Cập nhật: 28/11/2022 07:35 GMT+7
26afx793dx4333xb871xd37bxa18cx4438x7861x7c77xX7x955axcf79x473fx3410xc5b6x2d29xX5xb19exXax955bx3816xXdx8abbxXexX3x5026xX6x5146xX3xX4x8600xX3xXexX1x81f3xX1axX3x41fcxX3x735fxXdxX3xX7x99a6xd1c7xX3xXex3d74xX3xX5xXdxX15x6c69xX3x5144xX1xX33xX3x6c6ax91ecxX4xX3xX4xX1xb11axX33xX3x559ex7328xXcx9d67x4e1axX0xb067xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xb3aaxX26xcbccxXaxX12xX0xXdxX1axbcabxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX26xXexX1xX33xX1ax6b55xX3xX26xX1xXdxX26xX10xX3xXdxba85xX10xX2bxXexX10xa19bxXaxX3xX7xXexX5axX5xX10xX9xXax8887xXdxX26xXexX1x35f8xX3x3dfexX24x2debxXbx3939xc88bxX3xX1xX10xXdxX60xX1xXexX8bxX3x4a08xcb87xX2xXbxX91xX92xXaxX3xX7xX7cxX4xX9xXaxX48xX48xX4x8c42xX6exX6xX58xXbxX1xX33xXexX1xX58xXacxX39xX2bxX48xX26xX10xX7xX35xXexX58xXbxX48xX2bxX10xX86xX7xX48xX24xX24xX9dxX8dxX48xX2xX2xX2xX26xX2x9c54x8140x611cxX9dxXd3xX9cxXexX9dx5718xXd9xXd2xX5xX24xX43xX2xX24xXacx8678xXbxX60xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX1axX3xX24xX3xX26xXdxX3xX7xX2axX2bxX3xXexX2exX3xX5xXdxX15xX33xX3xX35xX1xX33xX3xX39xX3axX4xX3xX4xX1xX3fxX33xX3xX42xX43xXcxX45xX46xXaxX3xX86xXdxX26xXexX1xX9xXaxX8dxX24xX8fxXaxX3xX1xX10xXdxX60xX1xXexX9xXaxX9cxX9dxX2xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb080xX10xX6xX26xXaxX12xX45xXdxX6xX3xX1axX6xX3xX2bxX1xX6xXdxX3xXex7c87xXdxX3xX26xX6xX2bxX1xX3xXexX1xa6bfxX2bxX60xX3xX18xX60x6d5dxX3xX14cx73dbxX2bxX1xX3x542fxc9f1xX2bxX3xX39xX172xX3xX13x60ebxX2bxX3xX6exX2axX2bxX3xX14cx8cf5xX2bxX3xX18x60dcxX1axX3xX5xX172xX2bxX60xX3xXcxX7cxX2ex9be2xX2bxX60xX3x4519xX2exX33x5a0exX3xX14cxX172xX3xXcx6d1dxX2bxX1xX3x46dfxX2ex98e5xX4xX3x3a8axX5axX3xX6exX6xX2bxX3xX77xX1xX2exX177xX2bxX60xX3xXexX7cx57cbxX2bxX1xX3xbe91x3cc1xX3x6fc2xX4xX3xXexX1xb3dcxX3xX60xXdx6bb0xXdxX3xX60xX1xXdxX3xX26xX6xX2bxX1xX3xX5xX172xX3xX46xXdxX3xX7xX2axX2bxX3xXexX2exX3xX5xXdxX15xX33xX3xX35xX1xX33xX3xX39xX3axX4xX3xX4xX1xX3fxX33xX3xX42xX43xXcxX1xX186xXdxX3xX45xX1bbxX2bxX1xX3xX46xX2exX177xX2bxX60xXacxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX58xX26xX5axXaxX12xX0xXdxX1axX60xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX77xX10xX2bxXexX10xX7cxXaxX3xX7xXexX5axX5xX10xX9xXaxX86xXdxX26xXexX1xX8bxX3xX8dxX24xX8fxXbxX91xX92xX3xX1xX10xXdxX60xX1xXexX8bxX3xX24xX9dxXd9xX8dxXbxX91xX92xXaxX3xX7xX7cxX4xX9xXaxX48xX48xX4xXacxX6exX6xX58xXbxX1xX33xXexX1xX58xXacxX39xX2bxX48xX26xX10xX7xX35xXexX58xXbxX48xX2bxX10xX86xX7xX48xX24xX24xX9dxX8dxX48xX2xX2xX2xX26xX2xXd1xXd2xXd3xX9dxX9dxXd3xXexX2xX8dxXd1xX9dxX5xX2xXd1xX43xXdxX2bx4836xX58xX60xX7cxX6xXbxX1xXdxX4xX7xX43xX26xXdxX43xX7xX6xX2bxXacxXe2xXbxX60xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX1axX3xX24xX3xX26xXdxX3xX7xX2axX2bxX3xXexX2exX3xX5xXdxX15xX33xX3xX35xX1xX33xX3xX39xX3axX4xX3xX4xX1xX3fxX33xX3xX42xX43xXcxX45xX46xXaxX3xX86xXdxX26xXexX1xX9xXaxX8dxX24xX8fxXaxX3xX1xX10xXdxX60xX1xXexX9xXaxX24xX9dxXd9xX8dxXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX58xX26xX5axXaxX12xXcxX1xX10xX58xX3xX77xa4f3xX4xX3xX46xXdxX3xX7xX2axX2bxX3xX39xX17exX2bxX3xX1xX1dxX6xX43xX45x97daxX3xX13xX17exX2bxX3xX1xX1dxX6xX19cxX3xXcxX1x4572xX3xXexX1xX6xX58xX3xX39xX172xX3xX46xX33xX3xX5x5a8fxX4xX1xX19cxX3xX5xbe3fxX4xX3xX2xX24xX3xX60xXdxX195xX3xXd3xXd1xX3xXbxX1xX353xXexX3x46f7xX2xXd1xX3xX60xXdxX195xX3xXd3xXd1xX3xXbxX1xX353xXexX3xXexX1xX10xX58xX3xX60xXdxX195xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axb768xX3xX2bxX60xX172xX5axX3xX24xX9cxX48xX2xX2xX19cxX3xXexX15fxXdxX3xX1bfxcf2bxX3xX1x3a71xXbxX3xXexX1xX1c2xX3xXd9xX3xX26xXdx4574xX2bxX3xX7cxX6xX3xa7f0xX3xXexX1xX172xX2bxX1xX3xXbxX1xa7e2xX3x6029xX2bxX26xX58xX2bxX60xX3xX365xX14cxX172xX2bxX3x966fxX33xX3b7xX4xX386xX19cxX3xX1abxX5axX3xX6exX6xX2bxX3xX77xX1xX2exX177xX2bxX60xX3xXexX7cxX1bbxX2bxX1xX3xX1bfxX1c0xX3xX1c2xX4xX3xXexX1xX1c7xX3xX60xXdxX1cbxXdxX3xX35xX1xX33xX3xX39xX3axX4xX3xX4xX1xX3fxX33xX3xX42xX43xXcxX1xX186xXdxX3xX45xX1bbxX2bxX1xX3xX46xX2exX177xX2bxX60xX3xX4xc212xX6xX3xbb98xX18x2ffdxX176xX77x8e65xX3xX365xb98exX417x3f1exX77xX3b9x6038xX386xX3xX1a6x9d07xX3xXexX1xX18axX2bxX60xX3x645dxX33xX6xX3xX24xX3xX1xc501xX3xX7xX177xX3xcc50xX45xXdxX6xX3xX1axX6xX3xX2bxX1xX6xXdxX3xXexX15fxXdxX3xX26xX6xX2bxX1xX3xXexX1xX169xX2bxX60xX3xX18xX60xX16fxX3xX14cxX172xX2bxX1xX3xX176xX177xX2bxX19cxX3xca61xX172xX3xX18x7998xX2bxX60x981dxX3xX39xX172xX3xX437xX13xX17exX2bxX3xX6exX2axX2bxX3xX14cxX186xX2bxX3xX18xX18axX1axX3xX5xX172xX2bxX60xX3xXcxX7cxX2exX195xX2bxX60xX3xX199xX2exX33xX19cxX3xX14cxX172xX3xXcxX1a2xX2bxX1xX3xX365xX2xX9cxX8dxXd9xX43xX2xXd9xX9dxXd3xX386xX468xX3xX5xX172xX3xX46xXdxX3xX7xX2axX2bxX3xXexX2exX3xX5xXdxX15xX33xX3xX35xX1xX33xX3xX39xX3axX4xX3xX4xX1xX3fxX33xX3xX42xX43xXcxX1xX186xXdxX3xX45xX1bbxX2bxX1xX3xX46xX2exX177xX2bxX60xXacxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX58xX26xX5axXaxX12xX461xX1c7xX2bxX3xX2bxX6xX5axX19cxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX1a6xX423xX3xX4xX1dxX3xXd9xX3xX26xXdxX3xX7xX2axX2bxX3xXexX2exX3xX5xXdxX15xX33xX3xX1a6xX2exX1a8xX4xX3xX412xX18xX414xX176xX77xX417xX3xX60xX1xXdxX3xX26xX6xX2bxX1xXacxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX176xX58xX33xX7cxX4xX10xXaxX12xX18xX60xX33xX432xX2bxX3xXcxXcxc1a1xX13xX18xX0xX48xXbxX12

Nguồn TTXVN

Các tin đã đưa

Mừng thọ - nét đẹp văn hóa

Mừng thọ - nét đẹp văn hóa
2023-02-04 07:53:00

baophutho.vn Mừng thọ, chúc thọ các bậc cao niên từ lâu đã trở thành một nét đẹp văn hóa của người Việt vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Lễ mừng thọ là dịp để...

Ước vọng đầu Xuân

Ước vọng đầu Xuân
2023-02-04 07:51:00

baophutho.vn Mùa Xuân đến mang theo hơi ấm của đất trời, đem đến sức sống mới cho vạn vật. Đó cũng là thời điểm cảm xúc mỗi người lại trào dâng với niềm tự...

Nét đẹp mùa cưới

Nét đẹp mùa cưới
2022-11-19 06:56:00

baophutho.vn Khi tiết trời chuyển Thu cũng là lúc bắt những cánh thiếp hồng rộn rã báo tin vui, báo hiệu “mùa cưới” bắt đầu…

Khi thành phố lên đèn

Khi thành phố lên đèn
2022-10-30 20:03:00

baophutho.vn Cuối Thu, “ngày dụi vào đêm”. Hương hoa sữa nồng nàn thoảng bay trong gió, thành phố Việt Trì ngập trong ánh đèn hoa đêm lấp lánh, không khí...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long