Cập nhật: 04/10/2022 19:43 GMT+7
acc7xdaaex1043cxfe70x11e4fxc4f3x11f34xfcd5x115cexX7xfbd4xd917xcf20xafeaxd708xe110xX5xbf9cxXaxda41x10f09xX1xe7e1xX3xXcxX1x11ed9xX3xX4xb3fcxX3xb145xX3xeed7xd286xX20x10868xX3x10c59x1170cxX20xX3xc588xb856xc9aaxX3xXex13118xXbxX3xX2xda04xX32xX3xX20xX21xX20xX23xX3xX25xX26xX20xX3xf41cxXdxdb71xXexX3x102d3xX6xc242xX3x12604x10b6fxb2a6xXexX3xX7xec26xX4xX0x10af0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb4b4xX10xX6xX25xXaxX12xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX5xX2axX3xXexdc42xX20xX1xX3xX25xX48xd5ebxX3xX20xX1xX49xXexX3xXexf534xbc29xX20xX3xX4x1303dxX3xX20xfb5ex11658xX4xX3xX4xX1cxX3xX1exX3xX20xX21xX20xX23xX3xX25xX26xX20xX3xX5xX19xXexX3xXexX2exXbxX3xX2xX32xX32xX3xX43xX21xX20xX23xX3xX25xX26xX20xX3xX3exXdxX40xXexX3xX43xX6xX45xX3xX47xX48xX49xXexX3xX7xX4dxX4xX3xX20x12e16xX45xX3x11f0fxX32xXc4xXc4x132b4xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxde63xX6xXbxXexXdxX2bxX20xXaxX12xX0xXdxX45xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd8xX10xX20xXexX10xX7fxXaxX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxb913xXdxX25xXexX1xafbbxX3xX2xX32xX32xX32xXbxX47x11b57xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX102xX3xd499xX1exX32xXbxX47xX10axXaxX3xX7xX7fxX4xX9xXaxX50xX50xX4xXc8x13010xX6xX2bxXbxX1xX48xXexX1xX2bxXc8xX29xX20xX50xX25xX10xX7xca5cxXexX2bxXbxX50xX20xX10xXfdxX7xX50xXc4xXc4xb1a3xX32xX50xX2xX2xX2xX25xXc4xXc4xX32xX141xX1exX141xX114xXexX114xX2xX2xd326xX5xc70axc5b0xX6xX20xX1xXc8xbf84xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX4xX1cxX3xX1exX3xX20xX21xX20xX23xX3xX25xX26xX20xX3xX29xX2axX2bxX3xXexX2exXbxX3xX2xX32xX32xX3xX20xX21xX20xX23xX3xX25xX26xX20xX3xX3exXdxX40xXexX3xX43xX6xX45xX3xX47xX48xX49xXexX3xX7xX4dxX4xXaxX3xXfdxXdxX25xXexX1xX9xXaxX2xX32xX32xX32xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX114xX1exX32xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX6xXbxXexXdxX2bxX20xXaxX12xc065xX20xX1xX3xX43xX23xX48xX77xb164xX20xX3xX43xX23xX19xX4xX3x12d3fxX20xX1xX3xd1eaxbcadxXdxX20xX1xX3x12023xX87xd684xX20xX23x123a5xX3xef77xX2bxX6xX20xX3xX5fx119adxX20xX23xed13xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx125edxX2bxX25xX77xXaxX12xXcxX7fxX2bxX20xX23xX3xX125xX48x10e7cxXdxX3xX1xX19xXbxX3xX125x112ecxX2bxX3xX25xX2bxX3xXcxX7fxX48xX20xX23xX3xX87xX1f3xX20xX23xX3xX5fxec50xXdxX3xX43xX21xX20xX23xX3xX25xX26xX20xX3xX3exXdxX40xXexX3xX43xX6xX45xX3xXexX21fxX3xX4xX1x10ea4xX4xX3xX20xX1xf28dxX45xX3xXexX1xX21xX20xX23xX3xXexXdxX20xX3xX29xfbe4xX3xXd8xX1xX87xX1f3xX20xX23xX3xXexX7fxbbecxX20xX1xX3xXcxcb2bxX3xX1xX2axX2bxX3xX43xX21xX20xX23xX3xX25xX26xX20xX3xX3exXdxX40xXexX3xX43xX6xX45xX3xX20xXc1xX45xX3xXc4xX32xXc4xXc4xX10axX3xX211xX6xX20xX3xXcxX21fxX3xX4xX1xX253xX4xX3xX4xX1xX2bxX3xX125xXdxbe88xXexX3x12f26xd8bcxX3xX20xX1xd737xX20xX3xX2adxX87xfffcxX4xX3xXc4xX141xb382xX3xX1x11a3dxX3xX7xX1f3xX1f6xX3xaf04xX48xX6xX3xXc4xX3xX29xd3aaxX20xX23xX3xX4xX1xX49xX45xX3xX2adxXdxee65xX45xX3xX2adxX2aexX3xX4xX1xX19xX20xX3xX2adxX87xX2b7xX4xX3xX2xX32xX32xX3xX20xX21xX20xX23xX3xX25xX26xX20xX3xXexXdxX80xX48xX3xX125xXdxX2d7xX48xX3xX20xX1xX49xXexX3xX2adxX2d7xX3xXexX7fxX6xX2bxX3xX25xX6xX20xX1xX3xX1xXdxX40xX48xX3xX43xX21xX20xX23xX3xX25xX26xX20xX3xX3exXdxX40xXexX3xX43xX6xX45xX3xX47xX48xX49xXexX3xX7xX4dxX4xXc8xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX6xXbxXexXdxX2bxX20xXaxX12xX0xXdxX45xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd8xX10xX20xXexX10xX7fxXaxX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxXfdxXdxX25xXexX1xX102xX3xX2xX32xX32xX32xXbxX47xX10axX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX102xX3xX153xX153xX153xXbxX47xX10axXaxX3xX7xX7fxX4xX9xXaxX50xX50xX4xXc8xX125xX6xX2bxXbxX1xX48xXexX1xX2bxXc8xX29xX20xX50xX25xX10xX7xX135xXexX2bxXbxX50xX20xX10xXfdxX7xX50xXc4xXc4xX141xX32xX50xX2xX2xX2xX25xX1exX32x110edxX2xX2bcxX141xX141xXexX153xX2xX32xX32xX5xX153xX156xcd43xX1exX3b1xX3b1xX1exX2xXc4xX32xX32xX153xX141xXc4xX155xXc4xX156xX153xX141xXc4xX2xX141xXc8xX15bxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX4xX1cxX3xX1exX3xX20xX21xX20xX23xX3xX25xX26xX20xX3xX29xX2axX2bxX3xXexX2exXbxX3xX2xX32xX32xX3xX20xX21xX20xX23xX3xX25xX26xX20xX3xX3exXdxX40xXexX3xX43xX6xX45xX3xX47xX48xX49xXexX3xX7xX4dxX4xXaxX3xXfdxXdxX25xXexX1xX9xXaxX2xX32xX32xX32xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX153xX153xX153xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX6xXbxXexXdxX2bxX20xXaxX12xc3dcxX20xX23xX3xX43xX23xX48xX77xX1dfxX20xX3xef81xX1xX4dxX4xX3xX5fxXdxX2aaxX48xX3xX1ebxX47xX2aexX3xX1f1xX87xX1f3xX20xX23xX3xX1f1x10e4cxX1f6xX3xX1xX48xX77xX40xX20xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX211xX6xX201xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX211xX2bxX25xX77xXaxX12xX1f8xX26xX77xX3xX2adxX266xX48xX3xX5xX2axX3xX20xX1x1103dxX20xX23xX3xXexX49xX45xX3xX23xX87xX1f3xX20xX23xX3xX20xX21xX20xX23xX3xX25xX26xX20xX3xX20xXc1xX20xX23xX3xX2adxX239xX20xX23xX1f6xX3xX7xX227xX20xX23xX3xXex11f26xX2bxX3xXexX7fxX2bxX20xX23xX3xXbxX1xX227xXexX3xXexX7fxXdxX2d7xX20xX3xX135xXdxX20xX1xX3xXexX2aaxX10axX3xX25xX227xX45xX3xX20xX23xX1x12cfbxX3xX25xX227xX45xX3xX5xX2axX45xX1f6xX3xX135xX1xX6xXdxX3xXexX1xX227xX4xX1f6xX3xX7xe9e5xX3xX25x12d4exX20xX23xX3xX1xXdxX40xX48xX3xX2c5xX48xX84xX3xX4xX227xX4xX3xX20xX23xX48xX2bfxX20xX3xX5xX276xX4xX3xX29xX2exX20xX1f6xX3xX5xX6xX2bxX3xX2adxX239xX20xX23xX1f6xX3xX2adxX49xXexX3xX2adxX6xXdxX1f6xX3xX45xX4cbxX20xX1xX3xX25xX4cbxX20xX3xX253xX20xX23xX3xX25xX509xX20xX23xX3xX135xX1xX2bxX6xX3xX1xX19xX4xX3xX135xb7d5xX3xXexX1xX48xX2b2xXexX1f6xX3xX4xX21xX20xX23xX3xX20xX23xX1xX40xX3xX45xX88xXdxX3xX29xX2axX2bxX3xX7xX84xX20xX3xX47xX48xX49xXexXc8xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX6xXbxXexXdxX2bxX20xXaxX12xX0xXdxX45xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd8xX10xX20xXexX10xX7fxXaxX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxXfdxXdxX25xXexX1xX102xX3xX2xX32xX32xX32xXbxX47xX10axX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX102xX3xX153xX153xX153xXbxX47xX10axXaxX3xX7xX7fxX4xX9xXaxX50xX50xX4xXc8xX125xX6xX2bxXbxX1xX48xXexX1xX2bxXc8xX29xX20xX50xX25xX10xX7xX135xXexX2bxXbxX50xX20xX10xXfdxX7xX50xXc4xXc4xX141xX32xX50xX2xX2xX2xX25xX1exX32xX3b1xXc4xX32xX32xX153xXexX114xX32xX2xXc4xX5xX114xX156xX3bexX1exX3b1xX3b1xX1exX2xX2xX114xX2xX114xX114xXc4xX153xX153xX156xX3b1xX1exX141xX4xX155xXc8xX15bxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX4xX1cxX3xX1exX3xX20xX21xX20xX23xX3xX25xX26xX20xX3xX29xX2axX2bxX3xXexX2exXbxX3xX2xX32xX32xX3xX20xX21xX20xX23xX3xX25xX26xX20xX3xX3exXdxX40xXexX3xX43xX6xX45xX3xX47xX48xX49xXexX3xX7xX4dxX4xXaxX3xXfdxXdxX25xXexX1xX9xXaxX2xX32xX32xX32xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX153xX153xX153xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX6xXbxXexXdxX2bxX20xXaxX12xX44fxX20xX23xX3xX1f8xX46fxX3xdf42xX48xX2exX4xX3xXcxX1xX48xX2b2xX20xX3xX1ebxXcxX1xX4cbxX4xX1xX3xX45axX1xX2bxX227xX20xX1f6xX3xX1xX48xX77xX40xX20xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xc0f3xX1f3xX20xX201xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX211xX2bxX25xX77xXaxX12xX1f8xX227xX20xX23xX3xX4xX1xX15xX3xcf4cxX1f6xX3xX20xXc1xX45xX3xXc4xX32xXc4xXc4xX1f6xX3xX25xX2bxX3xX2adxX21fxXdxX3xX45xX88xXdxX3xX4xX227xX4xX1xX3xXexX1xX253xX4xX3xX125xX271xX20xX1xX3xX4xX1xX19xX20xX3xX20xX80xX20xX3xX4xX1cxX3xX20xX1xX4a3xX20xX23xX3xX2adx1163fxX6xX3xXbxX1xX87xX1f3xX20xX23xX3xX4xX1cxX3xXc4xX3xX20xX21xX20xX23xX3xX25xX26xX20xX3xX2adxX87xX2b7xX4xX3xXexX7fxX6xX2bxX3xX25xX6xX20xX1xX3xX1xXdxX40xX48xX3xX43xX21xX20xX23xX3xX25xX26xX20xX3xX3exXdxX40xXexX3xX43xX6xX45xX3xX47xX48xX49xXexX3xX7xX4dxX4xXc8xX3xe544xXdxX80xX20xX23xX3xXexX71xX20xX1xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX4xX1cxX3xX1exX3xX20xX21xX20xX23xX3xX25xX26xX20xX3xX3exXdxX40xXexX3xX43xX6xX45xX3xX47xX48xX49xXexX3xX7xX4dxX4xX3xX23xX2bfxX45xX102xX3xX21xX20xX23xX3xX1f8xX46fxX3xX6a2xX48xX2exX4xX3xXcxX1xX48xX2b2xX20xX3xX1ebxX135xX1xX48xX3xX1f8xX2bfxX20xX23xX3xX13xX1xX15xX1f6xX3xX47xX2aexX3xXcxX1xX4cbxX4xX1xX3xX45axX1xX2bxX227xX20xX1f6xX3xX1xX48xX77xX40xX20xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX6c7xX1f3xX20xX201xX1f6xX3xX21xX20xX23xX3xX43xX23xX48xX77xX1dfxX20xX3xX45axX1xX4dxX4xX3xX5fxXdxX2aaxX48xX3xX1ebxX47xX2aexX3xX1f1xX87xX1f3xX20xX23xX3xX1f1xX46fxX1f6xX3xX1xX48xX77xX40xX20xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX211xX6xX201xX3xX29xX2axX3xX43xX23xX48xX77xX1dfxX20xX3xX43xX23xX19xX4xX3xX1e7xX20xX1xX3xX1ebxX135xX1xX48xX3xX1exX1f6xX3xX47xX2aexX3xX1ecxXdxX20xX1xX3xX1f1xX87xX1f3xX20xX23xX1f6xX3xX1xX48xX77xX40xX20xX3xX1f8xX2bxX6xX20xX3xX5fxX1fexX20xX23xX201xXc8xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX211xX2bxX25xX77xXaxX12xX1f8x114e3xX4xX3xX125xXdxX40xXexX1f6xX3xX6xX20xX1xX3xX43xX23xX48xX77xX1dfxX20xX3xX43xX23xX19xX4xX3xX1e7xX20xX1xX3xX1ebxX7xXdxX20xX1xX3xX20xXc1xX45xX3xX2xX2bcxX2bcxX2xX201xX3xX29xX88xXdxX3xX45xX21xX3xX1xX271xX20xX1xX3xX4xX1xX2aaxX3xX125xXdxX2aaxX20xX3xX5xX26xX45xX3xX7xX84xX20xX1f6xX3xX7xX84xX20xX3xX47xX48xX49xXexX3xX2adxe5b9xX6xX3xXexX7fxX10xX3xX47xX48xX49xXexX3xX135xX1xfd74xX48xX3xX5xX2axX3xX2adxX4cbxXdxX3xX25xXdxX40xX20xX3xX20xX1x102acxX3xXexX48xX21fxXdxX3xX20xX1xX49xXexX3xXexX7fxX2bxX20xX23xX3xX2xX32xX32xX3xX20xX21xX20xX23xX3xX25xX26xX20xX3xX3exXdxX40xXexX3xX43xX6xX45xX3xX47xX48xX49xXexX3xX7xX4dxX4xX3xX20xX1xX49xXexX3xXc4xX32xXc4xXc4xXc8xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d7xX48xXexX1xX2bxX7fxXaxX12xX5fxX48xX77xX3xX1f1xX80xX0xX50xXbxX12

Huy Lê

Các tin đã đưa

Miền Bắc nồm ẩm kéo dài

Miền Bắc nồm ẩm kéo dài
2023-02-04 05:48:00

Trong nửa tháng tới, miền Bắc thường xuyên mưa phùn, sương mù, độ ẩm không khí trên 80%; tường nhà, bờ tường "đổ mồ hôi" trơn trượt.

Nỗ lực “cứu cái còn trong cái mất”

Nỗ lực “cứu cái còn trong cái mất”
2022-10-04 16:03:00

baophutho.vn Trong cuộc chiến đấu với “giặc lửa”, giải cứu nạn nhân cũng như trong cuộc sống đời thường, người lính Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn...

Những tấm lòng nhân ái

Những tấm lòng nhân ái
2022-10-04 09:04:00

baophutho.vn Phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách”, “tương thân tương ái”, Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn quan tâm, chú trọng đến hoạt động nhân đạo với...

Quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông

Quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông
2022-10-03 07:14:00

baophutho.vn Chín tháng năm 2022, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đã được các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội, địa phương...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long