Cập nhật:  GMT+7
4buzw5LDg+G6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buw4buN4buMV+G7lknDgOG7teG7n+G7jExX4bqgw6rhuqbGoOG6oMOT4buM4bqo4buaw5LhuqDDklg64bqgRsOS4bu44buk4buaw5PhuqBI4bq+WOG6oFfhu4zEqOG7muG6oOG7qOG6oCnDsuG6qynDoeG6oMSC4bqiw4PhuqLhu7Mvw5LDg+G7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buw4bqpSeG6pkfDgOG7tWHDkuG7jEtY4bqgRsOS4bu04bqg4buaw5Lhu4BX4bqgw6rDk1g6TuG7muG6oOG6veG6quG7msOS4bqgb1g6S+G7muG6oEhD4bqgxqDhuqbhu5rDk+G6oCpL4bqgRsOS4buc4bqgV8OSTeG6oFfDkuG6puG7nOG6oOG7n+G7jExX4bqgw6rhuqbGoOG6oFfDisag4bqg4bqpYeG6oEhU4buaw5PhuqDhu6jhuqDhu5pV4buM4bqgR1jhu5rDk+G6oOG7hOG7jE1Y4bqgR+G7jE7hu5rhuqDGoFLhu5rhuqAmWFbDkljhuqB5SOG6puG7nOG6oFfDkljhu4BX4bqgKuG6qOG6oEZS4bua4bqgV8OSWOG7gFfDvXfhu7Mv4buw4bu14buzV+G6puG7hOG7lknhuqBWVzrhu5ZJ4bunw4DGoOG6puG7rsOT4buM4bua4butxILhu7A/4bqg4bqmWFfhu5zDgOG7teG7s1fhu67hu7Xhu7NXR+G7teG7s+G7jMagw5PhuqBW4buuRuG7p8OAw5JXV+G7sOG7rS8v4buE4bqm4buc4buww5JYV8OS4bucdyrhu5ov4buc4buWR0fhuqZX4bqmLyZJ4buEVuG7jFdJL1fDkkktV8OS4bqm4bucLcOT4buM4bqm4buMLVfhu67hu4wvxILhuqLDg8ODL+G6ri/Dg8SCYeG6sGHhuqHhuqLhuq7hurbhuqI5L8ODxILDguG6pOG6tOG6tOG6pOG6pMSC4bqw4bqy4bqw4bqiX8OSWDotRsOSWOG7nOG7msOTLSZYVsOSWHfhu5jhu7DDk8OA4bu14buzL1dH4bu14buzL1fhu67hu7Xhu7NX4buu4bu14buzV0fhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu14bq94bqq4buaw5LhuqBvWDpL4bua4bqgV+G7rsSo4bua4bqg4buE4buyRuG6oOG7msOS4buA4bua4bqg4bqpYeG6oEhU4buaw5N34bqgfeG7msOS4but4bqgKeG6p2534buzL1dH4bu14buzL1fhu67hu7Xhu7MvV+G6puG7hOG7lknhu7Xhu7Phu7Dhu7Vs4bqg4buaVeG7jOG6oEdY4buaw5PhuqBX4buu4bqm4buaw5LhuqBX4bqo4buM4bqgRuG7tOG6puG6oOG6veG6quG7msOS4bqgb1g6S+G7mnbhuqBG4bqsRuG6oCpR4bqgVuG7kuG6oEbDkuG7tOG6oOG7msOS4bqo4bqg4buUw5JS4buaw5PhuqBXw5LhuqbGoOG6oMOT4buM4bqmd+G6oOG7n8OV4bqgV8OSSuG6oEfDneG6oOG7lMOSUuG7msOT4bqgSOG7uMavRuG6oEjhuqzhu5rDkuG6oMOT4buM4bqs4bqg4buW4bqo4bqgKlHhuqBW4buS4bqgJlhWw5JY4bqgxqDhuqrhu5rDkuG6oEbhu7ThuqbhuqBGw5LhurxY4bqg4buW4buyRnbhuqBvWDpL4bua4bqgKuG7guG7muG6oFfhuqrhu5zhuqBI4bu4xq9G4bqg4buEw4pX4bqg4buaw5PFqHfhu7Phu7Dhu7U5WMOa4buM4bqgVuG6rOG7msOT4bqg4bq94bqq4buaw5LhuqBvWDpL4bua4bqgSEDhu5rDk+G6oFfDkkDhuqDhu4ThuqbhuqDhu6jhuqDhu4Thuqjhu4zhuqBXw5Lhu4zhuqBI4bqm4buc4bqgV8OSWOG7gFfhuqAq4bum4buM4bqg4bqkduG6suG6pOG6oEjhu4xNxqB34bqgOeG6qOG7jOG6oFfDkuG7jOG6oEZS4bua4bqgV8OSWOG7gFfhuqDhu4RYw5rhu4zhuqBGw5Lhu4xLWOG6oEbhu7bhu5rDk+G6oMag4bqm4buaw5PhuqDhu5bhuqrhu4zhuqBGw5Lhu5zhuqDhuqbhu5rDkuG6oEjhu4xNxqDhuqBWU+G6oEbhuqbhu5zhuqBXw5JA4bqg4buE4bqmd+G6oMOqw5LFqOG6oEjhu6LhuqBvWDpL4bua4bqgSOG7nOG6qlfhuqDhuqlh4bqgSFThu5rDk+G6oC3huqBXw4rGoOG6oMOSWDrhuqBGw5Lhu7jhu6Thu5rDk+G6oEjhur5Y4bqgV+G7jMSo4bua4bqgRuG7tOG6puG6oOG7n+G7jExX4bqgw6rhuqbGoOG6oFbhuqZY4bqgw5Lhuqbhu4zhuqDhu5rDk+G6qDrhuqBX4buu4bqm4buaw5LhuqBX4bqo4buM4bqgRuG7tOG6puG6oMOg4bqq4buM4bqgw5JV4buM4bqgV8OSTeG6oFfDkuG6puG7nOG6oEbDkuG6vFjhuqA84bqgw4PhurLhuqDhu6jhuqBvWELhu5rDk+G6oGHDkuG6vFh24bqg4buN4buuWOG7msOT4bqgb1hTRnfhuqDDqlXhu4zhuqBHWOG7msOT4bqg4buE4buMTVjhuqBH4buMTuG7muG6oOG7muG6qDrhuqDhu7DDkkLhu4zhuqBXw5Lhu4zhuqBIw4pY4bqgRkLhuqDDkuG6puG7jOG6oOG7hOG6qOG7jOG6oFfDkuG7jOG6oMag4bum4buM4bqgSOG7uMavRuG6oFfhu47hu5rDkuG6oMOSWDrhuqBGw5Lhu7jhu6Thu5rDk3fhuqDhur3huqrhu5rDkuG6oG9YOkvhu5rhuqBXw5rhu5rDk+G6oEZV4buaw5PhuqBI4bu4xq9G4bqgw4PhuqR24bquw4LhuqBI4buMTcagd+G6oOG7n1HhuqBW4buS4bqg4bq94bqmRuG6pljhuqAt4bqgw6nhu4zhuqbhuqDDs1jhu4zhuqAt4bqgw5Phu4zhuqjhu5rDkuG6oOG6qWHhuqAq4bqo4buaw5PhuqB5w4PhuqR24bqyw4PhuqBI4buMTcagw7124bqg4bqpYeG6oOG7hOG6qkbhuqBXw5JYVUbhuqAqS+G6oOG7n8Og4buf4bqgRuG7tOG6puG6oOG6qeG6qOG7muG6oG9YU0bhuqB5w4PhuqR24bqwxILhuqBI4buMTcagw7134bqg4buNw5Lhuqjhu5rDkuG6oFfhu45Gw5LhuqBG4bu04bqm4bqgw6nhu4zhuqbhuqDDs1jhu4zhuqBG4bue4bua4bqgRuG7ouG6oDvhuqDhu5rDk8OS4buS4bqm4bqg4buWw5RGw5LhuqBWJOG6oOG7lMOS4buM4bqgxqDhuqbhu5rDk+G6oOG7luG6quG7jOG6oEbDkuG7nOG6oOG6veG6pkbhuqZY4bqgV8OKxqDhuqDhuqlh4bqgKuG6qOG7msOT4bqgSOG6vljhuqBX4buMxKjhu5rhuqBX4bqq4buM4bqgRuG6rEbhuqDhu5Qs4bqgKcOy4bqrKcOh4bqgVyPhu5rDk+G6oFfDkuG6psag4bqgw5Phu4zhuqZ34buzV+G6puG7hOG7lknhuqBWVzrhu5ZJ4bunw4DGoOG6puG7rsOT4buM4bua4butxILhu7A/4bqg4bqmWFfhu5zDgOG7teG7s1fhu67hu7Xhu7NXR+G7teG7s+G7jMagw5PhuqDDkknhu4zDk8OSV+G7p8OA4bquw4LhurbDgOG6oOG6puG7llfhu6fDgOG6veG6quG7msOS4bqgb1g6S+G7muG6oFfhu67hu5zhu5rDk+G6oOG7sMOS4bq+4bua4bqgV8OS4buM4bqgSOG6puG7nOG6oFfDkljhu4BXd8OA4bqgVuG7rkbhu6fDgMOSV1fhu7Dhu60vLyrhu5pJP+G7sOG7rklWVnfhu5pJVy/huqfhu4zhu5ZJVi/Dsljhu4Thu5hJRlcv4bquOS8pxIIvxILhuqcvw4PhurIvR+G6puG7nC1Xw5JY4bqmV3fhu5jhu7DDk8OA4bqgJuG7jEdXw5Lhu6fDgOG6sMOD4bqkw4DhuqDhu4Thu5zhu65HSeG7ruG7p8OAw4PDgOG7teG7sy9XR+G7teG7sy9X4buu4bu14buzV+G7ruG7teG7s1dH4bu14buz4buw4bu14bq94bqq4buaw5LhuqBvWDpL4bua4bqgV+G7ruG7nOG7msOT4bqg4buww5Lhur7hu5rhuqBXw5Lhu4zhuqBI4bqm4buc4bqgV8OSWOG7gFd3d3fhu7Mv4buw4bu14buzL1dH4bu14buzL1fhu67hu7Xhu7NX4buu4bu14buzV0fhu7Xhu7Phu4zGoMOT4bqgw5JJ4buMw5PDklfhu6fDgOG6ruG6sOG6rsOA4bqgVuG7rkbhu6fDgMOSV1fhu7Dhu60vLyrhu5pJP+G7sOG7rklWVnfhu5pJVy/huqfhu4zhu5ZJVi/Dsljhu4Thu5hJRlcv4bquOS8pxIIvxILhuqcvw4PhurIvRuG7nOG7mi1Xw5JY4bqmV3fhu5jhu7DDk8OA4bqgJuG7jEdXw5Lhu6fDgOG6sOG6pOG6osOA4bqg4buE4buc4buuR0nhu67hu6fDgMODw4Dhu7Xhu7MvV0fhu7Xhu7MvV+G7ruG7teG7s1fhu67hu7Xhu7NXR+G7teG7s+G7sOG7tXd3d+G6oCrhuqjhuqBGUuG7muG6oFfDkljhu4BXd+G6oH3hu5rDkuG7reG6oCnhuqdud+G7sy9XR+G7teG7sy9X4buu4bu14buzL1fhuqbhu4Thu5ZJ4bu14buz4buw4bu14buNU+G7jOG6oOG7muG6pjrhuqBG4bqsRuG6oCpR4bqgVuG7kuG6oCZYVsOSWOG6oOG7n+G7jExX4bqgw6rhuqbGoOG6oFfhu4xK4buw4bqgV+G7skbhuqBX4buu4bqm4buaw5LhuqBX4bqo4buM4bqg4buo4bqgRuG6rEbhuqDDkuG6quG7msOT4bqgRuG6vOG7muG6oFfhuqzhu5rhuqBXw5Lhu7ThuqB5SFPhu4zhuqDhu5TDkuG6rOG7msOTw7134buz4buw4bu14buN4buu4buc4buaw5PhuqDDkuG6puG7jOG6oOG7msOT4bqoOuG6oOG7rFjhuqbhuqDhu5/hu4xMV+G6oMOq4bqmxqDhuqBIQ+G6oFfDkuG7jOG6oEjDiljhuqDGoFVX4bqgVlPhuqDGoFLhu5rhuqDhu5TDkuG6rEZ24bqg4buaw5Lhu7jhu5rDk+G6oOG7lMOSUuG7msOT4bqgV8OS4bqo4buaw5LhuqBGUuG7msOTd+G6oOG6uz1G4bqgVuG7kuG6oEYk4bqgV+G6quG6oG9YU0bhuqDhu43hu5zhuqjhu5rhuqAt4bqg4buaw5Phu7jFqOG7jOG6oFfDkuG6pjrhuqBXw5JK4bqgKeG7msOS4bqg4buNWMOK4bua4bqg4buEw5ThuqDhu5bhu5zhuqrhu4zhuqAqw5XhuqDhu5rDk8OS4buM4bqg4bqs4bua4bqgR+G7nOG7sOG7jOG7msOT4bqgLeG6oEbDkuG7kOG6oEhA4buaw5PhuqBXw5JA4bqg4bq24bqg4buww5Lhur7hu5rhuqBXw5Lhu4zhuqBGw5JY4buaw5PhuqDhu5RKV+G6oMOS4bqq4buaw5PhuqDhurbhurLhuqDhu5TDk3fhuqDDoFLhu4zhuqDhu5TDkuG7jMSoWOG6oCrhu7bhuqBXw5JN4bqgV8OS4bqm4buc4bqgw6rDk1g6TuG7muG6oOG6qULhu4zhuqAp4buaw5LhuqB54buaw5PDkkzhuqBH4bqm4buaw5LhuqBhw5Lhu47huqAp4buaw5LDveG6oC3huqDDqsOTWDpO4bua4bqg4buN4buu4bug4buaw5PhuqDDqsOSQ+G6oOG7jzrEqOG7muG6oEbhu7bhu5rDk+G6oEbDkuG7kOG6oEhA4buaw5PhuqBGWFPhu4zhuqBX4buu4buc4buaw5PhuqBXw5rhu5rDk+G6oFZT4bqg4bqy4bqgRsOJ4buw4bqgKuG6qOG7nOG6oCrhu57hu5rDk+G6oEbDkljhu5rDk+G6oOG7lEpX4bqg4buN4bqm4buaw5Phu5zhuqAq4bqo4bqgOeG7uOG7pkbhuqDhu5rDkuG6puG7msOSd+G7s+G7sOG7tWHhuqxG4bqg4bufw6Dhu5/huqDhu4TEkOG7muG6oFZZ4buaw5N24bqg4buE4buk4buM4bqg4buWVeG7jHbhuqDhu4Thu6Lhu5rDk+G6oOG7hOG6qOG7mnd3d+G6oEbhu7bhu5rDk+G6oOG7lMOSUuG7msOT4bqgV+G6quG7nOG6oEjhu7jGr0bhuqBHw4pY4bqgw4rhu5rhuqDhu5rhuqjhu5x34bqgbOG6oOG7mlXhu4zhuqBHWOG7msOT4bqgSFThu5rDk+G6oEhV4buM4bqg4bua4bqmxqDhuqDhu4Thu6Lhu5rDk+G6oOG7hOG6qOG7mnbhuqDhu41Yw4rhu5rhuqBvWCzhu5rDknbhuqDhuqlYOuG6oOG6qeG7nOG6qOG7msOTduG6oOG6ueG7jErhu5rhuqBvWFNG4bqgV+G7ruG6puG7msOS4bqg4busWDpL4bua4bqgKuG6qOG7nOG6oCrhu57hu5rDk+G6oMSC4bqgKuG7puG7jOG6oDThu5rhuqDDoFV24bqg4buaw5Lhu7jhu5rDk+G6oEbDksOUWOG6oFfDkljhuqbhuqDDgy3huq534bqgw6rDkuG7uOG6oCrhu4A64bqgSFXhu4zhuqDhu5/hu4xMV+G6oMOq4bqmxqDhuqDhu4TDlOG6oOG7luG7nOG6quG7jOG6oOG7msOT4bqmOuG6oCrhu57hu5rDk+G6oOG7hELhu5rDk3fhuqDDoOG7uOG7pOG7msOT4bqg4buU4buMxqDhuqAqUuG6oEjDlEbDkuG6oMOy4bqhKeG6oOG6reG6psagSVbhuqDDqsOTWDpO4bua4bqg4bqpJVjhuqDhu5/hu4xMV+G6oEbDkuG7kOG6oEjhu7ThuqBWQEbhuqDDk+G7jOG6qOG7msOS4bqgKsOU4bqgV+G7ruG7juG6oFfDkkDhuqDhurbhuqBX4buu4buc4buaw5PhuqDhurThuqDhu5/DoOG7n+G6oOG7qOG6oOG7luG7uMavV+G6oFfDkuG7jOG6oOG7hOG7pOG7jOG6oCrhu57hu5rDk+G6oOG7luG7nOG6quG7jOG6oEY94bqg4buWOuG6oOG6tuG6osag4bqgSkbDknfhuqDhuqnhu5zhuqjhu5rDk+G6oHBY4bq84bua4bqg4buf4buM4buaw5J24bqgw6rDk1g6TuG7muG6oOG6veG6quG7msOS4bqg4buN4bu4xajhu5rDk3bhuqDhu43hu67hur7hu5rhuqBvWFNG4bqgYeG7uMWo4buaw5PhuqDDklLGoOG6oOG7muG6pjrhuqDhu5TDklLhu5rDk+G6oFfDkuG6qOG7msOS4bqgRlLhu5rDk+G6oOG7qOG6oOG7mlXhu4zhuqBHWOG7msOT4bqgw4PhuqLhuqBWWeG7msOT4bqgV+G7ruG7uMWo4buaw5PhuqDhu5rhuqbGoHbhuqBW4bqmWOG6oOG7lMOS4buM4bqgSEPhuqBX4buuxJDhu5rDk+G6oFfhuqY64bqg4buo4bqg4buaw5Phuqg64bqgV8OS4buM4bqgSMOKWOG6oFfDkkDhuqDhu5rDksOKV+G6oCrhu6bhu4zhuqDhu5pV4buM4bqgR1jhu5rDk+G6oOG6tuG6osag4bqgVlnhu5rDk+G6oOG7msOTxJDhu5rhuqBIVOG7msOT4bqgSFXhu4zhuqDhu5rhuqbGoOG7s+G7sOG7teG6veG7skbhuqBX4buMxKhY4bqgRuG7tOG6puG6oOG7n+G7jExX4bqgw6rhuqbGoOG6oFfhuqrhu4zhuqDhu5Qs4bqgPOG6oCrhu4Dhu5rhuqDDklXhu4zhuqDhu5pExqDhuqDhu5rhuqY64bqg4buW4bqo4bqgw5Phu4zhuqjhu5rDkuG6oFcj4bqg4bqw4bqgSErhu5rhuqDhurLhuqDhuqlh4bqgKuG6qOG7msOTduG6oOG7mkXGoOG6oFfhu67hu5zhu5rDk+G6oFfhu5zhu7DhuqDEguG6onfhu7Phu7Dhu7Vhw5Lhu5DhuqBW4bqmWOG6oMOS4bqm4buM4bqg4buaw5Phuqg64bqgV+G7ruG7nOG7msOT4bqgV8Oa4buaw5PhuqBWU+G6oMOS4bqm4buM4bqgV1jhur7hu5rhuqBX4buu4bqm4buaw5LhuqBX4bqo4buMduG6oMOT4buM4bum4buM4bqgRsOSWDrEqOG7muG6oMagUuG7muG6oEhD4bqgR07huqBH4bqo4buaw5PhuqDhu5rDkuG7gOG7muG6oFfDksOKOuG6oOG7msOTUuG7jOG6oEjhur5Y4bqg4buEQuG7msOT4bqgw5JYOuG6oEbDkuG7uOG7pOG7msOT4bqg4buUw5Lhu6LhuqBXw5Lhu5zhuqxX4bqg4buUw5JQ4buM4bqgV+G6pjrhuqBGw5Lhu7ThuqDhu5rDkuG6qOG6oOG7jeG7rljhu5rDk+G6oG9YU0Z34bqg4bqp4bug4bqgSEPhuqBG4bui4bqg4bqu4bq04bqg4bqpYeG6oCrhuqjhu5rDk3bhuqDDg+G6sOG6oOG6qWHhuqDhu4ThuqpG4bqgKuG6qOG6oMODxILhuqDhuqlh4bqgSFThu5rDk3bhuqDhuqzhu7DhuqBIQuG7nOG6oEjhu5zhuqjhu5rhuqBXw5JA4bqgw5Lhuqbhu4zhuqDhuqnhuqjhu5rhuqBvWFNG4bqgecOD4bquduG6oMOD4bqiduG6oMOD4bquw7124bqgw6rDkuG7gFfhuqA5QuG7muG6oHnDgnbhuqDEguG6onbhuqDDg+G6tsO9d+G6oOG6qeG6puG7jOG6oEjhu5zhuqjhu5rhuqBIQOG7msOT4bqgV8OSQOG6oOG6sOG6oCrhuqjhuqDhurbhuqDDkuG7jEzhu5rhuqBX4bqq4buM4bqgeeG6qeG7nOG7msOT4bqg4bq54buc4buaw5N24bqgNOG7muG6oMOgVcO94bqgxqDhu6bhu4zhuqBGw5Lhu5DhuqBG4bui4bqgxILhuqAq4bqo4bqgw4PhuqDhuqlh4bqgKuG6qOG7msOTd+G7s1fhuqbhu4Thu5ZJ4bqgVlc64buWSeG7p8OAxqDhuqbhu67Dk+G7jOG7muG7rcSC4buwP+G6oOG6plhX4bucw4Dhu7Xhu7NX4buu4bu14buzV0fhu7U5QuG7msOT4bqgw5JYOuG6oEbDkuG7uOG7pOG7msOT4bqgKcOy4bqrKcOh4bqgecODxIIvw4PDgy3huqDEguG6tC/Dg8ODw73hu7MvV0fhu7Xhu7MvV+G7ruG7teG7s1fhu67hu7Xhu7NXR+G7teG7s1fhuqbhu4Thu5ZJ4bqgVlc64buWSeG7p8OAxqDhuqbhu67Dk+G7jOG7muG7rcSC4buwP+G6oOG6plhX4bucw4Dhu7Xhu7NX4buu4bu14buzV0fhu7Xhu43hu43hu7MvV0fhu7Xhu7NXR+G7tcOg4buc4bqo4bua4buzL1dH4bu14buzV0fhu7Xhu5/huqjhu5rDk+G7sy9XR+G7teG7s1dH4bu1OeG6qkbhu7MvV0fhu7Xhu7NXR+G7tcOgVOG7msOT4buzL1dH4bu14buzV0fhu7Xhu43DmuG7msOT4buzL1dH4bu14buzL1fhu67hu7Xhu7NX4buu4bu14buzV0fhu7XDg+G7sy9XR+G7teG7s1dH4bu14buN4buuWOG7msOT4bqgb1hTRuG7sy9XR+G7teG7s1dH4bu14bqu4bq04buzL1dH4bu14buzV0fhu7XDg+G6sOG7sy9XR+G7teG7s1dH4bu1w4PEguG7sy9XR+G7teG7s1dH4bu14bqy4bqu4buzL1dH4bu14buzL1fhu67hu7Xhu7NX4buu4bu14buzV0fhu7XEguG7sy9XR+G7teG7s1dH4bu14bqp4bqo4bua4bqgb1hTRuG7sy9XR+G7teG7s1dH4bu1w4Phuq7hu7MvV0fhu7Xhu7NXR+G7tcOD4bqi4buzL1dH4bu14buzV0fhu7XDg+G6ruG7sy9XR+G7teG7s1dH4bu14bqu4bqy4buzL1dH4bu14buzL1fhu67hu7Xhu7NX4buu4bu14buzV0fhu7Xhuq7hu7MvV0fhu7Xhu7NXR+G7tcOqw5Lhu4BX4buzL1dH4bu14buzV0fhu7XDguG7sy9XR+G7teG7s1dH4bu1xILhuqLhu7MvV0fhu7Xhu7NXR+G7tcOD4bq24buzL1dH4bu14buzV0fhu7XhurDhuq7hu7MvV0fhu7Xhu7MvV+G7ruG7teG7s1fhu67hu7Xhu7NXR+G7teG6sOG7sy9XR+G7teG7s1dH4bu14bqp4buc4buaw5PhuqDhurnhu5zhu5rDk+G7sy9XR+G7teG7s1dH4bu1xILhu7MvV0fhu7Xhu7NXR+G7tcSC4buzL1dH4bu14buzV0fhu7XEguG7sy9XR+G7teG7s1dH4bu14bqy4buzL1dH4bu14buzL1fhu67hu7Xhu7NX4buu4bu14buzV0fhu7Xhurbhu7MvV0fhu7Xhu7NXR+G7tTThu5rhuqDDoFXhu7MvV0fhu7Xhu7NXR+G7tcOD4buzL1dH4bu14buzV0fhu7Xhuq7hu7MvV0fhu7Xhu7NXR+G7tcSC4buzL1dH4bu14buzV0fhu7XhurLhu7MvV0fhu7Xhu7MvV+G7ruG7teG7s1fhu67hu7Xhu7NXR+G7tS0tLeG7sy9XR+G7teG7s1dH4bu1LS0tLS3hu7MvV0fhu7Xhu7NXR+G7tS0tLS0t4buzL1dH4bu14buzV0fhu7UtLS0tLeG7sy9XR+G7teG7s1dH4bu1LS0tLS3hu7MvV0fhu7Xhu7NXR+G7tS0tLS0t4buzL1dH4bu14buzL1fhu67hu7Xhu7NX4buu4bu14buzV0fhu7XDg8OD4buzL1dH4bu14buzV0fhu7Xhuqvhu5pH4buc4buaSVbhu4zhuqbhu7MvV0fhu7Xhu7NXR+G7teG6ouG7sy9XR+G7teG7s1dH4bu1w4Phu7MvV0fhu7Xhu7NXR+G7teG6tuG7sy9XR+G7teG7s1dH4bu14bqy4buzL1dH4bu14buzL1fhu67hu7Xhu7NX4buu4bu14buzV0fhu7XDg8SC4buzL1dH4bu14buzV0fhu7Xhu43DkuG6rOG7jOG6oOG6u+G6puG7muG7sy9XR+G7teG7s1dH4bu14bqi4buzL1dH4bu14buzV0fhu7XDg+G7sy9XR+G7teG7s1dH4bu14bqu4buzL1dH4bu14buzV0fhu7XhurDhu7MvV0fhu7Xhu7MvV+G7ruG7teG7s1fhu67hu7Xhu7NXR+G7tcOD4bqw4buzL1dH4bu14buzV0fhu7Xhur064bqm4buaxqDhuqbhu67hu7MvV0fhu7Xhu7NXR+G7teG6ouG7sy9XR+G7teG7s1dH4bu1w4Phu7MvV0fhu7Xhu7NXR+G7tcOD4buzL1dH4bu14buzV0fhu7XEguG7sy9XR+G7teG7sy9X4buu4bu14buzV+G7ruG7teG7s1dH4bu1w4PhurDhu7MvV0fhu7Xhu7NXR+G7tcOy4buM4buaw5Phuqbhu7Dhu5zhu65J4buzL1dH4bu14buzV0fhu7XhuqLhu7MvV0fhu7Xhu7NXR+G7tcOD4buzL1dH4bu14buzV0fhu7XDg+G7sy9XR+G7teG7s1dH4bu1xILhu7MvV0fhu7Xhu7MvV+G7ruG7teG7s1fhu67hu7Xhu7NXR+G7tcOD4bqy4buzL1dH4bu14buzV0fhu7Xhur3huqbhu5bhuqY6VuG7jOG6puG7sy9XR+G7teG7s1dH4bu14bqi4buzL1dH4bu14buzV0fhu7XhuqLhu7MvV0fhu7Xhu7NXR+G7teG6ruG7sy9XR+G7teG7s1dH4bu14bqu4buzL1dH4bu14buzL1fhu67hu7Xhu7NX4buu4bu14buzV0fhu7XDg+G6tOG7sy9XR+G7teG7s1dH4bu1bsOS4buM4buW4buM4buw4buw4buM4buaSVbhu7MvV0fhu7Xhu7NXR+G7teG6ouG7sy9XR+G7teG7s1dH4bu14bqi4buzL1dH4bu14buzV0fhu7XEguG7sy9XR+G7teG7s1dH4bu1xILhu7MvV0fhu7Xhu7MvV+G7ruG7teG7s1fhu67hu7Xhu7NXR+G7teG7s+G7sOG7tcODw4Lhu7MvV0fhu7Xhu7NXR+G7teG7s+G7sOG7teG7n+G7jExX4bqgw6rhuqbGoOG7sy9XR+G7teG7s1dH4bu14buz4buw4bu14bqi4buzL1dH4bu14buzV0fhu7Xhu7Phu7Dhu7XhuqLhu7MvV0fhu7Xhu7NXR+G7teG7s+G7sOG7tcOD4buzL1dH4bu14buzV0fhu7Xhu7Phu7Dhu7XDg+G7sy9XR+G7teG7sy9X4buu4bu14buzL1fhuqbhu4Thu5ZJ4bu14buzL1dH4bu14buzL1fhu67hu7Xhu7MvV+G6puG7hOG7lknhu7Xhu43Dkknhu5zhuqAq4buaST/hu7Dhu65JVlY=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

HLV Calisto vui mừng với thành tích của U23 Việt Nam

HLV Calisto vui mừng với thành tích của U23 Việt Nam
2010-11-14 08:19:00

Ông Calisto gọi việc bóng đá Việt Nam lần đầu vượt qua vòng bảng ASIAD là bước tiến lớn, và rất hài lòng về sự tiến bộ của hàng phòng ngự đội U23. Ông sẽ ở lại Quảng Châu trực...

Carlo Ancelotti trảm phó tướng Ray Wilkins

Carlo Ancelotti trảm phó tướng Ray Wilkins
2010-11-12 09:26:00

Từng ngợi ca Wilkins như một chìa khóa giúp Chelsea giành cú đúp lịch sử ở mùa trước, nhưng HLV Ancelotti mới đưa ra quyết định gây bất ngờ cho chính người trong cuộc.

Mourinho giận dữ vì bị trọng tài đuổi khỏi sân

Mourinho giận dữ vì bị trọng tài đuổi khỏi sân
2010-11-11 14:06:00

Trong trận đấu tại Cúp Nhà vua đêm qua với Murcia, Real Madrid đã có bữa tiệc bàn thắng khi hạ đối phương 5-1. Dù vậy HLV Mourinho vẫn rất giận dữ khi bị trọng tài truất quyền chỉ đạo.

Man City và MU bất phân thắng bại

Man City và MU bất phân thắng bại
2010-11-11 09:32:00

Kết quả 0-0 phản ánh đúng cục diện trận đấu tại sân City of Manchester, ở vòng 12 giải Ngoại hạng Anh tối thứ tư.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long