Cập nhật:  GMT+7
76eaxb05bx77d4x9087x106f1xde36xa5c1xb0b7x11c1cxX7x108bax136c3xddacx9e51x105b9xbd55xX5x961cxXax9807xf578xXdx7faaxXexX3xd7adxX6x103e8xX3x7879xX1xf826x8786x13227xX3x1292ex13cabxX1fxX3xXbxX1xX23xX3xX20xXdxX23xX3xX1ax887bxXexX3xX1xe06fxX1fxX20xX3x77b0xXdxX5xX10xXexX3xX4xX23xX3xXexf0cbxX6x1308bxX3xX4xX23xX3xX22xX6xX3xX7xX6xX3x1032dxX1exX1fxX20xX3xX5xcc70xX1fxX1xX3xd414xX33xbd03xX3xXexX1xd67exX3xXexX41x7dccxf79fxX1fxX20xX3x11333xX5axX6xX3xaacex13405xX0xaf29xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX10xX6x13d83xXaxX12xXcxX54xXdxX3xX1x7ea9xXbxX3xX22xX23xX5axX3xXexX1xX62xX63xX1fxX20xX3xX1cxX6cxX3xX4x133c0xX6xX3x7f25x9ce6xX3xX18xX20xX5axX54xXdxX3xX20xXdxX6xX5axX3xX1fxX20xX33x11efcxX3x13014xcd5dxX6exX2xX2xX6exXb0xXb1xX2x13afexX43xX3xXexX41xc0aexX3xX5xX63xXdxX3xX4x13cacx103baxX3xX1xe72fxXdxX3xX4xX9axX6xX3xXbxX1x107c4xX1fxX20xX3xX58xXdx102c1xX1fxX3xX4ex1015fxX3xX1fxX20xX1xX5exX3xX4xX1xX5axX3xX22xXdxb2b4xXexX3xXbxX1xXbexX1fxX3xba48xX1fxX20xX3xX4xX9axX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX58xXdcxX3xX58xXdxX15xX4xX3x12c62xXaexX3xX22xX6xX1fxX3xXcxX1xX62x95f0xX1fxX20xX3xX1axX54xXdxX3xX67xX5axX6xX3xX6bxX6cxX3xX23xXbxX3xXexX1xXc6xXe9xX3xX4xX1x9015xX1fxX20xX3xX22xX23xX1fxX3xXbxX1xX23xX3xX20xXdxX23xX3xX4exX12dxXdxX3xX58x8fb5xXdxX3xX4xX23xX3xX80xX6xX3xXexX41xX114xX1fxX3xX4xX9axX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX43xX3xX18xX20xX62xX63xXdxX3x12b98xX1xX23xXexX3xX1fxX20xX1exX1fxX3xX9dxX9exX3xX18xX20xX5axX54xXdxX3xX20xXdxX6xX5axX3x1137cxXd8xX3xX67xXbexXdxX3xX9dx1317fxX1fxX1xX3xX4xX1xX5axX3xX22xXdxXe9xXex13770xX0xX6exXbxX12xX0xXexX6xX22xX5xX10xX3xX7xXexXaexX5xX10xX9xXaxX1axX6xX41xX20xXdxX1fxX190xXb0xXbx884dxX3xX6xXc6xXexX5axXaxX12xX0xXexX41xX12xX0xXexX80xX12xX0xXdxX1axX20xX3xXdxX80xX9xXaxX4xXexX5xXb1xXb1xbaf7xb9d5xX5axX1fxXexX10xX1fxXexX164xX5xX6xX4xX10xX67xX5axX5xX80xX10xX41xX2xX1cax806bxX4xXexX41xX5xX1caxX1cbxX1caxX18xX10x12668xX7xX1cax83eaxX80xXdxXexX2xX1caxXdxX1axX20x11fc2xb69ex10d95xef77xX1ecxX1cax128a0xX1f5xd2cbxX164xX17cxX1f7xf162xXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX190xX6exX6exX80xX6xX1fxX20xX4xX5axX1fxX20xX7xX6xX1fx8e65xX58xX1fxX6exX4xXbxX58xX6exX1dfxXbxX5xX5axX6xX80xX6exX18xX10xX1e9xX7xX6exXb0xXb1xX2xXb9xX6exX2xX2xX6exX1f5xX1f6xX1f8xX1caxXb1xX2x7ec0x10677xX6xX21bxc5b7xX164xX1f8xXaxX3xX7xXexXaexX5xX10xX9xXaxX9dx7c1cx9853xX1fbxX1ecxX24fx120e3xX24fxX1f5xX1f8xX67xXcxX190xX3xX7xXdxX5xX58xX10xX41xX3xX2xXbxX1acxX3xX7xX5axX5xXdxX80x10eb0xX3xX9dxX24exX24fxX1fbxX1ecxX24fxX253xXcxX24exX164xX190xX3xX7xXdxX5xX58xX10xX41xX3xX2xXbxX1acxX3xX7xX5axX5xXdxX80xX26bxX3xX9dxX24exX24fxX1fbxX1ecxX24fxX253xX17cxX1ecxeeebxXcxX190xX3xX7xXdxX5xX58xX10xX41xX3xX2xXbxX1acxX3xX7xX5axX5xXdxX80xX26bxX3x1247dxX1f5xX1fbxXcxX67xX190xX3xXb9xd177xXb1xXbxX1acxX26bxX3xX9dxX24exX24fxX1fbxX1ecxX24fxX253xX9dxX24exXcxXcxX24exX1f6xX190xX3xX7xXdxX5xX58xX10xX41xX3xX2xXbxX1acxX3xX7xX5axX5xXdxX80xX26bxX3xX67xX1ecxX1f5xX1f8xX67xXcxX190xX3x934fxX2x7b4bxXbxX1acxXaxX12xX0xX6exXexX80xX12xX0xX6exXexX41xX12xX0xXexX41xX12xX0xXexX80xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9dxX5axX80xXaexXaxX12xX18xX20xX62xX63xXdxX3xX164xX1xX23xXexX3xX1fxX20xX1exX1fxX3xX9dxX9exX3xX18xX20xX5axX54xXdxX3xX20xXdxX6xX5axX3xX17cxXd8xX3xX67xXbexXdxX3xX9dxX184xX1fxX1xX0xX6exXbxX12xX0xX6exXexX80xX12xX0xX6exXexX41xX12xX0xX6exXexX6xX22xX5xX10xX12xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9dxX5axX80xXaexXaxX12xX1cbxX1x84afxX1fxX20xX3xXexX1exXdxX3xX1cxX1x13047xX1fxX20xX3xX4exX5exX1fxX1xX3xX4xX23xX4xX3xX4xX1exX1fxX20xX3xXexXaexX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX1cxX1xX1exX1fxX20xX3xX22xX23xX1fxX3xXbxX1xX23xX3xX20xXdxX23xX3xX1axX2fxXexX3xX1xX33xX1fxX20xX3xX37xXdxX5xX10xXexX3xX4xX23xX3xXexX41xX6xX43xX3xX4xX23xX3xX22xX6xX3xX7xX6xX3xX4exX1exX1fxX20xX3xX5xX54xX1fxX1xX3xX58xX33xX5axX3xXexX1xX5exX3xXexX41xX62xX63xX1fxX20xX3xX67xX5axX6xX3xX6bxX6cxX21bxX3xX13xXdxX15xX4xX3xX10axXaexX3xX22xX6xX1fxX3xXcxX1xX62xX114xX1fxX20xX3xX1axX54xXdxX3xX67xX5axX6xX3xX6bxX6cxX3xX23xXbxX3xXexX1xXc6xXe9xX3xX4xX1xX12dxX1fxX20xX3xX22xX23xX1fxX3xXbxX1xX23xX3xX20xXdxX23xX3xX4exX12dxXdxX3xX58xX142xXdxX3xX1fxX1x139fcxX1fxX20xX3xX1axX2fxXexX3xX1xX33xX1fxX20xX3xX1fxX33xXaexX3xX5xX33xX3xX1cxX1xX1exX1fxX20xX3xX4xX1exX1fxX20xX3xX22x123b7xX1fxX20xX43xX3xX4exXdxX3xX1fxX20xX62x11520xX4xX3xX5xX54xXdxX3xXexXdxX1fxX1xX3xXexX1xc6e9xX1fxX3xXex13607xX3xX80xX5axX3xXexX1xX62xX114xX1fxX20xX3xX1axX54xXdxX3xX4x8ee4xX1fxX20xX3xX1fxX1xX62xX3x1385fxXc6xX6xX1fxX3xX1xX15xX3xX1cxXdxX1fxX1xX3xXexXe9xX43xX3xXexX1xX62xX114xX1fxX20xX3xX1axX54xXdxX3xX4exX6xX1fxX20xX3xXbxX1xX23xXexX3xXexX41xXdxcf9cxX1fxX3xXexX12dxXexX3xX4exf99fxXbxX3xX20xXdxX41exX6xX3xX1xX6xXdxX3xX1fxX62xX142xX4xX43xX3xX1cxX1xX1exX1fxX20xX3xXbxX1xc6f7xX3xX1xX449xXbxX3xX58xX142xXdxX3xX474xXc6xX6xX1fxX3xX1xX15xX3x8826xX12dxXdxX3xXexX23xX4xX3xXcxX5axX33xX1fxX3xX80xXdxX15xX1fxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xa4f6xX3xX67xX5axX6xX3xX6bxX6cxX21bxX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9dxX5axX80xXaexXaxX12xX1cbxX1xX361xX1fxX20xX3xXexX1exXdxX3xX4xX1xX5axX3xX41xX43exX1fxX20xX3xX4xX23xX4xX3xX1xX5axX54xXexX3xX4exX9exX1fxX20xX3xXexX1xX62xX114xX1fxX20xX3xX1axX54xXdxX3xX20xXdxX41exX6xX3xX1xX6xXdxX3xX1fxX62xX142xX4xX3xX4xX457xX1fxX3xX4exX62xX449xX4xX3xX1acxX10xX1axX3xX1acx9d7bxXexX3xX1axX9exXexX3xX4xX23xX4xX1xX3xX1cxX1xX23xX4xX1xX3xX474xXc6xX6xX1fxX43xX3xX4xX1exX1fxX20xX3xX22xX43exX1fxX20xX43xX3xX1fxX1xX43exX1axX3xX22xXbexX5axX3xX58xX15xX3xX474xXc6xXaexXdcxX1fxX3xX5xX449xXdxX3xX4xX1x91fbxX1fxX1xX3xX4exX23xX1fxX20xX3xX4xX9axX6xX3xX1fxX1xX41exX1fxX20xX3xX1fxX20xX62xX63xXdxX3xX1fxXc6xX1exXdxX3xXexX41x136ccxX1fxX20xX43xX3xX7xXbexX1fxX3xX1acxXc6x89f9xXexX43xX3xX4xX1xXe9xX3xX22xXdxXe9xX1fxX3xX58xX33xX3xX1acxXc6xX5b8xXexX3xX1cxX1x832exXc6xX3xX1axX2fxXexX3xX1xX33xX1fxX20xX3xX37xXdxX5xX10xXexX3xX4xX23xX3xXexX41xX6xX43xX3xX4xX23xX3xX22xX6xX3xX7xX6xX3xX4xX9axX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX4xX46cxX1fxX20xX3xX1fxX1xX62xX3xX5xX449xXdxX3xX58dxX4xX1xX3xX4xX9axX6xX3xX1fxX20xX62xX63xXdxX3xXexXdxXd8xXc6xX3xX80xX4bfxX1fxX20xX3xX58xX33xX3xX4xX23xX4xX3xX80xX5axX6xX1fxX1xX3xX1fxX20xX1xXdxX15xXbxX3xX1fxX1x12ca5xXbxX3xX1cxX1xX5cfxXc6xX43xX3xXbxX1xXc5xX1fxX3xXbxX1xX12dxXdxX3xX4xX9axX6xX3xX67xX5axX6xX3xX6bxX6cxX21bxX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9dxX5axX80xXaexXaxX12x8de5xX3xXcxX41xXbexX3xX5xX63xXdxX3xX4xXc5xXc6xX3xX1xXc9xXdxX3xX4xX9axX6xX3xXbxX1xXd2xX1fxX20xX3xX58xXdxXd8xX1fxX3xX4exXdcxX3xX1fxX20xX1xX5exX3xX4xX1xX5axX3xX22xXdxXe9xXexX3xXbxX1xXbexX1fxX3xXf1xX1fxX20xX3xX4xX9axX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX58xXdcxX3xX58xXdxX15xX4xX3xX2aaxXcxX24exX3xXexX1xX1exX1fxX20xX3xX474xXc6xX6xX3xXbxX1xX23xX1fxX3xX474xXc6xXaexXe9xXexX3xX4exX12dxXdxX3xX58xX142xXdxX3xX4xX23xX4xX3xX1cxX1xXdxXe9xXc6xX3xX1cxXdxX15xX1fxX3xX4xX9axX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX5xXdxXd8xX1fxX3xX474xXc6xX6xX1fxX3xX4exXe9xX1fxX3xX58xXdxX15xX4xX3xX67xX5axX6xX3xX6bxX6cxX3xX23xXbxX3xXexX1xXc6xXe9xX3xX4xX1xX12dxX1fxX20xX3xX22xX23xX1fxX3xXbxX1xX23xX3xX20xXdxX23xX3xX5xXd8xX1fxX3xX1axX2fxXexX3xX1xX33xX1fxX20xX3xXexX1exX1axX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX43xX3xX18xX20xX62xX63xXdxX3xX164xX1xX23xXexX3xX1fxX20xX1exX1fxX3xX9dxX9exX3xX18xX20xX5axX54xXdxX3xX20xXdxX6xX5axX3xX17cxXd8xX3xX67xXbexXdxX3xX9dxX184xX1fxX1xX3xX4xX1xX5axX3xX22xXdxXe9xXexX190xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX4exX23xX1fxX1xX3xX20xXdxX23xX3xX4xX6xX5axX3xX58xX6xXdxX3xXexX41x1105exX3xX4xX9axX6xX3xX2aaxXcxX24exX3xXexX41xX5axX1fxX20xX3xX1xX15xX3xXexX1xX12dxX1fxX20xX3xXexX1xX62xX114xX1fxX20xX3xX1axX54xXdxX3xX4exX6xX3xXbxX1xX62xX114xX1fxX20xX3xX1fxXd2xXdxX3xX4xX1xXc6xX1fxX20xX3xX4xX46cxX1fxX20xX3xX1fxX1xX62xX3xXexX41xX5axX1fxX20xX3xX58xXdxX15xX4xX3xX20xXdxXbexXdxX3xX474xXc6xXaexXe9xXexX3xX4xX23xX4xX3xXexX41xX6xX1fxX1xX3xX4xX1xX5b8xXbxX3xXexX1xX62xX114xX1fxX20xX3xX1axX54xXdxX3xX474xXc6xX12dxX4xX3xXexXe9xX3xX1fxXd2xXdxX3xX41xXdxXd8xX1fxX20xX21bxX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9dxX5axX80xXaexXaxX12xX164xX1xX23xX1fxX3xX474xXc6xXaexXe9xXexX3xX58xad2cxX6xX3xX474xXc6xX6xX3xX4xX9axX6xX3xXcx8141xX3xX4xX1xXf1xX4xX3xXcxX1xX62xX114xX1fxX20xX3xX1axX54xXdxX3xXcxX1xXe9xX3xX20xXdxX142xXdxX3x8eddxX2aaxXcxX24exb4bdxX3xX4exX12dxXdxX3xX58xX142xXdxX3xX4xX23xX4xX3xX1cxX1xXdxXe9xXc6xX3xX1cxXdxX15xX1fxX3xX4xX9axX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX4exX12dxXdxX3xX58xX142xXdxX3xX58xXdxX15xX4xX3xX67xX5axX6xX3xX6bxX6cxX3xX23xXbxX3xXexX1xXc6xXe9xX3xX4xX1xX12dxX1fxX20xX3xX22xX23xX1fxX3xXbxX1xX23xX3xX20xXdxX23xX3xX5xXd8xX1fxX3xX1axX2fxXexX3xX1xX33xX1fxX20xX3xXexX1exX1axX3xX1fxX62xX142xX4xX3xX5b8xX1axX3xX4exX1exX1fxX20xX3xX5xX54xX1fxX1xX3xX4xX9axX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX5xX33xX3xX1axX9exXexX3xXexX58dxX1fxX3xX1xXdxX15xXc6xX3xXexX58dxX4xX1xX3xX4xX45bxX4xX43xX3xXexX54xX5axX3xX4exX9exX1fxX20xX3xX5xX45bxX4xX3xX4xX1xX5axX3xX1fxX20xX33xX1fxX1xX3xX1fxXc6xX1exXdxX3xXexX41xX5adxX1fxX20xX43xX3xX7xXbexX1fxX3xX1acxXc6xX5b8xXexX43xX3xX4xX1xXe9xX3xX22xXdxXe9xX1fxX3xX58xX33xX3xX1acxXc6xX5b8xXexX3xX1cxX1xX5cfxXc6xX3xX1axX2fxXexX3xX1xX33xX1fxX20xX3xXexX1exX1axX3xX4exX1exX1fxX20xX3xX5xX54xX1fxX1xX3xX4xX9axX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX21bxX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9dxX5axX80xXaexXaxX12xXcxX1xX10xX5axX3xX4d1xX1cbxX1fdxX13xX18xX0xX6exXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mặc sao cho đẹp

Mặc sao cho đẹp
2024-04-21 07:04:00

baophutho.vn Xã hội ngày càng phát triển, đời sống con người càng được cải thiện, người ta không chỉ no đủ vật chất mà còn chú trọng nhiều đến đời sống tinh...

Quốc hội thông qua Luật Căn cước công dân

Quốc hội thông qua Luật Căn cước công dân
2014-11-20 19:07:00

Với 76,66% số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Căn cước công dân chiều 20/11. Luật này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016.

Cô và trò

Cô và trò
2014-11-20 14:50:00

PTO- Hình ảnh những cô giáo từ miền ngược đến miền xuôi ngày ngày tận tâm với những học trò nhỏ đáng yêu luôn đẹp dù đứng trên bục giảng, chăm sóc học sinh hay nghỉ giải lao.

Bộ trưởng LĐTBXH trả lời chất vấn

Bộ trưởng LĐTBXH trả lời chất vấn
2014-11-19 15:22:00

Tiếp tục phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, sáng 19/11, nhiều vấn đề "nóng" của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội như...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long