Cập nhật:  GMT+7
fe95x11149x194aex16406x15836x12ea8x18670x10be0x10b4cxX7x16f6dx1656ax1372fx11161x1192dx1557cxX5x12a24xXax19662x182e8xXdx14bbexXexX3x160fexX6x11f9axX3xX5x15228xXexX3xXex13432xXbxX3xX2x180b7xX3x12a69xXdx11484xX1axX3xX27x188acx18787xX3xX1x173a4xX2ex15471xX3xX27x122e5x12af6xX3xX4x17cc7xX6xX3x13e02xX37xX3x16c1dxX1x18b77xX4xX1xX3x19bd8xX37xX7xXex122bexX6xX5xXdxX6xX0x15134xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1727bxX10xX6xX3dxXaxX12x13140xX21xX3x130e3x115baxXdxX3xXexX1xX42xX2exX33xX3x1688ax14eb6xX3xX7x15b56xX3xX5x1266fx18c4fxXexX3xX40xX1xX42xX4xX1xX3xX46xX37xX7xXexX4axX6xX5xXdxX6xX3xX40xX1xX6xXdxX3x17b46xX42xX21xX3xX27xX2dxX2exX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX4axX21xX2exX33xX3xXexX1xX42xX2exX33xX3x12b82xX3xX2exX1xXdx13edcxX37xX3xX1x1033bxX2exX3xX40xX1xX21x13da2xX2exX33xX3x186d6x14438x14388xX25xX25xX3xX5xX79xX7axXexX73xX3xX2exX1xX79xX2exX33xX3xX4xX21xX2exX3xX7xX76xX3xX2exX31x119b6xX3xX68x1851cxX2exX3xXexX1x17a51xXbxX3xX1xXb8xX2exX3xX33xX36xX2exX3xX2xX25xXc3xX25xX25xX25xX3xX5xX79xX7axXexX3xX2exX33xX79x10a40xXdxX3xX7xX21xX3xX68xX69xXdxX3xXexX1xX42xX2exX33xX3xXafxX50xXc4xX25xX2x11426xXc3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11285xX6xXbxXexXdxX21xX2exXaxX12xX0xXdxX1axX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX125xX10xX2exXexX10xX4axXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXax13b82xXdxX3dxXexX1x10c40xX3xXc2xXc4xX25xXbx14cf6x10f2fxX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX14fxX3x105e3x15e1bxXc2xXbxX155xX156xXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX50xX50xX4xXc3xX92xX6xX21xXbxX1xX37xXexX1xX21xXc3xX68xX2exX50xX3dxX10xX7xX40xXexX21xXbxX50xX2exX10xX14axX7xX50xXc4xXc4x12aa3xXafxX50xX2xXc4xXc4xX3dxX161xX2xX160xX160xXc2xX161xXafxXexX72xXc2xXc4xXc4xX5xX2xX25x14eb7xX3dxX37xX1a3xX40xX1xX6xX4xX1xX1a3x15830xX37xX21xX4xX1a3xXexX10xX1a3xX2xX160xX25xXc3x17fc4xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX5xX1dxXexX3xXexX21xXbxX3xX2xX25xX3xX27xXdxX29xX1axX3xX27xX2dxX2exX3xX1xX31xX2exX33xX3xX27xX36xX37xX3xX4xX3axX6xX3xX3dxX37xX3xX40xX1xX42xX4xX1xX3xX46xX37xX7xXexX4axX6xX5xXdxX6xXaxX3xX14axXdxX3dxXexX1xX9xXaxXc2xXc4xX25xXaxX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX9xXaxX160xX161xXc2xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX6xXbxXexXdxX21xX2exXaxX12x14793xX2exX1xX3xX1axXdxX2exX1xX3xX1xX1dxX6xXc3xX3x17cbcxX234xX2exX1xX14fxX3xXcxX1xX6xX2exX1xX3xX13x110a9xX2exX50xXcxXcx10b35xX13xX18x15fd9xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16599xX21xX3dxXddxXaxX12xXcxX1xX10xX21xX3xXbxX1x100d8xX2exX33xX3xX68xXdx138d3xX2exX3xXcxXcxX254xX13xX18xX3xXex183e9xXdxX3xX65xXddxX3dxX2exX10xXddxX73xX3xX7xX76xX3xX5xXdxX15xX37xX3xX3dxX21xX3xX125xXb8xX3xX1adxX37xX6xX2exX3xXcxX1xX76xX2exX33xX3xX40xX27axX3xX46xX37xX7xXexX4axX6xX5xXdxX6xX3xX242xX46xX267xX65xX257xX3xX68x18743xX6xX3xX4x135a3xX2exX33xX3xX92xX76xX3xX4xX1xX21xX3xXexX1xXe5xXddxX3xXexX4axX21xX2exX33xX3xXexX1xX42xX2exX33xX3xXafxX3xX2ex15e19xX1axX3xX2exX6xXddxX73xX3xX1xXb8xX2exX3xX2xXc2xXc3xX160xX25xX25xX3xX2exX33xX79xXffxXdxX3xX46xX37xX7xXexX4axX6xX5xXdxX6xX3xX27x1521axX3xX27xX2dxX2exX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX73xX3xXexX1xX10xX21xX3xX27xX274xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX68xX31xX21xX3xXexX21xXbxX3xX2xX25xX3xX27xXdxX29xX1axX3xX27xX2dxX2exX3xXbxX1x183bbxX3xX92xXdxX2dxX2exX3xX2exX1xXe5xXexX3xX27xX76xXdxX3xX68xX69xXdxX3xX3dxX37xX3xX40xX1xX42xX4xX1xX3xX46xX37xX7xXexX4axX6xX5xXdxX6xX73xX3xX7xX6xX37xX3xX1ax11df9xXexX3xX7xX76xX3xX27xXdxX29xX1axX3xX27xX2dxX2exX3xXexX1xX79xXffxX2exX33xX3xX155xX37xXddxX27axX2exX3xX5xX31xX3xX18xX10xX14axX3x102c6xX10xX6xX5xX6xX2exX3dxX73xX3x14b1dxX2exX3dxX21xX2exX10xX7xXdxX6xX73xX3xX46xX2exX1xX73xX3x1475ax162a7xXc3xXc3xXc3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX267xX21xX3dxXddxXaxX12xX125x12d83xX3xXexX1xX29xX73xX3xXexX4axX21xX2exX33xX3xXexX1xX42xX2exX33xX3xXafxX3xX4xX274xX3xX114xX72xXc2xXc3xX161xX114xX25xX3xX5xX79xX7axXexX3xX2exX33xX79xXffxXdxX3xX46xX37xX7xXexX4axX6xX5xXdxX6xX3xX4axX6xX3xX2exX79xX69xX4xX3xX2exX33xX21xX31xXdxX73xX3xX4xX6xX21xX3xX1xXb8xX2exX3xX33xX36xX2exX3xX114xX25xXc3xX25xX25xX25xX3xX5xX79xX7axXexX3xX7xX21xX3xX68xX69xXdxX3xXexX1xX42xX2exX33xX3xXexX4axX79xX69xX4xX3xX27xX274xXc3xX3x12a31xX24fxXddxX3xX5xX31xX3xX1axX367xXexX3xX40xX2dxXexX3xX1adxX37xXbexX3xXex1123bxX4xX1xX3xX4x12bcfxX4xX73xX3xX2exX1xX79xX2exX33xX3xX68xXe0xX2exX3xXexX1xXe5xXbxX3xX1xXb8xX2exX3xX160xXc2xX73xXc2x10606xX3xX7xX21xX3xX68xX69xXdxX3xXexX1xX42xX2exX33xX3xXafxX50xXc4xX25xX2xX114xX73xX3xXexX4axX79xX69xX4xX3xX40xX1xXdxX3xX27xX284xXdxX3xX3dx12e5bxX4xX1xX3xX125x18af3xX13xX393x17001xX1a3xX2xX114xX3xX92x17632xX2exX33xX3xXbxX1xX42xXexXc3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX267xX21xX3dxXddxXaxX12xXcxX4axX21xX2exX33xX3xX7xX76xX3xX4xX42xX4xX3xX1adxX37xX76xX4xX3xX33xXdxX6xX3xX27xXdxX29xX1axX3xX27xX2dxX2exX3xX27xX79xX7axX4xX3xXexX1xX76xX2exX33xX3xX40xX27axX73xX3xX18xX10xX14axX3xX38axX10xX6xX5xX6xX2exX3dxX3xX5xX31xX3xX5xX44axX6xX3xX4xX1xX1dxX2exX3xX1xX31xX2exX33xX3xX27xX36xX37xX3xX68xX31xX3xXbxX1xX33axX3xX92xXdxX2dxX2exX3xX2exX1xXe5xXexX3xX27xX76xXdxX3xX68xX69xXdxX3xX2exX33xX79xXffxXdxX3xX3dxX24fxX2exX3x1484bxX155x11644xX3xX4xX1xX37xX367xXexX3xXex15196xXdxX73x15c32xX3xX68xX69xXdxX3xX114xX72xXc3xX2xXc2xX25xX3xX5xX79xX7axXexX3xX27xX2dxX2exXc3xX3xXcxXdxX2dxXbxX3xXexX1xX10xX21xX3xX5xX31xX3xX393xX2exX3dxX21xX2exX10xX7xXdxX6xX3xX68xX31xX3xX46xX2exX1xX73xX3xX68xX69xXdxX3xX5xX36xX2exX3xX5xX79xX7axXexX3xXc2xX72xXc3xX2xX72xX25xX3xX68xX31xX3xX72xX72xXc3xX161xXc2xX25xX3xX5xX79xX7axXexXc3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX267xX21xX3dxXddxXaxX12xX18xX33xX21xX31xXdxX3xX4axX6xX73xX3xXexX4axX21xX2exX33xX3xXexX21xXbxX3xX2xX25xX3xX27xXdxX29xX1axX3xX27xX2dxX2exX3xXbxX1xX33axX3xX92xXdxX2dxX2exX3xX2exX1xXe5xXexX3xX27xX76xXdxX3xX68xX69xXdxX3xX2exX33xX79xXffxXdxX3xX46xX37xX7xXexX4axX6xX5xXdxX6xX3xXexX4axX21xX2exX33xX3xXexX1xX42xX2exX33xX3xXafxX3xX68xX2bcxX6xX3xX1adxX37xX6xX3xX4x19317xX2exX3xX4xX274xX3xX3a3xX3a4xX73xX3x11e65xXdxX1b9xXdxX73xX3x1415exX2exX3xX431xX367xX73xX3xX65xXdxX2exX33xX6xXbxX21xX4axX10xX73xX3xXcxX1xX42xXdxX3x19bfaxX6xX2exX73xX3xX393xXexX6xX5xXddxXc3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX267xX21xX3dxXddxXaxX12xX65xX21xX3xX68xX69xXdxX3xX4xX42xX4xX3xXexX1xX42xX2exX33xX3xXexX4axX79xX69xX4xX3xX4xX3axX6xX3xX2exX2dfxX1axX3xX2exX6xXddxX73xX3xX7xX6xX37xX3xX40xX1xXdxX3xX46xX37xX7xXexX4axX6xX5xXdxX6xX3xX68xX31xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX27xXb4xX37xX3xX27xX303xX3xX1ax17ab0xX3xX4x11fadxX6xX3xX92xXdxX27axX2exX3xX33xXdxX69xXdxX3xX1adxX37xX76xX4xX3xXexX2dxX73xX3xX7xX76xX3xX5xX79xX7axX2exX33xX3xX2exX33xX79xXffxXdxX3xX46xX37xX7xXexX4axX6xX5xXdxX6xX3xX27xX2dxX2exX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX27xX303xX3xXexX2dfxX2exX33xX3xX27xX42xX2exX33xX3xX40xX29xXc3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX267xX21xX3dxXddxXaxX12xX65xX21xX3xX68xX69xXdxX3xXexX1xX42xX2exX33xX3xX72xX73xX3xX7xX76xX3xX5xX79xX7axXexX3xX40xX1xX42xX4xX1xX3xX46xX37xX7xXexX4axX6xX5xXdxX6xX3xX40xX1xX6xXdxX3xX92xX42xX21xX3xX27xX2dxX2exX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX4axX21xX2exX33xX3xXexX1xX42xX2exX33xX3xXafxX3xX2exX1xXdxXb4xX37xX3xX1xXb8xX2exX3xX40xX1xX21xXbexX2exX33xX3xXc2xXc3xXc4xX25xX25xX3xX5xX79xX7axXexXc3xX3xXcxX37xXddxX3xX2exX1xXdxX27axX2exX73xX3xX4xX21xX2exX3xX7xX76xX3xX2exX31xXddxX3xX68xXe0xX2exX3xXexX1xXe5xXbxX3xX1xXb8xX2exX3xX33xX36xX2exX3xX2xX25xXc3xX25xX25xX25xX3xX5xX79xX7axXexX3xX2exX33xX79xXffxXdxX3xX7xX21xX3xX68xX69xXdxX3xXexX1xX42xX2exX33xX3xXafxX50xXc4xX25xX2xX114xXc3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX267xX21xX3dxXddxXaxX12xXcxX1xX76xX2exX33xX3xX40xX27axX3xX4xX3axX6xX3xX46xX267xX65xX3xX4xX1xX21xX3xXexX1xXe5xXddxX3xX2exX33xX79xXffxXdxX3xX46xX37xX7xXexX4axX6xX5xXdxX6xX3xX3dxX31xX2exX1xX3xXexX4axX37xX2exX33xX3xX92x10e8dxX2exX1xX3xX2xX114xX3xX2exX33xX31xXddxX3xX4xX1xX21xX3xX1ax194daxXdxX3xX4xX1xX37xXddxX2dxX2exX3xX27xXdxX3xX4axX6xX3xX2exX79xX69xX4xX3xX2exX33xX21xX31xXdxXc3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX267xX21xX3dxXddxXaxX12xX3a3xX3bexX4xX3xX27xX445xX4xX1xX3xXbxX1xX33axX3xX92xXdxX2dxX2exX3xX2exX1xXe5xXexX3xX4xX3axX6xX3xX4xX42xX4xX3xX4xX1xX37xXddxX2dxX2exX3xX27xXdxX3xX5xX31xX3xX3dxX37xX3xX5xX48bxX4xX1xX73xX3xX4xX1xXdxX2dxX1axX3xX33xX36xX2exX3xX1axX367xXexX3xX2exX696xX6xX3xX7xX76xX3xX4xX1xX37xXddxX2dxX2exX3xX27xXdxX73xX3xX92xX6xX21xX3xX33x12fe0xX1axX3xX4xXbexX3xX5x188f4xX3xX3dxX21xX3xXexX1xX2dfxX1axX3xX92xX284xX2exX3xX92x11bf4xX3xX68xX31xX50xX1xX21x153bcxX4xX3xX2exX33xX79xXffxXdxX3xXexX1xX24fxX2exXc3xX50xXc3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX21xX37xX4axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX21xX3xXcxXcxX254xX13xX18xX0xX50xXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Khám phá văn hóa người Bru - Vân Kiều

Khám phá văn hóa người Bru - Vân Kiều
2024-04-17 10:04:00

Đến Quảng Bình, một lựa chọn bạn không nên bỏ qua là khám phá nét văn hóa đặc trưng của người Bru - Vân Kiều ở bản Còi Đá, cũng như tham quan hang Chà Lòi và hang Kiều.

Indonesia không chỉ có Bali

Indonesia không chỉ có Bali
2022-09-12 08:32:00

Với Uyên Di, tận mắt chứng kiến lửa xanh trong lòng hồ axit Ijen, ngắm bình minh từ núi lửa Bromo, dự lễ hội của dân đảo Java là những trải nghiệm thực sự ở Indonesia.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long