Cập nhật:  GMT+7
601axbb56xb0f7x8614xbd07x1140dx11969x6f0bx1134fxX7xdba9xc3a3x76e9x8435xacf9x1047bxX5xe161xXaxd12ax6d9exX1xf0e5xc66ex10935xX3xX16xX17x7806x7157xX3x79aex10b72xX16xX3xX1xe8b6xX6xX3xXcxf468xX1cxX3xX13xX17xccc5xX1cxd756xX16xX3xXexbb65xXdxX3x6f72xX1bxX3xX13x9419xXdxX0x66e5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX10xX6xd939xXaxX12xdf05xX39xX3x9d8bxX1fxX16xX3xX1xX23xX6xfc0fxX3xXcxX1x10f57xX3xXexX1xX6xcf69xX3xbfd0xX3x93b5xX2cxX3xX5xed03xX4xX1xX3xX4xX1xX64xX3x10388xXdxc1cexXexX5bxX3xX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX16xX3xX1xX23xX6xX3xXcxX27xX1cxX3xX13xX17xX2cxX1cxX2exX16xX3xXexX32xXdxX3xX35xX1bxX3xX13xX39xXdxX3xX5x8889xX16xX3xXexX1x8fb0xX3x65c0xXabxX3xX16xX1fxb366xX3xe7d0x11beexX2xXb2xX3xX7x82ddxX3x8a48x114e5xff23xX4xX3xXexe7b9xX3xX4xX1xXa9xX4xX3xXexf37fxX3xX16xX17xX1bxX1cxX3xXb2x66f4xX3cxXd0xX3xXbaxX76xX16xX3xXb2xX3cx11a83xX3xXexX32xXdxX3xXcx8370xX2cxX16xX17xX3xXexX27xXb0xX3xXcxXe1xXdxX5fxX16xX3xX5x6971xXb0xX3xX1exX1fxX16xX3xX1xX23xX6xX3xX16xX17xX1x1193cxX3xXexX1xX2cx75efxXexX3xX54xXdxXffxXexX3xX13xX6xXb0xX3xc65axX7x76ccxX3xXb2xX3xX35xX64xX6xX3xa54exXbbxX5bxX3xX35xX1bxX3xX13xX39xXdx9d1ax6573xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX64xX4exX1cxXaxX12x77eexX27xX1cxX3xX5xX1bxX3xX7x707bxX3xae50xXdxXffxX16xX3xXbaxXbbxXbcxX4xX3xX51xX39xX3xX54xX1fxX16xX3xX1xX23xX6xX5bxX3xXcxX1xX5fxX3xXexX1xX6xX64xX3xX66xX3xX68xX2cxX3xX5xX6cxX4xX1xX3xX17xXdxX6xX64xX3xXcxXe1xX2cxX16xX17xX3xXexX27xXb0xX3xXcxXe1xXdxX5fxX16xX3xX5xXf1xXb0xX3xX1exX1fxX16xX3xX1xX23xX6xX3xX16xX17xX1xXffxX3xXexX1xX2cxX104xXexX3xX54xXdxXffxXexX3xX13xX6xXb0xX3xX4xX1xfbf8xX3xXexXe1xc424xX5bxX3xXbxX1xX112xXdxX3xX1xXbcxXbxX3xX1ex11ceaxXdxX3xX54xdfcexX3xX54xX1fxX16xX3xX1xX23xX6xX3xX4exX27xX16xX3xXexX39xX4xX5bxX3x62f7xfed3xX3xX54xX1fxX16xX3xX1xX23xX6xX5bxX3xXcxX1xX5fxX3xXexX1xX6xX64xX3xX66xX3xX68xX2cxX3xX5xX6cxX4xX1xX3xX4x86c8xX4xX3xXex913bxX16xX1xX3xX145xX1xX2cxX3xX1exX143xX4xX3xXcxX27xX1cxX3xX13xX17xX2cxX1cxX2exX16xX5bxX3xXcxed38xX125xX3xX35xX1bxX3xX13xX39xXdxX3xX1exX1bxX3xX4xX1edxX4xX3xXbax7d7axX16xX3xX1exX6cxX3xX5xXdxX2exX16xX3xad58xX2cxX6xX16xX3xXexXc0xX3xX4xX1xXa9xX4xX125xX0xX3cxXbxX12xX0xXexX6xX74xX5xX10xX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxXb0xX6xXe1xX17xXdxX16x93afxXb2xXbxbfcaxX3xX6xX2cxXexX64xXaxX12xX0xXexXe1xX12xX0xXexX4exX12xX0xXdxXb0xX17xX3xXdxX4exX9xXaxX4xXexX5xXb3xXb3x6091x11dd4xX64xX16xXexX10xX16xXexX20axX5xX6xX4xX10xX35xX64xX5xX4exX10xXe1xX2xX26dx6f60xX4xXexXe1xX5xX26dxX26exX26dxX13xX10xfafdxX7xX26dxac91xX4exXdxXexX2xX26dxXdxXb0xX17xXabxa247x10814xfa72xX28fxX26dxX68xXabxX1cdxX20axX11axX29ax11936xXaxX3xX7xXe1xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24cxX3cxX3cxX4exX6xX16xX17xX4xX64xX16xX17xX7xX6xX16xX125xX1exX16xX3cxX4xXbxX1exX3cxX282xXbxX5xX64xX6xX4exX3cxX13xX10xX28cxX7xX3cxXb2xXb3xX2xXb2xX3cxXd0xX3cxX10xdaccxX4xX4xX64xX16xX17xX4xX1xXdxX10xX16xX17xXb2xX2daxX26dxX2daxX26dxXb3xXdaxf086xX2xXbxX1xX6xXbxX5xX2cxX6xXexXexXbxX125xX1exX16xX125x8c64xXbxX17xXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxX51xf65cxbdaexX68xX28fxX30bxX2edxX51xX30axXcxXcxX30axX299xX24cxX3xX7xXdxX5xX1exX10xXe1xX3xX2xXbxX24fxX3xX7xX64xX5xXdxX4exceaaxX3xX51xX30axX30bxX68xX28fxX30bxX2edxX11axX28fxd4cfxXcxX24cxX3xX7xXdxX5xX1exX10xXe1xX3xX2xXbxX24fxX3xX7xX64xX5xXdxX4exX328xX3xa0e1xXabxX68xXcxX35xX24cxX3xa6e6xX2daxXb3xXbxX24fxX328xX3xX35xX28fxXabxX29bxX35xXcxX24cxX3x6711xX35fxXdaxXbxX24fxX328xX3xX51xX30axX30bxX68xX28fxX30bxX2edxXcxX30axX20axX24cxX3xX7xXdxX5xX1exX10xXe1xX3xX2xXbxX24fxX3xX7xX64xX5xXdxX4exX328xX3xX51xX30axX30bxX68xX28fxX30bxX2edxX30bxXabxX29bxX35xXcxX24cxX3xX7xXdxX5xX1exX10xXe1xX3xX2xXbxX24fxX3xX7xX64xX5xXdxX4exXaxX12xX0xX3cxXexX4exX12xX0xX3cxXexXe1xX12xX0xXexXe1xX12xX0xXexX4exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX64xX4exX1cxXaxX12xbabbxX1xdabexX16xX17xX3xX17xXdxX6xX16xX3xX1exX1fxX16xX3xX1xX23xX6xX3xX4x108e8xX16xX17xX3xX4xX1xXdxX2exX16xX17xX3xXcxX27xX1cxX3xX13xX17xX2cxX1cxX2exX16xX0xX3cxXexX4exX12xX0xX3cxXexXe1xX12xX0xX3cxXexX6xX74xX5xX10xX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX64xX4exX1cxXaxX12xX54xX1b6xXdxX3xX4xX1xX1a5xX3xXbaxf1faxX3xXcxX27xX1cxX3xX13xX17xX2cxX1cxX2exX16xX3xdd46xX3xXcxXe1xX2cxX1cxX420xX16xX3xXexX1xX112xX16xX17xX3xX1exX1bxX3xX20axX1xX1edxXexX3xXexXe1xXdxX5fxX16xX5bxX3xX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX16xX3xX1xX64xX1edxX3xXcxX27xX1cxX3xX13xX17xX2cxX1cxX2exX16xX3xXexX32xXdxX3xX35xX1bxX3xX13xX39xXdxX3xX17xX3dbxXb0xX3xX4xX1edxX4xX3xX1xX64xX32xXexX3xXbaxX39xX16xX17xX24cxX3xXcxXe1xXdxX5fxX16xX3xX5xXf1xXb0xX3xX17xXdxX1b6xXdxX3xXexX1xXdxXffxX2cxX3xX1exX420xX3xXcxX27xX1cxX3xX13xX17xX2cxX1cxX2exX16xX328xX3xX35xX39xXdxX3xX4xX1xXbcxX3xX17xXdxX1b6xXdxX3xXexX1xXdxXffxX2cxX3x8c83xXb0xX3xXexX1xX143xX4xX3xXcxX27xX1cxX3xX13xX17xX2cxX1cxX2exX16xX328xX3xX35xX64xX32xXexX3xXbaxX39xX16xX17xX3xX1exX1fxX16xX3xX1xX23xX6xX3xX16xX17xX1xXffxX3xXexX1xX2cxX104xXexX3xXexXe1xX2cxX1cxX420xX16xX3xXexX1xX112xX16xX17xX328xX3xX35xX64xX32xXexX3xXbaxX39xX16xX17xX3xX17xXdxX6xX64xX3xX5xXbbxX2cxX5bxX3xX1xX39xXdxX3xXexX1xdf71xX64xX3xX1exX1bxX3xXexX1xX6xXb0xX3xX227xX2cxX6xX16xX125xX3xX13bxX2exXb0xX3xX145xX1xX6xXdxX3xXb0xX32xX4xX3xXb2xXd0xX125xXd0xX3xX7xXb8xX3xXbaxXbbxXbcxX4xX3xXexXe1xX2cxX1cxX420xX16xX3xX1xX1a9xX16xX1xX3xXexXe1xX143xX4xX3xXexXdxX76xXbxX3xXexXe1xX2exX16xX3xX7xX23xX16xX17xX3xX54xXcxX54xX3xX1exX1bxX3xXcxXe1xX2cxX1cxX420xX16xX3xX1xX1a9xX16xX1xX3xX35xX1bxX3xX13xX39xXdxX125xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX64xX4exX1cxXaxX12xX13bxX27xX1cxX3xX5xX1bxX3xX4xX1xXbbxX21cxX16xX17xX3xXexXe1xX1a9xX16xX1xX3xXbaxXbbxXbcxX4xX3xXexXc0xX3xX4xX1xXa9xX4xX3xX1exX1b6xXdxX3xX227xX2cxX1cxX3xXb0xX3c9xX3xX5xX1b6xX16xX3xX16xX1x11944xXb0xX3xXexX3c9xX16xX3xX1exXdxX16xX1xX3xX4xX1edxX4xX3xX17xXdxX1edxX3xXexXe1xX6cxX3xX1exX1fxX16xX3xX1xX23xX6xX3xX1exX104xXexX3xXexX1xX5fxX3xX1exX1bxX3xXbxX1xXdxX3xX1exX104xXexX3xXexX1xX5fxX3xX4xX1a5xX6xX3xX4xX1edxX4xX3xX4exX27xX16xX3xXexX39xX4xX3xXcxX27xX1cxX3xX13xX17xX2cxX1cxX2exX16xX328xX3xX145xX1xX6xXdxX3xXexX1xX1edxX4xX3xX1exX1bxX3xXbxX1xX1edxXexX3xXexXe1xXdxX5fxX16xX3xX145xXdxX16xX1xX3xXexX76xX5bxX3xX4exX2cxX3xX5xX6cxX4xX1xX3xX4xX1edxX4xX3xXexX1f1xX16xX1xX3xXcxX27xX1cxX3xX13xX17xX2cxX1cxX2exX16xX3xXexXe1xX2exX16xX3xX16xX420xX16xX3xXexX517xX16xX17xX3xX1exX1fxX16xX3xX1xX23xX6xX3xXexXe1xX2cxX1cxX420xX16xX3xXexX1xX112xX16xX17xX328xX3xXexX3c9xX16xX3xX1exXdxX16xX1xX3xX4xX1edxX4xX3xX17xXdxX1edxX3xXexXe1xX6cxX3xX1exX1fxX16xX3xX1xX23xX6xX3xX1exX104xXexX3xXexX1xX5fxX3xX1exX1bxX3xXbxX1xXdxX3xX1exX104xXexX3xXexX1xX5fxX3xX4xX1a5xX6xX3xX4xX1edxX4xX3xX4exX27xX16xX3xXexX39xX4xX3xXcxX27xX1cxX3xX13xX17xX2cxX1cxX2exX16xX328xX3xXbaxX39xX16xX17xX3xX1exXdxX2exX16xX5bxX3xX145xX1xfa19xX4xX1xX3xX5xXffxX3xXbaxX3dbxX16xX17xX3xX74xX1bxX64xX3xX4xX1edxX4xX3xX4exX27xX16xX3xXexX39xX4xX3xXcxX27xX1cxX3xX13xX17xX2cxX1cxX2exX16xX3xXbaxX64xX1bxX16xX3xX145xX76xXexX5bxX3xX24fxX27xX1cxX3xX4exX143xX16xX17xX3xXbaxa64axXdxX3xX7xX112xX16xX17xX3xX1exX1fxX16xX3xX1xX23xX6xX5bxX3xXbxX1xX1edxXexX3xXexXe1xXdxX5fxX16xX3xX145xXdxX16xX1xX3xXexX76xX5bxX3xX24fxXf1xX3xX1xX39xXdxX5bxX3xX24fxXa9xX16xX17xX3xX1exX1b6xXdxX3xX1exX6cxX3xXexXe1xX6d4xX3xX4xX1xXdxX76xX16xX3xX5xXbbxXbcxX4xX3xXbax92a3xX4xX3xX74xXdxXffxXexX3xX227xX2cxX6xX16xX3xXexXe1xf4caxX16xX17xX3xX4xX1a5xX6xX3xXcxX27xX1cxX3xX13xX17xX2cxX1cxX2exX16xX3xXexXe1xX64xX16xX17xX3xX5xX6cxX4xX1xX3xX7xe1a1xX3xX4xdf1bxX16xX17xX3xX16xX1xXbbxX3xXexXe1xX64xX16xX17xX3xX4xX3c9xX16xX17xX3xX4xX2cxX39xX4xX3xX24fxX27xX1cxX3xX4exX143xX16xX17xX3xX1exX1bxX3xX74xX517xX64xX3xX1exXffxX3xXcxXc0xX3xX227xX2cxX112xX4xX125xX3cxX125xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX64xX4exX1cxXaxX12xXcxX1xX10xX64xX3xX13bxX26exX1cdxX54xX13xX0xX3cxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Pháo hoa Việt Nam tỏa sáng trên bầu trời Canada

Pháo hoa Việt Nam tỏa sáng trên bầu trời Canada
2012-08-01 14:57:00

Đội pháo hoa Đà Nẵng đã đại diện cho Việt Nam tham gia cuộc thi pháo hoa quốc tế "Honda Celebration of Light 2012," được tổ chức tại thành phố Vancouver, Canada trong các ngày...

Búp sen Vàng 2012: Câu chuyện về 1 thế giới khác

Búp sen Vàng 2012: Câu chuyện về 1 thế giới khác
2012-07-31 07:24:00

Vừa qua, tại Rạp Công Nhân, Hà Nội, vượt qua 20 ứng cử viên, ba bộ phim xuất sắc nhất đã giành được Búp sen Vàng 2012 của Dự án Chúng ta làm phim dành cho các học viên của dự án...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long