXe4xX3xX9bxX6xXdxX3xXexX3axX199xX3xX5xX2bxX1cxX1xX3xX7cxXcaxX2axX3xX4xX1fxX6xX3xX4xX30xX4xX3xX4xX112xXbxX3xX1fxX20xX3xXa4xXa5xX1cxX23xX7axX3xXexX194xX1cxX23xX3xX4xX18xX308xX1cxX23xX3xX1xX313xX1cxX3xX1cx1126bxX6xX3xX9bxXdxX118xX4xX3xX34xXdxX36xX37xX3xXexX3axX6xX7axX3xX23xXdxX30xX37xX3xX7xX30xXexX7axX3xX34xX4dxXbxX3xXexX1xX308xXdxX3xX24xXe4xX1cxX3xX1cxX3edxX1cxX3xX7xX54xX6xX3xX7cx197d6xXdxX3xX1cxX1xX59exX1cxX23xX3xXexX1xXdxX29exX24xX3xX7xXedxXexX3xXexX3axX2axX1cxX23xX3xX4xX1xX24xX49xX1cxX3xX4cxX4dxX3xX4cxX50xX24xX3xX4xX54xX7axX3xX7cxX7dxX1cxX23xX3xXexX1xX308xXdxX3xX4xX1xX1fxX3xX7cxXcfxX1cxX23xX3xX4xX30xX4xX3xX23xXdxXa5xXdxX3xXbxX1xX30xXbxX3x1176axX1cxX23xX3xXbxX1xXedxX3xX9bxX415xXdxX3xXa5xX1cxX1xX3xX1xX18xXbdxX1cxX23xX3xX4xX1fxX6xX3xXexX1xX308xXdxX3xXexXdxX29exXexX7axX3xX7cxXdxX118xX1cxX455xX3xXexXcaxXdxX3xX4xX30xX4xX3xX7cxX4dxX6xX3xX7cxXdxX36xX37xX3xX4cxX2b8xX3xXbxX1xXdxX29exX24xX3xXexX3axX2axX1cxX23xX3xX1cxX23xXf6xX20xX3xX4cxX50xX24xX3xX4xX54xX2f0xX3xXexX194xX1cxX23xX3xX4xX18xX308xX1cxX23xX3xX4xX30xX4xX3xX4cxXdxX118xX1cxX3xXbxX1xX30xXbxX3xX4cxXa5xX2axX3xX7cxXa5xX37xX3xX6xX1cxX3xX1cxXdxX1cxX1xX7axX3xXexX3axX3bdxXexX3xXexX2a3xX7axX3xX6xX1cxX3xXexX2axXf6xX1cxX3xX2d5xX2bxX3xX1xXcfxXdxX3xXexX3axX18xX415xX4xX7axX3xXexX3axX2axX1cxX23xX3xX9bxXf6xX3xX7xX6xX24xX3xX4cxX50xX24xX3xX4xX54xX3xX7cxX36xX3xX1cxX23xXf6xX20xX3xX4cxX50xX24xX3xX4xX54xX3xXexX1xX2a3xX4xX3xX7xX2a3xX3xX5xXf6xX3xX1cxX23xXf6xX20xX3xX1xXcfxXdxX3xXexX2axXf6xX1cxX3xX68xX2d1xX1cxXa1xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX12xX0xXdxX37xX23xX3xX7xX3axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1e2xX56xX56xX4cxX6xX2axXbxX1xX24xXexX1xX2axXa1xX9bxX1cxX56xX2axX5xX68xX68xX6xXexX6xX56xX1faxX10xX4cxX7xXdxXexX10xX56xXexXdxX1cxX6exXexX24xX4xX6exX7xX24xX6exX34xXdxX10xX1cxX56xX2xX77xX77xX70xX216xX13xX218xX2xX79xX79xX21cxX56xX76xX77xX2xX76xX56xX223xX56xX2xX226xX77xX2xX77xX226xX22bxX223xX22dxX2xX77xX56xX2xX226xX77xX79xX223xX22bxX22dxX79xX218xX218xX22dxX2xX218xX23exX34xXdxX37xXexX3axX6xX76xXa1xX23xXdxX248xXaxX3xX6xX5xXdxX23xX1cxX9xXaxX37xXdxX68xX68xX5xX10xXaxX12xXf0xX24xX2d1xX1cxX3xX70xX1xX18xX308xX1cxX23


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Giao ban khối Đảng sáu tháng đầu năm 2023

Giao ban khối Đảng sáu tháng đầu năm 2023
2023-06-02 14:05:00

baophutho.vn Sáng 2/6, đồng chí Phùng Khánh Tài - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị giao ban khối Đảng tỉnh nghe các Ban xây dựng Đảng tỉnh,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long