Cập nhật:  GMT+7
b3b3x12e1cx129b7xf0dax122f7x11afcxcba4xf6b6xfd98xX7xca44x11312x11497x12d75xd2c5xddd6xX5xe3bcxXax120f9xc4d4xXdx10332xX1xX3xXexX1xXdx12823xX15xd9cfxX3xf2b5xdd98xX15xX3xbc29xd287xX15xX1dxX0x10415xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1098ex10a24x13587xddc0xXaxX12xX0xXdxfdc1xX1dxX3xX7xfa2exX4xX9xXaxX28xX28xX4x10bfdx10d53xX6xX38xXbxX1xc17dxXexX1xX38xX4axc231xX15xX28xX39xX10xX7x102a4xXexX38xXbxX28xX15xX10xee63xX7xX28xbab9xX2xX2xb9aexX28x11fe8xb75cxX39xX2xbcf7xbba0xX6exfca9xX71xX71xXexX2xeecdxX68xX71xX6exX71xX5xX2xX4axf4b8xXbxX1dxXaxX3xX28xX12xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX38xX39xX3axXaxX12xc34bxX38xX15xX3xXexX1xXdxX1bxX15xX1dxX3xX9axX1dxX1xfcedxX6xX3xX13xXa8xX15xX1xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX10xX6xX39xXaxX12xb54cxXcxX1fxXcxX3xbe72xX3x12ab8xX1xe4c9xX15xX1dxX3xX1dxXdxX6xX15xX3xXexXa8xX15xX1xX3xX5xd61exX15xX1dx10d87xX3xX1x124abx10473xX15xX1dxX3xXexX43xe038xX3fxX3xX4bxc8f8xX15xX1dxX3xX5xXedxX15xX1dxXdfxX3xX4x11cc5xX4xX3xX15xX1dxXcdxXdxX3xX1fxX20xX15xX3xX4xccaaxX3xX5bxfc52xX15xX1xX3xX4xcf3axX15xX1dxX3xXexX43xe5f1xX3xX15xX1bxX15xX3xX50xX3axX3xX15xX1dxX1xXdxXdfxX3xXexXcdxX15xX3xX15xX1dxX1xXdxX1bxX3fxX3xX4xX1xe94dxXexX3xX4xX1x1153fxX6xX3xX5xXdxX15xX1xX3xX5bxX1xX108xX3x104d5xX12fxXexX3xXexX43x138fbxXdxXdfxX3xX4xXcdxX15xX1dxX3xX140xX134xX4xX3xXexX105xX3xXexXdxX1bxX15xX3xXex106a9xX3xX15xX1dxX10dxX15xX3xX15x1310fxX3fxX3xXexX43xXe2x13589xX4xX4axX3xX1fxfd1dxX3xXbxX1xdcc5xX15xX1dxX3xX4xX1xfb90xX15xX1dxX3xX39xe1fbxX4xX1xX3x12adex10ed3x10787x132f7xd905xXc9xX2xX6bxXdfxX3xd2ffxXdx11144xX3xXcxX105xX3xX23xX24xX15xX1dxX3xX184xXe2xXe3xX15xX1dxX3xX15xX164xX3fxX3xX15xX6xX3axX3xX4xX1x11f72xX3xXexX105xX3xX4xX1xX134xX4xX3xXbxX1xXe9xX15xX3xX13x11432xXdfxX3xX5bxX1xXcdxX15xX1dxX3xXexX105xX3xX4xX1xX134xX4xX3xXbxX1xXe9xX15xX3xX23xff1cxXdxX4axX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX38xX39xX3axXaxX12xX184xX20xX3xX55xX16axXdxX3xX1fxX20xX15xX3xX23xX24xX15xX1dxX3xX15xX1xcffexX15xX1dxX3xX15xX1dxX10dxX3axX3xX15xX10dxX3axXdfxX3xX4xX38xX15xX3xX13xe0fdxX4xX3xX4xX1xXf8xX50xX3xX23xd90exX15xX1dxX3xX55xX10dxX3xX39xX50xX3xX5bxX1xXf8xX4xX1xX3xXexX1xd096xXbxX3xXbxX1xXe2xXe3xX15xX1dxX3xX5bxX1xXcdxX15xX1dxX3xX4xX1xX1a8xX3xXexXa8xX15xX1xX3xXex114ddxX3fxX3xXexX1xX10dxX15xX1xX3xX5bxX108xX15xX1xX3xX39xX241xX15xX1dxX3xX15x12775xX15xX3xXexX241xX3fxX3xX1xXe2xXe3xX15xX1dxX3xXexX43xXdxX3xX241xX15xX3xX4xXcdxX15xX1dxX3xX140xX134xX4xX3xXexXdxX20xX15xX3xX15xX1xX241xX15xX3xX3fxX10dxX3xX4xX173xX15xX3xX140xXe2x11c1fxX4xX3xXexX43xXedxXdxX3xX15xX1dxX1xXdxfde0xX3fxX3xX5bxX1xXcdxX15xX1dxX3xX1dxXdxX6xX15xX3xX55xX164xX15xX3xX1xd848xX6xX3xXexX241xX3fxX3xX5xXdxX15xX1xX3xX55xX10dxX3xX55xbc9cxX3xX140xcc31xXbxX3xX5xXdxX15xX1xX3xXexX1xXdxX1bxX15xX1dxX3xX3fxX10dxX3xX1dxXe9xX15xX3xX1dxd06dxXdxXdfxX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX4bxbcf4xX15xX1xX4axX4axX4axX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX38xX39xX3axXaxX12xX0xXdxX3fxX1dxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX28xX28xX4xX4axX4bxX6xX38xXbxX1xX50xXexX1xX38xX4axX55xX15xX28xX39xX10xX7xX5bxXexX38xXbxX28xX15xX10xX62xX7xX28xX65xX2xX2xX68xX28xX6axX6bxX39xX2xX6exX6fxX6exX71xX71xX71xXexX2xX76xX68xX71xX6exX71xX5xX65xX4axX7exXbxX1dxXaxX3xX28xX12xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX38xX39xX3axXaxX12xX1fxX20xX15xX3xXcxX1xXe2xX285xX15xX1dxX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX38xX39xX3axXaxX12xX0xXdxX3fxX1dxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX28xX28xX4xX4axX4bxX6xX38xXbxX1xX50xXexX1xX38xX4axX55xX15xX28xX39xX10xX7xX5bxXexX38xXbxX28xX15xX10xX62xX7xX28xX65xX2xX2xX68xX28xX6axX6bxX39xX2xX6exX6fxX6exX71xX71xX71xXexX2xX76xX68xX71xX6exX71xX5x1074cxX4axX7exXbxX1dxXaxX3xX28xX12xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX38xX39xX3axXaxX12xX13xX164xX15xX1dxX3xX184xX50xX6xX3xX23xX24xX15xX1dxX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX38xX39xX3axXaxX12xX0xXdxX3fxX1dxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX28xX28xX4xX4axX4bxX6xX38xXbxX1xX50xXexX1xX38xX4axX55xX15xX28xX39xX10xX7xX5bxXexX38xXbxX28xX15xX10xX62xX7xX28xX65xX2xX2xX68xX28xX6axX6bxX39xX2xX6exX6fxX6exX71xX71xX71xXexX2xX76xX68xX71xX6exX71xX5xX6axX4axX7exXbxX1dxXaxX3xX28xX12xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX38xX39xX3axXaxX12xX1fxX20xX15xX3xXcxX43xX50xX15xX1dxX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX38xX39xX3axXaxX12xX0xXdxX3fxX1dxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX28xX28xX4xX4axX4bxX6xX38xXbxX1xX50xXexX1xX38xX4axX55xX15xX28xX39xX10xX7xX5bxXexX38xXbxX28xX15xX10xX62xX7xX28xX65xX2xX2xX68xX28xX6axX6bxX39xX2xX6exX6fxX6exX71xX71xX71xXexX2xX76xX68xX71xX6exX71xX5xX71xX4axX7exXbxX1dxXaxX3xX28xX12xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX38xX39xX3axXaxX12xX1fxX20xX15xX3xX23xX20cxX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX38xX39xX3axXaxX12xX0xXdxX3fxX1dxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX28xX28xX4xX4axX4bxX6xX38xXbxX1xX50xXexX1xX38xX4axX55xX15xX28xX39xX10xX7xX5bxXexX38xXbxX28xX15xX10xX62xX7xX28xX65xX2xX2xX68xX28xX6axX6bxX39xX2xX6exX6fxX6exX71xX71xX71xXexX2xX76xX68xX71xX6exX71xX5xX68xX4axX7exXbxX1dxXaxX3xX28xX12xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX38xX39xX3axXaxX12xX0xXdxX3fxX1dxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX28xX28xX4xX4axX4bxX6xX38xXbxX1xX50xXexX1xX38xX4axX55xX15xX28xX39xX10xX7xX5bxXexX38xXbxX28xX15xX10xX62xX7xX28xX65xX2xX2xX68xX28xX6axX6bxX39xX2xX6exX6fxX6exX71xX71xX71xXexX2xX76xX68xX71xX6exX71xX5xX76xX4axX7exXbxX1dxXaxX3xX28xX12xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX38xX39xX3axXaxX12xX1fxX20xX15xX3xX18cxXdxd319xX15xX1dxX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX38xX39xX3axXaxX12xX0xXdxX3fxX1dxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX28xX28xX4xX4axX4bxX6xX38xXbxX1xX50xXexX1xX38xX4axX55xX15xX28xX39xX10xX7xX5bxXexX38xXbxX28xX15xX10xX62xX7xX28xX65xX2xX2xX68xX28xX6axX6bxX39xX2xX6exX6fxX6exX71xX71xX71xXexX2xX76xX68xX71xX6exX71xX5xX6fxX4axX7exXbxX1dxXaxX3xX28xX12xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX38xX39xX3axXaxX12xX9axX1dx1102cxX3xX71xX3xX140xX20xX15xX3xX18cxXdxX5a2xX15xX1dxX3xX55xX10dxX3xX4xXe9xX50xX3xX140xXdxX3xX4bxX1cfxX3xcfb4xX6xXdxX3xfb29xX15xX3xXcxXdxX1bxX3fxX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX38xX39xX3axXaxX12xX0xXdxX3fxX1dxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX28xX28xX4xX4axX4bxX6xX38xXbxX1xX50xXexX1xX38xX4axX55xX15xX28xX39xX10xX7xX5bxXexX38xXbxX28xX15xX10xX62xX7xX28xX65xX2xX2xX68xX28xX6axX6bxX39xX2xX6exX6fxX6exX71xX71xX71xXexX2xX76xX68xX71xX6exX71xX5xX6bxX4axX7exXbxX1dxXaxX3xX28xX12xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX38xX39xX3axXaxX12xX182xX105xX15xX1dxX3xX1fxX20xX15xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX38xX39xX3axXaxX12xX0xXdxX3fxX1dxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX28xX28xX4xX4axX4bxX6xX38xXbxX1xX50xXexX1xX38xX4axX55xX15xX28xX39xX10xX7xX5bxXexX38xXbxX28xX15xX10xX62xX7xX28xX65xX2xX2xX68xX28xX6axX6bxX39xX2xX6exX6fxX6exX71xX71xX71xXexX2xX76xX68xX71xX6exX71xX5xX2xX6exX4axX7exXbxX1dxXaxX3xX28xX12xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX38xX39xX3axXaxX12xX182xX105xX15xX1dxX3xXcxX43xX50xX15xX1dxX3xXexX241xX3fxX3xX5xX1b8xX3xX1xX1cfxXdxX0xX28xXbxX12xX0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX638xX50xXexX1xX38xX43xXaxX12xX638xX15xX1xX3xXcxe5e0xX3xXc9xX3xXcxX760xX3xX638xX15xX1xX0xX28xXbxX12

Anh Tú - Tú Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Khơi dậy văn hóa đọc

Khơi dậy văn hóa đọc
2021-04-11 07:28:17

PTĐT - Sách là kho tàng tri thức, sản phẩm văn hóa tinh thần đóng vai trò quan trọng trong đời sống giúp con người giao lưu với thế giới bên ngoài...

Chí Đám xây dựng đời sống văn hóa

Chí Đám xây dựng đời sống văn hóa
2021-04-09 09:26:39

PTĐT - Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng luôn quan tâm, tích cực xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long