Cập nhật:  GMT+7
e801xec99x1357dx16ed5x116a4x15ac5x10a0dx17ad3x16654xX7x1151ex14182x125aax122a4x138d2x167f2xX5xfc08xXax15fb0x10ec5x15e6exXdxX3xXexX1x1175bx14bf3xX3xXex107abxX4xX3xXbxX1xfb30x13d91xX3x10c41x10a3axeba7xX3xX1xf35fxX4xX3xX13x15e5bxX3x1231cxX1xfa49xX23xX3xX30xX1x11685xX3x114caxX2exX3x1051fx173e1x12985x11200x16435xX27xX3xfb7cx13adbxX27xX1xX3xX30xX1xX37xX4xX0xf20cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11012xX1ax108ffxX3fxXaxX12xX0xXdxX23xX3dxX3xX7x12e64xX4xX9xXaxX4dxX4dxX4x128f2x1383exX6xX1axXbxX1xX3exXexX1xX1axX6fxX39xX27xX4dxX5exX10xX7x11469xXexX1axXbxX4dxX27xX10xfb29xX7xX4dx1515axf061x13191xX2xX4dxX8cx123eexX5exX2xX2x16f40x1028cx161aexX2xX95xXexX2x106e8xX94xX8cxX2xX95xX5xX2xX6fx152faxXbxX3dxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX1axX5exX3fxXaxX12xX43x10e0cxX27xX3dxX3xX4xX1x12108xX3xX5cxfe21xXdxX3xX43xX44xX27xX1xX3xXcxX1xXdxX3x10b75xX3x17b31x15a95xX3xX39xXdxfccaxX27xX3xX5cxXcxX25xX3xXcxeee0xX27xX1xX3xX3exXd8x16e9cxX3xXcxX68x15b52x176c7xX27xX3dxX3xX5cxX6xX27xX3xXcxX3exX3fxXdcxX27xX3xX3dxXdxX1dxX1axX3xXcxXe4xX27xX1xX3xX3exXd8xX3xXex13313xX27xX3dxX3xX1xX1axX6xX3xX4xX1xX37xX4xX3xX23x114c1xX27xX3dxX3xX27xX1xX2exX3xX39xX26xX27xX3xX13xX2exX3xX30xX1xX32xX23xX3xX30xX1xX37xX3xX39xX2exX3xX3cxX3dxX3exX3fxX40xX27xX3xX43xX44xX27xX1xX3xX30xX1xX37xX4xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX1axX5exX3fxXaxX12xX30xXcxX43xXcxX3x177a0xX3xX3cxX3dxX2exX3fxX3xX2xX8axX4dxX2xX8bxXeaxX3xX13xX14xXdxX3x149d1xXdxXdcxX27xX3xX1xXdx1308dxXbxX3xX25xX26xX27xX3xX1xX2axX4xX3xX27xX3dxX1xX177xX3xXexX1xX3ex1571cxXexX3xX30xX1xX37xX3xXcxX1xX2axX3xXbxX1x1677fxXdxX3xX1x1085axXbxX3xX39x135d3xXdxX3xX13xX14xXdxX3xX3cxX1xX2exX3xX39xX26xX27xX3xX25xXdxX177xXexX3xX3cxX6xX23xX3xXex157c4xX3xX4xX1x1763dxX4xX3xX13xX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX3xX80xX1xX1axX6xX3xX1xX2axX4xX3xX39xX19fxXdxX3xX4xX1xf396xX3x16c56x15f13xX3x14ad3xX13xX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX3xXexX1dxX4xX3xXbxX1xX22xX23xX3xX39xX26xX27xX3xX1xX2axX4xX3xX27xX1xX2exX3xX39xX26xX27xX3xX13xX2exX3xX30xX1xX32xX23xX3xX30xX1xX37xX3xX39xX2exX3xX3cxX3dxX3exX3fxX40xX27xX3xX43xX44xX27xX1xX3xX30xX1xX37xX4x101c4xX6fxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX1axX5exX3fxXaxX12x17a40x1307bxX3xX1xX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX3xX4x15ef4xX3xX1d9xXc0xX27xX3dxX3xX4xX1xXc6xX3xX5cxXc9xXdxX3xX43xX44xX27xX1xX3xXcxX1xXdxX3xXd5xX3xXd7xXd8xX3xX39xXdxXdcxX27xX3xX5cxX6xX27xX3xXcxX1xXeex17eecxX27xX3dxX3xX25x1272exX3xXcxXe4xX27xX1xX3xX3exXd8xXeaxX3xXcxX68xXeexXefxX27xX3dxX3xX5cxX6xX27xX3xXcxX3exX3fxXdcxX27xX3xX3dxXdxX1dxX1axX3xXcxXe4xX27xX1xX3xX3exXd8xX6fxX6fxX6fxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX1axX5exX3fxXaxX12xX3cxX1xX2exX3xX39xX26xX27xX3xX13xX2exX3xX30xX1xX32xX23xX3xX30xX1xX37xX3xX7xXdxX27xX1xX3xX27xX3dxX2exX3fxX3xX2xX95xX4dxX90xX4dxX2xX90xX8cxX94xX3xXexX32xXdxX3x15ec1x13c3exX3xX43xX6xX27xX3xX13xX2exXeaxX3xX1xX3exX3fxX177xX27xX3xX13xX32xX3xX13xX1axX2exX6fxX3x118eaxX27xX3dxX3xX80xX1x16e84xX27xX3dxX3xX4xX1xXe4xX3xX5xX2exX3xX23xX14xXexX3xX27xX1xX2exX3xX39xX26xX27xXeaxX3xX27xX1xX2exX3xXexX1x1046bxXeaxX3xX27xX1xX2exX3x163cfxX3exX19xX27xX3xX5x1810bxXeaxX3xX4xX236xX3exX3xX4xX1xXdx16167xX27xX3xX70xXdxX27xX1xX3xX23xX2exX3xX4x108acxX27xX3xX5xX2exX3xX27xX1xX2exX3xX5ex1642bxX4xX1xX3xXexX1xX3exX18axXexX3xX39xX26xX27xX3xX1xX2axX4xXeaxX3xX39xXdxX330xXexX3xX80xX347xX4xX1xX3xX4xX1xX1axX3xX4xX1dxX4xX3xXbxX1xXdxX23xX3xX39xX2exX3xX5xX2exX3xX3dxXdxX19xX23xX3xX1d9xX197xX4xX3xX7xX19xX27xX3xX2dcxX3ex17060xXexX3xXbxX1xXdxX23xX6fxX3xX30xX1xXdxX23xX3xX27xX1xX236xX6xX3xX3cxX3dxX3exX3fxX40xX27xX3xfd57xXdxX3x120e9xX3exX197xX4xX3xXefxX3xX13xXc0xX27xX3dxX3x11ce5xX2fbxX27xX3dxX3xX39xX2exX3xX13xX2exX3xX3cxX14xXdxX3xXd5xX3xX13xX2exX3xX3cxX14xXdxX3xX5exX1axX3xX13xX2exX3xX30xX1xX32xX23xX3xX30xX1xX37xX3xX5xX2exX3xX3dxXdxX1dxX23xX3xX1d9xX197xX4xX3xX7xX19xX27xX3xX2dcxX3exX386xXexX3xX1d9xX1axX32xXexX3xX3dxXdxX19xXdxX3xX5cxX2fbxX27xX3dxX3xX7xX10xX27xX3xX39xX2exX27xX3dxX3xX39xX2exX3x17bcdxX1dxX27xX1xX3xX5exXdxX1daxX3exX3xX39xX2exX27xX3dx173c6xX3xX3cxX3dxX1axX2exXdxX3xX68xX6xXeaxX3xX2fbxX27xX3dxX3xX4xX33cxX27xX3xX4xX242xX3xX27xX1xXdxX1daxX3exX3xXexX1dxX4xX3xXbxX1xX22xX23xX3xXexXdxXdcxX3exX3xX70xXdx10b3axX3exX3xX27xX1xXeexec1bxX3xX30xX1xXc6xX6xX3xXexX68xXeexX19fxX4xXeaxX3xX3cxX1x1465cxX27xX3dxX3xX7xX19bxXdxX3xX4xX1xXe4xX3xX39xX2exX27xX3dxXeaxX3xX4xX1xX3exX3fxX177xX27xX3xX4xX1x175c8xXbxX3xXexX68xXdcxX27xX3xX1d9xX2exXdxX3xX320xX3exX6xX27xX3xX7xX1dxXexX414xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX1axX5exX3fxXaxX12xX3cxX1xX2exX3xXexX1xX319xX3xX3cxX3dxX3exX3fxX40xX27xX3xX43xX44xX27xX1xX3xX30xX1xX37xX4xX3xX7xXdxX27xX1xX3xX27xX3dxX2exX3fxX3xX2xX95xX4dxX95xX4dxX2xX90xX95xX2xX3xXexX32xXdxX3xX2dcxX2ddxX3xX13xXdxX1daxX27xX3xX3a3xX3exX6xX27xXeaxX3xX1xX3exX3fxX177xX27xX3xXcxX6xX23xX3xX3cxX2fbxX27xX3dxX6fxX3xX2f5xX27xX3dxX3xX1d9xX2ddxX3xX4xX242xX3xX27xX1xXdxX1daxX3exX3xXexX1dxX4xX3xXbxX1xX22xX23xX3xX4xX242xX3xX3dxXdxX1dxX3xXexX68xX347xXeaxX3xX3dxXdxX2exX27xX1xX3xX27xX1xXdxX1daxX3exX3xX3dxXdxX19xXdxX3xXexX1xXeexXefxX27xX3dxX3xX4xX1d7xX6xX3xX5cxX6xX27xX3xXcxX3exX3fxXdcxX27xX3xX3dxXdxX1dxX1axX3xXcxX68xX3exX27xX3dxX3xXeexX319xX27xX3dxXeaxX3xX13xX14xXdxX3xX27xX1xX2exX3xX25xX26xX27xX3xX25xXdxX177xXexX3xX3cxX6xX23xXeaxX3xXexXdxXdcxX3exX3xX70xXdxX441xX3exX3xX27xX1xXeexX3xXexX1dxX4xX3xXbxX1xX22xX23xX447xX3xX3cxX319xXdxX3xX4xX2exX27xX1xX3xX4xX1axX27xX3dxXeaxX3x10264xXdxX386xX4xX3xX23xX319xX3xX7x12fd3xX23xX3xX4xf236xX23xXeaxX3xX13xXc0xX27xX3xX170xX2exX27xX3dxXeaxX3xX3a0xX1axX3xX80xX1xX1axX1dxX4xX3xX5cxX1dxX4xX3xX13xXc0xX414xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX1axX5exX3fxXaxX12xX0xXdxX23xX3dxX3xX7xX68xX4xX9xXaxX4dxX4dxX4xX6fxX70xX6xX1axXbxX1xX3exXexX1xX1axX6fxX39xX27xX4dxX5exX10xX7xX80xXexX1axXbxX4dxX27xX10xX87xX7xX4dxX8axX8bxX8cxX2xX4dxX8cxX90xX5exX2xX2xX94xX95xX96xX2xX95xXexX2xX9bxX94xX8cxX2xX95xX5xX8axX6fxXa3xXbxX3dxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX1axX5exX3fxXaxX12xX13xX6xXdxX3xX27xX1xX2exX3xX39xX26xX27xXeaxX3xX4xX236xX3exX3xX4xX1xXdxX330xX27xX3xX70xXdxX27xX1xX3xX13xX2exX3xX30xX1xX32xX23xX3xX30xX1xX37xX3xX39xX2exX3xX3cxX3dxX3exX3fxX40xX27xX3xX43xX44xX27xX1xX3xX30xX1xX37xX4xX3xX5xX2exX3xXexX386xX23xX3xX3dxXeexX319xX27xX3dxX3xX7xX1dxX27xX3dxX3xXexX68xX1axX27xX3dxX3xX39xXdxX177xX4xX3xX1xX2axX4xX3xXexX18axXbxX3xX39xX2exX3xX5xX2exX23xX3xXexX1xX10xX1axX3xXexX386xX23xX3xX3dxXeexX319xX27xX3dxX3xX1d9xX32xX1axX3xX1d9xX1bcxX4xX3xX13xXc0xX3xX406xX1xXc6xX3xfd84xXdxX27xX1xXeaxX3xX5xX3exX2fbxX27xX3xX3dxXeexX319xX27xX3dxX3xX23x13cacxX3exX3xX27xXdcxX3exX3xX4xX6xX1axX3xXbxX1xX22xX23xX3xX4xX1xX386xXexX3xX5cxX14xX3xX1d9xX14xXdxX3xX406xX270xX3xX13xXc0x12a20xX3xX3dxX242xXbxX3xXbxX1xX591xX27xX3xXexX2fbxX27xX3xX39xXdxX27xX1xX3xX4xX1dxX4xX3xX3dxXdxX1dxX3xXexX68xX347xX3xX39xX26xX27xX3xX1xX2axX4xX3xX27xX3dxX1xX177xX3xXexX1xX3exX18axXexXeaxX3xX1d9xXeexX6xX3xX39xX26xX27xX3xX1xX2axX4xX3xX27xX3dxX1xX177xX3xXexX1xX3exX18axXexX3xXexX1xX386xX23xX3xX1d9xXeexX19bxX23xX3xX39xX2exX1axX3xX23x151b2xXdxX3xX27xX3dxXeexX26bxXdxXeaxX3xX3dxXdxX457xX3xX4xX1xX1axX3xX7xX236xX3xXexX68xXeexX26bxX27xX3dxX3xXexXc0xX27xX3xX4xX1d7xX6xX3xX27xX1daxX27xX3xX39xX26xX27xX3xX1xX1axX1dxX3xX25xXdxX177xXexX3xX3cxX6xX23xX3xXexXdxXdcxX27xX3xXexXdxX330xX27xXeaxX3xX1d9xX18axX23xX3xX1d9xX2exX3xX70xX19xX27xX3xX7x12ef9xX4xX3xX5exX58dxX27xX3xXexX14xX4xX6fxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX1axX5exX3fxXaxX12xXcxX32xXdxX3xX1xX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axXeaxX3xX4xX1dxX4xX3xX1d9xX32xXdxX3xX70xXdxX441xX3exX3xX1d9xX2ddxX3xXexX18axXbxX3xXexX68xX3exX27xX3dxX3xXexX1xX6xX23xX3xX5xX3exX18axX27xXeaxX3xX1d9xX242xX27xX3dxX3xX3dxX242xXbxX3xX326xX3xX80xXdxX330xX27xX3xX39xX19fxXdxX3xX4xX1dxX4xX3xX27xX14xXdxX3xX5exX3exX27xX3dxX3xX27xX1xXeexX447xX3xX3cxX3dxX1xXdxXdcxX27xX3xX4xX1bcxX3exXeaxX3xXbxX1xX1dxXexX3xX1xXdxX177xX27xX3xX39xX2exX3xX5xX2exX23xX3xX27xX1b8xXdxX3xX70xX18axXexX3xX27xX1xX457xX27xX3dxX3xX3dxXdxX1dxX3xXexX68xX347xX3xX320xX3exX6xX27xX3xXexX68xX2axX27xX3dxX3xXexX68xX1axX27xX3dxX3xX4xX1dxX4xX3xXexX1dxX4xX3xXbxX1xX22xX23xX3xX39xX2exX3xX7xX236xX3xX27xX3dxX1xXdxX177xXbxX3xX1d9xX242xX27xX3dxX3xX3dxX242xXbxX3xX4xX1d7xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX27xX1xX2exX3xX39xX26xX27xX3xX39xX2exX1axX3xX7xX236xX3xX27xX3dxX1xXdxX177xXbxX3xX25xX13xX3cxXcxX3xX4xX1d7xX6xX3xX5exX58dxX27xX3xXexX14xX4xX6daxX3xX43xX1dxX27xX1xX3xX3dxXdxX1dxX3xX39xXdxX177xX4xX3xX3dxX44xX27xX3xX3dxXdxX457xX3xX39xX2exX3xXbxX1xX1dxXexX3xX1xX3exX3fxX3xX70xX19xX27xX3xX7xX784xX4xX3xX39xX26xX27xX3xX1xX1axX1dxX3xX5exX58dxX27xX3xXexX14xX4xX3xXexX68xX1axX27xX3dxX3xX4xX1dxX4xX3xXexX1dxX4xX3xXbxX1xX22xX23xXeaxX3xXexX1dxX4xX3xX1d9xX14xX27xX3dxX3xX4xX1d7xX6xX3xX4xX1dxX4xX3xXexX1dxX4xX3xXbxX1xX22xX23xX3xX39xX26xX27xX3xX1xX2axX4xX3xXexX68xX1axX27xX3dxX3xX1d9xX26bxXdxX3xX7xX197xX27xX3dxX3xX39xX26xX27xX3xX1xX1axX1dxX3xX4xX1d7xX6xX3xX27xX1xX58dxX27xX3xX5exX58dxX27xX414xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX1axX5exX3fxXaxX12xX13xX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX3xX27xX1x176d7xX23xX3xXexX2fbxX27xX3xX39xXdxX27xX1xX3xX7xX236xX3xX27xX3dxX1xXdxX177xXbxX3xX39xX26xX27xXeaxX3xXexX1xX319xX3xX39xX2exX3xX3dxX1xXdxX3xX27xX1xX18axX27xX3xX27xX1xX457xX27xX3dxX3xX4xX1xX1axX3xX1d9xX242xX27xX3dxX3xX3dxX242xXbxX3xXexXc6xX4xX1xX3xX4xX236xX4xX3xX4xX1d7xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX27xX1xX2exX3xX39xX26xX27xX3xX4xX1xX1axX3xX27xX1daxX27xX3xX25xX26xX27xX3xX1xX2axX4xX3xX25xXdxX177xXexX3xX3cxX6xX23xX3xX39xX2exX3xXexXe4xX27xX1xX3xX30xX1xX37xX3xXcxX1xX2axX3xX27xX1xX457xX27xX3dxX3xX27xX26xX23xX3xX320xX3exX6xX3xX39xX2exX3xX4xX1b8xX3xX39x11424xXeaxX3xX1d9xX14xX27xX3dxX3xX39xXdxXdcxX27xX3xX4xX1dxX4xX3xX27xX1xX2exX3xX39xX26xX27xX3xXexXdxX330xXbxX3xXexX270xX4xX3xX4xX197xX27xX3dxX3xX1xXdxX330xX27xX414xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16e3axX3exXexX1xX1axX68xXaxX12xX6a7xX6xXdxX3xX5cxXdx175cexX4xX1xX0xX4dxXbxX12

Mai Bích

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tản mạn tháng mười một!

Tản mạn tháng mười một!
2023-11-25 15:28:00

Khi những cơn heo may đã lắng dịu, thôi không còn lả lướt, phả cái hanh hao dằng dặc suốt mùa vàng, cũng là khi ta chào tiễn biệt những ngày gió nhẹ, nắng ấm của mùa thu xanh...

Quảng bá hình ảnh quê hương qua ảnh

Quảng bá hình ảnh quê hương qua ảnh
2020-09-06 06:49:23

PTĐT - Nhiếp ảnh là môn nghệ thuật có sức lan tỏa rất lớn, nhất là trong lĩnh vực du lịch, giới thiệu quảng bá, hình ảnh, con người, văn hóa của một vùng miền, một đất nước.

Để quá khứ ngủ yên

Để quá khứ ngủ yên
2020-08-23 06:56:05

PTĐT - Theo kế hoạch, 6 giờ sáng mai đoàn sẽ tập trung ở nhà khách Ủy ban Nhân dân tỉnh bạn để về lại tỉnh nhà. Chiều nay chị đến thăm gia đình Hoa, một cán bộ phụ nữ huyện.

Trọn tình trong từng nét vẽ

Trọn tình trong từng nét vẽ
2020-08-09 06:06:13

PTĐT - Điềm đạm, trầm tĩnh trong cuộc sống, miệt mài, giàu nội lực trong sáng tạo nghệ thuật, họa sĩ Nguyễn Văn Lợi- Chi hội trưởng Chi hội Mỹ Thuật Việt Nam tỉnh Phú Thọ ...

Duyên nghiệp báo

Duyên nghiệp báo
2020-06-21 06:06:21

PTĐT - Ngôi nhà hai tầng khang trang bề thế nằm dưới chân một quả đồi ngút ngàn cây xanh. Phía trước là một cái hồ khá rộng.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long