Cập nhật:  GMT+7
913ax95bexc27bxa5c3x1309ax12fbfx11a93xd15dxff59xX7xa284xdea6x9b61xfc26x11359x125a8xX5x12eddxXaxa90ex130e0x12948xXdxX3xXexX1x97d4xc7bfxXdxX3xXex9e70xX6xb6a3xX1xX3xXdxX20xX3xa8cexXdxaa3exXexX3xcd2bxX6x9b3fxX3xe419xX3xcbb1xX6xX5xX5xX19xX20xXdxX10x9520xe2e6xX1ex98a7x10f8fxX10xX5xX5xX10xX7xX0xc045xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd45exX10xX6xbaadxXaxX12xX26xd2aexXdxX3xX7x9955xX3xX1xe603xX3xXexX1ex104e8xX3xX4x12a90xX6xX3xd6d5xX1xb7b3xXdxX3xccecxX19xba13xX20xX3xX31xX6xX5xX5xX19xX20xXdxX10xX39xX3axX1exX3cxX3dxX10xX5xX5xX10xX7xX3xXexX1axXdxX3xX26xXdxX28xXexX3xX2bxX6xX2dxa421xX3xbc0bxX3xX1xd617xX6xX3xX7xc091xX3xXexX1exX6xX20xX1xX3xXdxX20xX3xX26xXdxX28xXexX3xX2bxX6xX2dxX3xd4a4xX72xX3x1054bxX3xX1xX99xX6xX3xX7xX9dxX3xXexX1exX6xX20xX1xX3xXdxX20xX3xX4xX68xX6xX3xX3axf777xX3xX7x1307cxX3xX4x10ff4xX20xb75fxX3xXd3xd468xXbxX3xXd3x9af5xX3xXexX1exX19xX20xXd3xX3xXexX1exXdx11cb4xX20xX3xX5xf01fxX2dxX3xdda4xX13xX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axXdxX3xXexX1exX6xX20xX1xX3xXdxX20xX3xX26xXdxX28xXexX3xX2bxX6xX2dxX3xX2fxX3xX31xX6xX5xX5xX19xX20xXdxX10xX39xX3axX1exX3cxX3dxX10xX5xX5xX10xX7x102aaxX3xX70x107eexX65xX4xX3xXexf1a9xX3xX4xX1xe5b8xX4xX3xXexb3f6xX3xX20xXd3xX72xbb01xX3xX2x121cbxX3xX39xX3xa0d1xX135xX44x9244xX3xXexX1axXdxX3xX3ax9186xX19xX3xXexX72xX20xXd3xX3xa967xbb7bxX3xXexX1xX3cxc0c2xXexX3xX26xXdxX28xXexX3xX2bxX6xX2dx1229dxX0xXbxX12xXcxX1exXdxXe5xX20xX3xX5xXe9xX2dxX3xXd3xXdxX5axXdxX3xXexX1xXdxX28xX3cxX3xXexX6dxX4xX3xXbxX1xfb5fxX2dxX3xX4xX68xX6xX3xX4xX6dxX4xX3xX20xXd3xX1xX28xX3xX7xX9dxX3xX3cxX132xX3xXexc8d0xX20xX3xXb1xX72xX3xX70xXe9xX3xX1ex11ccfxXexX3x127d2xX3cxX10xX20xX3xXexX1xX3cxe00bxX4xX3xXb1xX5axXdxX3xX20xX1xXdxb5aexX3cxX3xX4xX3cxX1a7xX4xX3xXexX1exXdxXe5xX20xX3xX5xXe9xX2dxX3xX19fxX3cxX14xX4xX3xXex10f39xX3xX20xX1xX120x9c75xX3x102adx12df6xX3xX53xX3cxX132xX3xXcxXdxX1c9xXbxX94xX3xX2bxXd3xX3cxX132xa7abxX20xX3xX2bxXd3xX1xX9dxX6xX3xX6bxX1xX120x11604xX20xXd3xX94xX3xX2bxXd3xcd42xX3xb9dbxX20xX1xX3x1305axX1edxX94xX3xX6bxX1xX6xX20xX3xX53xX143xXdxX3xX3axdb75xX20xXd3xX94xX3xX6bxX1xX1axX2dxX3xd20bxX1xac4exX4xX3xbdfaxX3cxX6xX20xXd3xX94xX3xX6bxX19xX5xX3xX1f6xX3cxXexX1xX19xX2dxX94xX3xX14bxXdxX4xX1xX10xX5xX3xX3axX6xX1exa6e3xXdxX20xX94xX3xX14bxX6xX1exXdxX10xX39xac9dxX1exX6xX20xX4xX10xX3xX3axX19xX20xX2dxX6xX1exXdxX6xXd3xX10xX94xX3xX26xXdxX1exXd3xXdxX20xXdxX10xX3xX23fxX6xXdxXb1xX1exX10xX3xX56xbf04xX1f6xX1exX4xXdxX10xX1exX94xX3xX1faxX1xX6xX20xXexX6xX5xX3xX53xX6xX1exX56xX132xX94xX3xX53xX6x9b89xXdxX27dxX3xX53xX6xX1exX10xX2dxX94xX3xX14bxX6xX1exXexXdxX20xX10xX3xX14bxX19xX20xe673xX19xX1exXexX15cxX15cxX15cxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX19xX56xX132xXaxX12xX0xXexX6xX27dxX5xX10xX3xX7xXexX132xX5xX10xX9xXaxX2dxX6xX1exXd3xXdxX20xX1cexX139xXbxX3dxX3xX6xX3cxXexX19xXaxX12xX0xXexX1exX12xX0xXexX56xX12xX0xXdxX2dxXd3xX3xX6xX5xXdxXd3xX20xX9xXaxX6xX27dxX7xX14bxXdxX56xX56xX5xX10xXaxX3xXdxX56xX9xXaxX4xXexX5xX135xX135xfd9axX1faxX19xX20xXexX10xX20xXexX6bxX5xX6xX4xX10xX53xX19xX5xX56xX10xX1exX2xX2f6xf3d4xX4xXexX1exX5xX2f6xX1faxX2f6xX2bxX10x11a52xX7xX2f6xa72axX56xXdxXexX2xX2f6xXdxX2dxXd3xcedaxX14bxX1f6xe377xX318xX2f6xcc4fxX321xb0dcxX6bxX1d0xX1f6xf5a3xXaxX3xX7xX1exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1cexX44xX44xX56xX6xX20xXd3xX4xX19xX20xXd3xX7xX6xX20xX15cxXb1xX20xX44xX4xXbxXb1xX44xX30bxXbxX5xX19xX6xX56xX44xX2bxX10xX315xX7xX44xX139xX135xX2xX96xX44xX13cxX44xXexX1exX6xX20xX1xb315xX139xX135xXb1xX27dxX15cxf803xXbxXd3xXaxX3xX7xXexX132xX5xX10xX9xXaxX3axb77ax12f97xX327xX318xX37bxX39xX3axX37axXcxXcxX37axX14bxX1cexX3xX7xXdxX5xXb1xX10xX1exX3xX2xXbxX3dxX3xX7xX19xX5xXdxX56xf826xX3xX3axX37axX37bxX327xX318xX37bxX39xX1d0xX318xX23fxXcxX1cexX3xX7xXdxX5xXb1xX10xX1exX3xX2xXbxX3dxX3xX7xX19xX5xXdxX56xX398xX3xX31xX321xX327xXcxX53xX1cexX3xX13cxX96xX135xXbxX3dxX398xX3xX53xX318xX321xX324xX53xXcxX1cexX3x10e0fxX96xX135xXbxX3dxX398xX3xX3axX37axX37bxX327xX318xX37bxX39xXcxX37axX6bxX1cexX3xX7xXdxX5xXb1xX10xX1exX3xX2xXbxX3dxX3xX7xX19xX5xXdxX56xX398xX3xX3axX37axX37bxX327xX318xX37bxX39xX37bxX321xX324xX53xXcxX1cexX3xX7xXdxX5xXb1xX10xX1exX3xX2xXbxX3dxX3xX7xX19xX5xXdxX56xXaxX12xX0xX44xXexX56xX12xX0xX44xXexX1exX12xX0xXexX1exX12xX0xXexX56xX12xX0xXbxX12xX1faxX6dxX4xX3xXexX6dxX4xX3xXbxX1xX17bxX2dxX3xXexX1exX6xX20xX1xX3xXdxX20xX3xX7xXcexX3xX70xX120xX65xX4xX3xXexX1exX120xX20xXd3xX3xX27dxX72xX132xX3xXexX1axXdxX3xXexX1exXdxXe5xX20xX3xX5xXe9xX2dxX15cxX3xb0a2x129d2xX20xX1xX1cexX3xX3axXcxX1faxX3xX4xX3cxX20xXd3xX3xX4xX19cxXbxd0e3xX0xX44xXexX56xX12xX0xX44xXexX1exX12xX0xX44xXexX6xX27dxX5xX10xX12xX0xXbxX12xXcxX1exX6xX20xX1xX3xXdxX20xX3xX5xX72xX3xX2dxX1a7xXexX3xXexX1exX19xX20xXd3xX3xX20xX1x11ae4xX20xXd3xX3xX1xfb6cxX20xX1xX3xXexX1xX129xX4xX3xX5xb618xX3cxX3xX70x11d49xXdxX3xX4xX68xX6xX3xX20xXd3xX1xX28xX3xXexX1xX3cxX151xXexX3xXexX1axX19xX3xX1xX4a5xX20xX1xX15cxX3xXcxX6dxX4xX3xXbxX1xX17bxX2dxX3xXexX1exX6xX20xX1xX3xXdxX20xX3xX70xX120xX65xX4xX3xX1xX4a5xX20xX1xX3xXexX1xX72xX20xX1xX3xX20xX1xX4b3xX3xX7xX5exX3xb0b8xX1c9xXexX3xX1xX65xXbxX3xXexXdxX20xX1xX3xXexX1c9xX3xXd3xXdxX4a0xX6xX3xX20xXd3xX1xX28xX3xXexX1xX3cxX151xXexX3xXb1xX72xX3xX4f8xX14cxX3xXexX1xX3cxX151xXexX94xX3xXexX1xX1f4xX20xXd3xX3xX19fxX3cxX6xX3xX19fxX3cxX6dxX3xXexX1exX4a5xX20xX1xX3xX4xX1xX1c9xX3xX27dxX143xX20xX3xXb1xX72xX3xXdxX20xX3xX19cxX20xX3xX1exXdxX1d1xX20xXd3xX3xX27dxXdxX28xXexX15cxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX19xX56xX132xXaxX12xX26xX5axXdxX3xX5xX65xXdxX3xXexX1xX1c9xX3xX20xX1x12263xX3xXb1xX72xX3xX5xXdxX20xX1xX3xX1xX19xX1axXexX3xXexX1exX19xX20xXd3xX3xXb1xX151xX20xX3xX4xX1xX3cxX132xXe5xX20xX94xX3xXexX1exX6xX20xX1xX3xXdxX20xX3xX1exX19cxXexX3xXbxX1xXd1xX3xX1xX65xXbxX3xXb1xX5axXdxX3xXb1xXdxX28xX4xX3xXexX1exX6xX19xX3xX70xX125xXdxX94xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xb688xX3xXd3xXdxX4a0xX6xX3xX4xX6dxX4xX3xX20xXd3xX1xX28xX3xX7xX14cxX3xX70xX1c9xX20xX3xXexX12dxX3xX20xX1xXdxX1b1xX3cxX3xX19fxX3cxX14xX4xX3xXd3xXdxX6xX94xX3xXb1xXd1xX20xXd3xX3xX5xXe9xX20xX1xX3xXexX1xX125xX3xX3dxX6xX3xXd3x9e44xX20xX3xX4f8xX1xX6dxX4xX3xX20xX1xX6xX3cxX3xXexX1exX1d1xX20xX3xXexX1xX1c9xX3xXd3xXdxX5axXdxX15cxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX19xX56xX132xXaxX12xX2bx9ad5xX2dxX3xX139xX135xX2xX13cxX94xX3xX4xX3cxX1a7xX4xX3xX70xX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axXdxX3xXexX1exX6xX20xX1xX3xXdxX20xX3xX26xXdxX28xXexX3xX2bxX6xX2dxX3xX2fxX3xX31xX6xX5xX5xX19xX20xXdxX10xX39xX3axX1exX3cxX3dxX10xX5xX5xX10xX7xX3xX70xXe9xX3xX56xXdxX1e1xX20xX3xX1exX6xX3xX1exX19cxXexX3xXexX1xX72xX20xX1xX3xX4xX1f4xX20xXd3xX3xXexX1axXdxX3xX3axXcbxX15cxX3xX2bxX634xX2dxX3xX20xX6xX132xX94xX3xX4xX6dxX4xX3xX1xX99xX6xX3xX7xX9dxX3xX5xX1axXdxX3xXd3xXd6xXbxX3xX20xX1xX6xX3cxX3xXexX1exX19xX20xXd3xX3xXexX1exXdxXe5xX20xX3xX5xXe9xX2dxX3xX4xXd1xX20xXd3xX3xXexX1d1xX20xX3xX56xXdxX1e1xX20xX3xX1exX6xX3xcd20xX3xX3axX143xX19xX3xXexX72xX20xXd3xX3xX14bxX14cxX3xXexX1xX3cxX151xXexX3xX26xXdxX28xXexX3xX2bxX6xX2dxX15cxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX19xX56xX132xXaxX12xXcxX1axXdxX3xX4xX6dxX4xX3xXexX1exXdxXe5xX20xX3xX5xXe9xX2dxX3xX6d7xX3xX4xX143xX3xX1xX6xXdxX3xX20xX120xX5axX4xX94xX3xX4xX6dxX4xX3xX20xXd3xX1xX28xX3xX7xX9dxX3xX70xXe9xX3xXd3xXdxef59xXbxX3xX4xX1f4xX20xXd3xX3xX4xX1xX73bxX20xXd3xX3xX4f8xX1xX6dxX2dxX3xXbxX1xX6dxX3xX20xX1xX4a0xX20xXd3xX3xX20xce5cxXexX3xX70xXd6xX4xX3xXexX1exX120xX20xXd3xX3xXb1xX634xX20xX3xX1x10038xX6xX3xX1exXdxX1d1xX20xXd3xX3xX27dxXdxX28xXexX3xX4xX68xX6xX3xX2dxX61xXdxX3xX20xX120xX5axX4xX15cxXcxX1exXdxXe5xX20xX3xX5xXe9xX2dxX3xX4xaecbxX20xXd3xX3xX5xX72xX3xX56xfa0fxXbxX3xX70xXe5xX3xX4xX1f4xX20xXd3xX3xX4xX1xX73bxX20xXd3xX3xX4xX76bxX3xXexX1xXe5xX3xXexX1xX19cxX132xX3xX7xX5exX3xX70xX6xX3xX56xX1axX20xXd3xX3xXb1xX1b1xX3xX1xX4a5xX20xX1xX3xXexX1xX129xX4xX3xXb1xX72xX3xX4f8xX14cxX3xXexX1xX3cxX151xXexX3xXexX1xXe5xX3xX1xXdxX28xX20xX94xX3xXexX1exX120xX20xXd3xX3xX27dxX72xX132xX3xXexX6dxX4xX3xXbxX1xX17bxX2dxX3xXexX1exX6xX20xX1xX3xXdxX20xX15cxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX19xX56xX132xXaxX12xX13xXd6xX4xX3xX27dxXdxX28xXexX94xX3xX20xX1xX4afxX20xX3xX56xX799xXbxX3xX20xX72xX132xX3xX4xX791xX20xXd3xX3xX7xXcexX3xX56xXdxX1e1xX20xX3xX1exX6xX3xX4xX6dxX4xX3xX27dxX3cxX125xXdxX3xX5xX72xX2dxX3xXb1xXdxX28xX4xX94xX3xXexX1exX6xX19xX3xX70xX125xXdxX3xXd3xXdxX4a0xX6xX3xX4xX6dxX4xX3xX20xXd3xX1xX28xX3xX7xX9dxX3xX3axXcbxX3xXb1xX5axXdxX3xX20xXd3xX1xX28xX3xX7xX9dxX3xXb1xX72xX3xX7xXdxX20xX1xX3xXb1xXdxX1d1xX20xX3xX26xXdxX28xXexX3xX2bxX6xX2dxX15cxX44xX15cxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX19xX56xX132xXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xX13xX1faxX329xX26xX2bxX0xX44xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lan tỏa hát Xoan

Lan tỏa hát Xoan
2015-03-21 07:48:00

PTO- Một chiều thứ bảy, tôi theo chân bà Nguyễn Thị Lịch cùng với lớp nghệ nhân kế cận phường Xoan An Thái, xã Phượng Lâu, Thành phố Việt Trì đến sân đình để luyện tập phần nghi lễ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long