Cập nhật:  GMT+7
dda4x1568fx13393xe80fxf59dx141f1x1515ax11cecx1248dxX7x14cfex1589exf866x14045x14752x15b57xX5x1264cxXax12063xfafex12710xX3xXexfb16xfcf2xX3x14236xX7x101d0x143bdxXexX3x13f65xf9a8xX3xee3fxXdx100f5xX21xX3xXbxX1x14895x11475xX3xX4xX1x13356xX3xf59cxe26exX21xX1xX3xX21xX1xe901xX21xX3xX21xf415xX1xf44cxX2fxX0x11567xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1373axX2fxf349x100faxXaxX12xX0xXdxX23xX3cxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX1xXexXexXbx11517xX41xX41xX31xX6xX2fxXbxX1xX1cxXexX1xX2fx12702xf15bxX21xX41xf02fxX7xX10xX17x14bcbxXdxX5xX10xX7xX41xXdxX23xX6xX3cxX10xX41x14fd5xX6x10f2fxX1xX2fxXdxX41xX1cxX21xX3cxfb77x116a7x14ddexX1xX2fxX95xX96xX97xX4xX1xX2fxX21xX3cxX95xX96xX97xX4xX2fxX78xXdxX52xX95xX96xX97xf712xeb1bx10aaexX77xf363xXbxX3cxXaxX3xX7xXexX53xX5xX10xX9xXax148d3xXdxX52xXexX1xX6bxX3xecb9x13abfxX97xXbxX8bx10c16xX3xX1xX10xXdxX3cxX1xXexX6bxX3xXc5x1012cxXaexXbxX8bxXc9xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX2fxX52xX53xXaxX12xX13x12652x1086cxX21xX3cxX3x15a0cxX21xX3cxX3xX4xX1xXf3x11506xX21xX3cxX3xXexX17x13b34xX21xX1xX3xX1ax123b5xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xX21xX3xXbxX1xX2axX2bxX3xX52xX2fxX3xX13x143e9xXdxX3x10eadxX1x149c4xX3xXexX1x10736xXbxX3xf790xea0bxX3xX13xe506xX3x11882xX120xXdxX3xXex1235fxX3xX4xX1xXf8xX4x135faxX3xX13xX120xXdxX3xX4xX1xX125xX3xXexX1xX129xXbxX3xX12cxX12dxX3xXex1353exX21xX1xX3xX78x15825xX6xX3xXbxX1x11991xXdxX3xX1xX18xXbxX3xX78x102f6xXdxX3xX123x13665xX50xX3xXexX1xXdxX32xX21xX3xX21xX3cxX1cxX53xX32xX21xX3xX4xX1xX125xX3xXexX1xX129xXbxX3xX12cxX12dxX3xX1ax104c6xX2fxX6xX21xX3xX13x12344xX21xX3cxX3xX53x15214xX1cxX3xXexX1xXf3xXffxX21xX3cxX2bxX3xX12cxe8caxX3xX78xX129xX21xX3xX12cxX120xX21xX3cxX13dxX3x149aexX18exX1cxX3xX3cxdda7xXdxX3xX4x14b30xX4xX3xXexX137xX3xX4xX1xXf8xX4xX13dxX3xX4xX1afxX3xX21xX1xX38xX21xX13dxX3xX21xX1xX130xX3xX1xff98xX2fxX3xXexX38xX23xX3xX78xX130xX3xX21xX1xX38xX21xX3xX52xX38xX21xX3xXexX17xX18exX21xX3xX12cx12905xX6xX3xX31xX130xX21xX3xX4xX189xX21xX3cxX3xX4xX1xX1cxX21xX3cxX3xXexX6xX53xX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX3xX4xX1afxX4xX3xX23xfa17xXexX3xX1xX130xX21xX3cxX3xX21xX1xX1cxX3xX53x1432cxX1cxX3xXbxX1x127acxX23xX77xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX2fxX52xX53xXaxX12xXaexX13dxXc5xX3xXexX1dxX21xX3xX23x1100dxX13dxX3xX17xX6xX1cxX13dxX3xX4xdffcxX13dxX3x11967xX1cxX1c9xX13dxX3xXexX17xX1e2xX3xX3cxXdxX1afxX3xXaexX97xX3xXexX17xXdxX32xX1cxX3xX12cx11b9exX21xX3cxX3xX5xX130xX3xX4xX1afxX4xX3xX7xX1c9xX21xX3xXbxX1xX216xX23xX3xX21x15b93xX21xX3cxX3xX7xX1c9xX21xX3xX4xX189xX21xX3cxX3xX4xX1afxX4xX3xX21xX1xX1cxX3xX53xX211xX1cxX3xXbxX1xX216xX23xX3xX4x130f5xX21xX3xXexX1xXdxX211xXexX3xX12cxX19axX3xX12cxXf3xX18xX4xX3xX4xX1xX1cxX53x1323fxX21xX3xX12cxX211xX21xX3xX240xX21xX3cxX3xX1xX120xX3xX123xX1xXf3xXffxX21xX3cxX3xXexX17xX105xX21xX1xX3xX1axX10axX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xX21xX3xXbxX1xX2axX2bxX3xX3cxXdx16361xXbxX3xX31xX32xX21xX1xX3xX21xX1xX38xX21xX3xX21xX3cxX1xX3exX2fxX3xX12cxX6xX21xX3cxX3xX12cxXdxf1e6xX1cxX3xXexX17xX1e2xX3xXex13871xXdxX3xX4xX1afxX4xX3xX4xXffxX3xX7xXf4xX3xX53xX3xXexX211xX13dxX3xX31xX32xX21xX1xX3xX78xXdxX32xX21xX3xX52xX19axX3xX4xX1xXdxX211xX21xX13dxX3xX1a6xX1xX1cxX3xX4xX1afxX4xX1xX3xX5xX53xX3xXexX17xX18exX21xX3xX12cxX1e2xX6xX3xX31xX130xX21xX3xXexX1xX130xX21xX1xX3xXbxX1xX15axX3xX13xX130xX3xX132xX120xXdxX77xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX2fxX52xX53xXaxX12xX0xXdxX23xX3cxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX6bxX41xX41xX31xX6xX2fxXbxX1xX1cxXexX1xX2fxX77xX78xX21xX41xX7bxX7xX10xX17xX7fxXdxX5xX10xX7xX41xXdxX23xX6xX3cxX10xX41xX8bxX6xX8dxX1xX2fxXdxX41xX1cxX21xX3cxX95xX96xX97xX1xX2fxX95xX96xX97xX4xX1xX2fxX21xX3cxX95xX96xX97xX4xX2fxX78xXdxX52xX95xX96xX97xXadxX2xXafxXadxX96xXafxX77xXb1xXbxX3cxXaxX3xX7xXexX53xX5xX10xX9xXaxXbdxXdxX52xXexX1xX6bxX3xXc4xXc5xX97xXbxX8bxXc9xX3xX1xX10xXdxX3cxX1xXexX6bxX3x12fbcx141a1xf631xXbxX8bxXc9xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX2fxX52xX53xXaxX12xX183xX38xX53xX3xX5xX130xX3xX1xX2fxX2f5xXexX3xX12cxX120xX21xX3cxX3x121e1xX3xX21xX3cxX1x13748xX6xX3xXexX1xXdxX211xXexX3xXexX1x13b5dxX4xX13dxX3xXexX1xX2a3xX3xX1xXdxX32xX21xX3xXexXdxX21xX1xX3xXexX1xX28exX21xX3xXexXf3xXffxX21xX3cxX3xXexX1xX38xX21xX13dxX3xXexXf3xXffxX21xX3cxX3xX1afxXdxX13dxX3xX21xX1xea81xX23xX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX3xXexX1xX18exX23xX3xX4xX1c9xX3xX78xX2edxX3xX78xX129xXexX3xX4xX1xX1dxXexX3xX5x10866xX21xX3xXexXdxX21xX1xX3xXexX1xX28exX21xX3xX3cxXdxX2d3xXbxX3xX21xX1xX38xX21xX3xX52xX38xX21xX3xXcxX1xX240xX3xX183xX26fxX3xX7xX162xX23xX3xX1a6xX1xeabbxX4xX3xXbxX1xe803xX4xX3xX1a6xX1x10b2dxX3xX1a6xX1xX20xX21xX3xX78xXf3xX18xXexX3xX243xX1cxX6xX3xX12cxX2f5xXdxX3xX52xX1e2xX4xX1xX77xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15d0fxX1cxXexX1xX2fxX17xXaxX12x15629xX120xX4xX3xX166xX38xX23xX0xX41xXbxX12

Mộc Lâm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Xung kích trên tuyến đầu chống dịch

Xung kích trên tuyến đầu chống dịch
2021-09-10 10:43:00

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, tuổi trẻ Hạ Hòa đã nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện, hăng hái tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Hình ảnh màu áo...

Phát huy vị thế Hội nữ doanh nhân tỉnh

Phát huy vị thế Hội nữ doanh nhân tỉnh
2021-09-10 08:20:00

baophutho.vn Mặc dù mới đi vào hoạt động, nhưng với vai trò tập hợp, kết nối, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp - doanh nhân nữ, Hội nữ...

Tạo cơ hội việc làm cho lao động nữ

Tạo cơ hội việc làm cho lao động nữ
2021-09-09 07:34:00

baophutho.vn Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình lao động, việc làm và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long