Cập nhật:  GMT+7
2802x3ab6xbe1bx8d73x81a3x5815xafddx354dx34b9xX7x98dax8ed7x609cx3acex429ax7ee9xX5x5391xXaxbfcfx8f06x9d11xb0f4xX3x7ddexXdxX6x5d9fxX3xX4x5f10xX15xX17xX3xXex4c2bx37faxX15xX1xX3xXcxX1x8ba5xXbxX3xX7xb4e4xX15xX17xX3xX5xX14xX15xX17xX3x819dx5463x6240xX0x7aa1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9be8xX10xX6x676fxXaxX12x8a6bxX17xX14x4323xX3x6cf5x91f7xX3axX2xX54x7823xX3x3bf2xX1dxX15xX17xX3xXexX52xX3x539exXdx752bxX15xX3xX5x553cxX4xX3xb520xX1x7b03xX3xXcxX1x7b95xX3xXexad28xX3xX4xX1x3fb1xX4xX3xa4b3xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX4xX1dxX15xX17xX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xXax2bf1xac55xX4fxX4fxX6cxX5bxX3xX54xaa24xX54xX54xX3xXcxX1xX29xXbxX3xX7xX2dxX15xX17xX3xX5xX14xX15xX17xX3xX36xX37xX38x859fxX3xXexad56xXdxX3x958axX1xX37xX3xX13x8336xX15xX17xX3xXcxX1xX37xX15xX17xX59xX3x7663x7b87xX3xX63x594dxX15xX17xX3xXcxX1x57c8xX15xX1xX59xX3xX1xX37xX52xX65xX15xX3x48a3xX38xX15xX3xc567x590axXbx6da5xX3xX63x3a16xX52xX3xX5xX14xX3xX4xX1dxX15xX17xX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xX15xXbax4907xX3xXexX22xX1axX15xX17xX3xX4xX1xX37xbe47xXdxX3xX4xX2dxX4xX3xX1xX1axXb2xXexX3x53d6x4766xX15xX17xX3xXexX22xXdxX3xXe4xX15xX3xXb5xX1xX2dxX4xX1xX3xX1xX14xX15xX17xX3x5a50xX14xX3xX4xX1xX14xX1axX3xXf7xb0b0xX15xX17xX3xXb5xa2e5xX3xX15xXdxX65xXf7xX3xX55xb043xX3xX15x8786xXf7xX3xX15xX17xX14xX52xX3xXexX22xX37xX52x6849xX15xX3xXexX1x84c3xX15xX17xX3xX15xX17xX14xX15xX1xX3xX63xXdxX65xX15xX3xX5xX69xX4xX3xX92xXdxX65xXexX3xX4fxX6xXf7xX3xa629xX54xX2xX3axX2xX54xX3axX2x3d93x2f50x8788x7824xX54xX2xX3axX2xX54xX3axX54xX99xX54xX54x8946xXe1xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX0xXdxXf7xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5bxX10xX15xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXax64efxXdxX4cxXexX1x35adxX3xX2xX99xX99xX99xXbxXc5x389cxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1bcxX3xX174xX13bxX54xXbxXc5xX1c4xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX3axX3axX4xXe1xX7cxX6xX1axXbxX1xX37xXexX1xX1axXe1xX125xX15xX3axX4cxX10xX7xXb5xXexX1axXbxX3axX15xX10xX1b7xX7xX3axX54xX54xX174xX54xX3axX2xX2xX2xX4cxX2xX2xX2xX54xX175xX99xX54xXexX173xX99xX173xX175xX5x54efxX176xXdxXf7xX17xX176xX20fxX54xX13bxX13bxXe1xa931xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX4xX1dxX15xX17xX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xXcxX1xX29xXbxX3xX7xX2dxX15xX17xX3xX5xX14xX15xX17xX3xX36xX37xX38xXaxX3xX1b7xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX2xX99xX99xX99xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX174xX13bxX54xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX63xXb2xXdxX3xX4cxXdxX65xX15xX3xX5bxX1dxX15xX17xX3xXexX52xX3xX63xXdxX65xX15xX3xX5xX69xX4xX3xX6cxX1xX6exX3xXcxX1xX72xX3xX125xX14xX3xX5xXc6xX15xX1xX3xX10exXb2xX1axX3xXc5xXc6xX3xX63xXc9xX15xX17xX3xXcxX1xXcfxX15xX1xX59xX3xXb5xX1xX37xX3xX4cxXe4xX15xX3xX4x4fdcxX3xX13xXbaxX15xX17xX3xXcxX1xX37xX15xX17xX3xXb5xb261xX3xXb5xb219xXexX3xX7cxX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX4xX1dxX15xX17xX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xXaxX91xX92xX4fxX4fxX6cxX5bxX3xX54xX99xX54xX54xX3xXcxX1xX29xXbxX3xX7xX2dxX15xX17xX3xX5xX14xX15xX17xX3xX36xX37xX38xXafxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX4cxX52xXaxX12x5aadxX6xX37xX3xX17x4c52xX15xX3xXf7xX10fxXexX3xXexX1xX2dxX15xX17xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1dxX15xX17xX59xX3xX4xX1dxX15xX17xX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xXexX1xX29xXbxX3xX7xX2dxX15xX17xX3xX5xX14xX15xX17xX3xX36xX37xX38xX3xX4x2a45xX3xXexX75xX15xX17xX3xXexX22xXcfxX3xX17xXdxX2dxX3xX17xX328xX15xX3xX54xX99xX99xX3xXexX22xXdxX65xX37xX3xX10exXc9xX15xX17xX59xX3xX4xX1xXdxX14axX37xX3xX4cxX14xXdxX3xX54xXb5xXf7xX3xX125x3f27xXdxX3x5410xX99xX3xX10ex4561xX15xX3xX4xX1xXdxX2d7xX37xX3xX7xX2dxX15xX17xX3xX15xX13exX15xX17xX3xX5xX2c6xb5bcxX15xX17xX3xXf7x7d29xXexX3xXexX22x33adxXdxX3xX10exX2c6xX3acxX4xX3xX5xX29xXbxX3xX10exX3b1xXexX3xX125xX14xX3xX10exXdxX3xX125xX14xX1axX3xX7x491axX3xX4cx56f0xX15xX17xXe1xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX4cxX52xXaxX12xX0xXdxXf7xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5bxX10xX15xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXaxX1b7xXdxX4cxXexX1xX1bcxX3xX2xX99xX99xX99xXbxXc5xX1c4xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1bcxX3xX55xX13bxX13bxXbxXc5xX1c4xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX3axX3axX4xXe1xX7cxX6xX1axXbxX1xX37xXexX1xX1axXe1xX125xX15xX3axX4cxX10xX7xXb5xXexX1axXbxX3axX15xX10xX1b7xX7xX3axX54xX54xX174xX54xX3axX2xX2xX2xX4cxX2xX2xX2xX54xX175xX99xX173xXexX174xX54xX174xX2xX5xX173xX176xXdxXf7xX17xX176xX20fxX393xX54xX175xXe1xX21axXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX4xX1dxX15xX17xX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xXcxX1xX29xXbxX3xX7xX2dxX15xX17xX3xX5xX14xX15xX17xX3xX36xX37xX38xXaxX3xX1b7xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX2xX99xX99xX99xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX55xX13bxX13bxXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX4cxX52xXaxX12xX5bxX1dxX15xX17xX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xX17xX35exXbxX3xXbxX1xX328xX15xX3xX10ex670fxXf7xX3xX7cxX4e4xX1axX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xXexX22xXdfxXexX3xXexX69xX3xX125xX14xX3xXc5xXe4xX52xX3xX4cxX69xX15xX17xX3xX15xX1dxX15xX17xX3xXexX1xX1dxX15xX3xXf7xX390xXdxX3xX4xa634xX6xX3xX10exXcfxX6xX3xXbxX1xX2c6x2ca8xX15xX17xXe1xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX0xXdxXf7xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5bxX10xX15xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXaxX1b7xXdxX4cxXexX1xX1bcxX3xX2xX99xX99xX99xXbxXc5xX1c4xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1bcxX3xX20fxX2xX13bxXbxXc5xX1c4xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX3axX3axX4xXe1xX7cxX6xX1axXbxX1xX37xXexX1xX1axXe1xX125xX15xX3axX4cxX10xX7xXb5xXexX1axXbxX3axX15xX10xX1b7xX7xX3axX54xX54xX174xX54xX3axX2xX2xX2xX4cxX2xX2xX2xX54xX175xX2xX20fxXexX393xX54xX2xX175xX5xX175xX176xXdxXf7xX17xX176xX20fxX393xX55xX2xXe1xX21axXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX4xX1dxX15xX17xX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xXcxX1xX29xXbxX3xX7xX2dxX15xX17xX3xX5xX14xX15xX17xX3xX36xX37xX38xXaxX3xX1b7xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX2xX99xX99xX99xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX20fxX2xX13bxXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX5bxX2dxX4xX3xX10exXb2xXdxX3xX7cxXdx3df1xX37xX3xXexX1xX13exXf7xX3xX36xX37xX6xX15xX3xX4xX1dxX15xX17xX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xXexX1xX29xXbxX3xX7xX2dxX15xX17xX3xX5xX14xX15xX17xX3xX36xX37xX38xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX4cxX52xXaxX12xX4fxX13exXf7xX3xX54xX99xX54xX54xX59xX3xX5bxX1dxX15xX17xX3xXexX52xX3xX63xXdxX65xX15xX3xX5xX69xX4xX3xX6cxX1xX6exX3xXcxX1xX72xX3xXexX75xX3xX4xX1xX79xX4xX3xX5xX29xXbxX3xX10exX3b1xXexX3xX2xX175xXb5xXf7xX3xX10exX2c6xX3b6xX15xX17xX3xX10exXdxX65xX15xX3xXexX1xX29xXbxX3xX7xX2dxX15xX17xX3xX5xX14xX15xX17xX3xX36xX37xX38xX3xX7cxXbaxX15xX17xX3xX1xX65xX3xXexX1xX14fxX15xX17xX3xX10exX397xX15xX3xX15xX13exX15xX17xX3xX5xX2c6xX3acxX15xX17xX3xXf7xX3b1xXexX3xXexX22xX3b6xXdxX3xXexXb2xXdxX3xX2xX2xX3xX1xX37xX52xX65xX15xX59xX3xXexX1xXcfxX3xXexX22xX1axX15xX17xX3xXexbc0bxX15xX1xX3xX125xX390xXdxX3xXexX75xX15xX17xX3xXb5xXdxX15xX1xX3xXbxX1x3ba8xX3xXb5xX1xX1axX4e4xX15xX17xX3xX2xX59xX174xX3xXexX6ffxX3xX10exXc9xX15xX17xXe1xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc545xX37xXexX1xX1axX22xXaxX12xXdexX65xX3xb460xX6xX15xX1xX0xX3axXbxX12

Lệ Oanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thi đua “Dân vận khéo”

Thi đua “Dân vận khéo”
2023-06-05 09:37:00

baophutho.vn Thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã có hàng nghìn mô hình, điển hình với những cách làm hay, sáng tạo, khơi gợi sức dân chung sức...

Dân vận khéo ở Hy Cương

Dân vận khéo ở Hy Cương
2022-12-26 12:20:00

baophutho.vn Thực hiện lời dạy của Bác “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Đảng ủy, chính quyền xã Hy Cương, thành phố Việt Trì đã phát huy hiệu quả...

Dấu ấn tuổi trẻ sáng tạo

Dấu ấn tuổi trẻ sáng tạo
2022-12-26 11:10:00

baophutho.vn Xác định mục tiêu “Ở đâu có thanh niên, ở đó có hoạt động sáng tạo”, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 đã xác...

Cần thiết và cấp thiết

Cần thiết và cấp thiết
2022-12-24 11:39:00

baophutho.vn Vị thành niên, thanh niên (VTN/TN) là nhóm dân số đặc thù, chiếm tỉ trọng cao và là nguồn nhân lực kế cận, nên luôn được xã hội đặc biệt quan...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long